Tương tác của bức xạ gamma với vật chất

Tương tác của bức xạ gamma với vật chất và ứng dụng trong thiết kế che chắn

Tương tác của bức xạ gamma với vật chất và ứng dụng trong thiết kế che chắn
... lợng gamma cho vật chất Chơng II: Tơng tác gamma với vật chất sống kỹ thuật bảo vệ chống xạ Chơng III: Phơng pháp thực nghiệm, nghiên cứu tơng tác gamma với vật chất ứng dụng thiết kế che chắn ... Công giúp lựa chọn đề tài Tơng tác xạ gamma với vật chất ứng dụng thiết kế che chắn Nhiệm vụ luận văn Trình bày đặc điểm xạ gamma, trình tơng tác chủ yếu gamma với vật chất Giới thiệu đại lợng đặc ... gamma với vật chất ứng dụng thiết kế che chắn 3.1 Cơ sở phơng pháp 3.2 Dụng cụ thí nghiệm 3.3 Tiến hành thí nghiệm 3.4 Thiết kế che chắn xạ gamma Kết luận Tài liệu tham...
 • 52
 • 1,280
 • 5

Tương tác bức xạ gamma với vật chất

Tương tác bức xạ gamma với vật chất
... Các ứng dụng - NAA PNAA - Đo mức chất lỏng - Đo độ ẩm - Logging… V/ TƯƠNG TÁC CỦA BỨC XẠ GAMMA VỚI VẬT CHẤT V.1/ Khái niệm xạ gamma Các hạt nhân có tính phóng xạ tự nhiên nhân tạo mức lượng khác ... Chì Hình : Giản đồ loại xạ qua số loại vật chất V/ CÁC PHƯƠNG PHÁP GHI BỨC XẠ Ngun lý: -Với hạt mang điện, chúng có khả ion hố lớn tương tác với vật chất nên việc ghi loại xạ dựa việc ghi số lượng ... cường độ chúng tương tác với vật chất bị tách khỏi chùm bị hấp thụ tán xạ Quy luật suy giảm mơ tả theo cơng thức: I=I0exp(-µρx) 5.1 Trong I: cường độ chùm tia gamma qua lớp vật chất có bề dày...
 • 13
 • 637
 • 6

Tìm hiểu sự tương tác của sóng điện từ với vật chất bằng việc đo phổ hấp thụ (KL02429)

Tìm hiểu sự tương tác của sóng điện từ với vật chất bằng việc đo phổ hấp thụ (KL02429)
... tc hot ng chung ca mt mỏy hoỏ quang ph thỡ cu trỳc vo c dựng chuyn thụng bỏo hoỏ hc ca mu thnh thụng bỏo v bc x in t (di dng thụng bỏo in t) Cu trỳc ny gm ngun sỏng (cỏc ốn) v cỏc bung ng mu Trong ... ph thuc vo thnh phn hoỏ hc ca mu Nh vy, bc x i qua mang thụng bỏo v mu hoỏ hc nhng thụng bỏo ny c ghi quang ph cú th ghi li hay tip nhn thụng bỏo hoỏ hc ghi dng bc x cn cú mt cu trỳc ờtect Chc ... nguyờn lý ca phộp trc quang vựng kh kin 4.1.1 S nguyờn lý Trống đo sóng X Nguồn sáng Cách tử nhiều xạ Thấu kính L Khe hep Curvet Rq máy đo Hỡnh 17: S phộp trc quang (o ph hp th) ca dung dch in phõn...
 • 41
 • 52
 • 0

Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất và lí thuyết của quá trình truyền năng lượng

Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất và lí thuyết của quá trình truyền năng lượng
... Tơng tác xạ với vật chất 1.1.Một số khái niệm 1.1.1 Bức xạ hạt nhân 1.1.2 Phân rã phóng xạ 1.1.3 Tơng tác xạ với vật chất 1.2 Tơng tác xạ với vật chất 1.2.1 Đặc điểm tơng tác xạ với vật chất ... Tơng tác xạ hạt nhân với vật chất Chơng II: Lý thuyết trình truyền lợng xạ với vật chất Chơng III: Ghi đo xạ Kết luận: Tóm tắt nội dung trình bày luận văn Chơng I tơng tác xạ Hạt nhân với vật chất ... 1.1.1 Bức xạ hạt nhân Bức xạ hạt nhân tất loại hạt phát trình biến đổi phóng xạ, nh phản ứng hạt nhân Vì tính chất tơng tự, liệt kê vào xạ hạt nhân loại xạ Rơnghen, xạ phát sinh trình gia tốc hạt...
 • 57
 • 473
 • 0

Bài giảng tương tác của bức xạ với vật chất TS lê công hảo

Bài giảng tương tác của bức xạ với vật chất  TS lê công hảo
... động với vận tốc ánh sáng bị chia nhỏ Chúng bị hấp thụ tán xạ, thường góc lớn Do vậy, cường độ ban đầu chùm xạ giảm dần 1 Tương tác photon với vật chất Tương tác xạ với môi trường vật chất ... 1 Tương tác photon với vật chất Bức xạ  sóng điện từ có bước sóng nhỏ khoảng cách nguyên tử ( ...
 • 27
 • 210
 • 3

Tương tác của bức xạ

Tương tác của bức xạ
... - - Dịch chuyển xạ tự động xạ tự nhiên trình xạ lợng h = Ek-Ei để dời chuyển xuống mức dới mà tác nhân bên = n1h = N k Aki h ki (2.2 -17) - Dịch chuyển xạ cỡng bức: Là trình xạ lợng nguyên tử ... toàn phù hợp với (1.4-31) - 29 - Chơng Bức xạ tự phát xạ cỡng 2.1 Mức lợng 2.1.1 Sơ đồ mức lợng Mỗi nguyên tố hoá học có phổ đặc trng , chúng phát xạ hấp thụ xạ điện từ có tần số hoàn toàn xác định, ... phải mang đặc trng gián đoạn, công suất xạ đợc xác định số tác động xạ = n.h. (2.1-16) n- Số tác động đơn vị thời gian, tính đơn vị thể tích Năng lợng xạ (2.1.16) liên hệ chặt chẽ với cấu trúc...
 • 67
 • 309
 • 0

Ảnh hưởng của bức xạ Gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit

Ảnh hưởng của bức xạ Gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
... ảnh hưởng xạ lượng cao Dưới tác động xạ, tính chất vật vật liệu bị ảnh hưởng hạn chế phạm vi ứng dụng vật liệu Bên cạnh tương tác thế, tương tác electron nguồn phóng xạ ion nặng lên tính chất ... lượng tử Tuy nhiên vật liệu có kích thước nano tính chất khác biệt mà phụ thuộc vào tính chất nghiên cứu 41 Các tính chất khác tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang tính chất hóa học khác ... khối đến vật liệu nano Chính vậy, nói đến vật liệu nano phải nhắc đến tính chất kèm vật liệu Cùng vật liệu, kích thước, xem xét tính chất thấy khác lạ so với vật liệu khối, tính chất khác lại...
 • 94
 • 194
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe
... đặc trưng tính chất quang học Và để so sánh mức độ ảnh hưởng xạ gamma, luận văn nghiên cứu chấm lượng tử CdSe đơn chấm lượng tử bọc vỏ CdSe/ CdS lõi/vỏ So sánh ảnh hưởng xạ gamma lên tính chất hấp ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Đình Công NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn Mã số: 60440104 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC ... Đỉnh phát huỳnh quang 2.065 eV với chấm lượng tử CdSe 2.003 eV với chấm lượng tử CdSe/ CdS lõi/vỏ Hình 3.4 Phổ huỳnh quang (nét đứt) phổ hấp thụ mẫu chấm lượng tử CdSe chấm lượng tử CdSe/ CdS lõi/vỏ...
 • 29
 • 73
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất quang của chấm lượng tử cdse

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất quang của chấm lượng tử cdse
... đặc trưng tính chất quang học Và để so sánh mức độ ảnh hưởng xạ gamma, luận văn nghiên cứu chấm lượng tử CdSe đơn chấm lượng tử bọc vỏ CdSe/ CdS lõi/vỏ So sánh ảnh hưởng xạ gamma lên tính chất hấp ... tử 39 3.3 Tính chất quang chấm lượng tử trước chiếu xạ gamma 39 3.3.1 Phổ hấp thụ huỳnh quang 39 3.4 Ảnh hưởng xạ gamma lên tính chất quang chấm lượng tử 41 3.4.1 Hiệu ứng ... 10 1.4.3 Tính chất quang chấm lượng tử CdSe 12 1.4.4 Tính chất quang chấm lượng tử CdSe/ CdS lõi/vỏ 13 1.5 Ảnh hưởng trường đến tính chất quang 15 1.5.1 Ảnh hưởng nhiệt độ ...
 • 20
 • 137
 • 0

Tán xạ compton của bức xạ gamma đối với một số vật liệu ở các góc khác nhau

Tán xạ compton của bức xạ gamma đối với một số vật liệu ở các góc khác nhau
... nghiệm tán xạ Compton xạ gamma số vật liệu góc khác 2.1 Cơ sở phơng pháp - Tán xạ Comton xạ gamma tơng tác với vật chất - Nghiên cứu số hạt tán xạ cho xạ gamma qua số vật liệu với góc khác 2.2 ... cứu tán xạ Compton xạ gamma với số vật liệu góc tán xạ khác Cho ta biết đợc số hạt tán xạ hiệu ứng Compton xạ gamma qua số chất Chơng III: ứng dụng che chắn, chơng cho ta biết số ứng dụng xạ thực ... tán xạ xạ gamma vật liệu góc khác nên số liệu cha thực nhiều, không tránh khỏi nhiều hạn chế Song qua mở rộng cho việc nghiên cứu xạ gamma nhiều vật liệu với góc khác Ta nghiên cứu hiệu ứng khác...
 • 47
 • 337
 • 0

TIỂU LUẬN TƯƠNG tác GIỮA bức xạ điện tử với hệ LƯỢNG tử

TIỂU LUẬN TƯƠNG tác GIỮA bức xạ điện tử với hệ LƯỢNG tử
... dài lượng photon nhỏ Tương tác xạ điện từ với hệ l ượng tử GVHD: TS Phan Bách Thắng Hệ lượng tử 2.1 Sự lượng tử hóa lượng hạt Theo quan điểm lượng tử lượng hạt (các phân tử, nguyên tử ion) bị lượng ... Năng lượng 2 HỆ LƯỢNG TỬ 2.1 Sự lượng tử hóa lượng hạt 2.2 Nguyên tử 2.3 Phân tử TƯỢNG TÁC CỦA BỨC XẠ ĐIỆN TỪ VỚI HỆ LƯỢNG TỬ ... rotational levels) Tương tác xạ điện từ với hệ lượng tử Trong trình tương tác xạ điện từ với vật chất, ta cần phân biệt tượng lượng tử xảy bên không lượng tử xảy bên Giả sử chiếu xạ điện từ có c ường độ...
 • 30
 • 268
 • 0

NGHIÊN CỨU TÁN XẠ COMPTON CỦA BỨC XẠ GAMMA CHO MỘT SỐ VẬT LIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GEANT4

NGHIÊN CỨU TÁN XẠ COMPTON CỦA BỨC XẠ GAMMA CHO MỘT SỐ VẬT LIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GEANT4
... tán xạ Compton, góc tán xạ θ tạo gamma tán xạ với gamma tới (1) góc tán xạ Hình 2: Sự phân bố cường độ gamma tán xạ theo góc tán xạ lượng gamma tới (2) Trong đó, re bán kính electron, θ góc tán ... thuộc cường độ gamma tán xạ vào góc tán xạ cho vật liệu bia Al, Cu, Fe, Pb 2.2 Khảo sát phổ gamma tán xạ theo bề dày vật liệu góc 900 Chúng khảo sát gamma tán xạ theo bề dày vật liệu góc 900 Việc ... độ gamma tán xạ theo góc tán xạ khảo sát độ bảo hòa cho bề dày loại vật liệu Al, Fe, Cu, Pb Gamma tới 0.662MeV, bắn theo phương ngang, hình 2.1 Khảo sát phổ lượng gamma tán xạ theo góc tán xạ...
 • 6
 • 362
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tương tác của bức xạ với các tâm hoạt tính quang họctương tác của bức xạ luận văn tốt nghiệpcơ sở vật lý tương tác của gamma với vật chấtlàm rõ tính độc lập tương đối và tác động trở lại của ý thức đối với vật chấttương tác giữa bức xạ và vật chấtsự suy giảm của bức xạ gamma khi đi qua vật chấttương tác giữa bức xạ với chấttương tác giữa bức xạ tia x với chấtcác nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiênphương pháp bức xạ dựa trên sự tương tác giữa bức xạ và chất lưusự tương tác của mơđun xử lý với các mơđun khácvai trò của ý thức đối với vật chấtbản chất vai trò của ý thức đối với vật chấtý thức và vai trò của ý thức đối với vật chấtvai trò của ý thức đối với vật chất và ý nghĩa phương pháp luậnThay thái độ, đổi cuộc đờiĐịa lý toàn thư (Trần Văn Hải)Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến rượu tại thôn trương xá xã toàn thắng huyện kim động tỉnh hưng yênBAI TAP ANH 9 THEO UNITMẠCH ĐIỀU KHIỂN ATS DÙNG PLC LOGOtiểu luận quản lí gd ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ỞTRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ - XÃ EANGAI – HUYỆNKRÔNG BUK – TỈNH ĐĂK LĂKtrắc nghiệm toán 11 Chuyên đề đạo hàm lê minh cườngPhieu dang ky xet tuyenhoc gioi bất đẳng thức 8BẢNG BT NHẬN BIẾT các CHẤT DÀNH CHO BD HSGĐề thi môn Matlab cuối kỳ đại học công nghệ ĐHQGHNTổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thứcCác nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty cổ phần dệt may hòa thọPhát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị Nghiên cứu thực tế Thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HAYIMPORTING BUSINESS AT BEN THANH TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANYKhả năng bảo toàn không gian của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa phượng thành phố sơn laĐánh giá kết quả đấu thầu mua thuốc tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương năm 2015Chien luoc marketing TL hotel final 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập