PHƯƠNG PHÁP VÀ THÀNH TỰU CHUYỂN GEN TRÊN CÂY NGÔ

PHƯƠNG PHÁP THÀNH TỰU CHUYỂN GEN TRÊN CÂY NGÔ

PHƯƠNG PHÁP VÀ THÀNH TỰU CHUYỂN GEN TRÊN CÂY NGÔ
... thực vật phân loại thành hai nhóm phương pháp chính: phương pháp chuyển gen gián tiếp phương pháp chuyển gen trực tiếp Phương pháp chuyển gen gián tiếp, gen chuyển vào tế bào thực vật qua sinh vật ... pháp bắn gen Phương pháp bắn gen phương pháp chuyển nạp gen trực tiếp vào trồng Trong phương pháp người ta sử dụng thiết bị gọi súng bắn gen (Gene gun) Nó sử dụng để đưa thông tin di truyền vào ... Agrobacterium tumefaciens CHƯƠNG II THÀNH TỰU CHUYỂN GEN TRÊN CÂY NGÔ 2.1 Một số thành tựu tiêu biểu chuyển gen thực vật 2.1.1 Cây trồng tính trạng chuyển gen Theo số liệu báo cáo Trung tâm dịch...
 • 21
 • 7
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron logic mờ trong công nghệ thông tin viễn thông

Nghiên cứu các phương pháp và thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron và logic mờ trong công nghệ thông tin và viễn thông
... nghiên cứu logic mờ mạng tốc độ cao Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các phơng pháp thuật học mạng nơron 3.1.1 Các thuật học 3.1.2 Phơng pháp, thuật toán nơ ... viện Công nghệ Bu Viễn thông đặc biệt quan tâm, tạo nhiều điều kiện cho nghiên cứu tiếp cận phơng pháp công nghệ Nghiên cứu phơng pháp thuật toán thông minh sở mạng nơ ron logíc mờ công nghệ thông ... hiểu biết có, thông qua thiết kế máy siêu vi tính Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các thuật học mạng nơ ron 3.1.1 Các thuật học Các tính toán mạng nơron phần...
 • 90
 • 216
 • 1

nghiên cứu thiết kế vectơ pb2gw7 mang gen cryia(c) đánh giá khả năng chuyển gen trên cây arabidopsis thaliana

nghiên cứu thiết kế vectơ pb2gw7 mang gen cryia(c) và đánh giá khả năng chuyển gen trên cây arabidopsis thaliana
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thiết kế vectơ pB2GW7 mang gen cryIA(c) đánh giá khả chuyển gen Arabidopsis thaliana Mục tiêu nghiên cứu Tạo vectơ pB2GW7 mang gen cryIA(c) đánh giá khả chuyển ... hiệu gen cryIA(c) - Nội dung 3: Đánh giá khả chuyển gen hệ thống vectơ pB2GW7- cryIA(c) Arabidopsis thaliana (A thaliana) + Đánh giá A thaliana chuyển gen dựa khả kháng thuốc diệt cỏ; + Đánh giá ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM —————————————— BÙI TRI THỨC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VECTOR PB2GW7 MANG GEN CRYIA(C) VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYỂN GEN TRÊN CÂY ARABIDOPSIS THALIANA LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Chuyên ngành...
 • 72
 • 131
 • 0

Báo cáo khoa học :Ứng dụng phương pháp ghép đoạn cành có lá trên cây xoài pdf

Báo cáo khoa học :Ứng dụng phương pháp ghép đoạn cành có lá trên cây xoài pdf
... 2.1 Nội dung nghiên cứu pháp 165 ứng dụng phơng pháp ghép đoạn cành xoài So sánh phơng pháp ghép đoạn cành (CL) với đoạn cành không (KL) thời vụ ghép thích hợp cho xoài điều kiện miền Bắc ... 3.1 ảnh hởng thời vụ, kiểu ghép đến tỉ lệ ghép sống, sinh trởng ghép Ghép đoạn cành (CL) kiểu ghép giáo s đại học Chiangmai, Thái Lan giới thiệu đợc ghép thử nghiệm xoài thí nghiệm từ vụ thu ... lợi ghép, ghép gốc ghép cành ghép đờng kính nhỏ, không thích hợp cho phơng pháp ghép KL thông thờng, nhờ tiến hành ghép Phạm Thị Hơng Bảng ảnh hởng thời vụ kiểu ghép đến tỉ lệ sống bật mầm ghép...
 • 6
 • 331
 • 1

Nghiên cứu phương pháp xử lý ra hoa sớm trên cây nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan lour).

Nghiên cứu phương pháp xử lý ra hoa sớm trên cây nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan lour).
... i: hoa nh t hoa c, r i u, t ng tr ng ch m b t u n hoa t kích ng ng v i th i i m hoa n t p chung Hoa nhãn c, hoa cái, hoa l n hoa cái, hoa l ng tính hoa d hình Trên nhi u ng tính không nhi u hoa ... nhánh Ra hoa ch i t n cùng: chu i, khóm Ra hoa nách lá: u , d a Cây phân nhánh Ra hoa ch i t n cùng: B , xòai, nhãn, v i, chôm chôm Ra hoa nách lá: Trên cành ang phát tri n: Cây có múi, i Trên ... Ph ng pháp nghiên c u 2.2.1 N i dung 1: Kh o sát nh h ng c a ph ng pháp x hoa n th i gian hoa nhãn Xu ng c m vàng M c ích: Tìm ph ng pháp x thích h p, có hi u qu nh t cho nhãn xu ng hoa s...
 • 62
 • 164
 • 0

Phương pháp quy trình chọn giống ở cây sinh sản vô tính học viện nông nghiệp việt nam

Phương pháp và quy trình chọn giống ở cây sinh sản vô tính học viện nông nghiệp việt nam
... với sinh sản phối không bắt buộc, Panicums quy trình chọn giống tiến hành sau: Cây phối x Câu hữu tính *Cây phối tính Cây trung gian phối x Hữu *Cây phối Cây trung gian Cây hữu tính ... sinh sản đường phối chương trình chọn giống sử dụng làm mẹ sinh sản phối trình phát sinh tiểu bào tử tạo giao tử đực giảm nhiễm bình thường Để sử dụng chương trình chọn giống sinh sản ... dạng sinh sản phối: Sinh sản phối bắt buộc không bắt buộc sinh sản phối bắt buộc 100 % hệ giống mẹ Ngược lại, sinh sản phối không bắt buộc phần hệ tạo thành giảm nhiễm bình thường và/ hoặc...
 • 14
 • 570
 • 1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô
... kết điều tra Theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng (QCVN 01-38:2010/BNNPTNT) 2.9 Báo cáo Theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra ... gây hại dịch hại chủ yếu ngô địa phương, lây lan tái phát dịch II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Yêu cầu kỹ thuật Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-38:2010/BNNPTNT) phương pháp điều tra phát dịch ... phát dịch hại trồng 2.2 Thiết bị dụng cụ điều tra Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-38:2010/BNNPTNT) phương pháp điều tra phát dịch hại trồng 2.3 Thời gian điều tra - Điều tra định kỳ:...
 • 13
 • 435
 • 0

Báo cáo khoc học: Thử nghiệm chuyển gen trên lan hồ điệp (phalaenopsis amabilis l.) bằng phương pháp bắn gen agrobacterium tumefaciens doc

Báo cáo khoc học: Thử nghiệm chuyển gen trên lan hồ điệp (phalaenopsis amabilis l.) bằng phương pháp bắn gen và agrobacterium tumefaciens doc
... áp lực bắn 1100 psi, khoảng cách đặt mô buồng bắn cm, nồng độ 500 μg tungsten/0,5 μg DNA plasmid với mẫu PLB Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis amabilis L.) Thử nghiệm cho thấy ưu chuyển gen PLBs lan nuôi ... 3.2 .Chuyển gen phương pháp trực tiếp sử dụng súng bắn gen Khoảng cách đặt mô buồng bắn ảnh hưởng lớn lên hiệu bắn gen Tỉ lệ mẫu PLB dương tính với thuốc thử GUS có khác biệt rõ khoảng cách bắn ... 2.1.3.Súng bắn gen plasmid sử dụng phương pháp chuyển gen trực tiếp Sử dụng hệ thống máy bắn gen BiolisticTM PDS-1000/He (Bio-Rad) để biến nạp plasmid pBAR-GUS có gen uidA (gusA) gen bar (gen kháng...
 • 5
 • 95
 • 1

Phân tích những chuyển biến thành tựu giáo dục Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa cho đến nay? Bằng phương pháp luận giáo dục so sánh quốc tế, rút ra bài học tham khảo cho tiến trình cải cách đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay?

Phân tích những chuyển biến và thành tựu giáo dục Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa cho đến nay? Bằng phương pháp luận giáo dục so sánh và quốc tế, rút ra bài học tham khảo cho tiến trình cải cách đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay?
... ĐỀ BÀI: Phân tích chuyển biến thành tựu giáo dục Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa nay? Bằng phương pháp luận giáo dục so sánh quốc tế, rút học tham khảo cho tiến trình cải cách đổi giáo dục Việt ... đưa Trung Quốc vươn lên thành quốc gia hùng mạnh giới Những học kinh nghiệm giáo dục Trung Quốc cho tiến trình cải cách đổi giáo dục Việt Nam nay: So sánh giáo dục Trung Quốc với giáo dục Việt Nam: ... 1986 Những chuyển biến thành tựu Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa nay: Có thể nói, chuyển biến lớn giáo dục Trung Quốc chuyển biến quan điểm, đường lối, sách tưu lý luận Về xã hội, Trung Quốc xây...
 • 14
 • 611
 • 7

Phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen nằm trên NST thường gen nằm trên NST giới tính.

Phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen nằm trên NST thường và gen nằm trên NST giới tính.
... dung I xác định số kiểu gen tối đa quần thể Tr ờng hợp gen nằm nhiễm sắc thể thờng Đối với trờng hợp gen nằm NST thờng, số kiểu gen tối đa hai giới (XX XY) Để xác định số kiểu gen tối đa quần thể ... - Xét gen thứ 2: gen có alen, nằm NST thờng, số kiểu gen giới XX giới XY : 5(5+1)/2 = 15 kiểu - Xét chung gen: + Giới XX, số kiểu gen tối đa là: 6x15 = 90 kiểu + Giới XY, số kiểu gen tối đa là: ... hợp gen nằm NST thờng + Đối với giới dị giao tử (XY) , số kiểu gen đợc tính số loại giao tử X nhân với số loại giao tử Y - Bớc : Tính tổng số kiểu gen tối đa quần thể : tổng số kiểu gen giới...
 • 15
 • 2,649
 • 20

Động vật chuyển gen ứng dụng thành tựu

Động vật chuyển gen ứng dụng và thành tựu
... Một số hình ảnh động vật chuyển gen I Khái niệm động vật chuyển gen Ðộng vật chuyển gen động vật gen ngoại lai (gen chuyển) xen vào DNA genome Gen ngoại lai phải truyền lại ... bào, kể tế bào mầm Việc chuyển gen ngoại lai vào động vật thành công gen di truyền lại cho hệ sau II Công nghệ tạo động vật chuyển gen Các PP chuyển gen vào tế bào động vật 1.1 PP hấp thụ ngẫu ... tổ hợp gen biểu tế bào động vật 2.2 Tạo sở vật liệu biến nạp gen 2.3 Chuyển gen vào động vật 2.4 Nuôi cấy phôi ống nghiệm ( động vật bậc cao) 2.5 Kiểm tra động vật sinh từ phôi chuyển gen 2.6...
 • 50
 • 234
 • 0

Tìm hiểu nội dung phương pháp bộ môn phương pháp hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ mầm non trong

Tìm hiểu nội dung phương pháp bộ môn và phương pháp hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ mầm non trong
... s dung tai san cụ inh -Cn c vao tinh hinh quan ly va s dung tai san cụ inh, chia tai san cụ inh ba loai: Tai san cụ inh ang dung ờn Tai san cụ inh cha cõn dung ờn Tai san cụ inh khụng cõn dung ... trình hạch toán thủ công Tuy nhiên chơng trình phần mềm kế toán hạn chế khó khăn việc tính toán, sử dụng, quản lý tài sản công ty nh việc áp dụng phơng pháp khấu hao khác phù hợp phơng pháp khấu ... ly va s dung ti sn c nh khụng cao Nguyờn nhõn khach quan: - Các nguồn tài trợ cho TSCĐ công ty hạn chế Trong giai đoạn nay, ngành viễn thông nói chung với Hoa Phát nói riêng vốn đầu t cho tài...
 • 71
 • 2,676
 • 1

Thiết kế thi công tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Bình Sơn – tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đúc bê tong tại chỗ trên đà giáo

Thiết kế thi công và tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Bình Sơn – tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đúc bê tong tại chỗ trên đà giáo
... MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT THI T KẾ - Cầu Công trình thi t kế cầu vĩnh cửu tông cốt thép Khổ cầu B= 5.5 m Tải trọng thi t kế: ô tô H13, xe bánh XB60, người 300 kg/cm2 Tần xuât lũ thi t kế P=1% ... dựng cầu - Kết luận địa tầng: vào kết khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình vị trí xây dựng cầu Bình Sơn rút kết luận kiến nghị: móng mố trụ cầu phải đăt lớp đất số IV- PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU ... thuận lợi cho thi công Kết cấu tổng thể: Cầu nằm đường thẳng bằng, gồm nhịp dầm tông cốt thép thường độ 18m Toàn cầu dài 23.70m Kết cấu phần trên: - Mặt cắt ngang gồm 3phiến dầm tông cốt...
 • 23
 • 1,115
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Sự điện ly (đề 2)Sự điện ly (đề 3)Lý thuyết trọng tâm về amin aminoaxit (phần 2)Ôn tập amin – amino axit – protein đề 3Ôn tập amin – amino axit – protein đề 4Ôn tập amin – amino axit – protein đề 6Peptit , protein – NCPeptit, protein – NCPhương pháp giải bài toán trung hòa amin và amino axit đề cơ bảnỨng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng mô hình phục vụ phát triển nông thôn miền núi tại xã sơn lôi, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc( giai đoạn 2000 2002)Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để góp phần phát triển kinh tế xã hội tổng hợp và bền vững ở xã cồn thoi, huyện kim sơn, tỉnh ninh bìnhSự khác biệt giữa sàn một phương và sàn 2 phươngThiết kế 1 bước, 2 bước và 3 bước là gì_Xử lý các sự cố khi thi công ép cọc bê tôngXây dựng mô hình và áp dụng TBKHCN để phát triển bưởi phúc trạch tại xã hương trạch, hương khê hà tĩnhBÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Công trình:Cấp nước sinh hoạt thôn Cốc Khuyết, xã Yên Hoa, huyện na hang, tỉnh Tuyên QuangCd8 – 30 kim loại tác dụng với axit HNO3,H2SO4 đặc (đề 4) 30c thaiCd8 – 41 nâng cao kim loại tác dụng với muối p1 25ccd8 5 25 phương pháp xác định vị trí cấu tạo của kim loại (đề 1)cd8 16 20 ăn mòn và bảo vệ kim loại (đề 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập