CHƯƠNG 3 QUANG hợp( tiết 10)

chương 3- quang hợp

chương 3- quang hợp
... 40 - 60% quang hợp giảm mạnh ngưng trệ - Khi bị thiếu nước, chịu hạn trì quang hợp ổn định trung sinh ưa ẩm CÁC YẾU TỐ ẢNH TỚI QUANG HỢP  Nhiệt độ - Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp loài ... đại làm ngừng quang hợp loài khác nhau: Cây ưa lạnh ngừng quang hợp 12oC Thực vật sa mạc quang hợp nhiệt độ 58oC  Nguyên tố khoáng: Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp - N, P, S ... quang hợp cực đại CÁC YẾU TỐ ẢNH TỚI QUANG HỢP  Quang phổ ánh sáng: - Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hường không giống đến cường độ quang hợp - Quang hợp xảy miền ánh sáng xanh, tím đỏ...
 • 32
 • 269
 • 5

Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS trong mạng quang WDM pptx

Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS trong mạng quang WDM pptx
... topology mạng 3.1.3.4 Quản lý kết nối 3.1.4 Mô hình tiến hóa mạng hệ Hình 3.2 minh họa tiến hóa mạng với việc áp dụng công nghệ MPLS GMPLS Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM Hình ... quản lý mạng tất thiết bị mạng phải biết như: định tuyến, chuyển mạch quang GMPLS sử dụng giao thức LMP để khám phá thiết bị thỏa thuận chức Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM 3.1.3.2 ... Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM sợi quang đầu vào, tín hiệu quang chuyển mạch sang hai sợi quang khác đầu 3.1.1.3 Chuyển mạch băng tần...
 • 14
 • 291
 • 2

Quang hop tiet 1

Quang hop tiet 1
... Quy định tiết học: • Ghi vào : - Các đề mục - Khi có kí hiệu  Ngày…… tháng …… năm…… Bài 21: Quang hợp 1. Xác định chất mà chế tạo có ánh sáng Quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm, thực lệnh ▼: ... Kiểm tra cũ: Câu 1: Nối ý cột A với cột B cho phù hợp: Cột A Đáp án Cột B Cấu tạo phiến : 1- c a chứa trao đổi khí Thịt phía 2-e 3-d b nằm tế bào thịt ... xanh tím nhỏ dung dịch Iot • Qua thí nghiệm ta rút kết luận gì? Bài tập : Chọn đáp án Câu 1: Trong lá, trình quang hợp xẩy tại: A Tế bào thịt phíaEm có biết: (Mô xốp) B Tế bào thịt phía (Mô dậu)...
 • 12
 • 197
 • 0

Chuong 3: Em tap go 10 ngon

Chuong 3: Em tap go 10 ngon
... Giáo án: Tin học Thứ hai ngày tháng năm 2009 Bài 3: Sử dụng phím Shift I Mục tiêu - Học sinh nắm đợc chức cách nhấn giữ phím Shift ngón tay út tập gõ 10 ngón II Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên: Phòng ... dẫn hs làm qui trình, - Quan sát kĩ gv gõ mẫu luyện gõ theo qui tắc gõ 10 ngón - Nhắc hs ngồi t gõ phím - Luyện gõ qui tắc gõ 10 ngón, ngồi t gõ phím IV Củng cố, dặn dò: - Tổng hợp lại kiến thức ... B1: Nháy chuột chọn mục Lessons/ All với toàn bàn phím keyboard B2: Nháy chuột khung tranh số B3: Gõ từ xuất đờng Mario Hoạt động 2: Thực hành luyện gõ - Khởi động phần mềm Mario, mở từ đơn giản...
 • 11
 • 1,138
 • 8

Quang hợp - Tiết 24

Quang hợp - Tiết 24
... Khái niệm quang hợp Để tạo thành tinh bột cần có điều kiện ? - nước - khí Cacbônic - ánh sáng - chất diệp lục Sản phẩm trình quang hợp ? - tinh bột - khí ôxi Sơ đồ tóm tắt trình quang hợp Nước ... có màu xanh, có tham gia quang hợp không ? Vì ? - Cây lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) chức quang hợp phận đảm nhận ? Những thân non có màu xanh có tham gia quang hợp tế bào có lục lạp chứa ... khái niệm quang hợp ? Quang hợp trình nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột nhả khí ôxi Ngoài tinh bột, tạo sản phẩm hữu không ? - Thân non...
 • 15
 • 177
 • 0

quang hợp (tiết 1)

quang hợp (tiết 1)
... BÀI H Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng? - Vì phải có đủ ánh sáng quang hợp chế tạo tinh bột ni H Tạirong nu hợp cảnh vào bể, quang i cá nhả khí oxi bể kính, - Để người ta oxi cho cá thê cung ... gãp phÇn chóng ®Ĩ ? C©u t¹o gióp kh«ng khÝ lµnh?h¬n thµnh phÇn nµo cđa l¸ - HỌC BÀI - SOẠN BÀI QUANG HỢP (TT) - TÌM HIỂU CÁC NGUN LIỆU CẦN ĐỂ LÁ CÂY CHẾ TẠO RA TINH BỘT BÀI HỌC KẾT THÚC ... C  Y ? ? ? ? ? ? ? C  Y R O N G ? ? ? ? ? ? ? key C©u 5: 2: §©y loµi thùc vËtcÇn thiÕt ®Ĩ c©y quang hỵp C©u 3: Khilµ lµ ®iỊu kiƯn mµ ta th­êng th¶ thªm ¤xi C©u §©y ta ®­a que ®ãm l¹i gÇn b×nh...
 • 25
 • 241
 • 0

quang hợp ( tiết 1)

quang hợp ( tiết 1)
... lá: thu nhận ánh sáng chứa trao đổi khí để chế tạo chất hữu cho Gân lá: vận chuyển chất Bài 21 Quang hợp Nhỏ dung dịch Iốt vào tinh bột, quan sát thay đổi màu sắc tinh bột Theo dõi thí nghiệm sau:...
 • 19
 • 184
 • 0

QUANG HỢP- SINH 10 GDTX

QUANG HỢP- SINH 10 GDTX
... Trong quang hợp O2 sinh từ: A H2O* B CO2 C H2O CO2 D CO Mối quan hệ pha sáng pha tối trình quang hợp thể qua hình vẽ sau: Điền vào hình vẽ Ánh sáng CO2 số từ - 10? H 1O + NADP4 NAD ATP 10 NADPH ... -Trung tâm GDTX HUYỆN GIA VIỄN - Địa email: duongthang299@gmail.com Khí CO2 Cacbonhiđrat H2O Khí O2 H2O Nơi diễn trình quang hợp Học sinh thảo H2O nhóm: luận Quan sát hình em nêu khái niệm quang hợp ... bào chất Lục lạp Màng tilacôit CH2O Chất lục lạp Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: Điều kiện xảy Nơi diễn Ánh sáng, sắc tố quang hợp Tại màng tilacôit lục lạp + Nguyên liệu H2O,...
 • 19
 • 176
 • 0

quang hop tiet 2

quang hop tiet 2
... THCS LÝ Tự Trọng Giáo án Sinh học Năm học 20 10- Ngày soạn: 22 /11 /20 10 Tuần 14 tiết 28 Bài 22 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGỒI ĐẾN QUANG HỢP Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP A MỤC TIÊU Kiến thức _ HS trình ... Sinh học Năm học 20 10- d Oxi, cacbonic, diệp lục, ánh sáng mặt trời Câu 2: Viết sơ đồ q trình quang hợp Họat động 4: Hướng dẫn nhà -2 phút _ Học bài, trả lời câu hỏi 1 ,2, 3 SGK trang 72 để kiểm tra ... tạo tinh bột có ánh sáng Khái niệm quang hợp Sơ đồ quang hợp: ¸nh s¸ng  Nước+Khí cacbonic → Tinh bột + ChÊt diƯp lơc Khí oxi Khái niệm quang hợp: SGk trang 72 Từ tinh bột, với muối khống hồ...
 • 7
 • 162
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG VI. QUANG HỢP (PHOTOSYNTHESIS) pptx

Tài liệu CHƯƠNG VI. QUANG HỢP (PHOTOSYNTHESIS) pptx
... quang h p Quang phân H2O đ cung c p eT ng h p ATP, NADPH, gi i phóng O2 Hi u su t lư ng cao b) Quang phosphoryl hóa vòng: Chuỗi quang hợp Dòng e- chuy n đ ng hình tròn t quang h I qua chu i quang ... chế quang hô hấp CO2 Vai trò quang hô hấp CO2 O2 C-C-C-C-C-C Chưa rõ lợi ích, Quang hô hấp không tạo đường, không tạo ATP RUBISCO Quang hô hấp trình cạnh tranh với quang hợp, làm giảm suất quang ... theo ch quang h II hóa th m th u 5) Quang h I kh Fd (Ferrodoxin), Fd kh NADP+ thành NADPH H+ Dòng e- chuy n đ ng t nư c đ n quang h II - chu i quang h p – quang h I đ n NADP+ t ng h p NADPH Quang...
 • 9
 • 367
 • 1

Tài liệu Chương VI: Quang hợp ppt

Tài liệu Chương VI: Quang hợp ppt
... phương thức cố định Carbon khác làm giảm thiểu quang hô hấp chí điều kiện nóng khô • Có chế thích nghi quang hợp điệu kiện quang hợp C4 CAM ) • 2/ Quang hợp C4 _ Phần lớn thực vật sử dụng chu trình ... động vật vi khuẩn quang hợp Trong quang hợp, lượng ánh sáng mặt trời tế bào thu nhận nhờ sắc tố chlorophyll sử dụng để khử chất vô CO2 H2O thành Carbohydrat O2 • _ Thực chất quang hợp chuyển hóa ... trừ lục để dùng cho quang hợp Việc thu lượng nhờ vào cấu trúc phức tạp màng thylakoid, mà chlorophyll chất lõi trung tâm quang hợp • 4.Sơ đồ khái quát phản ứng trình quang hợp: H2O Các p.ứng...
 • 34
 • 187
 • 1

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx
... chất lượng tử xạ, theo đó: Năng lượng xạ điện từ bị hấp thu hay phát xạ nguyên tử phân tử có giá trị mà bội số nguyên lượng lượng nguyên tố W gọi lượng tử lượng W = hγ = h Độ lớn W là: 3.2 .4.2 Công ... thành lượng lượng gián đoạn, nghĩa xạ điện từ thành hạt riêng rẽ - lượng tử ánh sáng - gọi photon Mỗi photon có lượng: W = hγ (3.1 4) -34 Với h = 6,625.10 Js: số Planck Ngoài lượng photon có khối lượng ... sáng tạo nên dòng quang điện 3.4 .3.2 Ống nhân quang điện: Dòng quang điện khuếch đại dụng cụ chân không ống nhân quang điện, dựa vào phát xạ electron thứ cấp Ống nhân quang điện có quang catod K,...
 • 9
 • 257
 • 1

Chương 15: QUANG HỢP docx

Chương 15: QUANG HỢP docx
... quang hợp với tham gia hai hệ thống quang hoá I II Hoạt động giai đoạn quang hoá trình quang phân ly nước trình phptphoryl hoá * Quang phân ly nước Quang phân ly nước trình quan trọng quang hợp ... qua hai hệ quang hoá: - Hệ quang hoá I có hệ ánh sáng I, hệ sắc tố I, tâm quang hợp I hệ quang hoá I - Hệ quang hoá II có hệ ánh sáng II, hệ sắc tố II, tâm quang hợp II (P680) hệ quang hoá II ... hoá CO2 pha tối quang hợp Bằng cách cho chlorella quang hợp với 14CO2, sau thời gian quang hợp xác định (sau 1’’, 2’’ ), tiến hành cố định mẫu để không cho cholorela tiếp tục quang hợp Chiết rút...
 • 9
 • 101
 • 2

Chương 15: QUANG HỢP pptx

Chương 15: QUANG HỢP pptx
... thực qua hai hệ quang hoá: - Hệ quang hoá I có hệ ánh sáng I, hệ sắc tố I, tâm quang hợp I hệ quang hoá I - Hệ quang hoá II có hệ ánh sáng II, hệ sắc tố II, tâm quang hợp II (P ) hệ quang hoá II ... ATP NADPH Quang hoá thực hai tâm quang hợp với tham gia hai hệ thống quang hoá I II Hoạt động giai đoạn quang hoá trình quang phân ly nước trình phptphoryl hoá * Quang phân ly nước Quang phân ... pha 2 14 tối quang hợp Bằng cách cho chlorella quang hợp với CO , sau thời gian quang hợp xác định (sau 1’’, 2’’ ), tiến hành cố định mẫu để không cho cholorela tiếp tục 14 quang hợp Chiết rút...
 • 8
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương 3 đại số lớp 10bài tập chương 3 tổng hợp thống kêchương 3 tổng hợp thống kêôn tập chương 3 quang họcgiao trinh chuong 3 tong hop va trinh bay du lieuchuong 3 chinh hopbai tap chuong 3 hoa hoc lop 10bài giảng điện tử quang hợp tiết 1bài giảng điện tử quang hợp tiết 2tổng kết chương 3 quang học vật lý 9chuong 3 quang hocbài giảng quang hợp lớp 10de kjem tra chuong 3 toan so lop 10 nang caotong ket chuong 3 quang hoc mon vat li 9tra loi cau hoi phan tong ket chuong 3 quang hoc mon vat li 9Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)dam roi than kinh canh tay 7166 (1)Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập