Bài giảng toán tài chính Phần 1 TS. Nguyễn Trung Trực, ThS. Đặng Thị Trường Giang

BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 - CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN pptx

BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 - CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN pptx
... PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chương 1: Lãi đơn  Chương 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn  Chương 3: Tài khoản vãng lai  ... gửi 10 00 6/5 Séc rút tiền 11 70 29/5 Nhập thp 987 2/6 Nhập thp 663,9 2/6 Séc rút tiền 16 5 Hãy tính lãi rút số dư cho TK vào ngày 30/6 PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH ... ngày 20/9 C3= 800 đáo hạn vào ngày 9 /11 SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Một người mắc khoản nợ thp: 15 0.000 toán vào ngày 1/ 6 16 5.000 toán vào ngày 9/7 200.000 toán vào ngày 27/7 Ngày...
 • 51
 • 857
 • 4

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng
... n -1 Giá trị tương lai thời điểm n FV = R (1+ i)n -1 FV = R (1+ i)n-2 FV = R (1+ i)n-3 … FV n -1 = R n -1 (1+ i)n-(n -1 ) =R (1+ i )1 FV n-n = R n (1+ i)n-n = R (1+ i)0 n-2 + R (1+ i) + … + R n -1 (1+ i) + R n (1+ i) ...       (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) 10 0.000 10 0.000 10 0.000 1. 000.000    (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) V  V= - PV (12 %,9 ,10 0000 ,10 00000,0) =893.453 ... gian tiền tệ PV( n )  t=n Rn Rn (1  i %) ( n ) PV = R (1+ i) -1 + R (1+ i )-2 + R (1+ i )-3 + … + R n -1 (1+ i )-( n -1 ) + R n (1+ i)-n n PV   Rt  (1  i ) t (2.5) t 1 Trong trường hợp dòng tiền tức...
 • 96
 • 983
 • 4

Bài giảng kế toán tài chính (phần 1)

Bài giảng kế toán tài chính (phần 1)
... dùng kỳ làm ghi sổ kế tốn cho tài khoản 611 - Khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ tài khoản hàng tồn kho sử dụng đầu kỳ kế tốn (để kết chuyển số dư đầu kỳ) cuối kỳ (để kết chuyển số dư cuối ... hàng tồn kho (1) 2.1.5 Kế tốn chi tiết hàng tồn kho: Kế tốn chi tiết hàng tồn kho kế tốn cách tỷ mỷ số lượng lẫn giá trị hàng tồn kho xuất nhập tồn, cơng việc kế tốn thực kho phòng kế tốn 2.1.5.1 ... phương pháp kế tốn kiểm kê định kỳ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đặt mối quan hệ với kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ kế tốn thành phẩm b Tài khoản sử dụng Kế tốn chi phí...
 • 53
 • 125
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Kiễm toán viên và tính chính xác của báo cáo kiểm toán tài chính phần 1 ppsx

Luận văn tốt nghiệp : Kiễm toán viên và tính chính xác của báo cáo kiểm toán tài chính phần 1 ppsx
... cht lng kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh Đề án môn học B.NI DUNG I C s lý lun: Chức kiểm toán Hot ng kim toỏn thc hin hai chc nng xác minh v by t ý kin v i tng kim toỏn i tng kim toỏn núi chung v i tng ... nhn ca nh qun lý chung cho cỏc b phn hp thnh ca BCTC: Th nht: Xỏc nhn v s tn ti hoc phỏt sinh: l s cam kt v tớnh cú thc ca cỏc s trờn BCTC: cỏc s d trờn bng cõn i ti sn chng hn, nh qun lý xỏc ... kim toỏn ti chớnh Cú th thy c im ni bt l BCTC c hỡnh thnh qua cụng ngh x lý thụng tin k toỏn 1. 1 .1/ C s cụng ngh thụng tin k toỏn vi vic xỏc nh mc tiờu kim toỏn Trong quỏ trỡnh x lý thụng tin...
 • 11
 • 159
 • 0

TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN ppt

TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN ppt
... PHẦN 1 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN  HẠN     CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH  NGẮN HẠN Chương 1:  Lãi đơn  Chương 2: Chiết khấu thương  phiếu theo lãi đơn  Chương 3: Tài khoản vãng lai ... 2/6 Nhập thp  663,9 2/6 Séc rút tiền 16 5 Hãy tính lãi và rút số dư cho TK trên vào ngày 30/6       PHẦN 2 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI  HẠN     CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH  DÀI HẠN     Chương 4:  Lãi gộp và chiết khấu  ... C1= 2000 và đáo hạn vào ngày 15 /9 C2= 12 00 và đáo hạn vào ngày 20/9   C3= 800 và đáo hạn vào ngày 9 /11   SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA  THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Một người mắc 3 khoản nợ thp: 15 0.000 thanh toán vào ngày 1/ 6...
 • 51
 • 134
 • 0

Bài giảng Tài chính quốc tế (TS. Lê Tuấn Lộc) - Chương 2 Thị trường ngoại hối

Bài giảng Tài chính quốc tế (TS. Lê Tuấn Lộc) - Chương 2 Thị trường ngoại hối
... LOGO Chương 2: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tổng quan thị trường ngoại hối Các loại tỉ giá Thị trường ngoại hối giao Thị trường ngoại hối kỳ hạn LOGO 1.Tổng quan thị trường ngoại hối Khái niệm ngoại hối: ... giao -Thị trường kỳ hạn -Thị trường hoán đổi -Thị trường tương lai -Thị trường quyền chọn Tính chất kinh doanh: -Thị trường bán buôn -Thị trường bán lẻ Địa điểm giao dịch -Giao dịch tập trung -Giao ... Quy mô thị trường Phương thức giao dịch -Thị trường nội địa -Thị trường quốc tế -Giao dịch trực tiếp -Giao dịch qua môi giới Tình trạng pháp lý -Thị trường thức -Th /trường phi thức LOGO 2. Vấn...
 • 51
 • 252
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 1 (Môn Nguyên Lý kế toán)

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 1 (Môn Nguyên Lý kế toán)
... toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Các báo cáo khác Các khái niệm nguyên tắc Những hạn chế báo cáo tài Báo cáo tài Phần GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhắc lại số khái niệm Bản chất báo cáo tài ... khác 28 Thời điểm thời kỳ Tài sản Nguồn vốn Tài sản Sự thay đổi tình hình tài Thời kỳ: Tháng Nguồn vốn Tình hình tài Tình hình tài Thời điểm 1/ 1 Thời điểm 31/ 1 29 Các báo cáo tài • Các báo cáo tài ... nghĩa báo cáo tài – Giải thích kết cấu nội dung báo cáo tài – Giải thích giả định nguyên tắc kế toán – Giải thích hạn chế báo cáo tài Nội dung • • • • • • Giới thiệu báo cáo tài Bảng cân đối kế...
 • 69
 • 116
 • 0

Giáo trình toán tài chính phần 1 đh kinh doanh công nghệ hà nội

Giáo trình toán tài chính phần 1  đh kinh doanh công nghệ hà nội
... 1 (k 1) d] (1 i) n k = a1 (1+ i)n -1 + (a1+d) (1+ i)n-2 ++ (a1+(n-2)d) (1+ i) + (a1+(n -1) d) = a1 [ (1+ i)n -1 + (1+ i)n-2 ++ (1+ i )1 + 1] + d[ (1+ i) n-2+ 2 (1+ i) n-3++(n-2) (1+ i )1 + (n -1) ] n n = a1 (1 i ) ... thành cấp số nhân với công bội q = 1, 05 áp dụng công thức vừa tìm với a = 10 .000, i = 0,06, số tiền quỹ vốn vừa hình thành V10 10 .000 1, 0 510 1, 0 610 1, 0 610 1, 0 510 10 .000 1, 05 1, 06 0, 01 10 .000 ... sau: 1/ 7 /19 90 1/ 7 /19 94 1/ 7 /19 98 4000 -3000 211 0,87 a) Vào ngày 1/ 7 /19 98, phương trình tương đương là: 4000 (1 + i) - 3000 (1+ i)4 = 211 0,87 Đặt x = (1+ i) 4, ta có phương trình bậc 2: 4x2 - 3x - 2 ,11 087...
 • 52
 • 166
 • 0

Bài giảng môn kế toán ngân hàng phần 1 trần nguyễn trùng viên

Bài giảng môn kế toán ngân hàng phần 1  trần nguyễn trùng viên
... VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG Nội dung: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu Kế tốn Ngân hàng Đặc điểm Kế tốn Ngân hàng Tổ chức Kế tốn Ngân hàng Khái niệm, đối tượng, mục tiêu Kế tốn Ngân hàng 1. 1.Khái niệm: Kế ... TTV – 519 , 5 012 , 11 13: Số tiền SEC Có TK TG khơng kỳ hạn khách hàng thụ hưởng – 4 211 : Số tiền SEC – Nếu ngân hàng chờ tốn: Nợ TK TTV – 519 , 5 012 , 11 13: Số tiền SEC Có TK Phải trả khách hàng – ... hành thẻ: – Khách hàng nộp tiền: Nợ TK Tiền mặt – 10 11/ 1 014 Có TK Thẻ thích hợp khách hàng – Khách hàng rút tiền: Nợ TK Thẻ thích hợp khách hàng Có TK Tiền mặt – 10 11/ 1 014 – Khách hàng rút tiền mặt...
 • 51
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập kế toán tài chính phần 1bai tap va bai giai ke toan tai chinh phan 1giáo trình kế toán tài chính phần 1giáo trình kế toán tài chính phần 1 và 2kế toán tài chính phần 1 và 2kế toán tài chính phần 1 2kế toán tài chính phần 1giáo trình kế toán tài chính phần 1 2bài tập và bài giải kế toán tài chính phần 5bài giải kế toán tài chính phần 2 uehbài tập và bài giải kế toán tài chính phần 3đề bài kế toán tài chính 1bài tập và bài giải kế toán tài chính phần 2cac bai thi co dap an mon ke toan tai chinh phan 3bai tap ke toan tai chinh phan 2tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 9nghệ thuật thôi miênẢNH HƯỞNG của FLORFENICOL lên SINH hóa HUYẾT học và tồn lưu TRÊN cá TRA NUÔIChuyên đề oxi lưu huỳnhgiao an hóa học lớp 10 cơ bản cả nămTOÁN 7 CHUYÊN đề tỉ lệ THỨC,TÍNH CHẤT dãy tỉ số BẰNG NHAUStress oxy hóa là gì? Cách phòng chốngRèn luyện kĩ năng giải toán trong dạy học giải bài tập Phương trình đường thẳng cho học sinh lớp 10Rèn luyện kĩ năng giải toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song cho học sinh lớp 11 trung học phổ thôngCHIỀU ĐỒNG ĐIỀU GORENSTEINChính sách trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt NamDẠY HỌC KHÁI NIỆM HÀM SỐ VỚI PHẦN MỀM CABRI II PLUS NGHIÊN CỨU SỰ ĐỒNG BIẾN THIÊN NHƯ GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆC XÂY DỰNG KHÁI NIỆM HÀM SỐThời hiệu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu trong BLDS 2015Chuyên đề tốt nghiệpDiesel engine management systems common rail STD cg8258senEverest 2016 Everest 2016 Everest 2016Vật lý đại cương hay 1chuyên đề hoàn chỉnh CUONGQuản lý hoạt động thực hành thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sự lan truyền xung laser trong môi trường nguyên tử ba mức khi có mặt hiệu ứng EIT (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập