tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp cà mau

tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp mau

tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp cà mau
... tài: Tối ưu giải pháp vận hành cho lưới điện 22kV TP Mau , sau: - Xác định giải pháp vận hành lưới điện 22kV TP Mau áp dụng vận hành, nhằm giải vấn đề điều khiển, quản lý vận hành lưới điện ... TP Mau 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu thực tế lưới điện 22kV TP Mau từ Điện lực TP Mau - Xác định giải pháp vận hành lưới điện 22kV TP Mau áp dụng vận hành - Phương pháp ... Tối ưu giải pháp vận hành cho lưới điện 22kV TP Mau nhằm mục đích: Nghiên cứu, tính toán, đề xuất giải pháp vận hành sau cho hiệu để áp dụng thực tế cho lưới điện TP Mau nhằm đảm bảo lưới...
 • 93
 • 275
 • 0

ỐI ưu các GIẢI PHÁP vận HÀNH CHO lưới điện 22 KV THÀNH PHỐ MAU

ỐI ưu các GIẢI PHÁP vận HÀNH CHO lưới điện 22 KV THÀNH PHỐ cà MAU
... THIỆU LƯỚI ĐIỆN 2 2KV TP CÀ MAU 28 3.1 Đặc điểm chung lưới điện phân phối 28 3.2 Đặc điểm thực trạng lưới điện phân phối 2 2kV tỉnh Mau 29 3.3 Phương thức vận hành lưới điện phân phối tỉnh Mau ... 3.4 Nhận xét lưới điện 2 2kV tỉnh Mau 32 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP V N HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN 2 2KV TP CÀ MAU 34 4.1 Tính toán, lựa chọn kết nối mạch vòng tìm điểm mở tối ưu 34 4.1.1 ... tài: “Tối u gi i pháp vận hành cho l ới điện 2 2kV TP Mau , nh sau: - Xác định gi i pháp vận hành l ới điện 2 2kV t i TP Mau áp dụng vận hành, nhằm gi i vấn đề điều khiển, qu n lý vận hành...
 • 85
 • 140
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh mau.pdf

đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau.pdf
... kiến thức Nay em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Đánh giá mức độ hài lòng du khách sản phẩm du lịch sinh thái giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Mau” Tuy thời gian làm đề tài không nhiều ... 26: Mức độ hài lòng du khách sản vật địa phương 52 Bảng 27: Mức độ hài lòng du khách nhà hàng, khách sạn 53 Bảng 28: Mức độ hài lòng nhân viên phục vụ 53 Bảng 29: Mức độ hài lòng vệ sinh ... 4.2 Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Của Du Khách Đối Với Du Lịch Sinh Thái Mau 43 4.2.1 Lý quan trọng chọn tham quan du lịch Mau 43 4.2.2 Các hoạt động tham gia 44 4.2.3 Mức...
 • 79
 • 1,701
 • 14

Lựa chọn các phương án nối dây của mạng điện từ đó tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện

Lựa chọn các phương án nối dây của mạng điện từ đó tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện
... 9|Page Chơng II: Lựa Chọn Các Phơng án Nối Dây Của Mạng Điện Và So Sánh Các Phơng án Về Mặt Kĩ Thuật A Dự kiến phơng án mạng điện thiết kế Theo yêu cầu mức đảm bảo cung cấp điện cho hộ loại ... e B Tính toán cụ thể cho phơng án I Phơng án I: N Điện áp ĐM mạng điện Việc lựa chọn điện áp cho MĐ ảnh hởng lớn đến tiêu kĩ thuật kinh tế MĐ Nếu chọn điện áp mạng điện nhỏ gây tổn thất điện ... (km) Nên chọn Uđm 110 KV Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện phát nóng a Lựa chọn tiết diện dây dẫn Trong tính toán đơn giản đv mạng điện khu vực, tiết diện dây dẫn thờng đợc lựa chọn theo...
 • 69
 • 222
 • 0

TÍNH TOÁN CÁC TRẠNG THÁI VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

TÍNH TOÁN CÁC TRẠNG THÁI VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
... 0,95 34 Trờng đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNH VI Tính toán trạng thái vận hành lới điện Cân công suất phản kháng I .Tính toán chi tiết phân bố công suất hệ thống 1.Lộ 0-1-6 A)Chế độ phụ tải cực đại ... 100 P : tổng công suất tự dùng nhà máy điện, mạng điện Ptd = P : tổng công suất dự trữ hệ td dt thống, Pdt = PF = Pyc = 186 + 9,3 = 195,3MW II .Cân công suất phản kháng Cânbằng công suất tác dụng ... toán trạng thái vận hành lới điện Cân công suất phản kháng .35 CHƯƠNG VII 53 Tính tổn thất điện áp chọn phơng thức điều chỉnh điện áp hợp lý 53 chơng viiI 71 tính tiêu...
 • 73
 • 151
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố bảo lộc

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố bảo lộc
... c t vào kho ng th i gian ngày công su t ph n kháng t i ưu tính ñi m m t i ưu nh m l a ch n V i ý nghĩa trên, ñ tài Nghiên c u ñ xu t gi i pháp v n gi i pháp v n hành b n t i ưu hành t i ưu lư ... i ñư c phân b di n - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Tính toán ch ñ v n hành lư i r ng, nhi u nút, nhi u nhánh r Do ñó t n th t l n lư i phân ñi n phân ph i hi n t i c a thành ph B o L c phân tích ... lư i phân ph i: Là thi t k v n hành khác v i Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài: Lư i ñi n phân ph i 22kV c a thành ph B o L c lư i ñi n truy n t i Lư i ñi n phân ph...
 • 13
 • 275
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc
... c t vào kho ng th i gian ngày công su t ph n kháng t i ưu tính ñi m m t i ưu nh m l a ch n V i ý nghĩa trên, ñ tài “Nghiên c u ñ xu t gi i pháp v n gi i pháp v n hành b n t i ưu hành t i ưu lư ... m t s gi i pháp v n hành t i ưu lư i ñi n phân ph i, nh m nâng cao ch t lư ng ñi n hi u qu cung c p ñi n cho thành ph B o L c H th ng hóa m t cách khoa h c lý thuy t v v n hành t i ưu LĐPP bù ... i ñư c phân b di n - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Tính toán ch ñ v n hành lư i r ng, nhi u nút, nhi u nhánh r Do ñó t n th t l n lư i phân ñi n phân ph i hi n t i c a thành ph B o L c phân tích...
 • 13
 • 365
 • 0

ửng dụng phần mềm hysys trong việc tính toán công nghệ và tối ưu hoá các thông sổ vận hành cho chế độ hoạt động hiện tại của nhà máy xử lý khí dinh cổ với lưu lượng đầu vào 6 triệu m3ng�

ửng dụng phần mềm hysys trong việc tính toán công nghệ và tối ưu hoá các thông sổ vận hành cho chế độ hoạt động hiện tại của nhà máy xử lý khí dinh cổ với lưu lượng đầu vào 6 triệu m3ng�
... Condensate(C-02) 129 6. 5.4 Ch y k t qu t i u 131 6. 6 TNH TON THI T B 132 6. 6.1 Thỏp ch ng c t 132 6. 6.2 Thi t b tỏch pha 133 6. 6.3 Cỏc thi t b trao ... 88 6. 2.1 u m c a Hysys 88 6. 2.2 ng d ng c a Hysys 88 6. 2.3 Thao tỏc thi t k m t quỏ trỡnh cụng ngh 89 6. 3.MễI TR NG LM VI C C A HYSYS 90 6. 3.1.B t ... (Phỏp) 69 ,50 2 ,60 1,20 0,17 0,34 0,12 0,17 0,20 0,20 0,20 COS, CS2 8,20 16, 80 - ng hnh m ts n c Chõu (% vol) Thnh ph n CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 C 5+ CO2, H2S Indonesia 65 ,40 6, 40 6, 60 1,50...
 • 145
 • 730
 • 2

thảo luận logistics kinh doanh thương mại vinafo VCU phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển từ đó đề xuất các giải pháp giảm CPVT cho cac DN tại VN hiện nay

thảo luận logistics kinh doanh thương mại vinafo VCU phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển từ đó đề xuất các giải pháp giảm CPVT cho cac DN tại VN hiện nay
... LOGISTICS KINH DOANH THƯƠNG MẠI – NHÓM 09 PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Các nhân tố thuộc sản phẩm Khoảng cách vận chuyển Khoảng cách vận chuyển yếu tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển Ta ... tiện vận tải, … Đồ thị minh họa mối quan hệ chi phí vận chuyển khoảng cách Chi phí vận chuyển Khoảng cách vận chuyển DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM .VN LOGISTICS KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ... cước vận chuyển doanh nghiệp vận tải II Các nhân tố thuộc thị trường Khối lượng hang hóa vận chuyển: Vận chuyển nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển Cũng nhiều hoạt động logistics, tính kinh...
 • 17
 • 149
 • 0

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e-marketing) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e-marketing) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
... ú, nhúm tỏc gi ó chn ti Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e -marketing) cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nghiờn cu TèNH HèNH NGHIấN CU TI Trờn th gii: E -marketing l ni dung nghiờn ... CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU VIT NAM 43 2.2.1 Nhn thc ca cỏc doanh nghip v e -marketing 44 2.2.2 Thc trng dng E -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam 46 2.2.2.1 Doanh ... Tng quan lý lun v e -marketing Chng 2: Thc trng dng e -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Chng 3: Gii phỏp dng e -marketing cho cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Mc dự ó ht sc c...
 • 111
 • 523
 • 9

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e marketing ) cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e marketing ) cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
... dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) 48 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG E- MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 50 2.2.1 Nhận thức doanh nghiệp e -marketing 51 2.2.2 Thực trạng vận dụng ... Tổng quan lý luận e -marketing Chương 2: Thực trạng vận dụng e -marketing doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Chương 3: Giải pháp vận dụng e -marketing cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Mặc dù cố gắng, ... N G so-^oa ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA H Ó C CẤP BÔ CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THU" VIÊN T R U Ô N G DA! H Ó C Mã số: B 2006-...
 • 141
 • 195
 • 0

ĐỀ TÀI:CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ppt

ĐỀ TÀI:CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ppt
... ú, nhúm tỏc gi ó chn ti Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e -marketing) cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nghiờn cu TèNH HèNH NGHIấN CU TI Trờn th gii: E -marketing l ni dung nghiờn ... CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU VIT NAM 43 2.2.1 Nhn thc ca cỏc doanh nghip v e -marketing 44 2.2.2 Thc trng dng E -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam 46 2.2.2.1 Doanh ... Tng quan lý lun v e -marketing Chng 2: Thc trng dng e -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Chng 3: Gii phỏp dng e -marketing cho cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Mc dự ó ht sc c...
 • 111
 • 368
 • 0

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 1 pot

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 1 pot
... xí nghiệp thành viên: QTKD10-HÀ NỘI 23 Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp - nghiệp Mành- Nhúng keo - nghiệp Bạt - nghiệp Vải không dệt - nghiệp May ... Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Dương PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI I Quá trình hình thành phát triển Công ty dệt vải công nghiệp ... 02/ 01( %) 03/02(%) 23.8465 11 0.03 18 5 Nhìn bảng ta thấy tiêu nộp NSNN công ty tăng cao năm vừa qua, thể lỗ lực không ngừng công ty QTKD10-HÀ NỘI Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dương...
 • 30
 • 86
 • 0

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 3 doc

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 3 doc
... 715 5 73 3,51 4 ,38 Từ máy 7- 16 Dệt 7 63 679 641 21 ,34 23, 98 25,41 Phục vụ 7 63 679 641 7,02 7,88 8 ,35 Chuyên môn 7 63 679 641 3, 29 3, 70 3, 92 Dệt 31 83 2872 5,12 5,67 Phục vụ 31 83 2872 2,10 2 ,33 Chuyên ... trạng công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội: a Công tác phân tích công việc công ty: Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội bao gồm bốn xí nghiệp thành viên, công tác phân tích công việc công ty tổng hợp ... M1555KR Công đoạn Định mức SX Đơn giá lương( đ) Đậu 30 /2 3, 7kg x 30 mối 254,95 Xe 30 /2 55kg x máy 2 43, 36 Đậu 10/C3 7,9 kg x 26 mối 1 03, 33 Suốt ngang 33 0 kg 486,71 Lờ 8000m x thùng 3, 35 Dồn 680m...
 • 30
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: v tính toán các trạng thái vận hành của lưới điệniii những vấn đề đặt ra với tiên trình hội nhập và phát triền của nền kinh tế việt nam trong giai đoạn tới và các giải pháp để giải quyết các vấn đề đóphân tích kinh tế và tối ưu hóa giải pháp công trình ứng phó với bđkh cho tỉnh quảng trịcác giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùngcác giải pháp hỗ trợ cho chính sách tiền tệcác giải pháp tăng thu cho ngân sách nhà nướccác giải pháp tài chính cho doanh nghiệpcác giải pháp kiến trúc cho vùng khí hậu nóng pdfcác giải pháp kiến trúc cho vùng khí hậu nóngcac giai phap an ning cho mang wlangiới thiệu các giải pháp chống thấm cho đập đấtcác giải pháp chi tiết cho công ty cp bkavcác giải pháp cụ thể cho việc xây dựng chiến lược sản phẩm phần mềm tại công ty cmcsoft giai đoạn 2013 2015các giải pháp kỹ thuật cho công trìnhhoàn thiện các giải pháp tài chính cho phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP 22kV CHO KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNHMỄ TRÌ NAM TỪ LIÊMNghiên cứu thiết kế mạng thông tin di động 3G UMTSỨng dụng chỉ số diệp lục và chỉ số tỷ số thực vật tính toán lượng đạm bón cho 2 giống ngô lai LVN14 và LVN99 thời kỳ trước trỗ 10 ngày (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức dạy học theo góc kiến thức quang học bậc Trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh (LA tiến sĩ)Tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Thực trạng và hiệu quả can thiệp dự phòng bệnh răng miệng ở học sinh tiểu học người Mông tỉnh Yên Bái (LA tiến sĩ)Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)KIẾN THỨC hợp âm và cấu tạo của nóde cuong quan trac moi truongBÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGĐánh giá công tác bồi thường GPMB một số dự án của huyện Đan Phương, TP.Hà NộiKinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước vận dụng vào việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhLãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn tài liệu, ebook, giáo trìnhLợi ích kinh tế các hình thức phân phối thu nhập ở việt nam hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ giữa vật chất ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta tài liệu, ebook, giáo trình
Đăng ký
Đăng nhập