Kiểm tra từ vựng FCE

Kiểm tra từ vựng FCE

Kiểm tra từ vựng FCE
... differential When he travelled down the east coast of the USA, he became aware of the _ in weather between the north and south of the country A comparison B contrast B differentiate C contrast When companies ... _ between right and wrong A differ B contrast B contrast C discriminate My sister works extremely hard _, my brother is rather lazy A By way of contrast B By ways of comparing C By similar ... hard A By way of contrast B On the other hand C On the contrary 13 He's very rich and lives in a big house _, he doesn't seem very happy A On the other hand B On the contrary C On the opposite...
 • 253
 • 116
 • 0

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh FCE+ Dành cho học sinh - sinh viên

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh FCE+ Dành cho học sinh - sinh viên
... over-, under-, pre-, fore- out of pieces of cardboard Doi vdi cac tinh tu': over-, under-, pre-, fore-, pro-, anti- B their parents' home Doi vdi cac danh tCr: pre-, post-, anti-, pro-, under- ... phdi de tqo cdc tinh til ghep • fair- • hard- • short- • three- • • • • • half- • eye- • • homesemiwell- • famous run- • • sunworld- • catching tached down hand- 1 To make a bit of money, my sister ... furniture A sold " - w;!!" tHe.''\f%a''' t B threw out C burnt to vimm -' M-'-y^.r: " K l i M T R A TL/ VI^NG T I ^ N G ANH KIIM TRA TL/ Vl/NG TIENG ANH FCE+ FCE+ The thief had a cast-iron alibi A...
 • 151
 • 182
 • 0

Đề tài: Xây dựng chương trình học và kiểm tra từ vựng tiếng anh pot

Đề tài: Xây dựng chương trình học và kiểm tra từ vựng tiếng anh pot
... nhp Ngi s dng Kim Tra T Vng Ting Anh Kt qu Kt qu ng nhp Hc Trang chủ 2.2 Biu lung d liu mc nh 1.Cp nht Cp nht TT DM T vng Ly d liu Ly d liu Hc Ly d liu Kim tra Yờu Kt cu qu Tra cu Yờu cu cu Yờu ... nhp Giao din ng ký Giao din hc Giao din kim tra a T kim tra b Trc nghim Giao din cp nht c s d liu a Cp nht ngi dựng b Cp nht t mi Chạy chơng trình Run Trang chủ Lời cảm ơn Em xin đợc bầy tỏ lòng ... Thng Hc Kim Tra ng nhp C Bn ng xut Bỡnh Thng ng Kớ Ti Khon i Mt Khu Theo Dừi H Thng Trang chủ Thoỏt Nõng Cao D Liu Tr Giỳp T Kim Tra Thờm Hng dn s dng Trc Nghim Sa Gii thiu chng Tra cu Xúa Tỡm...
 • 33
 • 403
 • 0

Đề tài: Xây dựng chương trình kiểm tra từ vựng Anh- Việt ppt

Đề tài: Xây dựng chương trình kiểm tra từ vựng Anh- Việt ppt
... 37 Đề tài: Xây dựng chương trình “Học kiểm tra từ vựng tiếng Anh” a Cập nhật người dùng b Cập nhật từ Sinh viên: Phạm Đức Thọ GVHD: Th.S Đỗ Văn Toàn 38 Đề tài: Xây dựng chương trình “Học kiểm tra ... 32 Đề tài: Xây dựng chương trình “Học kiểm tra từ vựng tiếng Anh” Giao diện đăng ký Giao diện đổi mật Sinh viên: Phạm Đức Thọ GVHD: Th.S Đỗ Văn Toàn 33 Đề tài: Xây dựng chương trình “Học kiểm tra ... Toàn 21 Đề tài: Xây dựng chương trình “Học kiểm tra từ vựng tiếng Anh” + Đăng nhập: Truy xuất vào hệ thống quản trị chương trình Và đăng nhập vào hệ thống sử dụng chương trình kiểm tra từ vựng học...
 • 41
 • 240
 • 0

Kiểm tra từ vựng tiếng anh

Kiểm tra từ vựng tiếng anh
... need a to go to another country A money B passport C plane D suitcase compiled by Tran Thanh Vu (thanhvu0304@gmail.com) -1- Cu Chi Foreign Language Center Vocabulary Multiple-choice Questions ... There is an interesting film about ghosts TV tonight A in B on C at D of compiled by Tran Thanh Vu (thanhvu0304@gmail.com) -1- Cu Chi Foreign Language Center Vocabulary Multiple-choice Questions ... their honeymoon in a villa by the sea after their wedding party A take B stay compiled by Tran Thanh Vu (thanhvu0304@gmail.com) C spend -2- D make Cu Chi Foreign Language Center Vocabulary Multiple-choice...
 • 6
 • 208
 • 0

Bài tập kiểm tra từ vựng Toeic

Bài tập kiểm tra từ vựng Toeic
... famine, and _ act as checks on population growth A) moral restraining B) morally restrain C) by moral restraint D )moral restraint 646 most brilliant Greek inventor was Archmedes , who ... artwork sets it apart from the regulated uniforming of much of what A B otherwise go on in traditional extraordinary classrooms D C 62 Fossils of plant that have been extinct for fifty million years ... portrayed by writer Joyce Carol Oats is mentally ill A B C D 162 The new system responds at seconds to any emergency A B C D 163 The GATT is an international agreement designing to increase trade...
 • 74
 • 265
 • 4

SKKN TIẾNG ANH Thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng

SKKN TIẾNG ANH Thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng
... tip cú lu loỏt, trụi chy, thun li hay khụng tựy thuc vo vic hc sinh cú c c t mi, nm c ngha v cỏch s dng t vng hay Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng khụng Vy lờn giỏo ... Matching , Guessing game Kim tra t vng qua tranh a.Match words with pictures Example : Unit 2- Lesson ( Grade ) Năm học 2013 -2014 13 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng A gate B house C balcony ... ( Pupils can give short answers ) Example A B Năm học 2013 -2014 C D 15 E Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng Yờu cu hc sinh nhỡn vo tranh v tho lun cỏc cõu hi Cỏc em cú th tr li bng cõu...
 • 24
 • 2,946
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: kiêm tra từ vựng tiếng anhkiểm tra từ vựngchương trình kiểm tra từ vựngbài kiểm tra từ vựng tiếng anhweb kiểm tra từ vựngcách kiểm tra từ vựng tiếng anhcách kiểm tra từ vựngkiểm tra từ vựng tiếng nhậtkiểm tra từ vựng tiếng anh onlinekiểm tra từ vựng toeicphần mềm kiểm tra từ vựngphần mềm kiểm tra từ vựng tiếng anhchương trình kiểm tra từ vựng tiếng anhbài tập kiểm tra từ vựng tiếng anhcác cách kiểm tra từ vựngCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi siêu thị co op mart của khách hàngTieu luan chuong trinh chuyen vienGIAO TRÌNH VAT LY PHAN01 03 DE KIEM TRA VAT LI TEST3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN06 120 CAU TIM TU DONG NGHIA TRAI NGHIAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN07 180 CAU HOI TRAC NGHIEM DIA LY 12 PHAN DIA LY TU NHIENGIAO TRÌNH VAT LY PHAN08 250 CAU TRAC NGHIEM ON TAP SINH CO DAP ANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN11 350 CAU THE TICH TRAC NGHIEM 2017GIAO TRÌNH VAT LY PHAN12 50 BAI TAP VO CO 7 8 9+ CO LOI GIAI CHI TIET n sGIAO TRÌNH VAT LY PHAN14 BAI DAO HAMGIAO TRÌNH VAT LY PHAN18 BAI TOAN GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN19 BAI TOAN QUANG DUONG TRONG GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN60 FULL SINH 12GIAO TRÌNH VAT LY PHAN62 GIANG VIEN NGUYEN VAN NAM 8 5 IELTS NGAN HANG 5000 CAU TRUC TIENG ANH THUONG BAT GAP TRONG GIAO TIEP VA MOI KY THI IELTS, TOEIC, TOEFL, DAI HOC,GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN66 HON 6 DIEM TREN 2 TO a4GIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10GIAO TRÌNH VAT LY PHAN29 CALC i TIM HO NGHIEMGIAO TRÌNH VAT LY PHAN30 CAU TRUC TIENG ANHGIAO TRÌNH VAT LY PHAN36 CONG PHA ANH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập