giai vat li 7 1

Chương 1: Vật 7

Chương 1: Vật lí 7
... sau Tuần: Tiết: Bài 5: ảnh vật tạo gơng phẳng Ngy son: Ngy ging: 7A:7B: 7C:7D: I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đợc tính chất ảnh vật tạo gơng phẳng - Biết cánh dựng ảnh vật tạo gơng phẳng Kĩ năng: ... dạy: A ổn định tổ chức: - Sĩ số: 7A:7B: 7C:7D: B Kiểm tra cũ: - GV: Nêu tính chất ảnh vật tạo gơng phẳng? - HS: ảnh vật tạo gơng phẳng ảnh ảo không hứng đợc chắn lớn vật C Bài mới: - Đặt vấn đề: ... trình dạy: A ổn định tổ chức: - Sĩ số: 7A:7B: 7C:7D: B Kiểm tra cũ: - GV: Nêu tính chất ảnh vật tạo gơng cầu lồi? - HS: ảnh vật tạo gơng cầu lồi ảnh ảo nhỏ vật C Bài mới: - Đặt vấn đề: Gơng cầu...
 • 23
 • 174
 • 0

vat li 7 ki 1

vat li 7 ki 1
... ®éng :Híng dÉn vỊ nhµ: - Tr¶ lêi l¹i c©u hái C1 , C2 , C3 - Häc thc phÇn ghi nhí - Lµm bµi tËp 1. 1 ®Õn 1. 5 SBT - Chn bÞ bµi : Sù trun ¸nh s¸ng IV: Rót kinh nghiƯm: ………………………………………………………………………………………………………… ... ®Õn vÞ trÝ bÞ kim thø nhÊt che kht + Gi¶i thÝch: ¸nh s¸ng trun theo ®êng th¼ng cho nªn nÕu kim thø nhÊt n»m trªn ®êng th¼ng nèi kim thø hai víi kim thø ba vµ m¾t th× ¸nh s¸ng tõ kim thø hai vµ ... ®ơc lç - c¸i ®inh gim hc kim kh©u III TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh líp: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ki m tra bµi cò: - GV? 1/ Khi nµo ta nhËn biÕt...
 • 25
 • 260
 • 0

vật li 7 tuần 1 tới tuần 7

vật li 7 tuần 1 tới tuần 7
... HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 11 GV: Nguyễn Hải Đăng Trường THCS Vĩnh Ninh Gáo án Vật lí năm học 2 010 - 2 011 12 GV: Nguyễn Hải Đăng Trường THCS Vĩnh Ninh Gáo án Vật lí năm học 2 010 - 2 011 I.BÓNG TỐI, BÓNG ... Ninh Gáo án Vật lí năm học 2 010 - 2 011 Hướng dẫn nhà * yêu cầu học sinh: -Trả lời lại câu hỏi C1, C2, C3 -Học thuộc phần ghi nhớ -Làm bài tập 1. 1 đến 1. 5 ( tr3- SBT) Tuần: Tiết: ………… ... C1: Không hứng ảnh *Kết luận 1: “Ảnh vật tạo gương phẳng không hứng chắn gọi ảnh ảo.” Độ lớn ảnh có lớn độ lớn 22 GV: Nguyễn Hải Đăng Trường THCS Vĩnh Ninh Gáo án Vật lí năm học 2 010 - 2 011 vật...
 • 32
 • 167
 • 0

Kiểm tra 1 tiết Vật 7 (Kì I)

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 7 (Kì I)
... a c II- Điền vào dấu chấm: (1 ) (Mỗi câu 0,25 điểm ) 11 12 ảo 13 thẳng B Phần tự luận: (4 điểm) 15 (2 điểm) 16 (2 điểm)     0 ,75 16 10 1, 5 b a 10 b 14 ánh sáng   ... TNKQ TL Tổng 1 Sự truyền ánh sáng 0,25 0,5 nh vật tạo gương phẳng 0,25 0 ,75 ng dụng đònh luật truyền thẳng Đònh luật phản xạ ánh sáng 1, 25 0,5 0,5 2 1 1 0,5 0,25 Gương cầu lồi 4 ,75 1 Gương cầu ... trống. (1 ) 11 Khoảng cách từ điểm vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh điểm tới gương 12 Ảnh tạo bỡi gương cầu lõm không hứng chắn 13 Trong không khí ánh sáng truyền theo đường 14 Ta nhận...
 • 3
 • 289
 • 2

KT 1 tiet Vat li 7.doc

KT 1 tiet Vat li 7.doc
... Chiếu tia sáng lên gương phẳng với góc tới 250 Độ lớn góc hợp tia tới tia phản xạ bao nhiêu? A 15 0 B 45 C 50 D 25 Phần II: Chọn từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: a) Mắt ta nhìn ... …………………… điểm tới c) Tia sáng …………… .……………… …… có mũi tên chỉ………… ……………………… PHẦN B TỰ LUẬN: Câu 1: Hãy vẽ ảnh vật trường hợp sau: D B B A C C A Câu 2: Người ta quay gương phẳng góc xung quanh...
 • 2
 • 159
 • 0

Kiểm tra 1 tiết vật 7

Kiểm tra 1 tiết vật lí 7
... Trng THCS Ba Lũng Lp: H v tờn: bi: im BI KIM TRA: Thi gian: Ngy kim tra: Ngy tr Nhn xột ca thy, cụ giỏo ra( 2) Cõu 1( 4 im) Phỏp biu nh lut phn x ỏnh sỏng? p dng v tia ti v tia ... l ngun sỏng (1 im) Vỡ khụng t phỏt ỏnh sỏng m ch ht li ỏnh sỏng chiu vo nú.( im) Cõu S I R Hc sinh v ỳng hỡnh c: im 300 X N Tia SI cho tia phản xạ IR Ta có: SIR =300 +900 = 12 00 (1 im) IN đờng ... SIR => SIN = 600 => GIS= 900 SIN (1 im) => GIS = 900- 600 =300 => GIX= GIS + SIX = 600 gơng nghiêng với phơng nằm ngang mộy góc 600. (1 im) Cõu 1. Hc sinh phỏp biu ỳng im nh lut phn x...
 • 4
 • 209
 • 0

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)
... Câu Đáp án A D Câu 10 Đáp án A C Câu 17 18 Đáp án B C B 11 B 19 A C 12 D 20 D A 13 A 21 A B 14 D 22 B C 15 C 23 C D 16 A II Tự luận: (4,0 đ) Câu Câu (2,0 đ) Câu (2,0 đ) a 1, 0đ b 1, 0đ Nội dung Biểu ... thấy Câu 10 : Xác định pháp tuyến điểm tới gương phẳng: A trùng với mặt phẳng gương điểm tới B phía trái so với tia tới C vuông góc với gương phẳng điểm tới D phía phải so với tia tới Câu 11 : Đặt ... lớn vật B vật C nhỏ vật D vật Câu 14 : Khi mắt ta nhìn thấy vật: A mắt ta hướng vào vật B vật mắt khoảng tối B C vật lớn D có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta Câu 15 : Tìm cụm từ thích hợp để điền...
 • 4
 • 101
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT 7-TỰ LUẬN (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÍ 7-TỰ LUẬN (2010-2011)
... ĐÁP ÁN VẬT LÍ Câu 1: : ( 1, 5 điểm) Ảnh ảo vật tạo bởi: - Gương phẳng vật - Gương cầu lồi nhỏ vật - Gương cầu lỏm lớn vật (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) Câu 2:: ( 3,0 ... thấy mặt trời gọi nhật thực toàn phần (1, 5 đ) b) Vì vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước nê dễ quan sát phía sau xe (1, 5 đ) Câu 3: (2 điểm) tiếng động phản ... to - tiếng nói chuyện bình thường - tiếng nói thầm Câu 4: ( 3,5 điểm ) a) Vẽ xác tia phản xạ IR (1, 5 điểm) b) Giá trị góc tới góc phản xạ : i = r = 900 – 300 = 600 (2 điểm) ...
 • 2
 • 210
 • 0

Giáo án Vật 7 (HK 1)

Giáo án Vật lí 7 (HK 1)
... không tự phát ánh sáng sáng Trang Giáo án Vật lý -Trong TN trên, có ánh sáng từ đèn mảnh giấy truyền đến mắt Vậy ánh sáng phát từ đâu? Vật tựï phát sáng? Vật nhận ánh sáng hắt lại ? -Giáo viên thông ... vật -Nguồn sáng vật tự -Vật sáng gồm -Có nhiều loại ánh sáng màu, nhìn thấy màu đỏ có ánh màu đỏ đến mắt -Vật đen không trở thành vật sáng Củng cố: +Ta nhận biết ánh sáng ? +Ta nhìn thấy vật ... nhìn thấy -Có đèn để tạo ánh sáng  nhìn thấy vật, chứng tỏ: nh sáng chiếu đến bìa trắng  nh sáng từ bìa đến mắt nhìn thấy bìa III.Nguồn sáng vật III.Nguồn sáng sáng: vật sáng: -Học sinh thảo luận...
 • 47
 • 134
 • 0

Kiểm tra 1 tiết (vật 7 - đề 03)

Kiểm tra 1 tiết (vật lí 7 - đề 03)
... dẫn thấy bóng đèn sáng Hỏi bóng đền pin sáng không ta đảo chiều hai cực pin? Hãy so sánh tác dụng viên pin đèn pin ắc quy dùng xe máy? Câu 3: (Dành riêng cho lớp 7A) Băng kép thiết bị có mặt nhiều ... Thanh nhựa thuỷ tinh đợc cọ xát đặt gần chúng chúng mang điện tích loại Phần III: tự luận: Câu 1: Một ngời đun nớc ấm điện Hãy cho biết: a) Khi nớc ấm, nhiệt độ cao ấm bao nhiêu? nhiệt độ đạt...
 • 2
 • 375
 • 1

Kiểm tra 1 tiết (vật 7 - đề 04)

Kiểm tra 1 tiết (vật lí 7 - đề 04)
... c) Tia sáng . có mũi tên Phần B tự luận: Câu 1: Hãy vẽ ảnh vật trờng hợp sau: D B C A B A C Câu 2: Ngời ta quay gơng phẳng góc xung quanh trục...
 • 2
 • 203
 • 0

Kiểm tra 1 tiết (Vật 7 - đề 05)

Kiểm tra 1 tiết (Vật lí 7 - đề 05)
... Phần B tự luận: Câu 1: Tìm đại lợng thiếu: Câu 2: Dựng ảnh vật AB? Nhận xét tính chất ảnh tạo gơng phẳng vừa dựng? ...
 • 2
 • 191
 • 0

Những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật (phần 1) pptx

Những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lí (phần 1) pptx
... chạm ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG àn phương pháp dạy học đổi phương pháp dạy học, khoảng 10 năm gần đây, tốn không thời gian giấy mực Song thực tế, phương pháp dạy học ... Để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo học tập tất yếu phải đổi phương pháp giảng dạy Tránh suy nghĩ giản đơn hay cực đoan sử dụng, đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp giảng dạy tạo phương ... gian hợp để điều khiển hoạt động học tập HS Những giải pháp đổi phương pháp dạy học Vật (Phần 2) [15/01/2006 - Vatlysupham] T.S Trịnh Thị Hải Yến – Vụ THPT- Bộ GD – ĐT Nguyễn Phương Hồng...
 • 14
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phuong phap va phan lao bai giai vat li lop 10 tap2kiem tra vat li 7 1tietki iigiai vat li 7 bai 27giai vat li 7 bai27 sgkgiai bai tap vat li 7 bai 12 do to cua amgiai vat li lop 7 bai 11 do cao cua am bai tap 11 1giai bai tap vat li 7 bai 17giai bai tap vat li 7 bai 19vật lí 7 giải 1 số bài tap bài 21 trong sach bai tapgiai sach bai tap vat li 7 bai 17giai tat ca cac bai tap vat li 7 trong sach bai tap vat li tu bai 17 den bai 29giải sách bài tập vật lí 7 bài 19đề thi học kì 1 vật lí 7phương pháp giải vật lí 11phương pháp giải vật lí 12phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngbài tập trắc nghiệm hình học không gianNghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài (LA tiến sĩ)Chiết xuất, phân lập và thử tác dụng hoạt hóa enos trong tế bào nội mô mạch máu của saponin có trong nần nghệ ( dioscorea collettii hook f, dioscoreace) thu hái tại sơn laNghiên cứu lâm sàng, một số yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở bệnh nhân suy tim mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sự phân bố, mức độ kháng kháng sinh, tỷ lệ mang gen magA, rmpA ở các chủng Klebsiella pneumoniae phân lập được tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (12007122011) (LA tiến sĩ)DÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOSách về các bệnh liên quan đến phổiNghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga po
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập