Tài liệu về : “Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương
... :............................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương) Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày…………………….... ... ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNGKính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sựTôi tên ... do:......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………..Bộ phận : ……………Các công việc được bàn giao :......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Trưởng...
 • 1
 • 19,697
 • 175

Đơn xin nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc
... QUI TRÌNH NGHỈ VIỆCMã tài liệu: NS – 09 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………ĐƠN XIN NGHỈ VIỆCKính gửi : ……………………………………………………………………….. ... vụ:............................................................ .Đơn vị:..............................................................................................................................................Thời gian đã làm việc tại Công ... :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Người Xin phép Trưởng bộ phận Phòng NS Giám đốc điều hành...
 • 1
 • 2,878
 • 34

Biểu mẫu đơn xin thôi việc

Biểu mẫu đơn xin thôi việc
... vì có một công việc mới tổt hơn thì bạn nên trả lời trung thực và tế nhị. Hãy luôn luôn tỏ ra khéo léo và tế nhị. Một số lý do xin thôi việc:  Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm ... quan hệ của bạn với công ty đó:  Tôi xin chân thành cảm ơn công ty ABC đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tham khảo các loại biểu mẫu mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/. ... hài lòng và lấy làm một vinh dự lớn được làm việc tại công ty ABC trong vòng ..... năm qua. Trong quá trình làm việc tại đây, tôi đã may mắn được làm việc với những đồng nghiệp chân thành và chuyên...
 • 2
 • 7,848
 • 22

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG
... ......................................................................................................................… Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương) Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày…………………….... ... ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sự Tôi tên là : ...................................................................................................… ... ......................................................................................................................… Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………..Bộ phận : …………… Các công việc được bàn giao : ......................................................................................................................…...
 • 1
 • 1,942
 • 5

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
... khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước. Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20….. Khi nghỉ việc hưởng ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi: …………………………………. Tên tôi là:……………………….. Sinh ngày………………………………………………… ... việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại……………………. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công...
 • 1
 • 25,910
 • 94

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
... cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Địa danh, ngày …… tháng…… năm …… ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………............................................................... ... ………………………………………………………………………...... Chức vụ : …………………………………………………………………………………... Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………....... Lý do: ……......…………………………………………………………………………….....
 • 2
 • 669
 • 12

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP