ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn LỊCH sử ĐẢNG lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng
... học quan trọng mà Đảng ta giải đắn, sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch sử thời đại mối quan hệ: -Giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp Trang 10/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... trùm Đảng ta vì: Trang 11/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam +Từ có Đảng, đường lối sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử CMVN +Là cờ bách chiến bách thắng CMVN +Với đường lối này, Đảng ... toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái Đảng +Đảng có mối quan hệ máu thịt với quần chúng, tiêu chuẩn Đảng CM chân Trang 12/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng...
 • 13
 • 538
 • 0

Đề cương ôn thi môn lịch sử cực hay

Đề cương ôn thi môn lịch sử cực hay
... đấu tranh công nhân thuỷ thủ Trung Quốc cảng lớn: Hơng Cảng, áo Môn, Thợng Hải (1921) (vd: 1921, Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông đợc thành lập, phát triển Ma Cao, Thợng Hải, số công nhân ... giai cấp công nhân Việt Nam biến thành hành động công nhân Việt Nam Nhận xét: Các đấu tranh thời kỳ công nhân sôi từ Bắc đến Nam Họ sử dụng hình thức đấu tranh riêng biệt công nhân (bãi công), có ... tiếp nổ nhiều bãi công, biểu tình công nhân, viên chức, học sinh học nghề Lớn bãi công 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định; 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm (1926), công nhân đồn điền cao...
 • 121
 • 704
 • 4

Tài liệu Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới doc

Tài liệu Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới doc
... mạng giới: chống nớc Đông Dơng 195 4-1 975, can thi p vũ trang vào Grênađa-1983, Panama- 1990, sử dụng Ixraen việc gây chiến tranh Trung Đông- 1948 - Mỹ cho xây dựng khối quân quân khắp nơi giới ... Nhật) - Tài chính: Nắm 3/4 trữ lợng vàng toàn giới Là nớc chủ nợ giới - Hơn 50% tàu bè lại biển - Trong khoảng hai thập niên đầu sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài giới ... dịch Biên giới thu - đông 1950 * Bối cảnh lịch sử - Thế giới: + Trong lúc quân dân ta đẩy mạnh k/c giành thắng lợi lĩnh vực tình hình giới có chuyển biến quan trọng + 1/10/49 CMTQ thành công nớc...
 • 32
 • 358
 • 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG
... thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương ... đoàn kết dân tộc đảng Lao Động Việt Nam xác định Đại hội II A Công nhân nông dân B Công nhân, nông dân tư s ản dân tộc C Công nhân, nông dân, lao đ ộng trí thức đáp án D Công nhân, nông dân ti ểu ... Việt Nam thông qua văn kiện mang tính chất cương lĩnh Đó là: A Cương lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đáp án C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động...
 • 25
 • 662
 • 1

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng
... thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương ... đoàn kết dân tộc đảng Lao Động Việt Nam xác định Đại hội II A Công nhân nông dân B Công nhân, nông dân tư sản dân tộc C Công nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án D Công nhân, nông dân tiểu tư ... Việt Nam thông qua văn kiện mang tính chất cương lĩnh Đó là: A Cương lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đáp án C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động...
 • 29
 • 1,128
 • 4

đê cương ôn tập môn lịch sử đảng

đê cương ôn tập môn lịch sử đảng
... Hai là: Đảng phải xuất phát từ thực tế,phải tôn trọng hoạt động theo quy luật khách quan Mọi chủ trương,chính sách gây tác động ngược lại biểu vận dụng không quy luật,phải nhanh chóng sửa đổi ... Phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệ m vụ trò Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành CM XHCN  Từ học đại hội xác đònh đường lên XHCN nước ta: nước ta từ sản xuất nhỏ lên XHCN mà công xây dựng ... triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Có văn hóa tiên tiến,đậm đà sắc d/tộc người giải phóng khỏi áp bóc lột bất công,làm theom lực hưởng theo lao động,có...
 • 2
 • 256
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG, đại học nông nghiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG, đại học nông nghiệp
... Câu 173: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II   A. Công nhân và nông dân   B. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc   C. Công nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án   ... Câu 187: Đến cuối năm 1952, với sự phát triển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân chủ lực   A. 2 đại đoàn bộ binh   B. 5 đại đoàn bộ binh và công binh   C. 6 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công binh­pháo binh đáp án   D. 7 đại đoàn bộ binh   Câu 188: Đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?   ... D­ Cải tiến công công tác phân phối lưu thông   Câu 264: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?   A­ Đại hội III   B­ Đại hội IV   C­ Đại hội V đáp án   D­ Đại hội VI   Câu 265: Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao ...
 • 25
 • 580
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 HKII
... ai? Vì ông đánh bại quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước? - Triệu Quang Phục trai Triệu Túc, quê vùng Chu Diên, ông theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí từ đầu Ông tướng giỏi, có nhiều công ... Châu dậy hưởng ứng Ông chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng Ông xưng đế, nhân dân thường gọi Mai Hắc Đế (Vua Đen) - Ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu Cham-pa, kéo quân công thành Tống Bình ... bệnh chết Phùng Hưng Chiến thành, đặt việc cai trị 12 Tại sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến kỉ X thời kì Bắc thuộc? - Sử cũ gọi thời gian từ năm 179 TCN đến kỉ X thời Bắc thuộc...
 • 7
 • 2,307
 • 1

đề cuong ôn thi môn lịch sư-kk2-lớp4

đề cuong ôn thi môn lịch sư-kk2-lớp4
... đào tạo nhân tài.Mở trường đón nhận em thường dân Mở trường công bên cạnh lớp học tư thầy đồ.Nội dung học tập thi cử Nho giáo Kì thi Hương tổ chức năm lần Câu 8:Nêu ý nghĩa chiến thắng Chi Lăng? ... Nội) Tướng giặc Sầm Nghi Đống phải .tự tử Xác giặc chất thành gò đống Tôn Sĩ Nghị nhận tin báo đám tàn quân vượt sông Hồng phương Bắc B PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7:Em mô tả tổ chức giáo dục thời...
 • 2
 • 62
 • 0

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng
... trị; công kích vào đường lối đổi Đảng Chúng cho rằng: Đảng hết vai trò lịch sử; bước sang giai đoạn mới, Đảng đủ khả để lãnh đạo; ….Nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động xung quanh vấn đề quan ... đạo Đảng ta, chất nhà nước cách mạng ta, kết hợp sức mạnh dân tộc thời đại điều kiện - Tại Đại hội VII (6/1991) Đảng tiếp tục bổ sung đường lối đổi Đảng ta  Đề thông qua Cương lĩnh thứ Đảng ... đường thời kỳ độ Đảng ta  Đại hội đánh dấu coi trọng Đảng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng  Đại hội VII củng cố niềm tin, khơi dậy nguồn lực Đảng, nhân dân Kiên trì CNXH Đông Âu tan rã...
 • 34
 • 140
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn LỊCH sử

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn LỊCH sử
... sang Châu Á 4.Các nước Đông Nam Á I.Tình hình Đông Nam Á trước sau năm 1945 Trước chiến tranh giới thứ II: Hầu Đông Nam Á thuộc địa nước tư phương Tây Tháng 8-1945, nước Đông Nam Á dậy giành quyền ... Lai tạo giống lúa khắc phục nạn thi u lương thực cho nhiều quốc gia 6.Giao thông vận tải thông tin liên lạc Với loại máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, thông tin liên lạc phát sóng qua ... động : hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á hòa bình ổn định, phát triển phồn vinh 1992, ASEAN biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự Như chương tạo khu vực Đông Nam Á 6.Các nước Châu Phi I.Tình...
 • 14
 • 141
 • 0

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng
... dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa nông dân nông thôn Tới Đại hội X, Đảng ta xác định: "Hiện nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn có ... quan trọng Phải luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn"(3) Tóm lại, thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn bước để phát triển nông thôn Việt Nam theo ... nghĩa"(1) Do đó, phải công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo tiền đề vững để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bởi nông nghiệp, nông thôn khu vực đông dân cư nhất,...
 • 47
 • 76
 • 0

Đề cương ôn tập môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử Đảng
... đạo Đảng, coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Đảng ta phải luôn tự đổi chỉnh đốn Củng cố xây dựng Đảng trị, tư tưởng, tổ chức, cán Tăng cường chất giai cấp công nhân tính tiền phong gương mẫu đảng ... chủ yếu giai cấp lãnh đạo không đủ tư cách, hết vai trò lịch sử - Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại cách mạng Việt Nam Đảng đời chấm dứt thời kỳ khủng ... cao sức chiến đấu tổ chức sở đảng + Đổi công tác cán Đảng, "cán gốc công việc công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung...
 • 24
 • 104
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf
... (192 8-1 932) • Kế hoạch năm lần (193 3-1 937) Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa • Nông nghiệp: tiến hành tập thể hóa với tham gia 93% số nông ... trị khác Chưa giải vấn đề nhân dân Chính vậy, nhân dân Nga tiếp tục làm cách mạng cách mạng tháng 10 bùng nổ Đêm 2 4-1 0-1 917, cách mạng bùng nổ giành thắng lợi thủ đô Pê-tơ-rô-grát lật đổ phủ lâm ... đủ thuế quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa tự bán thị trường Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê...
 • 4
 • 344
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn kỹ THUẬT XUNG (hệ TRUNG cấp)

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn kỹ THUẬT XUNG (hệ TRUNG cấp)
... 22 v Đề cương ôn thi kỹ thuật xung (hệ trung cấp) GV soạn : Đào Thò Thu Thủy 28 Cho mạch hình 1.4 tín hiệu vào Vi= 10sin2πt (v) Vcc= 15 V tín hiệu Vo là: a- xung vuông đơn cực pha với Vi b- xung ... 360ms d-2 s 219 Mạch đơn ổn dùng BJT hình 3.7, có xung kích âm vào cực B1 mạch tạo xung vuông có độ rộng: Đề cương ôn thi kỹ thuật xung (hệ trung cấp) 24 a 15ms b 337ms c 680ms d 150ms 220 Mạch ... Vm =14 V d- xung vuông đơn cực có biên độ Vm = 14 V + 44 Cho mạch hình 1.8 ( biết op-amp bão hòa biên độ Vo nhỏ Vcc V), Vi=8v thì: Vi Vo 5v Đề cương ôn thi kỹ thuật xung (hệ trung cấp) GV soạn...
 • 35
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi lịch sử đảng lớp trung cấp chính trịđề cương lịch sử đảng lớp trung cấp chính trịđề cương ôn tập môn lịch sử đảngđề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 4đề cương ôn thi môn lịch sử 12đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 11đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 9đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 9 học kì 2đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 7đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 5đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 7 học kì 2de cuong on thi mon lich su lop 12 nam 2012đề cương ôn thi môn lịch sửđề cương ôn thi môn lịch sử 9Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình Địnhbộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập