đề cương chính trị học đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... đối hóa vấn đề dân tộc rơi vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan b Chính trị có tính nhân loại: Vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề nhân loại Chính trị đại coi trọng vấn đề nhân loại, ... trị đích thực - Khi bàn khái niệm trị, Platôn cho trị thống trị trí tuệ tối cao, nghệ thuật dẫn dắt xã hội người Chính trị tự phân chia thành pháp lý, hành chính, tư pháp, ngoại giao… Chính trị ... quyền lực trị giai cấp thống trị Và vậy, tồn dường “đối lập cách dung hòa” với quyền lực nhà nước tồn Cái gọi trị “đa nguyên trị, đa đảng đối lập” nước tư đại trị với lực lượng trị quyền lực trị khác...
 • 38
 • 95
 • 0

đề cương chính trị học đại cương

đề cương chính trị học đại cương
... triết học Mac, vai trò xã hội triết học vị trí triết học hệ thống tri thức khoa học biến đổi Triết học Mac chất so với triết học trước kia, học thuyết triết học trước nhằm giải thích giới, triết học ... cấp vô sản giai cấp vô sản vật chất triết học Mac d Triết học Mac chấm dứt tham vọng nhiều nhà triết học tâm coi triết học khoa học khoa học, đứng khoa học Câu 2: Phân tích định nghĩa vật chất ... lượng giá trị lớn giá trị ban đầu thân Đó nguồn gốc giá trị thặng dư 21 Nguyễn văn Nam – ĐH CN Hóa Câu 5: Thế giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng...
 • 40
 • 578
 • 0

chính trị học đại cương

chính trị học đại cương
... Cấu trúc trị bao gồm chủ thể trị ( Cá nhân, tổ chức trị ), Khách thể trị ( cá nhân, tổ chức trị toàn xã hội ), quan hệ trị hoạt động trị Chủ thể khách thể trị tham gia vào hoạt động trị khuôn ... phat từ trị học Nó đợc đời xã hội có giai cấp đáu tranh giai cấp Quyền lực trị đợc cấu thành từ quyền trị, lực trị muc tiêu trị -Quyền trị quyền đợc hoạt động với nội dung trị , cho mục tiêu trị ... thống trị tồn thừa nhận -Lực trị sức mạnh vốn có chủ thể trị, ngời trị, tổ chức trị, đợc chủ thể trị sử dụng hoạt động với nội dung trị nhằm đạt đợc mục tiêu trị Đối với giai cấp, lực trị sức...
 • 20
 • 3,240
 • 4

Tập bài giảng chính trị học đại cương

Tập bài giảng chính trị học đại cương
... giai cấp trị 1.3 Kết cấu trị 1.3.1 Hệ tư tưởng trị 1.3.2 Thể chế trị 10 1.3.3 Hệ thống trị 11 1.4 Chính trị học khoa học 11 1.4.1 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu trị học ... cán Chính trị học nghiên cứu mối quan hệ lí luận trị chế độ xã hội Vd lí luận trị nhà nước cổ đại Platôn (Platon) Arixtôt (Aristote); "Nho giáo" Khổng Tử (Kongzi); Chính trị học tư sản; Chính trị ... thống trị Thể chế trị hình thức biểu hệ tư tưởng trị, "con đẻ" hệ tư tưởng trị Hệ thống trị phận cấu thành thể chế trị 10 1.3.3 Hệ thống trị Trên tảng chế độ trị, hệ thống trị thành lập Hệ thống trị...
 • 74
 • 302
 • 1

THỦ LĨNH CHÍNH TRỊ ôn Chính Trị Học Đại Cương

THỦ LĨNH CHÍNH TRỊ ôn Chính Trị Học Đại Cương
... Chiến Nam-Bắc Mỹ Phẩm chất thủ lĩnh trị Phẩm chất trị Trình độ hiểu biết Đạo đức, tác phong Năng lực tổ chức Khả làm việc Trình độ hiểu biết • Tự học văn phạm toán học, thông thạo Kinh Thánh, tác ... thắng mà không giải phóng nô lệ • Trong suốt trình chiến tranh, trải qua nhiều thất bại ông không nản lòng mà cố gắng giải vấn đề cách sáng tạo Vai trò thủ lĩnh CT • A Linconl người có công lao ... từ niên, định hướng đường trị Năm 1834 đến năm 1842 ông nghị viên Illinois Năm 1847, ông đắc cử nhiệm kỳ Viện Dân Biểu Hoa Kỳ Năm 1856, ông gia nhập đảng Cộng Hòa • Ông mệnh danh bậc thầy diễn...
 • 16
 • 2,620
 • 0

Tài liệu về chính trị học đại cương GVCC TS nguyễn quốc tuấn

Tài liệu về chính trị học đại cương  GVCC TS nguyễn quốc tuấn
... thủ tiêu dân chủ II TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VÀ CẬN ĐẠI Trung Quốc cổ đại (722 TCN - 221 TCN) bao gồm hai giai đoạn: Xuân thu (722 TCN - 480 TCN) Chiến quốc (479 TCN - 221 TCN), thời ... “không có không mà không đƣợc làm ra” c Trị “không cai trị “Vô vi trị cai trị “không cai trị không không cai trị không không cai trị mà (1) “Không cai trị tức không can thiệp thô bạo vào đời ... trƣơng lấy việc học làm đầu (“Chiếu học tập”); tìm lẽ trị binh lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc… Sau Nguyễn Huệ, sụp đổ Tây Sơn, triều đình nhà Nguyễn thực cai trị đƣờng lối trị bảo thủ làm...
 • 71
 • 153
 • 0

bài giảng chính trị học đại cương

bài giảng chính trị học đại cương
... giai cấp trị 1.3 Kết cấu trị 1.3.1 Hệ tư tưởng trị 1.3.2 Thể chế trị 10 1.3.3 Hệ thống trị 11 1.4 Chính trị học khoa học 11 1.4.1 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu trị học ... MÔN CHÍNH TRỊ HỌC 1.1 Khái niệm trị 1.1.1 Các quan niệm trước Mác trị 1.1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lên nin Chính trị 1.2 Nguồn gốc chất trị 1.2.1 Nguồn gốc kinh tế trị ... thuật trị nước Thời kỳ đêm trường trung cổ: Chính trị nhà Thần học chủ nghĩa tâm Tômat Đa-Canh cho "chính trị có nguồn gốc từ quyền lực tối cao Thượng đế" Thời kỳ học thuyết tư tưởng tư sản trị: ...
 • 10
 • 50
 • 0

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ học đại CƯƠNG

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ học đại CƯƠNG
... giai cấp trị 1.3 Kết cấu trị 1.3.1 Hệ tư tưởng trị 1.3.2 Thể chế trị 10 1.3.3 Hệ thống trị 10 1.4 Chính trị học khoa học 11 1.4.1 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu trị học ... chương trình đào tạo ngành khoa học xã hội trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, tập thể tác giả khoa Văn – Xã hội mạnh dạn biên soạn “Tập giảng trị học đại cương , góp phần vào hoàn thành ... giáo dục khoa học trị, trường Đại học Cao đẳng nước CHƯƠNG NHẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC 1.1 Khái niệm trị Chính trị tượng xã hội đời gắn liền với đời giai cấp Nhà nước Từ xuất hiện, trị có ảnh hưởng...
 • 73
 • 37
 • 0

Bộ 1000 câu hỏi và đáp án ôn thi cuối kỳ môn Chính trị học đại cương

Bộ 1000 câu hỏi và đáp án ôn thi cuối kỳ môn Chính trị học đại cương
... thuyết trị Xênô-phôn, nhà trị học phương Tây cổ đại chủ yếu bàn đến vấn đề trị? Quan hệ trị Thủ lĩnh trị Chế độ trị Hành vi trị A) B) C) D) Đáp B án Câu Theo Xê-nô-phôn, nhà trị học phương Tây cổ đại ... luận chủ Câu nghĩa Mác Lê nin trị , là? A) Chính trị trị lực lượng sản xuất B) Chính trị trị phương thức sản xuất C) Chính trị trị kiến trúc thượng tầng D) Đáp án Câu A) B) C) D) Chính trị trị hình ... B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Cơ sở hạ tầng Lực lượng sản xuất Tư liệu sản xuất B Chính trị chiếm vị trí...
 • 154
 • 145
 • 0

tổng hợp đề thi quản trị học đại học thương mại

tổng hợp đề thi quản trị học đại học thương mại
... kiểm soát Đề thi quản trị học khoa B ngày 6/1/2010 Đề 12: Câu1:phân tích khái niệm tầm quan trọng thông tin quản trị Quản trị doanh nghiệp cần ý thu thập loại thông tin công tác quản trị doanh ... hoach dinh câu3: bai tap cong ty: minh hoa Đề thi Quản Trị Học Đề 11 : Câu1: phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định quản trị? tại nói định quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật? Câu2: giai đoạn trình ... tập quần áo may sẵn , có cô Lan với ông Minh Đề quản trị học khoa B 11/1 Đề 18: câu1:phân tích nội dung bước trình định quản trị, vai trò nhà quản trị việc định nào? câu2:phân tích nội dung hoạch...
 • 5
 • 139
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI
... - Địa môn phụ trách môn học: Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Mục tiêu môn học - Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho người học kiến hệ thống trình ... trường phái thuyết phân loại thuyết trị đại; sâu phân tích chủ nghĩa tự chủ nghĩa bảo thủ trị Cuối tiến hành so sánh với thuyết trị mác-xít Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội ... thuyết trị tiêu biểu 2.3 Giai đoạn 3: Từ năm 70 kỷ XX – Tìm kiếm mô hình phát triển khoa học trị - Đặc điểm chung - Các thuyết trị tiêu biểu Chƣơng Các trƣờng phái thuyết trị đại 3.1 Trường...
 • 5
 • 69
 • 2

Đề cương hành chính học đại cương1

Đề cương hành chính học đại cương1
... hạn máy HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC để huy động cao khả chủ thể hoạt động quản lý vấn đề nội dung quan trọng thể chế HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3.Thể chế HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC sở xác lập nhân quan HÀNH CHÍNH NHÀ ... phận cấu thành * Nhân máy HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Để vận hành, thực hoạt động công vụ, cần có người làm việc- đội ngũ nhân làm việc máy HÀNH CHÍNH - Khái niệm: Đội ngũ nhân làm việc máy HÀNH CHÍNH NHÀ ... khoa học, lôgíc Câu 7:Thể chế hành có vai trò hoạt động quản lý nhà nước? Vai trò thể chế HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC 1.Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC Hoạt động quản lý quan HÀNH CHÍNH...
 • 42
 • 131
 • 0

Đề cương ôn thi môn chính trị học có đáp án

Đề cương ôn thi môn chính trị học có đáp án
... i theo thi th, thi th thay i m phỏp lut khụng thay i thỡ XH s lon Hn Phi: sng thi ny m s dng bin phỏp ca thi khỏc ú khụng phi l phong cỏch s x ca ngi trớ (Vit Nam :n theo thu,ỷ theo thi) + ... phng tõy thi c i v cn i Nờu giỏ tr ca nú i vi vic xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN nc ta hin Bi lm A, Nhng ni dung c bn thi c i: õy l thi quỏ t xó hi cụng xó cụng xó nguyờn thu sang thi kỡ chim ... ta luụn cú s i mi ỏp ng nhng yờu cu c t tng thi k lch s, nht l ỏp ng c c bn vai trũ, chc nng ca nh 28 nc thi k i mi hin ng thi, nh nc ta cng dn dn hon thin c ch thu hỳt s tham gia ca nhõn dõn ngy...
 • 56
 • 87
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỌC VÀ HỒ CHÍ MINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỌC VÀ HỒ CHÍ MINH HỌC
... Chính trị học theo phương pháp luận mác-xít 1.3.1 Chính trị học – phản ánh thực tiễn trị 1.3.2 Tính khoa học tính đảng Chính trị học 1.3.3 Tính thời đại tính dân tộc Chính trị học Chƣơng Hồ Chí ... luận trị học phƣơng pháp luận Hồ Chí Minh học, bao gồm: Hồ Chí Minh nhà trị tầm vóc quốc tế; phƣơng pháp Hồ Chí Minh nghiên cứu trị; vận dụng phép biện chứng Hồ Chí Minh nghiên cứu trị học Nội ... hai số vấn đề phƣơng pháp luận Hồ Chí Minh học, bao gồm: nội hàm Hồ Chí Minh học; phƣơng pháp tiếp cận Hồ Chí Minh học việc vận dụng phƣơng pháp biện chứng vật nghiên cứu Hồ Chí Minh học Thứ ba,...
 • 6
 • 68
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO
... tư cách khoa học ctrị - tư tg, học thuyết ctrị; ctrị với tư cách t?chế ctrị, ctrị với tư cách hoạt động thực tiễn – quan hệ, văn hóa ctrị… Khi xem xét khái niệm t?chế ctrị, nhà ctrị học TQ Tần ... nhiều học trò Những điểm hệ tư tg ông phần lớn học trò ghi chép lưu truyền Ông cho ctrị đạo, đạo người làm ctrị phải thẳng, phải lấy ctrị để dẫn dắt nhân dân Để thực lý tưởng ctrị mình, ông đề học ... cách tiếp cận vậy, nhà ctrị học TQ xem khái niệm t?chế ctrị gần đồng với khái niệm chế độ ctrị Các học giả TQ cho rằng, t?chế ctrị loại chế độ ctrị cụ thể xd csở chế độ ctrị tổng hòa chế vận hành,...
 • 63
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chính trị học đại cươngđề cương môn chính trị học đại cươngđề thi môn chính trị học đại cươngđề cương ôn tập môn chính trị học đại cươngđề cương ôn tập chính trị học đại cươngđề cương ôn thi môn chính trị học đại cươngGiao an bo chui qua congBất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giácBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà NẵnĐặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Bùi HiểnĐặc điểm ngôn ngữ báo chí trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà NẵnĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrĐặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt NamĐặc trưng ngôn ngữ và văn hóa của ngôn ngữ Chat trong giới trẻ hiện nayĐánh giá chất lượng công trình chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Đà NẵnĐánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà NẵnDự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà NẵngGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Quảng NgãiHoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt NamHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm nước ngọt có ga Chánh Thắng - Bidiphar tại Công ty Cổ phần nước khoáng Quy Nhơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập