CH¦»¦áNG 2

Kiem tra 1 tiet ch­­uong 2-11

Kiem tra 1 tiet ch­­uong 2-11
... 2 KIểM TRA HOá 11 (1 tiết) Đề 01 15) Kỳ 1- lần Có thể phân biệt muối amoni với muối khác cách cho tác dụng với kiềm mạnh ... 21) Hoà tan 14 ,2g P2O5 250g dd axit H3PO4 9,8% Nồng độ % dd axit H3PO4 thu đợc là: A 5,4% B .14 ,7% C .16 ,7% D .17 ,6% 22) Cho 7,2g kim loại X tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng Thu đợc 13 ,44 ... D.Tất sai 18 ) Hiện tợng xảy cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc: A Không tợng B.Dd có màu xanh, có khí nâu đỏ bay C.Dd có màu xanh, H2 bay D.Dd có màu xanh, có khí không màu bay 19 ) Dung...
 • 2
 • 131
 • 0

Tài liệu Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 2 doc

Tài liệu Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 2 doc
... dựng phương pháp phân tích mạch điện 2. 1 Cơ sở phương pháp phân tích mạch điện  luật Kirchhoff I: Tổng dòng điện vào nút tổng dòng điện khỏi nút ∑a i k k =0 ( 2- 1 ) k  Định luật Kirchhoff II: Tổng ... chuyển kết trung gian dòng điện nhánh 2. 2 Các phương pháp phân tích mạch điện Phương pháp điện áp nút  Bước 1: đánh ký hiệu cho nút A,B,C,D,O chọn nút làm gốc hình 2. 10b Nút gốc có điện quy ước điểm ... chọn gốc nút O  Bước 2: Thành lập hệ phương trình điện áp nút cho mạch  Bước 3: Giải hệ phương trình để tìm điện áp nút  Bước 4: Chuyển đổi kết trung gian dòng nhánh 2. 2 Các phương pháp phân...
 • 8
 • 276
 • 10

Tài liệu Tiện ích Youtube 2 doc

Tài liệu Tiện ích Youtube 2 doc
... http:\/\/video.google.com\/googleplayer.swf?docId =29 07 828 4 829 9 423 8130 Bạn sửa lại địa để (lưu ý chữ I docId thành i): http://www .youtube. com/watch?v=zguOoMqvVUk http://video.google.com/videoplay?docid =29 07 828 4 829 9 423 8130 Đây ... Tải video từ YouTube cách thêm vào chữ Kiss [ 02. 04 .20 07 16:03] Đây giải pháp đơn giản độc đáo trang KissYouTube (http://www.kissyoutube.com) cho phép bạn nhanh chóng ... Google Video: Bạn dán đường dẫn gốc Google Video, ví dụ: http://video.google.com/videoplay?docid =29 07 828 4 829 9 423 8130) vào khung Address IE Sau đó, bấm vào nút Download để tiến hành download máy Nếu...
 • 5
 • 264
 • 3

Ch-ơng 2 : vật liệu dùng trong bê tông cốt thép

Ch-ơng 2 : vật liệu dùng trong bê tông cốt thép
... theo loại tông có cấp phối đợc đem dùng Trong trờng hợp thiếu số liệu xác, hệ số giãn nở nhiệt lấy nh sau : tông có tỉ trọng thông thờng: 10,8 x 10-6/ oC , tông có tỉ trọng thấp : 9,0 x ... dm, ca bn v lan can tông có tỷ trọng bình thờng tông có tỷ trọng 21 50 25 00 kg/m3 tông có tỷ trọng thấp tông chứa cấp phối nhẹ có tỷ trọng khô không vợt 1 925 Kg/m3 1/Cng chu nộn ... suất cho tông dự ứng lực AASHTO M275M (ASTM A 722 ) - Thép cờng độ cao không sơn phủ dùng cho tông dự ứng lực 26 Nếu hồ sơ thầu có chi tiết dự ứng lực phải rõ kích thớc mác loại thép Nếu...
 • 18
 • 277
 • 0

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: CÁC BƢỚC THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN pptx

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: CÁC BƢỚC THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN pptx
... Dsettings Nguyen Duy Huy, Faculty of IT-HUMG Toolbar ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: CÁC BƢỚC THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN 2.4 Một số thiết lập khác 2.4.1 Biến Savetime Menu Command line Hot key ... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: CÁC BƢỚC THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN 2.3.2 Tạo mật độ lưới điểm (lệnh Grid) Menu Command line Hot ... 2.5 Các bƣớc thiết kế vẽ 2D Trong AutoCAD, để thiết kế hoàn thiện vẽ không gian chiều thường phải trải qua bước sau: Nguyen Duy Huy, Faculty of IT-HUMG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: CÁC BƢỚC...
 • 4
 • 168
 • 0

Phần Mềm-Tiện Ích part 2 pot

Phần Mềm-Tiện Ích part 2 pot
... USD McAfee VirusScan 20 06 giá 40USD xếp thứ 2, chương trình có giao diện trực quan khả quét heuristics tốt PC-cillin Internet Security Suite 20 06, kế tục sản phẩm đạt Best Buy 20 04 PC World, xếp ... Titaninum 20 06 Antivirus + Antispyware Panda Software Norton Antivirus 20 06 Symantec có kèm công cụ chống spyware Còn Trend Micro bán sản phẩm chống virus phần PC-cilin Internet Security Suite 20 06 ... PersonalEdition Classic 6. 32 AVG Free Edition 7.1 Grisoft chương trình độc lập miễn phí F-Secure Anti-Virus 20 06, Kasperky Anti-Virus Personal 5.0 Kaspersky Lab, McAfee VirusScan 20 06 BitDefender ứng...
 • 8
 • 127
 • 0

Ch­¬ng 2 - KÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp 103 Ch­¬ng 2 kÕt cÊu bª t«ng, bª docx

Ch­¬ng 2 - KÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp 103 Ch­¬ng 2 kÕt cÊu bª t«ng, bª docx
... 8,4 M 12, 5 M 30 co ld (theo TCVN 6 025 -1 995) 24 ,0 1,74 16,0 1,16 28 ,5 1,90 19,0 1 ,26 32, 8 2, 05 21 ,5 1,36 36,7 2, 20 24 ,5 1,46 - 0,78 - 0,60 K 1,5 - 1,17 - 0,90 K2 - 1,56 - 1 ,20 K 2, 5 - 1,95 - 1,50 ... 19.800 22 .000 23 .600 27 .20 0 30.000 32. 300 34 .20 0 35.800 37 .20 0 Khi xử lý nhiệt điều kiện áp lực không khí 17.800 19.700 21 .300 24 .500 27 .000 2. 2.3 Số liệu cốt thép v n M10 29 .000 30.800 32. 200 33.500 ... 110 100 6 52 = 0,140 x = 1- 1-2 A = - 1 -2 0,14 = 0,1 52 < r = 0,56 g = 1Fa = 0,1 52 = 1= 0, 924 2 k n nc M 1,15 650 10 = = 41, cm2 m a R a gh o 1,15 26 00 0, 924 65 123 Chương - Kết cấu bê...
 • 72
 • 117
 • 0

Chương 6 – Ngân sách đầu tư 263 Chæång 6 CHƯƠNG 6 NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ Chương potx

Chương 6 – Ngân sách đầu tư 263 Chæång 6 CHƯƠNG 6 NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ Chương potx
... sau: NPV = [(909 1 16) (0,1) + (65 2 1 16) (0,1) + (394 1 16) (0,05) + (374 1 16) (0,1) + (117 1 16) (0,3) + (141 1 16) (0,1) + ( 161 1 16) (0,05) + (418 1 16) (0,1) + ( 67 6 1 16) (0,1)] 0,5 = (197.277) ... 1.091 8.0 26 7. 362 5.809 5.509 5.809 5.809 5.809 5.809 15 22.3 26 (5.988) 12.987 10.528 3.593 4. 363 30 38.842 (17.785) 21.5 56 15.247 1.3 76 3.014 66 . 064 47.189 26. 479 18.875 8. 867 6. 0 16 Khong cỏch ... 16 -114 II Dũng ngõn qu tng thờm Chi phớ hot ng 35 35 35 35 35 35 Khu hao -34 ,60 -49 -13 -34 0,4 -14 22 31 ,60 40 -0, 16 5 ,6 -8,8 -12 ,64 - 16 0,24 -84 13,2 18, 96 24 34 ,6 49 13 3,4 -5 34,84 40 ,60 ...
 • 50
 • 116
 • 0

Điện Tử Lập Trình - Thiết Bị Lập Trình Mạch part 2 ppsx

Điện Tử Lập Trình - Thiết Bị Lập Trình Mạch part 2 ppsx
... định cho cảm biến không gây nhiễu cho Khoảng cách cảm nhận (cm) 6-3 0 2 0-1 30 4 0-3 00 6 0-6 00 8 0-1 000 X (cm) > > > > > 120 400 120 0 25 00 4000 13 Thiết bị lập trình Góc nghiêng: Góc nghiêng đối tợng ... nhận cm, khoảng cách cảm biến 15 cm Khoảng cách cảm nhận (cm) 6-3 0 2 0-1 30 4 0-3 00 6 0-6 00 8 0-1 000 X (cm) > > > > > 15 60 150 25 0 350 12 Thiết bị lập trình Nhiễu giao cảm biến Nhiễu xảy cảm biến đợc ... điện dung siemens có bảo vệ (shielded) Bề mặt sensor Đối tợng Nhận xét: Khoảng cách cảm nhận từ - 20 (mm) Có khả phát mức chất lỏng xuyên qua thùng suốt (Chất lỏng phải có số điện môi cao vỏ thùng)...
 • 8
 • 166
 • 0

Ch­¬ng 2 ph©n tÝch Giã Doppler vµ mét sè s¶n phÈm cña radar Doppler2.1. Giíi thiÖu ppsx

Ch­¬ng 2 ph©n tÝch Giã Doppler vµ mét sè s¶n phÈm cña radar Doppler2.1. Giíi thiÖu ppsx
... Khi đó, từ hệ thức (2. 27) (2. 28) ta có ' k k v max k k '2 v max (2. 31) từ v max k k ,2 ' v max k k (2. 32) So sánh hệ thức với (2. 26) ta suy k k ,2 n ' k1 k1 m (2. 33) Nhưng n ' phân ... km k k ,2 kn , với k m số nguyên Thay trị số vào (2. 27) (2. 28) ta v t v 2km.v max1 v 2kn.v max , (2. 34) v0 đại lượng định nghĩa công thức (2. 30) Từ (2. 26) ta có m.v max n.v max (2. 35) Kí ... tượng thu tốc độ vdo1 vdo2 Các tốc độ phải thoả mãn hệ thức (2. 25), tức là: v t v do1 2k v max (2. 27) v t v do2 2k v max , (2. 28) với vt tốc độ thực đối tượng, k1 k2 số nguyên, âm dương Nếu...
 • 41
 • 130
 • 0

báo cáo khoa học: " Expression of Ets-1, Ang-2 and maspin in ovarian cancer and their role in tumor angiogenesis" pps

báo cáo khoa học:
... paradoxical expression of maspin in ovarian carcinoma Clin Cancer Res 2002, 8:2924-2932 doi:10.1186/1756-9966-30-31 Cite this article as: Lin et al.: Expression of Ets-1, Ang-2 and maspin in ovarian cancer ... papillary cystadenocarcinoma; D: Ang-2 expression in ovarian borderline mucinous cystadenoma; E: Maspin expression in mucinous cystadenocarcinoma; F: Maspin expression in mucinous cystadenoma The ... involved in angiogenesis has not been fully investigated in ovarian cancer In the present study, we examined the relationship between the expression of Ets-1 and its targets Ang-2 and maspin in ovarian...
 • 6
 • 72
 • 0

C+éU Hß+ÄI CH¦»¦áNG 6 pptx

C+éU Hß+ÄI CH¦»¦áNG 6 pptx
... điện áp loại khí cụ để bảo vệ : (CB) a Quá tải, ngắn mạch b Tăng áp, sụt áp c Ngắn mạch d Sụt áp 16 Cuộn dy ht Rơ-le điện p cĩ : (NC) a Nhiều vòng quấn dây to mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo...
 • 3
 • 54
 • 1

CH 6 2 Các phương pháp chuyển gen ở thực vật

CH 6 2 Các phương pháp chuyển gen ở thực vật
... dung Chuyển gen gián tiếp Chuyển gen trực tiếp Chuyển gen agrobacterium Chuyển gen virus Chuyển gen súng bắn gen Chuyển gen điện di Chuyển gen silicon carbide Chuyển gen vi tiêm Chuyển gen nhờ ... Chuyển gen nhờ virus Chuyển gen súng bắn gen DNA bọc hạt vàng Súng bắn gen nhân Tế bào thực vật Tế bào với gen Cây chuyển gen Phân chia Chuyển gen súng bắn gen  Sanford đề xuất pp bắn gen vi ... bào Chuyển gen Tế bào thực vật Gen Cây chuyển gen Tế bào phân chia Vector hai nguồn  Vector nguồn ( binary vector )  Được lắp ghép Ecoli, sau chuyển toàn vào Agrobacterium  Vector nguồn ch a...
 • 46
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư liên tịch số 252010ttltbctbgtvtbtckhu kinh tế vũng áng 2012khu kinh tế vũng áng 2013nhà máy nhiệt điện vũng áng 2 tuyen dungnhà máy nhiệt điện vũng áng 2của doanh nghiệp là doanh thu từ hoạt động vận chuyển hành khách 1 2 giá trị gia tăng vach­¬ng 2 kðo nðn ®óng t©mchæång 16 thiết kế cảnh quan và bảo vệ môi trườngchæång 17 thiết kế đường cao tốcch¦¥ng 2 nguyên lý làm việc của hệ thống dẫn đường vệ tinh navstarch­¬ng 2 t¹o s¬ ®å h×nh häcch­¬ng 2 c¬ së thùc tiônkõt luën ch­¬ng 2chƣơng 2 nguyên tắc đáp trảcng giao nhn hng xut khu cho ngi chuyờn ch bước 2 cảng giao nhận hàng xuất khẩu cho người chuyên chởNghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayTong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Các bài tập địa lý ôn thiThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)1479 qđ UIBND tinh Quang NgaiNghiên cứu nồng độ homocystein, acid folic và vitamin b12 huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu não (LA tiến sĩ)CẬP NHẬT KHÁNG KHÁNG SINH ở VN 2017Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn địa lýĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP HÚT ĐỜM KÍN TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN THỞ MÁYNHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập