Giáo trình vật lí nguyên tử hạt nhân

VậtNguyên Tử Hạt Nhân

Vật Lý Nguyên Tử Hạt Nhân
... phần: Vật ngun tử Vật hạt nhân Phần Vật ngun tử cung cấp cho sinh viên kiến thức mẫu ngun tử theo thuyết cổ điển, sở thuyết lượng tử để nghiên cứu cấu trúc ngun tử; liên kết ngun tử ... phân tử ảnh hưởng bên ngồi lên ngun tử xạ Phần Vật hạt nhân trình bày vấn đề đặc trưng hạt nhân, mẫu cấu trúc hạt nhân, phân rã phóng xạ, phản ứng hạt nhân, lượng hạt nhân số vấn đề hạt Giáo ... thứ hai : VẬT LÝ HẠT NHÂN 64 Chương VI : ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN 64 §1 Các đặc trưng hạt nhân 64 §2 Lực hạt nhân 69 §3 Năng lượng liên kết hạt nhân ...
 • 113
 • 365
 • 4

Tài liệu Môn vậtnguyên tử hạt nhân pptx

Tài liệu Môn vật lý nguyên tử hạt nhân pptx
... hút chủ yếu gây hạt nhân số điện tích thực Z hạt nhân thay điện tích hiệu dụng Z* nhỏ hơn, lí electron gần hạt nhân so với hạt nhân xét đóng vai trò điện âm làm giảm lực hút hạt nhân electron phía ... Xe Sr phóng xạ → hạt nhân nặng bắt n → hạt nhân kích thích, hạt nhân kích thích lớn đủ phá vỡ hạt nhân Trong phản ứng phân hạch lượng tỏa lớn: Năng lượng gồm: + Động mảnh hạt nhân + Động n thứ ... Năm 1925, nhà vật trẻ tuổi người Đức Haixenbec mà ngày coi người sáng lập học lượng tử, phát biểu nguyên làm tảng cho nhứng quy luật giới vi mô Nguyên thường gọi nguyên bất định Haixenbec...
 • 17
 • 442
 • 4

Bài tập Vậtnguyên Tử hạt nhân - Giải chi tiết

Bài tập Vật lý nguyên Tử hạt nhân - Giải chi tiết
... T = D T = Gii: Ta cú n1 = N1 = N0( 1- e-t1 ) n2 = N2 = N1( 1- e-t2 ) = N0e-t1 ( 1- e-2t1 ) n1 /n2 =( 1- e-t1 )/e-t1 ( 1- e-2t1 ) =(1-X)/X(1-X2) = 1/X(1+X) Vi X = e-t1 ú ta cú phng trỡnh: X2 + X = n2/n1 ... H0 ( 1- e t1 ) -> N1 = H0 ( 1- e t1 ) H2 = H0 ( 1- e t2 ) -> N2 = H0 ( 1- e t2 ) -> ( 1- e t2 ) = 2,3( 1- e t1 ) > ( 1- e ) = 2,3 ( - e ) t X = e ta cú: (1 X3) = 2,3(1-X) > (1-X)( ... Zmp + (A-Z)mn m -> m = Zmp + (A-Z)mn m Nng lng mt phn ng to E = (2mD mHe mn ) c2 = [2(mP + mn - mD) (2mp + mn - mHe ) - mn]c2 = (mHe - 2mD)c2 = 0,0457uc2 = 42,57MeV = 68,11.1 0-1 3J Khi...
 • 16
 • 12,542
 • 18

CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬTNGUYÊN TỬ HẠT NHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC
... giải dạng tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân nên chọn đề tài các dạng tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân Khóa luận dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho sinh viên học môn vật ... chế tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân cho HS thi ĐH Vì mong đề tài góp phần tài liệu tham khảo cho bạn SV HS Mục đích đề tài - Sưu tầm phân loại dạng bài tập trắc nghiệm vật nguyên tử ... lí thành: + Bài tập định tính + Bài tập tính toán + Bài tập thí nghiệm + Bài tập đồ thị  Dựa vào mức độ khó khăn tập Có thể chia thành: + Bài tập tập dượt + Bài tập tổng hợp + Bài tập sáng tạo...
 • 56
 • 514
 • 0

các dạng bài tập trắc nghiệm vậtnguyên tử hạt nhân

các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý nguyên tử hạt nhân
... giải dạng tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân nên chọn đề tài các dạng tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân Khóa luận dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho sinh viên học môn vật ... chế tập trắc nghiệm vật nguyên tử hạt nhân cho HS thi ĐH Vì mong đề tài góp phần tài liệu tham khảo cho bạn SV HS Mục đích đề tài - Sưu tầm phân loại dạng bài tập trắc nghiệm vật nguyên tử ... lí thành: + Bài tập định tính + Bài tập tính toán + Bài tập thí nghiệm + Bài tập đồ thị  Dựa vào mức độ khó khăn tập Có thể chia thành: + Bài tập tập dượt + Bài tập tổng hợp + Bài tập sáng tạo...
 • 59
 • 451
 • 0

Vật nguyên tửhạt nhân_Đề 1 potx

Vật lí nguyên tử và hạt nhân_Đề 1 potx
... y nguyên tố phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 98 + 1H2 → x + n; 94Pu242 + y → 10 4Ku260 + 4n 42Mo A x: 43Tc99; y: 11 Na23 B x: 43Tc99; y: 10 Ne22 C x: 44Ru1 01; y: 10 Ne22 D x: 44Ru1 01; y: 11 Na23 ... biết x y nguyên tố phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 4Be9 + α → x + n ; p + 9F19 → 8O16 + y A x: 6C14; y: 1H1 B x: 6C12; y: 3Li7 C x: 6C12; y: 2He4 D x: 5B10; y: 3Li7 E x: 7N14; y: 1H3 A B ... biết x y nguyên tố phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 27 + α → x + n; 7N14 + y → 8O17 + p 13 Al A x: 14 Si28; y: 1H3 B x: 14 Si28; y: 3Li7 C x: 16 S32; y: 2He4 D x: 15 P30; y: 3Li7 E x: 15 P30;...
 • 3
 • 148
 • 0

Vật nguyên tửhạt nhân_Đề 2 pptx

Vật lí nguyên tử và hạt nhân_Đề 2 pptx
... hạch: 1H2 + 2He3 → 1H1 + 2H4 Cho biêt khối lượng nguyên tử 1H2 = 2, 01400 u, nguyên tử 2He3 = 3,016303 u; nguyên tử 1H1 = 1,007 825 u; nguyên tử 2H4 = 4,0 026 0u; 1u = 1,66043.10 -27 kg; c = 2, 9979.108 ... 1,66043.10 -27 kg; c = 2, 9979.108 m/s; 1J = 6 ,24 18.1018 eV A 5B11:74,5MeV;92U238:1805MeV B 5B11:76,2MeV;92U238:1802MeV C 5B11:77,4MeV;92U238:1800MeV D 5B11:78,2MeV;92U238:1798MeV A 5B11:78,6MeV;92U238:1796MeV ... = 2, 01400 u, nguyên tử 1H2 = 2, 01400 u; nguyên tử 2He4 = 4,0 026 0 u; 1u = 1,66043.10 -27 kg; c = 2, 9979.108 m/s; 1J = 6 ,24 18.1018 eV A 18,5 MeV B 19,6 MeV C 20 ,4 MeV D 20 ,8 MeV E 22 ,3 MeV A B C...
 • 3
 • 189
 • 0

Giáo trình Vật hạt nhân

Giáo trình Vật lí hạt nhân
... ngồi lên ngun tử xạ Phần Vật hạt nhân trình bày vấn đề đặc trưng hạt nhân, mẫu cấu trúc hạt nhân, phân rã phóng xạ, phản ứng hạt nhân, lượng hạt nhân số vấn đề hạt Giáo trình tài liệu tham khảo ... q trình tán xạ hạt anpha (+2e) lên hạt nhân tích điện dương (+Ze) Gọi P = mv động lượng ban đầu hạt α bay tới hạt nhân (trước lúc tán xạ), sau tán xạ hạt nhân theo kiểu va chạm đàn hồi hạt α hạt ... đầu phản ánh q trình tán xạ hạt α lên hạt nhân phù hợp với dự báo Trong thực tế chùm hạt α gồm nhiều hạt bay tới bị nhiều hạt nhân kim loại gây tán xạ, việc giả thiết hạt α bị hạt nhân gây tán...
 • 125
 • 75
 • 0

Lý thuyết vật nguyên tửhạt nhân

Lý thuyết vật lí nguyên tử và hạt nhân
... Z ).mn  mnguyên tu Với mH : Khối lượng nguyên tử Hydro mn : Khối lượng hạt nơtron mnt : Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân xét Triệu Đức Ngọc 10/20 thuyết vật nguyên tử hạt nhân * Chú ... kính nhỏ bán kính nguyên tử gấp nhiều lần gọi hạt nhân nguyên tử Kích thước nguyên tử xác định khoảng cách từ tâm hạt nhân electron phân bố xung quanh hạt nhân Như mẫu nguyên tử Rơdepho hoàn toàn ... tâm trình tán xạ hạt anpha (+2e) lên hạt nhân tích điện dương (+Ze) Triệu Đức Ngọc 16/20 thuyết vật nguyên tử hạt nhân  Gọi P0 động lượng ban đầu hạt anpha bay tới hạt nhân (trước lúc...
 • 20
 • 39
 • 0

Giáo trình vật đại cương

Giáo trình vật lí đại cương
... S2 − S2 A B lên, chìm xuống; c) 666 kg/m3 ; d) k ≈ 1/3 6.7: a) 600 lít; b) lâu hơn, vận tốc chảy 347 Giáo Trình Vật Đại Cương – Tập 1: Cơ – Nhiệt – Điện giảm dần 6.9: 5m; khơng 6.10: 500N ... m )g m 4m + −1 m0m2 m2 m0 2.31: a = g ; m1 xuống m1 ≥ ; m 4m m + 4m + +1 m2 m2 345 Giáo Trình Vật Đại Cương – Tập 1: Cơ – Nhiệt – Điện 2.32: a max = g 2.34: v = 3.35: a) t = g sin α + µ cos ... + b ) ; ( a + b ) a + b + b ( a + b + a + b ) ρa ; 2 S (a + b)(a + b + a + b ) 349 Giáo Trình Vật Đại Cương – Tập 1: Cơ – Nhiệt – Điện c) R = 2ab + (a + b) a + b ρ (a + b + a + b S 12.2...
 • 8
 • 1,005
 • 15

giáo án vật 9 từ tiết 30 đến tiết 51

giáo án vật lí 9 từ tiết 30 đến tiết 51
... đường sức từ từ xác định tên từ cực ống dây đễ xem Ngày soạn: 30/ 11/2008 Ngày dạy:2/12/2008 Tiết: 27 : SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP – NAM CHÂM ĐIỆN Trường THCS Trung Giang 12 Giáo án vật lý GV: ... lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói không gian có từ trường - Tại vị trí định từ trường, kim nam châm hướng xác định Giáo án vật lý GV: Đào Thị Hồng Lê GV: Ta nhận biết từ trường Cách nhận biết từ ... sắt dày từ trường mạnh, nơi trực quan từ trường mạt sắt thưa từ trường yếu Trường THCS Trung Giang Giáo án vật lý GV: Đào Thị Hồng Lê Hình ảnh đường mạt sắt xung quanh nam châm gọi từ phổ Từ phổ...
 • 76
 • 679
 • 5

GIÁO TRÌNH VẬT 10

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ 10
... 29 vts VL10 Trường hợp tổng qt Phương hợp với phương góc Có thể áp dụng kết (6.4) cho trường hợp tổng qt : Vận tốc vật vật tổng vectơ vận tốc vật vật vận tốc vật vật BÀI TẬP: CÂU HỎI GIÁO KHOA ... động với hệ quy chiếu khác khác Cơng thức cộng vận tốc : Vận tốc vật vật tổng vectơ vận tốc vật vật vận tốc vật vật 27 vts VL10 • Trong trường hợp chuyển động phương cơng thức vectơ chuyển thành ... CỦA VẬT RẮN Vật rắn Trong học vật rắn vật có hình dạng kích thước khơng thay đổi theo thời gian Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động tịnh tiến chuyển động vật rắn mà đường nối hai điểm vật...
 • 159
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập vật lí nguyên tữ hạt nhângiáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhânđịnh luật phóng xạ trong giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhânvật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng caobài tập vật lý nguyên tử hạt nhângiáo trình vật lý nguyên tửbài tập vật lý nguyên tử hạt nhân giải chi tiếtgiao trinh pho cong huong tu hat nhangiao trinh vat li phan tu va nhiet hocsach bai tap vat li nguyen tu va hat nhannguyên tử hạt nhângiáo trình vật liệu điện tửgiáo trình vật lígiáo trình vật lí 2cấu tạo nguyên tử hạt nhânBÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰCBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở VIỆT NAMCâu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUCaves in Basalts in Krông Nô Area, Đắk Nông Province, VietnamĐa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDi dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội Vấn đề đặt ra và giải phápĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Namđiều khiển thủy khíĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by Sonochemistry
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập