ứng dụng xử lý ảnh và thuật toán levenberg marquardt trong việc phát hiện, nhận dạng biển báo giao thông

ỨNG DỤNG xử ẢNH THUẬT TOÁN LEVENBERG MARQUARDT TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, NHẬN DẠNG BIỂN báo GIAO THÔNG

ỨNG DỤNG xử lý ẢNH và THUẬT TOÁN LEVENBERG MARQUARDT TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, NHẬN DẠNG BIỂN báo GIAO THÔNG
... số biển báo giao thông đ ng t i Vi t Nam để đ a c nh báo cho lái xe Áp d ng thu t toán đ xuất đ a vƠo toán phát hi n nh n d ng biển báo giao thông, nên ch nh n d ng hình d ng biển báo giao thông ... pháp xử nh, tăng c ng nh, xử lỦ điểm nh, xử biên bao lồi … để trích lấy vùng nh đặc tr ng c a biển báo giao thông t ch xử vùng nh Vi t ch ng trình phát hi n nh n d ng biển báo giao thông ... sau : nh đầu vào Nh n d ng biển báo giao thông Phát hi n biển báo giao thông Xuất nh k t qu Hình 3.1 S đồ gi i thu t tổng quát Biển báo giao thông đ c phát hi n d a vào phân khúc màu s c nh, hình...
 • 86
 • 99
 • 0

ứng dụng xử ảnh thuật toán levenberg marquardt trong việc phát hiện, nhận dạng biển báo giao thông

ứng dụng xử lý ảnh và thuật toán levenberg marquardt trong việc phát hiện, nhận dạng biển báo giao thông
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔ ANH TUẤN ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH VÀ THUẬT TOÁN LEVENBERG- MARQUARDT TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO ... Mục tiêu luận văn ứng dụng kỹ thuật xử ảnh, thuật toán tối ưu Levenberg- Marquardt vào việc thiết kế xây dựng hệ thống hướng tới việc phát nhận dạng hình dạng biển báo giao thông đường thu từ ... thông tin nhận dạng Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu nhận biết số biển báo giao thông đường Việt Nam để đưa cảnh báo cho lái xe Áp dụng thuật toán đề xuất đưa vào toán phát nhận dạng biển báo giao...
 • 93
 • 108
 • 0

nghiên cứu về xử ảnh thuật toán xử ảnh bám đối tượng

nghiên cứu về xử lý ảnh và thuật toán xử lý ảnh bám đối tượng
... ưu điểm thuật toán Camshift việc xử ảnh bám đối tượng nhận diện ảnh, kết hợp với ngôn ngữ C lựa chọn xây dựng riêng cho đề tài thuật toán tối ưu việc xử ảnh bám đối tượng Thuật toán Camshift ... tính ảnh. Tính toán trọng tâm hướng vật thể có kết hợp lọc nhằm loại bỏ nhiễu vào hệ thống 31 3.2 Thuật toán Camshift tối ưu hóa hệ bám đối tượng Trong xử ảnh việc nghiên cứu thuật toán bám đối ... TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ HỆ THỐNG BÁM ĐỐI TƯỢNG 1.1 Tổng quan xử ảnh Xử ảnh bao gồm thuyết kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tạo hệ thống nhân tạo tiếp nhận thông tin từ hình ảnh thu tập...
 • 78
 • 698
 • 4

nghiên cứu kỹ thuật support vector machine ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông

nghiên cứu kỹ thuật support vector machine và ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông
... Thị Lan Giao Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học máy tính họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung Tâm Thông...
 • 26
 • 119
 • 1

luận văn kỹ thuật phần mềm tìm hiểu opencv xây dựng phần mềm nhận dạng biển báo giao thông trên android

luận văn kỹ thuật phần mềm tìm hiểu opencv và xây dựng phần mềm nhận dạng biển báo giao thông trên android
... chọn biển báo cần nhận dạng  Hệ thống đưa biển báo giao thông nhận dạng từ biển báo yêu cầu nhận dạng từ người dùng Các thông tin phần mềm đưa sau nhận dạng:  Hình ảnh biển báo  Tên biển báo ... dùng cần sử dụng phần mềm để nhận dạng biển báo giao thông tự động (quay video) - Điều kiện đầu (pre-cond): Đề tài: Tìm hiểu OpenCV xây dựng phần mềm nhận dạng biển báo giao thông Android Trang ... dẫn biển báo - Điều kiện cuối (post-cond): Nếu usecase thành công, phần mềm đưa hình ảnh biển báo giao thông nội dung biển báo giao thông Đề tài: Tìm hiểu OpenCV xây dựng phần mềm nhận dạng biển...
 • 62
 • 557
 • 0

Xây dựng ứng dụng nhận dạng biến báo giao thông trên thiết bị di độngx

Xây dựng ứng dụng nhận dạng biến báo giao thông trên thiết bị di độngx
... công nghệ nhận dạng mang cài đặt thiết bị di động, giúp phát biển báo nhận dạng cách nhanh Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động” bao gồm tất chương Chương ... Và đó, phát triển ứng dụng thiết bị xu tất yếu Công nghệ nhận dạng công nghệ áp dụng cho thiết bị di động Nhận dạng bao gồm nhận dạng âm thanh, hình ảnh Các đối tượng nhận dạng có nhiều kiểu ... giúp máy móc, thiết bị Một công nghệ tiên tiến áp dụng rộng rãi đời sống công nghệ nhận dạng Hình – Một số thiết bị thường sử dụng nhận dạng Nhận dạng liệu bao gồm có nhận dạng âm nhận dạng hình...
 • 20
 • 550
 • 12

Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở sử dụng bộ lọc gabor mạng nơron

Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở sử dụng bộ lọc gabor và mạng nơron
... phương pháp nhận dạng, xử lý hình ảnh biển báo giao thông Việt Nam - Nghiên cứu sở lý thuyết mạng Nơron lọc Gabor - Nhận dạng biển báo giao thông phương pháp sử dụng mạng Nơron lọc Gabor Đối tượng ... Tổng quan phát nhận dạng biển báo giao thông Bài toán phát nhận dạng biển báo giao thông cụ thể gồm qua giai đoạn: Giai đoạn phát biển báo giao thông giai đoạn nhận dạng biển báo giao thông Trong ... pháp sử dụng luận văn so với số phương pháp nhận dạng biển báo giao thông khác Chương - Nhận dạng biển báo giao thông dùng lọc Gabor: Chương trình bày số kết thử nghiệm phát nhận dạng loại biển báo...
 • 26
 • 450
 • 3

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP " XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG " - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH - TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN pdf

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
... tiêu khóa luận cải tiến công nghệ nhận dạng mang cài đặt thiết bị di động, giúp phát biển báo nhận dạng cách nhanh Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động ... cải tiến, công cụ mini hứa hẹn phần thiếu xã hội đại Và đó, phát triển ứng dụng thiết bị xu tất yếu Công nghệ nhận dạng công nghệ đƣợc áp dụng cho thiết bị di động Nhận dạng bao gồm nhận dạng âm ... triển giai đoạn Ứng dụng công nghệ nhận dạng smartphone ý tƣởng mà nhóm hƣớng tới thực khóa luận Bài toán nhóm giải làm xây dựng hệ thống thông minh cho phép phát nhận dạng biển báo giao thông thiết...
 • 101
 • 437
 • 1

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
... công nghệ nhận dạng mang cài đặt thiết bị di động, giúp phát biển báo nhận dạng cách nhanh Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động bao gồm tất chƣơng Chƣơng ... Chung Đỗ Trƣờng Giang Chƣơng III - Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông: Trình bày mô hình giải toán nhận dạng thiết bị di động, sơ đồ chức thiết kế giao di n chƣơng trình Chƣơng IV - Đánh ... đoạn Ứng dụng công nghệ nhận dạng smartphone ý tƣởng mà nhóm hƣớng tới thực khóa luận Bài toán nhóm giải làm xây dựng hệ thống thông minh cho phép phát nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động...
 • 101
 • 219
 • 1

luận văn Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông trên thiết bị di động

luận văn Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông trên thiết bị di động
... công nghệ nhận dạng mang cài đặt thiết bị di động, giúp phát biển báo nhận dạng cách nhanh Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động bao gồm tất chƣơng Chƣơng ... Chung Đỗ Trƣờng Giang Chƣơng III - Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông: Trình bày mô hình giải toán nhận dạng thiết bị di động, sơ đồ chức thiết kế giao di n chƣơng trình Chƣơng IV - Đánh ... đoạn Ứng dụng công nghệ nhận dạng smartphone ý tƣởng mà nhóm hƣớng tới thực khóa luận Bài toán nhóm giải làm xây dựng hệ thống thông minh cho phép phát nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động...
 • 101
 • 209
 • 1

Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông trên thiết bị di động

Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông trên thiết bị  di động
... công nghệ nhận dạng mang cài đặt thiết bị di động, giúp phát biển báo nhận dạng cách nhanh Khóa luận Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động bao gồm tất chương Chương ... đoạn Ứng dụng công nghệ nhận dạng smartphone ý tưởng mà nhóm hướng tới thực khóa luận Bài toán nhóm giải làm xây dựng hệ thống thông minh cho phép phát nhận dạng biển báo giao thông thiết bị di động ... Và đó, phát triển ứng dụng thiết bị xu tất yếu Công nghệ nhận dạng công nghệ áp dụng cho thiết bị di động Nhận dạng bao gồm nhận dạng âm thanh, hình ảnh Các đối tượng nhận dạng có nhiều kiểu...
 • 26
 • 169
 • 0

nghiên cứu thư viện opencv ứng dụng trong việc nhận dạng biển báo giao thông

nghiên cứu thư viện opencv ứng dụng trong việc nhận dạng biển báo giao thông
... đặt biển báo giao thông Khi gặp biển báo, nhận dạng biển báo video biển báo thông báo hình hiển thị (hoặc thông báo hệ thống âm hai) Trong phạm vi nghiên cứu, hệ thống nhận dạng loại biển báo ... Tin học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ cung cấp cho em đề tài Luận văn: Nghiên cứu thư viện OpenCV Ứng dụng việc nhận dạng biển báo giao thông tận tình hướng dẫn đề tài cho em, việc giúp ... THƠ KHOA CÔNG NGHỆ TT VÀ TT BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN OPENCV ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Hưng...
 • 65
 • 224
 • 2

KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
... Chương 2: NHẬN DẠNG VÀ PHÂN ĐOẠN ẢNH 2.1 Bài toán nhận dạng đối tượng 2.2 Các nghiên cứu liên quan đến nhận dạng đối tượng 2.3 Khó khăn nhận dạng đối tượng 2.4 Bài toán nhận dạng biển báo giao thông ... dạng biển báo giao thông 2.5.Trích chọn đặc trưng ảnh biển báo giao thông 2.6 Phân đoạn ảnh biển báo giao thông 2.7 Nhận dạng biển báo giao thông Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 3.1 Thu thập liệu ... thực tế giao thông Việt Nam, có nhiều nguyên nhân gây vụ tai nạn giao thông đường bộ, phần lớn tài xế không làm chủ tốc độ, không quan sát không kịp nhận loại biển báo tín hiệu giao thông • Việc...
 • 11
 • 359
 • 3

NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀU PSO

NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀU VÀ PSO
... loại biển báo giao thông  Manuel Avila cộng phát nhận dạng biển báo giao thông lọc Gabor 5/17 Mô hình nhận dạng biển báo luận văn Khung cảnh Lọc màu Kết nhận dạng Tiền xử lý Nhận dạng biển báo PSO ... thuật lọc màu để phát biển báo giao thông khung cảnh nhận dạng biển báo biển báo giao thông phương pháp PSO kết hợp với số bước tiền xử lý Ý nghĩa: Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông ... phát nhận dạng biển báo giao thông  Ứng dụng xử lý ảnh để nhận dạng biển báo giao thông phương pháp lọc màu PSO (Particle Swarm Optimization) 3/17 Mục đích ý nghĩa Mục đích: Ứng dụng kỹ thuật lọc...
 • 17
 • 152
 • 0

ỨNG DỤNG XỬ ẢNH NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE SỬ DỤNG THUẬT TOÁN SVM

ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE SỬ DỤNG THUẬT TOÁN SVM
... đưa toán vào ứng dụng thực tế Giả sử ta xây dựng toán nhận dạng biển số xe ô tô, với đầu vào ảnh chứa biển số xe đầu chuỗi kí tự biển số nhận dạng Nếu quan sát mắt người ta dễ dàng nhận biết biển ... mãn kí tự biển số vùng hình chữ nhật phải số lớn ngưỡng Với biển số xe chữ số, số kí tự 7, với biển số xe với kí tự số, số kí tự 8, có số biển số xe có nhiều 39 Chương 2: Các phép xử ảnh đơn ... chứa biển số xe toán nhận dạng chữ số vùng phát Bài toán nhận dạng biển số xe xây dựng mô hình chung tổng quát, để ứng dụng thực tế cần giới hạn bớt lại số điều kiện giúp cho việc tìm kiếm biển số...
 • 56
 • 128
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xử lý ảnh viễn thámứng dụng xử lý ảnhcác ứng dụng xử lý ảnhứng dụng xử lý ảnh cho ipadứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệpứng dụng xử lý ảnh cho androidứng dụng xử lý ảnh cho iphoneứng dụng xử lý ảnh trên iphonenghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đôđa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longứng dụng xử lý tín hiệu số trong kỹ thuật đo lườngxử lý ảnh và biêntổng quan về xử lý ảnh và video sốxử lý ảnh và video sốđề thi xử lý ảnh đỗ năng toànSlaughterhouses and Waste Systems in DCDr. Peter Gumpel Mein Capital AdvisorsEurosystems liquidity management and NCB role - Jaap Teerhuis_tcm47-157221How To Start A Friends Of The Library GroupExpatriate Risk Management Kidnapping and Ransom CMMEHypercommercialism, The Media and Oligopolistic MarketsFair Housing Legal Update (2014 Lincoln Commision on Human Rights)FDIC presentation on Asset Liability Management Process 4-11Identity Theft Overview Webinar Presentation SlidesFinancial DerivativesInclusive Insurance in Bangladesh and experience of PKSF_Abdul KarimIndefeasibility and FraudIntellectual Property To InternetTeaching Information Day May2012 Teaching AgencyTechnical Session IV - N.Srinivasa Rao & S.P.ChakrabortyIrma Zavaleta-Web Ads & AdvertisingBài Giảng Bộ Máy Nhà NướcĐỀ THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI vụ năm 2015 của UBNN TỈNH TT HUẾMaggie Breen JoesjourneyManagement of Security
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập