PHƯƠNG PHÁP MIỀN TIN cậy CHO các bài TOÁN tối ưu PHI TUYẾN

Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu không có ràng buộ

Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu không có ràng buộ
... tiết lý thuyết phương pháp miền tin cậy Lịch sử phát triển phương pháp miền tin cậy số ứng dụng thuật toán miền tin cậy giới thiệu [1, tr 8-12] Khi nghiên cứu phương pháp miền tin cậy, em quan ... } sinh thuật toán miền tin cậy trường hợp toán ràng buộc [1, Chương 6] Chương Thuật toán miền tin cậy 1.1 Một số khái niệm Trước hết ta xét toán tối ưu ràng buộc (P) Bài toán (P ) : minn f (x) ... mở đầu Bài toán tối ưu ứng dụng rộng rãi toán học đời sống Nó nghiên cứu cách toàn diện nhờ phương pháp định tính định lượng phương pháp gradient, phương pháp gradient chiếu, phương pháp Newton,...
 • 37
 • 98
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp toán phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu không có ràng buộc

Khoá luận tốt nghiệp toán phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu không có ràng buộc
... lý thuyết phương pháp rriiền tin cậy Lịch sử phát triển phương pháp miền tin cậy rriột số ứng dụng thuật toán miền tin cậy giới thiệu [1, tr 8-12] Khi nghiên cứu phương pháp miền tin cậy, em quan ... {.Xa-} sinh thuật toán miền tin cậy trường hợp toán ràng buộc [1, Chương 6] Chương T huật toán m iền tin cậy 1.1 Một số khái niệm Trước hết ta xét toán tối ưu ràng buộc (P) Bài toán (p ) : rriin ... luận tốt nghiệp Đào Thị Hậu Lời mở đầu Bài toán tối ưu ứng dụng rộng rãi toán học dời sống Nó nghiên cứu cách toàn diện Iihờ phương pháp định tính định lượng phương pháp gradient, phương pháp...
 • 36
 • 55
 • 0

SKKN áp dụng phương pháp QHĐ để giải quyết các bài toán tối ưu trong tin học

SKKN áp dụng phương pháp QHĐ để giải quyết các bài toán tối ưu trong tin học
... giải tối ưu hay không ? Xuất phát từ sở trên, chọn đề tài Áp dụng phương pháp quy hoạch động để giải toán tối ưu tin học , giúp học sinh nắm phương pháp quy hoạch động giải toán tối ưu tin học ... vấn đề Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp thực giải vấn đề 2.3.1 Áp dụng phương pháp QHĐ 2.3.2 Ví dụ minh họa 2.3.3 Một số toán tối ưu giải phương pháp QHĐ 2.4 ... Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lí luận - Nguyên lý tối ưu Bellman Phương pháp quy hoạch động nguyên lý tối ưu nhà toán học Mỹ R.Bellman đề xuất vào năm 50 kỷ 20 Phương pháp áp dụng để giải hàng loạt toán...
 • 20
 • 70
 • 0

Các bài toán tối ưu hóa tuyến tính (phần 1) pdf

Các bài toán tối ưu hóa tuyến tính (phần 1) pdf
... phương án cực biên toán? (b) Cho biết Y phương án tối ưu toán Trong số vectơ lại, vectơ phương án tối ưu toán? [8] Tìm phương án cực biên không suy biến toán quy hoạch tuyến tính sau f ( x ) x1 ... toán vận tải hàng hóa cho tổng chi phí vận tải bé nhất? BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH DẠNG CHÍNH TẮC x1 x2 x1 x2 3x1 x2 x1 0, x2 (a) x3 x3 x3 8; ôn g [6] Đưa toán quy hoạch tuyến tính sau dạng tắc ... VÀ PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU [7] Cho toán quy hoạch tuyến tính f(x) 3x1 x2 x3 x max x3 2x1 x2 x3 60 2x1 x2 x3 +4 x4 32 ễn 2x1 x2 xj (j x4 30 1,4) Xét véctơ X = (0, 0, 0, 8), Y = (14, 0, 0, 1), Z = (7,...
 • 17
 • 283
 • 2

Một số bài toán tối ưu phi tuyến quy được về bài toán quy hoạch tuyến tính

Một số bài toán tối ưu phi tuyến quy được về bài toán quy hoạch tuyến tính
... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KHOA HC V Trng Hin MT S BI TON TI U PHI TUYN QUY C V BI TON QUI HOCH TUYN TNH Chuyờn ngnh: TON NG DNG Mó s: 60.46.01.12 LUN VN THC S TON ... qui hoch tuyn tớnh v cỏc bi toỏn a c v qui hoch tuyn tớnh Mt s bi toỏn ti u phi tuyn, núi riờng l bi toỏn ti u li, cú th quy c v bi toỏn qui hoch tuyn tớnh, nh ú vic gii bi toỏn c d dng hn Chng ... {s} v f1 = f (x1 ) = f0 ì s < f0 Nh vy, bin xs (bin phi c s i vi x0 ) tr thnh bin c s i vi x1 v bin xr (bin c s i vi x0 ) tr thnh bin phi c s i vi x1 nh lý 1.15 Nu bi toỏn qui hoch tuyn tớnh...
 • 48
 • 374
 • 1

skkn áp dụng phương pháp quy hoạch động để giải các bài toán tối ưu trong tin học

skkn áp dụng phương pháp quy hoạch động để giải các bài toán tối ưu trong tin học
... giải tối ưu hay không ? Xuất phát từ sở trên, chọn đề tài Áp dụng phương pháp quy hoạch động để giải toán tối ưu tin học , giúp học sinh nắm phương pháp quy hoạch động giải toán tối ưu tin học ... Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lí luận - Nguyên lý tối ưu Bellman Phương pháp quy hoạch động nguyên lý tối ưu nhà toán học Mỹ R.Bellman đề xuất vào năm 50 kỷ 20 Phương pháp áp dụng để giải hàng loạt toán ... giải họ toán A(p) với tham số p cách áp dụng nguyên lý tối ưu Bellman Cuối cho p=p sẽ nhận kết toán A ban đầu 2.3 Các biện pháp thực giải vấn đề 2.3.1 Áp dụng phương pháp quy hoạch động Bước...
 • 19
 • 33
 • 0

phương pháp nhánh cận và các bài toán tối ưu

phương pháp nhánh cận và các bài toán tối ưu
... tối ưu dẫn đến thuật toán nhánh cận 3.2 Thuật toán nhánh cận 3.2.1 Ý tưởng: Sử dụng thuật toán quay lui dùng hàm cận dưới” g để loại bớt phương án phương án tối ưu - Xét phương án hoàn chỉnh ... j , } tập phương án i 1 Bài toán đóng thùng phát biểu dạng toán tối ưu sau: Tìm {f(x)=m| x  D } Các thuật toán duyệt 3.1 Thuật toán duyệt toàn Dùng thuật toán liệt kê, duyệt tất phương án xảy ... phương án So sánh giá trị hàm mục tiêu để tìm phương án tối ưu Nếu số phương án qúa nhiều thuật toán thực thi chậm chấp nhận Ta cần tận dụng thông tin tìm để loại bỏ bớt phương án không tối ưu...
 • 11
 • 3,126
 • 12

skkn Một số phương pháp giúp học sinh giải các bài toán liên quan đến yếu tố hình học

skkn Một số phương pháp giúp học sinh giải các bài toán liên quan đến yếu tố hình học
... hc sinh khỏ tng: 05 em + S hc sinh trung bỡnh gim: 02 em + S hc sinh yu t: 07 em cũn: em Trang Trng tiu hc Pa Nang Ngi thc hin: Lờ Quang Kiờn VI Kt lun Với kinh nghiệm ỏi việc giúp cho học sinh ... Ngi thc hin: Lờ Quang Kiờn Giỏo viờn hi : Em v th no? Hc sinh : Em ni A vi D Giỏo viờn cho hc sinh c tờn hỡnh: Hỡnh ch nht ABCD Hỡnh tam giỏc BCD Hc sinh t tờn cho hỡnh: + Cho hc sinh t k: A D ... im quan h cỏc yu t ca hỡnh (chng hn cha yờu cu Trang Trng tiu hc Pa Nang Ngi thc hin: Lờ Quang Kiờn hc sinh bit hỡnh ch nht l hỡnh t giỏc cú gúc vuụng, hoc cú cnh i din bng nhau) ch yờu cu hc sinh...
 • 10
 • 310
 • 0

Một số phương pháp sáng tác và giải các bài toán phương trình và hệ phương trình pdf

Một số phương pháp sáng tác và giải các bài toán phương trình và hệ phương trình pdf
... 1.1 Một số phương pháp sáng tác giải toán phương trình, hệ phương trình Như biết phương trình, hệ phương trình có nhiều dạng phương pháp giải khác Người giáo viên nắm dạng phương trình cách giải ... lục Lời nói đầu 1.1 Một số phương pháp sáng tác giải toán phương trình, hệ phương trình 1.1.1 Xây dựng số phương trình giải cách đưa hệ phương trình ... đề toán để làm tài liệu cho việc giảng dạy Bài viết đưa số phương pháp sáng tác, quy trình xây dựng nên phương trình, hệ phương trình Qua phương pháp sáng tác ta rút phương pháp giải cho dạng phương...
 • 63
 • 285
 • 4

Sử dụng phương pháp véctơ trượt để giải các bài toán điện xoay chiều của thầy Chu Văn Biên

Sử dụng phương pháp véctơ trượt để giải các bài toán điện xoay chiều của thầy Chu Văn Biên
... mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh cú bn im theo ỳng th t A, M, N v B Gia hai im A v M ch cú in tr thun, gia hai im M v N ch cú t in, gia hai im N v B ch cú cun cm t vo hai u on mch mt in ỏp xoay ... phng phỏp i s TI LIU THAM KHO [1] V Thanh Khit, Chuyờn bi dng hc sinh gii trung hc ph thụng, mụn Vt lớ, 2, NXB giỏo dc, H.2001 [2] V Thanh Khit, Chuyờn bi dng hc sinh gii trung hc ph thụng, mụn ... MFB : sin = U = ,5 = MB HD : P = UI cos = 120 ,5 cos = 90W GIN R-C-L Vớ d 4: t in ỏp xoay chiu tn s 50 Hz vo hai u on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip on AM gm in tr thun R =...
 • 4
 • 325
 • 7

tạp chí khoa học: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢI MỘT LỚP “CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU

tạp chí khoa học: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢI MỘT LỚP “CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU ”
... trm - Cú nhng bi toỏn khụng th gii c bng quy hoch ng Nh vy, ta cú th túm lc nguyờn lớ quy hoch ng Bellman phỏt biu nh sau: Quy hoch ng l lp cỏc bi toỏn m quyt nh bc th i ph thuc vo cỏc bc (i-1) ... cn phi gii li Chớnh vỡ vy m thut toỏn Quy hoch ng l rt cú hiu qu 2.1 u im ca phng phỏp quy hoch ng - Chng trỡnh chy nhanh hn 2.2 Phm vi hot ng ca phng phỏp quy hoch ng - Tỡm nghim cỏc bi toỏn ti ... nhng trng hp trc ó c gii quyt Kt qu cui cựng cng chớnh l kt qu cn gii Núi cỏch khỏc Phng phỏp quy hoch ng th hin sc mnh ca nguyờn lý Chia tr n cao PHNG PHP Phng phỏp quy hoch ng l dựng k thut...
 • 9
 • 150
 • 1

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH cận GIẢI các bài TOÁN tối ưu tổ hợp

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH cận GIẢI các bài TOÁN tối ưu tổ hợp
... lời giải tối ưu n tiềm Không gian tìm kiếm phương pháp nhánh cận minh họa sau Nhận xét Mỗi lời giải phận xem toán chi phí để hoàn thiện lời giải Trong ngữ cảnh toán cực tiểu hóa để loại bỏ toán ... họa toán xây d a dựng lời giải (hay cấu hình /phương án) tối u hình/ph ưu xây dựng tìm kiế nút (hay nhánh) cần xác ếm i c định cận toán c tiểu hóa cận toán cực đại i cực i c hóa cần phát triển nhánh ... thuật toán biểu diễn cây, nút biểu diễn lời giải phận (đường từ đỉnh gốc tới đỉnh đó) Đồ thị đường tối ưu Tìm kiếm theo nhánh cận thực từ trái sang phải Các số hộp cận chi phí ỨNG DỤNG 2: BÀI TOÁN...
 • 13
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phuong phap toa do de giai cac bai toan so capsử dụng phương pháp gần đúng để giải các bài toán trong cơ học lượng tửkhóa luận tốt nghiệp ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán trong không gianphương pháp đường dốc nhất giải bài toán quy hoạch phi tuyến và cài đặt demo kết quả của phương phápcác bài toán tối ưu tìm phương án vận chuyển trên công trườnggiải các bài toán tối ưugiải các bài toán tối ưu và thống kê trên microsoft excelcác bài toán tối ưu trên đồ thịcác bài toán tối ưu về ứng dụng và đồ thịcác bài toán tối ưu trên đồ thị và ứng dụngcách giải các bài toán tối ưugiải các bài toán tối ưu và thống kê trên excelthuật toán bầy đàn pso giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêucác bài toán tối ưu hóađịnh nghĩa các bài toán tối ưu vị trí ra đaDE TAI THIET KE KHO LANH BAO QUAN RAU QUA VOI DUNG TICH 500 TANBài giảng kinh tế vi mô 1 chương 3 thạc sĩ lê kiên trungBài giảng kinh tế vi mô 1 chương 4 thạc sĩ lê kiên trungCO HOC KET CAU LY TRUONG THANH (CHU BIEN)HOI DAP VE KY THUAT NUOI TRONG HOA VA CAY CANH (TAP 1)Bài giảng kinh tế vi mô giảng viên hay sinh đại học kinh tế HCMBÀI 22 cây RAUcộng hai số thập phânBAO CAO UNG DUNG ENZYME PAPAIN TRONG THUY PHAN BANH DAU DAU PHONG NHAM TAO SAN PHAM CO GIA TRI DINH DUONG CAO UNG DUNG TRONG CHAN NUOIKY THUAT NUOI CHIM CHICH CHOE THANKY THUAT NUOI CA QUA, CA CHINH, CHACH, CA BONG BOP, LUON KS NGO TRONG LUDE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC TIM HIEU CAC DIEU KIEN PHAT TRIEN LOAI HINH DU LICH TREKKING TAI CAT BA – HAI PHONGKY THUAT NUOI CHIM BO CAUPhân tích tình hình tài chính ở công ty thương mại dịch vụ và xây dựng hải phòng và một số định hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty thương mại dịch vụ và xây dựng Hải PhòngBAO CAO TAI CHE HUU CO SAN XUAT THUC AN CHAN NUOI 2012DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG HE THONG DIEU KHIEN NHIET DOĐề tài Lập kế hoạch sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á 200lBÀI 5,6 lũy THỪA của một số hữu tỉDO AN TOT NGHIEP THIET KE MAY BIEN AP DIEN LUC 3 PHA NGAM DAUBAO CAO CHUNG CAT DANG PHI HE BA CAU TU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập