Đông Nam á và Ấn Độ lịch sử 12

Các nước đông nam á ấn độ (giáo án lịch sử, bài 4)

Các nước đông nam á và ấn độ (giáo án lịch sử, bài 4)
... quốc CPC BÀI I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành lập quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai 2, Qúa trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á a, Nhóm nước sáng lập ASEAN a, Nhóm nước sáng lập ... nước Đông Nam Á 2, Qúa trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á a, Nhóm nước sáng lập ASEAN b, Nhóm nước Đông Dương (SGK) BRUNAY BANDA SERI BEGAOAN MYANMA BÀI I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành ... I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành lập quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai 2, Qúa trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á a, Nhóm nước sáng lập ASEAN Bài học cho Việt Nam: + Việt Nam...
 • 75
 • 2,154
 • 1

bài giảng lịch sử 12 bài 4 các nước đông nam á ấn độ

bài giảng lịch sử 12 bài 4 các nước đông nam á và ấn độ
... 2/1 947 40 vạn công nhân Calcutta bãi công - Theo kế hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ chia thành nước tự trò: + Ấn Độ (theo Ấn giáo), + Pakistan (Hồi giáo) - 26/01/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập thành lập nước ... Pháp ∀ − Tháng 8/1 945 , nhân dân Lào dậy thành lập quyền cách mạng Ngày 12/ 10/1 945 , phủ Lào mắt quốc dân tun bố độc lập ∀ − Tháng 3/1 946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào cầm súng bảo vệ độc ... I CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á Sự hình thành quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai a Vài nét chung q trình đấu tranh giành độc lập • - Trước Thế chiến II, Đơng Nam Á thuộc địa đế...
 • 9
 • 2,666
 • 12

thuyết trình lịch sử - các nước đông nam á ấn độ (2)

thuyết trình lịch sử - các nước đông nam á và ấn độ (2)
... I Các nước Đông Nam á: Sự thành lập quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai: a Vài nét chung trình đấu tranh giành độc lập: Trình bày hiểu biết em Đông Nam á? Lược đồ đông nam a Vài nét ... (%) nước sáng lập ASEAN Nước In- đô-nê - xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan Xin-ga-po 1990 9,0 9,0 3,0 11,2 8,9 1994 7,5 9,2 4,4 9,0 11,4 1996 7,8 10,0 5,8 5,9 7,6 1998 2000 -1 3,2 4,8 -7 ,4 ... tuyên bố độc lập - Tháng 3/1946: Pháp quay trở lại xâm lược - Từ 1946 1954: Kháng chiến chống Pháp lãnh đạo ĐCS Đông Dương giúp đỡ Việt Nam Tháng 7/1954: Pháp kí hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập,...
 • 21
 • 315
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước đông nam á ấn độ

thuyết trình lịch sử - các nước đông nam á và ấn độ
... BÀI I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành lập quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai a, Khái quát đấu tranh giành độc lập b, Lào (1945 -1 975) * Lào (1945 -1 975) BÀI I, Các nước Đông Nam Á 1, ... nước Đông Nam Á 2, Qúa trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á a, Nhóm nước sáng lập ASEAN b, Nhóm nước Đông Dương (SGK) BRUNAY BANDA SERI BEGAOAN MYANMA BÀI I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành ... I, Các nước Đông Nam Á 1, Sự thành lập quốc gia độc lập sau chiến tranh giới thứ hai 2, Qúa trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á a, Nhóm nước sáng lập ASEAN Bài học cho Việt Nam: + Việt Nam...
 • 72
 • 793
 • 0

bài 4. các nước dông nam á ấn độ

bài 4. các nước dông nam á và ấn độ
... thực kế hoạch MaoBátTơn chia cắt ấn Độ thành quốc gia ấn Độ Pakixtan - 26/1/1950 Nước CH ấn Độ thành lập 2) Công xây dựng đất nước - 1995 nước XK gạo đứng thứ TG - KHKT: Phát triển mạnh công ... đầu người cao dựa vào dầu mỏ khí đốt - Mianma : Sau cải cách, mở cửa 1988, GDP 1995 7% So với nước sáng lập Asean KT Brunây có điểm khác? Khai thác dầu mỏ Brunây 3) Sự đời phát triển tổ chức asean ... hợp tác phát triển KT.Nguyên nhân đời Hạn chế ảnh hưởng nước lớn tổ chức Xu hợp tác khu vực giới ngày phát asean? triển - 8/ 8/ 1967 Tổ chức asean thành lập Băng cốc Thái lan (gồm nư ớc) b) Quá...
 • 15
 • 780
 • 0

Các nướ Đông Nam Á Ấn Độ

Các nướ Đông Nam Á và Ấn Độ
... sang chế độ Vương quốc bước vào thời kì xây dựng đât nước Quá trình xây dựng phát triển Hoạt động 2: Quá trình xây dựng nước Đông Nam Á phát triển nước Đông Nam - Nhóm nước sáng lập ASEAN: Á + Sau ... giành độc lập, nhóm nước - Mục tiêu: Quá trình xây dựng đất In – Ma – Phi – Thái – Sin tiến hành nước Đông Nam Á: thành tựu, khó đường lối công nghiệp hoá thay nhập khăn, chiến lược phát triển ... kết luận khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập ĐNA * B3: Làm việc lớp: - GV: Nêu câu hỏi: + Những năm 45-46 cách mạng Lào có kiện giống cách mạng Việt Nam? + Những kiện nói lên phát triển...
 • 3
 • 406
 • 0

CHUYÊN đề các nước ĐÔNG NAM á ấn độ

CHUYÊN đề các nước ĐÔNG NAM á và ấn độ
... giành độc lập, xuất quốc gia độc lập Đông Nam Á Ấn Độ - Sự hội nhập kinh tế khu vực Đông Nam Á mang tính tất yếu (ASEAN), đánh giá khách quan thành tựu xây dựng đất nước nước Đông Nam Á Ấn Độ Kỹ ... CHUYÊN ĐỀ: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ẤN ĐỘ A MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ Kiến thức - Học sinh nắm hiểu kiến thức sau: + Sự thành lập quốc gia độc lập Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai + Các ... hiến pháp tuyên bố thành lập Vương quốc Campuchia Xihanúc làm Quốc vương Campuchia bước sang thời kỳ Quá trình xây dựng phát triển nước Đông Nam Á Các nước Đông Nam Á sau giành độc lập bước vào...
 • 20
 • 222
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á - Giáo án lịch sử lớp 9 doc

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á - Giáo án lịch sử lớp 9 doc
... nguyên, vương quốc cổ hình thành Đông Nam Á; tiếp khoảng kỷ IX - X quốc gia Đông Nam Á xác lập phát triển thịnh đạt vào kỷ X - XV Để hiểu điều kiện dẫn đến đời vương quốc cổ Đông Nam Á? Sự hình thành ... động 3: Cả lớp cá nhân  Sự hình thành phát triển - Trước hết GV trình bày: khoảng quốc gia phong kiến Đông thời gian từ kỷ VII đến X, Đông Nam Á Nam Á: Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động ... huy hoàng tiểu quốc gia khác mở đầu hình thành + Trên lưu vực sông Iraoađi từ phát triển vương quốc Mianma kỉ XI, mở đầu hình thành phát GV giới thiệu tranh hình 19 SGK triển vương quốc Mianma “toàn...
 • 11
 • 496
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ - Quan hệ đối ngoại của vương triều Majapahit với các nước khu vực Đông Nam Á Đông Bắc Á (thế kỉ XIII - XVI)

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ - Quan hệ đối ngoại của vương triều Majapahit với các nước khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á (thế kỉ XIII - XVI)
... hiểu lịch sử dân tộc mối quan hệ bang giao cần thiết Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề: Quan hệ đối ngoại vương triều Majapahit với nước khu vực Đông Nam Á Đông Bắc Á (thế kỉ XIII - XVI) cho luận ... với nước khu vực Đông Nam Á Đông Bắc Á (thế kỉ XIII - XVI) Chương 3: Một số nhận xét từ quan hệ đối ngoại vương triều Majapahit 10 Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA VƯƠNG TRIỀU MAJAPAHIT ... chuyên sâu nên luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu quan hệ đối ngoại vương triều hai lĩnh vực thương mại ngoại giao * Đối tượng quan hệ vương triều nước khu vực Đông Nam Á Đông Bắc Á Với phạm vi...
 • 152
 • 541
 • 2

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á lịch sử quá trình hội nhập

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập
... hóa Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia, 1998 16 Viện Đông Nam Á, Việt Nam- Đông Nam Á: Quan hệ lịch sử văn hóa, Nxb CTQG, H., 1995 17 Viện Đông Nam Á, Tìm hiểu lịch sử văn hóa hải đảo Đông Nam Á, ... tế, xã hội, văn hóa ) 3.2 Tính lịch sử hội nhập trình hội nhập Đông Nam Á lịch sử 3.2.1 Hội nhập tính lịch sử - Văn minh La Mã vào chinh 10 phục châu Âu - Trung Quốc văn minh thời Đừờng hội nhập ... - Lịch sử trình phát triển hội nhập khu vực Đông Nam Á - Những đường Hội nhập - Mục tiêu kỹ năng: - Phương pháp diễn dịch qui nạp , khái quát - Cách nhìn lịch sử với dòng phát triển,...
 • 11
 • 135
 • 0

Doanh nghiệp Đông Nam Á những ''''cuộc chiến'''' triệu đô doc

Doanh nghiệp Đông Nam Á và những ''''cuộc chiến'''' triệu đô doc
... phần F&N với giá cao Giới phân tích nhận định động thái tạo chiến nắm quyền kiểm soát Đây “cuộc chiến” xu hướng chuyển dịch doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á Thực tế đặt cạnh tranh đáng kể cho công ... trị Đông Nam Á phản ảnh công ty thuộc khu vực này”, Rajiv Biswas - kinh tế trưởng châu Á Công ty phân tích kinh tế IHS Global Insight nhìn nhận Không dừng lại khu vực, công ty Đông Nam Á tìm cách ... môi trường nước, doanh nghiệp thuộc quốc gia Đông Nam Á vung tiền vươn bên để vừa mở rộng thị trường, vừa khẳng định tên tuổi “Cuộc chiến triệu đô hãng bia Heineken nhà đầu tư Thái Lan để giành...
 • 10
 • 171
 • 0

CÁC QUỐC GIA ẤN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ - Lịch sử lớp 10 pptx

CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ - Lịch sử lớp 10 pptx
... Độ dựa chữ san- vời, làm cho văn hoá truyền thống skơ-rít Trong trình buôn bán với Ấn Độ có giá trị văn hoá vĩnh cửu quốc gia Đông Nam Á, văn hoá Ấn - Người Ấn Độ mang văn hoá, đặc Độ ảnh hưởng ... văn hoá truyền thống văn minh Ấn Độ Để hiểu văn hoá truyền thống Ấn Độ định nào? Nội dung văn hoá truyền thống Ấn Độ gì? Nó phát triển sao? Nó ảnh hưởng bên nào? Việt Nam ảnh hưởng yếu tố văn hoá ... hoá - Đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ Ấn Độ thời Gúp-ta? Nội dung cụ thống - bật vương triều thể? Gúp-ta (319 - 467), Gúp ta thống miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần toàn miền trung Ấn Độ - Nhóm 3: Văn...
 • 10
 • 982
 • 2

Bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VĂN HOÁ ẤN ĐỘ - Lịch sử lớp 10 pptx

Bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ ẤN ĐỘ - Lịch sử lớp 10 pptx
... giới có lịch sử văn hoá truyền lâu đời nơi khởi nguồn Ấn Độ Hin-du giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vương triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn hoá truyền ... lại văn hoá riêng tiếp tục phát triển sâu rộng văn hoá riêng sở văn hoá truyền sở văn hoá truyền thống Ấn Độ thống Ấn Độ - chữ viết văn - chữ viết văn học nghệ thuật Hin-du học nghệ thuật Hin-du ... thời vua A-cơ-ba vua A-cơ-ba SGK - GV kết hợp với việc giới thiệu hình 21 “Cổng lăng A-cơ-ba Xi-kan-dra” SGK - GV nêu câu hỏi: Tác động sách vua A-cơ-ba phát triển Ấn Độ? - HS dựa vào hiểu biết...
 • 12
 • 961
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử các nước đông nam á và ấn độlịch sử 12 các nước đông nam á và ấn độcác nước đông nam á và ấn độbài 4 các nước đông nam á và ấn độcác nước đông nam á và ấn độ violetgiáo án các nước đông nam á và ấn độsoạn bài các nước đông nam á và ấn độcác nước đông nam á và ấn độ lớp 12giáo án bài 4 các nước đông nam á và ấn độbài 4 các nước đông nam á và ấn độ violetcác quốc gia đông nam á và thủ đô11 quốc gia đông nam á và thủ đôcác nước đông nam á và thủ đôkể tên các nước đông nam á và thủ đôtên các nước đông nam á và thủ đôNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Tai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTìm hiểu về giao diện v5Cambridge grammar for IELTS book베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3Đề tài trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của nó đối với sự phát triển tâm lý trẻ em tuổi mẫu giáo luận văn, đồ án, luan van, do anBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 1054 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p2Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020Phân tích tác động của nghèo đa chiều đến di cư của hộ gia đình nông thôn việt namkỹ thuật chẩn đoán ôtô (PGS TS nguyễn khắc trai)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập