de thi TIN HOC CO SO

Đề thi Tin học sở( Hay 2010)

Đề thi Tin học Cơ sở( Hay 2010)
... File→Open để mở tập tin AOTRANG.DOC (hiện có hai tập tin mở)  Chọn lệnh Window sau chọn tập tin THO_TINH.DOC  Ấn phím Ctrl_F6 để chuyển đến tập tin AOTRANG.DOC  Mở tập tin mới: File→New ấn ... Edit→Paste (Ctrl_V) để chép dán nội dung tập tin AOTRANG.DOC THO_TINH.DOC vào tập tin  Lưu tập tin vào đĩa với tên QUEHUONG.DOC  Đóng tập tin mở Tạo tập tin với nội dung định dạng sau: Cho hàm số: ... khơng ổn định, đơn vị sử dụng thi t bị tin học thi t bị điện tử khác gặp phải phiền phức bị điện đột ngột để khắc phục tình trạng Cơng Ty CINOTEC chúng tơi xin giới thi u lưu điện hiệu SENDON tiếng...
 • 9
 • 1,183
 • 3

Đề cương tin học sở 4

Đề cương tin học cơ sở 4
... khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học 15 - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... hành kiểu liệu học) Tuần 14: Nội dung Bài tập tín (2 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tuần 15: Nội dung 10 Lý thuyết tín Giảng đường Thực hành tín (2 tiết thực học) Phòng máy ... Tuần 8: Nội dung Lý thuyết tín Bài tập 0.5 tín (1 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tự học 0.5 tín (1.5 tiết thực học) Giảng đường Nội dung Dữ liệu kiểu mảng (tiếp) Giới thiệu...
 • 16
 • 1,477
 • 5

Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC SỞ THAM KHẢO

Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o - PHIỂU TRẢ LỜI Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Họ tên……………………………… Lớp:………….…MSSV……………… Giám thị Giám khảo Câu 10 11 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng điểm ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 ... khoa học Vi khuẩn sau; Chu trình phát triển loài nào? Xương gì? Cấu trúc tim? Viết tên khoa học vi khuẩn sau: tim nhìn phia…………… 10 Chi tiết gi? 10 11 Xương gì? 11 12 Xem mô hinh cho biết gì?...
 • 21
 • 724
 • 13

Tài liệu Đề thi Trung Học Sở Casio 2005 ppt

Tài liệu Đề thi Trung Học Cơ Sở Casio 2005 ppt
... có độ dài cạnh huyền AB = a = 7,5 cm ; ˆ A = α = 580 25' Từ đỉnh C , vẽ đường phân giác CD đường trung tuyến CM tam giác ABC( hình ) ' Tính độ dài cạnh AC , BC , diện tích S tam giác ABC , diện ... 7( An − Bn ) Vậy U n + = 6U n +1 − 7U n 9.3 Lập quy trình ấn phím liên tục tính U n + máy tính CASIO ( fx-500MS fx-570MS) SHIFT STO A × − × SHIFT STO STO A B ( U ) Lặp lặp lại dãy phím × − × ... B SHIFT SHIFT STO B ( U ) ( U ) Bài 10 ( điểm ) Cho đa thức P( x) = x + ax + bx3 + cx + dx + 1 32005 Biết x nhận giá trò , , , giá trò tương ứng đa thức P(x) , 11 , 14 , 17 Tính giá trò đa thức...
 • 5
 • 183
 • 0

Tài liệu Đề thi Trung Học Sở Casio 2007 pptx

Tài liệu Đề thi Trung Học Cơ Sở Casio 2007 pptx
... 26614 x + 13 32007 + x + 178381643 − 26612 x + 13 32007 = ĐS : x1 = 175744242; x2 = 175717629 175717629 < x < 175744242 Bài : Xác đònh hệ số a , b ,c đa thức P( x) = ax + bx + cx − 2007 để cho P(x) ... Kết lấy theo chữ số máy tính toán ) ĐS : a) Theo kỳ hạn tháng , số thi n nhận Ta = 214936885,3 đồng b) Theo kỳ hạn tháng , số thi n nhận Tb = 211476682,9 đồng Bài : Giải phương trình ( lấy kết ... 968,28 Bài : Xác đònh hệ số a , b , c , d tính giá trò đa thức Q( x) = x + ax − bx + cx + dx − 2007 Tại giá trò x = 1,15 ; 1,25 ; 1,35 ; 1,45 ĐS : a =-93,5 ; b = -870 ; c =-2972,5 ; d = 4211...
 • 6
 • 164
 • 0

Tài liệu Đề thi Trung Học Sở Casio 2008 và tài liệu ôn thi casio pdf

Tài liệu Đề thi Trung Học Cơ Sở Casio 2008 và tài liệu ôn thi casio pdf
... n=0,1,2,3, a 1: giải xn+1-2xn=0 ,n=0,1,2 ,và x0=-1/3.Đợc xn=(-1/3)2n 11 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS fx500MSPhơng trình sai phân tuyến tính không bậc II) Dạng: axn+1+bxn=dn với a ... có: a=18; b=34; c=56; d=27 & B+D=2100 19 2S ac + bd Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS fx500MSTính diện tích S $11 hình học không gian 1) Hình hộp S=842,8189 Vkhcn=abc Vkhc= Bh Vlp=a3 ... tích V diện tích toàn phần Stp thì: 20 r= 3V S K THI TON QUC GII TON TRấN MY TNH CASIO NM 2008 MễN: TON (THCS) THI GIAN: 150 PHT NGY THI: 14/03 /2008 Cõu 1: Tớnh giỏ tr ca biu thc 1) A = 1357912...
 • 23
 • 173
 • 1

Ngân hàng đề thi môn học sở điều khiển tự động

Ngân hàng đề thi môn học cơ sở điều khiển tự động
... thống điều khiển tự động gồm thành phần nào? 17 a Đối tượng điều khiển, thi t bị điều khiển thi t bị đo lường b Thi t bị điều khiển, thi t bị đo lường c Đối tượng điều khiển, thi t bị điều khiển ... sau a Quá trình điều khiển tự động trình điều khiển can thi p người b Quá trình điều khiển trình thu thập liệu c Quá trình điều khiển trình xử lý tín hiệu d Quá trình điều khiển tự động trình mà ... d Cả a, b, c sai 22 Kỹ thuật điều khiển tự động ứng dụng lĩnh vực kỹ thuật nào? a khí hàng không b Điện y sinh c Hóa học môi trường d Tất câu 23 Hệ thống điều khiển vòng kín có thuộc tính...
 • 70
 • 543
 • 3

Đề thi Tin học trẻ toàn quốc lần XVIII - 2012 bảng B - Trung học sở ppt

Đề thi Tin học trẻ toàn quốc lần XVIII - 2012 bảng B - Trung học cơ sở ppt
... với giá trị B i ĐOÁN MÀU (55 điểm) - < /b> Tên file nộp GUESSAPP.PAS Có b ng gồm ô ( ), ô tô ba màu xanh, đỏ, vàng B ng mã hóa xâu gồm ký tự G, R, Y tương ứng với ba màu xanh, đỏ, vàng B n cho số tiền ... gọi lần < /b> trước kết thúc chương trình biết kết xâu mà b n đoán Hàm nhận vào xâu xâu mà b n đoán so sánh với xâu để tính điểm cho chương trình b n Việc gọi thủ tục không tiền Chương trình b t buộc ... đoán, b n hỏi số thông tin < /b> b ng mầu câu hỏi Tuy nhiên hỏi, b n phải trả số tiền định tùy theo câu hỏi:      Câu hỏi (không tiền): B ng cần dự đoán có ô?” Câu hỏi (không tiền): “Số tiền bao...
 • 3
 • 332
 • 10

Đề cương môn học tin học sở 3

Đề cương môn học tin học cơ sở 3
... theo lịch dạy học trình cụ thể - Thi cuối kỳ (theo lịch thi chung) 13 TÀI LIỆU TRIỂN KHAI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ Trong đề cương môn học Tin học sở nêu nội dung chi tiết môn yêu cầu kiến ... khuyến khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... 1.5 2 2 13 30 13 Lịch trình dạy học cụ thể Tuần Nội dung Hình thức Thời gian, tổ chức dạy địa điểm học Lý Giảng thuyết đường Tuần Nội dung Hình thức tổ Thời gian, chức dạy địa điểm học Lý thuyết...
 • 31
 • 819
 • 2

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học sở 4

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học cơ sở 4
... tính Tuần 2: Nội dung 2, 18 Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].Chương 1) Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].p3550) Ghi Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Lý thuyết ... tiết thực học) Thực hành Phòng máy Thực hành hàm 1.5 tín (3 tiết thực học) 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Làm tập Đọc tài liệu ([2].chương 4) Ghi Giao tập Chuẩn bị tập thực hành Đọc tài liệu ([2] ... chương trình hàm Đọc trước tài liệu ([2] Chương 4) Nội dung Hàm (tiếp) Đọc trước tài liệu Giao tập Tuần 11: Nội dung Lý thuyết Giảng đường 10 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội...
 • 33
 • 441
 • 2

Một số vấn đề bản về Tin học sở

Một số vấn đề cơ bản về Tin học cơ sở
... 10 từ đến 100 Con số Hệ đếm Con số Hệ đếm 16 Con số Hệ đếm 10 Con số Hệ đếm Con số Hệ đếm 16 Con số Hệ đếm 10 Con số Hệ đếm Con số Hệ đếm 16 Con số Hệ đếm 10 Con số Hệ đếm Con số Hệ đếm 16 1 21 ... đổi số từ hệ đếm 10 (thập phân) sang hệ đếm (nhị phân) ngợc lại Định nghĩa số nhị phân: Số nhị phân số đợc cấu trúc số đếm: số & số Cũng nh số hệ đếm thập phân, số hệ nhị phân đợc thể dãy số đếm ... nghệ thông tin Ban Đào tạo & Kỹ thuật Tin học phổ thông Ngời soạn Nguyễn Minh Hà 43 b Con số Hệ đếm 10 Lập Bảng tính đổi số hệ đếm 10 Hệ ĐếM Hệ ĐếM 16 Con số Hệ đếm Con số Hệ đếm 16 Con số Hệ đếm...
 • 25
 • 284
 • 0

de thi hsg cap co so nam hoc 08-09.doc

de thi hsg cap co so nam hoc 08-09.doc
... ngời ngời ta rồi, đâu có tôi." (Lão Hạc - Nam Cao) Câu 2: (5 điểm): Là ngời chứng kiến cảnh tợng cô bé bán diêm đêm giao thừa (Truyện Cô bé bán diêm -An dec xen), em kể lại câu chuyện với kết thúc ... 11, Trong câu thơ sau, từ đợc coi trợ từ? " Đất nớc nh Cứ lên phía trớc." (Thanh Hải) A Nh C Lên B Cứ D Trớc 12, Từ cấp độ phạm...
 • 2
 • 237
 • 0

Đề cương chương trình học - Tin học sở - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Đề cương chương trình học - Tin học cơ sở - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
... định kỳ • Tự học, tự thực hành tìm tài liệu tham khảo Tài liệu học tập • Bài giảng giảng viên • Sách tham khảo: [1] Hồ Sĩ Đàm, “Giáo trình Tin học sở , nhà xuất (NXB) Đại học Phạm, năm 2003 ... “Giáo trình Tin học đại cương , NXB Giao thông vận tải, năm 2001 [3] Bùi Thế Tâm, “Giáo trình tin học văn phòng”, NXB Giao Thông Vận Tải, năm 2001 [4] Patrick Vincent, “Internet toàn tập 200 1-2 002”, ... http://cuasotinhoc.vn/ - diễn đàn trao đổi học tập tin học [2] http://ebook.moet.gov.vn/ thư viện giáo trình Bộ Giáo Dục [3] Tạp chí tin học Echip http://echip.com.vn • Công cụ học tập: WindowsXP,...
 • 12
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tin học cơ sở 4đề thi tin học cơ sở 2đề thi tin học cơ sở 2 ptitde thi tin hoc co so ly thuyetđề thi trung học cơ sởđề thi tin học cơ bản trắc nghiệmđề thi tin học cơ bảnđề thi tin học cơ bản có đáp ánđề thi y học cơ sởđề thi y học cơ sở 1đề thi trung học cơ sở 2013đề thi trung học cơ sở 2011 môn toánđề thi trung học cơ sở 2012đề thi trung học cơ sở môn tiếng anhđề cương tin học cơ sởKhắc phục hiện tượng tự tương quan và thực hành ví dụ cụ thểPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaNghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơNghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơ (tt)Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc NinhNghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng NamQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lí học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANHDedu tổng ôn hóa lớp 12Quan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìTầm quan trọng của tổ chức học tập trong doanh nghiệpXây dựng một chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo cho tổ chức của bạnbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty CP sứ CosaniNâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt)Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạohững tố chất và kỹ năng của một ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìTư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nayVấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na
Đăng ký
Đăng nhập