Phân loại và hướng dẫn giải đề thi cao đẳng và đại học môn tiếng anh

Hướng dẫn giải đề thi cao đẳng 2014 môn toán khối a,b

Hướng dẫn giải đề thi cao đẳng 2014 môn toán khối a,b
... Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 Môn Toán Câu 2 z − iz = + 5i Gọi z = a + bi ⇒ z = a − bi ⇔ 2( a + bi) − ... trường chung học trò Việt =5 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 Môn Toán Suy M hình chiếu A lên (d) nên M giao điểm (d) (d’) Vậy tọa độ ... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 Môn Toán Câu  x + xy + y = (1)   2  x − xy − y = − x + y (2)  Từ pt...
 • 4
 • 115
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP- ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011 pdf

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP- ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011 pdf
... viên soạn đề: Nguyễn Thanh Trân Đơn vị: THPT Thanh Bình ĐÁP ÁN 1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.D 11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.A 19.D 20.C Đề thi thử TNTHPT môn tiếng Anh 21.C 22.C ... of nineteen and twenty-five while girl champions are fourteen or fifteen years old Đề thi thử TNTHPT môn tiếng Anh Trang 3/4 Question 46: When and where did modern gymnastics begin? A In Africa ... smoke more often C ordered me to giving up smoking D advised me to take more exercise Đề thi thử TNTHPT môn tiếng Anh Trang 2/4 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined...
 • 4
 • 195
 • 0

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng anh 2014

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng anh 2014
... shout(a|yrgtfrs'elves.ivery often by train is more interesting I really enjoy travelling by foot, but I think that s)English proficiency This series of articles are about how to improve John,(that\has been a^jDseTriend ... asked fivejdifferent questionsUnless your cousin goes for a diet, she won't be able to get into this dress any more John and Mike g g to a party yesterday in order to relax after the exams Mary ... month because she wanted feimproveJher health Why don't you stop bothering me? Can't you see that I thin^^fbe^t it at the moment? As his oarents, he also studied medicine and became a ^ l l - k n...
 • 4
 • 312
 • 0

Hưỡng dẫn giải đề thi tuyển sinh ĐH Năm 2011, môn Hóa, Khối B

Hưỡng dẫn giải đề thi tuyển sinh ĐH Năm 2011, môn Hóa, Khối B
... Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày 10/7/2011 Số phản ứng mà H + axit đóng vai trò chất ôxi hóa A B C D Câu 7: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) ... 28,57% B 14,28% C 18,42% D 57,15% Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày ... đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày 10/7/2011 A OHC-CH2-CHO OHC-CHO B CH2=C(CH3)-CHO 0HC-CHO C CH2=CH-CHO OHC-CH2-CHO...
 • 7
 • 596
 • 9

Đề gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh năm học 2009-2010

Đề và gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh năm học 2009-2010
... new strain 10 Nowadays I don’t attach nearly as / so much importance to taking up a hobby as I used to Người giải đề thi: MINH CHÂU (Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM ... 10 Nowadays I consider taking up a hobby to be far less important than I used to Nowadays I don’t attach nearly _ BÀI GIẢI GỢI Ý I MULTIPLE CHOICE: C ... together A Paragraph explains a term that was mentioned in Paragraph 10 D lines 10- 12 VI OPEN CLOZE reputation than telling 10 composed/ comprised wettest 11 nights end 12 scenery switching/ turning...
 • 17
 • 1,122
 • 42

đề ôn thi học sinh giỏi đại học môn tiếng anh

đề ôn thi học sinh giỏi và đại học môn tiếng anh
... Trần Anh Tuấn Đề thi đáp án tiếng Anh ( Đề ) Giáo viên : Trần Anh Tuấn I Multiple choice David always ( came / went / passed ) over to my house after he had done his homework There is nothing ... English teacher : Trần Anh Tuấn Đề vá đáp án luyện thi tiếng anh ( số ) Giáo viên : Trần Anh Tuấn I Cho dạng từ ngoặc John has been interested in swimming since he was a (young) This class is to be ... is not Đề - đáp án luyện thi tiếng Anh ( Đề ) Giáo viên : Trần Anh Tuấn I Verb form : What I found ( surprise / surprising / surprised ) was his lack of confidence Những nhận thi u tự tin...
 • 126
 • 905
 • 4

gơi ý giải đề thi cao đẳng khối A,A1 môn lý _mã đề 937 năm 2012

gơi ý giải đề thi cao đẳng khối A,A1 môn lý _mã đề 937 năm 2012
... Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất chất ... đoạn mạch 150 W Giá trị U0 A 100 V B 100 V C 120 V D 100 V Câu 38: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng ... phần cảm rôtô số cặp cực p Khi rôtô quay với tốc độ n (vòng/s) từ thông qua cuộn dây stato biến thi n tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) n pn A B C 60pn D.pn 60 p 60 Câu 49: Trong thí...
 • 7
 • 105
 • 0

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp đại học môn tiếng anh THPT năm 2015

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp và đại học môn tiếng anh THPT năm 2015
... u c thi THPT qu c gia 2015 Môn Ti ng Anh TÌM HI U THÔNG TIN V THPT QU C GIA 2015 Thông tin m i nh t v THPT qu c gia 2015 Xem thêm >>> Tìm hi u thêm v c thi môn Xem thêm >>> Gi cm thi th THPT ... phán/ Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tìm hi u c thi THPT qu c gia 2015 Môn Ti ng Anh -P - Tính cân - 20 15 15 15 15 quán (mood, voice, speaker, position ) - khó ... Tìm hi u c thi THPT qu c gia 2015 Môn Ti ng Anh "không câu - 28 25 23 27 30 - Phraral verb - khó trung bình - 5 3 trung bình...
 • 4
 • 489
 • 1

Cấu trúc đề thi TN THPT Đại học môn tiếng Anh

Cấu trúc đề thi TN THPT và Đại học môn tiếng Anh
... nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) - … Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi 10 Kĩ viết Ghi - Lời dẫn (instruction) viết tiếng Anh - Ký hiệu "/" có nghĩa Nguồn: Cục Khảo thí kiểm ... đồng nghĩa/dị nghĩa…) text, độ dài khoảng 400 từ, chủ đề: phổ thông 10 - Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; text khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông 10 Phát lỗi cần sửa cho câu (đặc biệt ... liên quan đến kỹ viết) Viết gián tiếp Cụ thể vấn đề có kiểm tra viết bao gồm: - Loại câu - Câu cận nghĩa - Chấm câu - Tính cân đối - Hợp mệnh đề - phụ -Tính quán (mood, voice, speaker, position…)...
 • 2
 • 82
 • 0

Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Tiếng Anh)

Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Tiếng Anh)
... best anser (1,0 point) Nothing will prevent him succeeding a in ; b at ; c on; d from When the police arrived, we were pleased to see a them b him or her c it d him This one is prettier, but ... PhÇn 2: PhÇn thi cña gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh KiÕn thøc bé m«n TiÕng Anh ( ®iÓm) Question 1: Pick out ... to the party .he hadn't been invited A although B despite C incase D even I've been looking for this book for months and I found it a in time b at last c at the end d at present What is , a...
 • 3
 • 7,068
 • 136

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 23 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 23 ppsx
... you remember anything at the party ? A interested B.interesting C.interests D to interest 22.Thieves ran away when the burglar alarm A went off B.went out C went on D went by 23 I like Tom ... say goodbye D.they are the hosts 30 Paul : Mary , this is Mr Baker Mary ( to Mr.Baker ) : A.How are you ? B.How you C.hello D.hi QUESTIONS 31 - 35: Read the following passage carefully and then ... by the Pilgrims in 1621 (32 ) .a winter of Starvation It’s a day of feasting and giving thanks this (33) of Celebrating Thanksgiving has continued through the years On Onvember 26 TH , 1789,...
 • 5
 • 191
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 6 ppt

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 6 ppt
... 9.C 10 D 12 C 13 B 14 A 15 A 16 D 17 C 18 B 19 B 20 D 22 C 23 A 24 B 25 D 26 A 27 B 28 D 29 A 30 C 32 A 33 D 34 D 35 A 36 D 37 B 38 C 39 C 40 C 42 B 43 C 44 A 45 C 46 D 47 A 48 C 49 A 50 B ... C D 36. Pick out the word the underlined part of which is pronounced differently from the rest A phoned B raised C called D cooked 37 Choose the correct answer How can I ………………to the post-office ... A hard-working day B How to work without stress C All work and no play D How to help a stressed employee THE END ============================= KEY Câu C 11 B 21 A 31 D 41 D Câu B D D A 6. B 7.D...
 • 5
 • 223
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 1 docx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT& ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ 1 docx
... year D - THE END- Trang TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NAM C©u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 §¸p ¸n C C A B B B C D C C D A C B D A A C B A D D A A D ĐÁP ÁN ĐỀ THAM ... A A C B A D D A A D ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP THI TN THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 – MÔN TIẾNG ANH C©u 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 §¸p ¸n B A C D B D ... C which – that D where – that Question 18 : Would you like a piece of cake ? - _ A Yes I would B Yes, I like C Yes, please D Yes, of course Question 19 : We turned off the radio _ the boring...
 • 6
 • 319
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải đề thi cao đẳng khối a năm 2009hướng dẫn giải đề thi cao đẳng môn lý 2013hướng dẫn giải đề thi cao đẳng môn hóa 2012hướng dẫn giải đề thi cao đẳng môn sinh 2011đề thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng anhhướng dẫn giải đề thi chứng chỉ b tin họcgiai de thi cao dang khoi a 2009 mon hoagiới thiệu và hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học khối a và d năm 2009hướng dẫn giải đề thi vật lýhướng dẫn giải đề thihướng dẫn giải đề thi thử đại họchưỡng dẫn giải đề thi trắc nghiệm đại học môn hóahướng dẫn giải đề thi hoáhướng dẫn giải đề thi đại họchướng dẫn giải đề thi đh 2008Đề tài điều khiển mức nước trong bình chứaKhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng chùa vẽCẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNGphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử 2 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử 4 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử bài 1 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử BAI 3 sư phạm cần thơđề thi 1 tiết trắc nghiệm chương Oxi ozonĐề kiểm tra trắc nghiệm 15 1 tiết chương lưu huỳnhthực tập quang bai 1thực tập quang bai 4thực tập quang BAI 6phân dạng bài tập về peptittài liệu ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh năm 2017Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn ODA trên địa bàn tỉnh hưng yên qua công tác thẩm địnhghiên cứu giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải một số bệnh viện trên địa bàn tình nghệ anBáo cáo vật lý thống kê trạng thái boson einstein và ứng dụng thực tiễn (báo cáo điểm 9.6 trên lớp)Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hùng Vương giai đoạn đến năm 2025 (LV thạc sĩ))THỰC TRẠNG các CHÍNH SÁCH về sản PHẨM, GIÁ, và CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX tại CÔNG TY NHẬT VIỆT JVJSCMạch in Điều khiển thiết bị từ xa qua RF
Đăng ký
Đăng nhập