Tài liệu về : “Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép
... :............................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày……….... đến hến ngày ………..)Lý do xin nghỉ phép :......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Tôi ... 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netĐƠN XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sựTôi tên là : ...................................................................................................…MSNV ... :......................................................................................................................…......................................................................................................................…Trưởng BP Người làm đơnTP.HCNS Ban giám đốc...
 • 1
 • 43,566
 • 174

Mau don xin nghi phep

Mau don xin nghi phep
... tác:............................................................................................................................................. Xin phép được nghỉ số ngày là:.................ngày. Lí do xin nghỉ như sau: ............................................................................................................................................................................ ... đồng ý, tôi xin hứa sẽ trả phép đúng thời hạn. Xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG (Xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết) Lang Chánh, ngày........tháng....năm....... NGƯỜI XIN PHÉP DUYỆT ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP K ính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh Tên tôi là:....................................................................................................................
 • 2
 • 3,962
 • 3

mau don xin nghi phep cua GV

mau don xin nghi phep cua GV
... tác:............................................................................................................................................. Xin phép được nghỉ số ngày là:.................ngày. Lí do xin nghỉ như sau: ............................................................................................................................................................................ ... đồng ý, tôi xin hứa sẽ trả phép đúng thời hạn. Xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG (Xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết) Lang Chánh, ngày........tháng....năm....... NGƯỜI XIN PHÉP DUYỆT ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP K ính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh Tên tôi là:....................................................................................................................
 • 2
 • 3,852
 • 23

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương
... :............................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày…………………….... ... ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNGKính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sựTôi tên ... :......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Trưởng BP Người làm đơnTP.HCNSBan giám đốc...
 • 1
 • 19,294
 • 175

Mẫu giấy xin nghỉ phép

Mẫu giấy xin nghỉ phép
... QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNGMã tài liệu: NS – 10 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………GIẤY XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : ……………………………………………………………………….. ... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Phép năm Nghỉ Nghỉ hưởng lương Nghỉ không lươngÝ kiến của người quản lý trực tiếp :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ý ... vụ:............................................................ .Đơn vị:.................................................................Tổng thời gian nghỉ: ....................ngày, kể từ........................đến...
 • 1
 • 4,285
 • 21

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép
... ngày...............................................Tôi xin cam kết sẽ trở về Việt Nam đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà Trường.TP. Hà Nội, ngày. tháng........năm 2012Ý kiến của thủ trưởng đơn vị(Ghi ... Lớp: CN1K9DĐơn vị công tác: Trường Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – Đại Học Công Nghệ Thông TinSố điện thoại liêc lạc:.........................................Nay tôi làm đơn này xin phép Ban ... NộiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________________________ĐƠN XIN NGHỈ PHÉPKính gửi: - Ban giám hiệu nhà trường- Phòng đào tạoTôi tên là:..................................................................
 • 1
 • 7,518
 • 34

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép
... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Chi Hội Lớp 12A 1 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Nghỉ phép lần 1 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THCS & THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm ... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Chi Hội Lớp 12A 1 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Nghỉ phép lần 2 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THCS & THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm ... chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn giảng dạy lớp 12A 1 . Tôi xin chân thành cảm ơn. Di Linh, ngày ………… tháng ………. năm ……………….. PHHS kính đơn Trường THCS & THPT Phan Bội Châu Cộng Hòa Xã Hội Chủ...
 • 1
 • 2,179
 • 5

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép
... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Chi Hội Lớp 12A 1 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Nghỉ phép lần 1 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THCS & THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm ... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Chi Hội Lớp 12A 1 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Nghỉ phép lần 2 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THCS & THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm ... chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn giảng dạy lớp 12A 1 . Tôi xin chân thành cảm ơn. Di Linh, ngày ………… tháng ………. năm ……………….. PHHS kính đơn Trường THCS & THPT Phan Bội Châu Cộng Hòa Xã Hội Chủ...
 • 1
 • 1,349
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP