BÀI GIẢNG các sự cố TRONG QUÁ TRÌNH xử lý nước THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH học

CHƯƠNG 12 CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

CHƯƠNG 12 CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
... dưỡng: Các chất dinh dưỡng nước thải: bao gồm N P Trong hàm lượng N nước thải đầu vào coi đủ tổng N nước xử 1-2mg/l Nếu cao hàm lượng N nước thải dư thừa Các vấn đề sinh khối -Sinh khối mặt nước: ... đến trình lắng Sinh khối trôi -Tải trọng bề mặt thích hợp: 0,3 – m3/m2/h TỔNG QUAN SỰ CỐ TRONG XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ a) Bể bùn hoạt tính Ø Trong bể bùn hoạt tính, trình phân hủy xảy nước thải ... gắn thêm đập phân phối nước Ø Quá trình yếm khí bể lắng: Các phương pháp tương tự phương pháp áp dụng để tránh trình khử nitơ bể lắng Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh học kị khí 1)Thời gian...
 • 60
 • 552
 • 2

chương 7 các sự cố trong quá trình xử nước thải bằng phương pháp sinh học

chương 7 các sự cố trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
... lượng nước sau xử bị suy giảm, cần giảm lượng nước thải đầu vào Các cố dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng nước thải: bao gồm N P Trong hàm lượng N nước thải đầu vào coi đủ tổng N nước xử 1-2mg/l ... – 7, 5) v Nhiệt độ 60C – 370 C Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ b) Bể bùn hoạt tính Ø Quá trình ... http://www.fineprint.com Các vi sinh vật hình sợi tiêu biểu bể bùn hoạt tính Thiothrix Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC...
 • 60
 • 737
 • 0

Bài tập lớn môn Công nghệ xử nước thải: QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ

Bài tập lớn môn Công nghệ xử lý nước thải: QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ
... CÁC CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIẾU KHÍ Nội dung trình bày Các giai đoạn xử nước thải công nghệ hiếu khí Các dạng công nghệ hiếu khí phổ biến 4.1 Các giai đoạn xử nước thải công nghệ hiếu khí 4.2 ... vào nguồn gốc phát sinh Gồm: Chỉ tiêu học Chỉ tiêu hóa học Chỉ tiêu sinh hóa TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 Định nghĩa  Xử sinh học nước thải thực chất lợi dụng ... TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ Nội dung trình bày 3.1 Định nghĩa 3.2 Các giai đoạn phân hủy chất hữu 3.3 Vi sinh vật trình phân...
 • 55
 • 1,335
 • 4

Bài thuyết trình tìm hiểu quá trình xử nước thải bằng phương pháp sinh học

Bài thuyết trình tìm hiểu quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
... corynebacterium Xử nước thải công nghệ sinh học Vai trò: - Công nghệ xử nước thải ngày sâu vào áp dụng công nghệ sinh học biện pháp sinh học chứng minh hiệu xử triệt để, hẳn biện pháp xử hóa ... chia trình xử kỵ khí thành: - Quá trình xử kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng - Quá trình xử kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám Xử nước thải công nghệ sinh ... nguồn nước ( Lơ lửng )  Các rác học Mục Lục I VAI TRÒ CỦA NƯỚC II SỰ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC III III CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Xử nước thải công nghệ sinh học Được...
 • 28
 • 277
 • 2

tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của một số giá thể trong xử nước thải bằng phương pháp sinh học bám dính

tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của một số giá thể trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học bám dính
... CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MƠT SỐ GIÁ THỂ TRONG XỬ LÝ SINH HỌC DÍNH BÁM 3.1 Giá thể sơ dừa: 3.1.1 Đánh giá hiệu xử giá thể sơ dừa nước thải sinh hoạt: a Nước thải sinh hoạt có đầu vào: STT ... xử nước thải giá thể sinh học dùng để xử nước thải 1.2 Mục tiêu – Đối tượng nghiên cứu đề tài: a) Mục tiêu: Tìm hiểu đánh giá hiệu số giá thể xử nước thải phương pháp sinh học dính bám ... 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MƠT SỐ GIÁ THỂ TRONG XỬ LÝ SINH HỌC DÍNH BÁM 3.1 Giá thể sơ dừa .42 3.1.1 Đánh giá hiệu xử giá thể sơ dừa nước thải sinh hoạt .42 a Nước thải...
 • 72
 • 478
 • 1

NGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH xử nước THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG KEO tụ HOÁ học

NGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH xử lý nước THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG KEO tụ HOÁ học
... ứng keo tụ cho vào, ml Nồng độ chất keo tụ, mg/l pH Trớc xử 6,80 COD, mg/l Sau xử 6,82 Trớc xử 96 Sau xử 86 Hiệu suất xử theo COD, % 10,4 Độ màu, PtCo Hiệu suất khử màu, % Trớc xử ... sữa vôi trình xử n ớc thải phơng pháp đông keo tụ với chất keo tụ phèn Al Cơ sở thuyết Sữa vôi dung dịch Ca(OH) bão hoà, đợc tạo hoà tan vôi sống vào H O Bản chất sữa vôi chất keo tụ, có ... tối u chất keo tụ chất trợ tạo kết hợp sử dụng chúng trình đông keo tụ Mục đích thí nghiệm Xác định hàm lợng tối u chất keo tụ chất trợ tạo kết hợp sử dụng chúng trình xử n ớc thải chứa chất...
 • 8
 • 154
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 5 xử nước thải bằng phương pháp sinh học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 5 xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
... draft -2011 152 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng 5. 12 KHỬ PHOSPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Để xử phospho phương pháp sinh học, người ta áp dụng ba quy trình sau: ... 117 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng 7 .5 3.0 – 3.6 9.0 – 12.0 15. 0 3.6 – 4.2 10 .5 15. 0 22 .5 3.9 – 4 .5 12.0 – 18.0 30.0 3.6 – 5. 1 13 .5 – 20.0 37 .5 4 .5 5. 5 13 .5 ... 138 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng Hình .5. 7 Sơ đồ hồ hiếu khí tùy tiện 5. 10.3 Xử nước thải hồ sinh học hiếu khí Hồ sinh học hiếu khí đơn giản hồ đất dùng để xử...
 • 44
 • 481
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống xử nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử Bình Hưng Hòa

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử lý Bình Hưng Hòa
... thức xử nước thải tích luỹ từ nhà trường sở so sánh với hệ thống xử nước thải trạm xử nước thải Bình Hưng Hoà Từ đề xuất giải pháp quản cho trạm xử nước thải Bình Hưng Hoà 1.3 Phương ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HOÀ 2.1 Tổng quan số nhà máy xử nước thải phương pháp sinh học Việt Nam Nước ... pháp nghiên cứu 1.3.1 Sơ đồ nghiên cứu Tìm hiểu quy trình công nghệ xử nước thải trạm xử nước thải Binh Hưng Hoà Đề xuất giải pháp cải tiến Tìm hiểu phương pháp xử nước thải phương pháp...
 • 89
 • 512
 • 6

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 4 xử nước thải bằng phương pháp hóa học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 4 xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học
... 2- 2011Page 108 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng Trong xử nước thải ngày nay, clo sử dụng để oxi hóa cyanide có nước thải Nhìn chung trình oxi hóa cyanide trải ... 4. 4 Xử nước thải trình khử Phương pháp xử nước thải trình khử ứng dụng trường hợp nước thải chứa chất dễ bị khử, thông thường sử dụng rộng rãi để tách chất thủy ngân, crom, asen, khỏi nước ... nồng độ selen nước sau xử có giá trị như: + S2- pH = 6.6 nồng độ nước sau xử 0.05 mg/L ThS Nguyễn Ngọc Châu – draft 2- 2011Page 101 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập...
 • 19
 • 447
 • 2

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI (CƠ HỌC, HÓA LÝ, SINH HỌC)

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CƠ HỌC, HÓA LÝ, SINH HỌC)
... Kết :  Nước thải đầu ổn định  Đạt tiêu chuẩn loại B Ứ Ứng ng ddụụng ng Sơ Sơ đồ đồ qui qui trình trình công công nghệ nghệ xử xử nước nước thải thải tiêu tiêu sọ sọ 39 Xử nước thải bệnh ... tạo Các nghiên cứu ứng dụng 35 Xử nước thải chế biến tiêu sọ Nghiên cứu Xử nước thải bệnh viện phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt Xử NTSH theo phương pháp sinh học hiếu khí Nước thải ... pháp Nguyên tắc Mục Tiêu Ứng dụng Nghiên cứu Tổng quan tài liệu Theo bạn, nước thải gì? Phân loại Nước thải sinh hoạt  Là nước thải sau sinh hoạt  Phân loại:  Nước thải đen  Nước thải xám Nước...
 • 45
 • 154
 • 0

Thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử nước thải

Thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử lý nước thải
... phản ứng sinh hóa trình xử nước thải Nhiệt độ không ảnh hưởng đến hoạt động chuyển hóa vi sinh vật mà tác động lớn đến trình hấp thụ khí oxy vào nước thải trình lắng cặn vi sinh vật bể lắng ... tảo vi khuẩn xử nước thải (theo W J Oswald, 1977) 48 Vi khuẩn Nước thải + O2 bùn vi khuẩn + nước thải xử Oxy trường hợp cung cấp thực vật phù du trao đổi nước bề mặt không khí Thực vật ... (g/m3.s) Ảnh hưởng hô hấp nội bào Trong công trình xử nước thải tất tế bào vi sinh vật có tuổi giai đoạn sinh trưởng Logarit mà có số giai đoạn chết giai đoạn sinh trưởng chậm Khi tính toán tốc...
 • 11
 • 421
 • 4

Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử nước thải sinh học kị khí

Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí
... rãi xử nước thải 1.Giới thiệu sơ lược -Trong xử nước thải gồm bước: + Xử sơ - loại bỏ cặn vật liệu thô + Xử bậc - trình vật (sàng, lọc) + Xử bậc hai - trình xử sinh học + Xử ... bất vi sinh gây bệnh ký sinh trùng 1.Giới thiệu sơ lược Các trình sinh học áp dụng xử nước thải gồm nhóm: + Quá trình hiểu khí (Aerobic) + Quá trình kỵ khí (Anaerobic) + Quá trình hồ sinh vật ... ta thường sử dụng phương pháp xử sinh học kết hợp phương pháp xử hóa để xử nhằm nâng cao hiệu xử Do phương pháp xử nước thải phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm giảm chi...
 • 47
 • 678
 • 1

Báo cáo khoa học: Mô hình hóa các quá trình xử nước thải bằng mạng nơron nhân tạo potx

Báo cáo khoa học: Mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải bằng mạng nơron nhân tạo potx
... hình mạng nơron người ta thường thực theo bước sau đây: Thu thập xử sơ số liệu Xây dựng mơ hình Tối ưu hóa mạng (Luyện mạng) Kiểm chứng mạng Khai thác mơ hình Hình Các bước phát triển mơ hình ... mạng nơron nhân tạo, kiểm tra hiệu mơ hình xây dựng được, nghiên cứu sử dụng số liệu số trạm xử nước thải ngồi nước Bài báo trình bày kết trường hợp nhà máy sữa Cơ Gái Hà Lan Kết trạm xử ... ứng dụng kỹ thuật mạng nơron để dự báo chất lượng hệ thống xử nước thải thuyết lẫn áp dụng thực tiễn Kết đạt khả quan, mạng nơron dự báo kết đầu hệ thống xử nước thải với mức độ xác hồn...
 • 9
 • 185
 • 2

đề tài vi sinh vật trong quá trình xử nước thải sinh học

đề tài vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học
... trình xử sinh học nước thải điều kiện tự nhiên 2: Các công trình xử sinh học nước thải hiếu khí 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí 1: Các công trình xử sinh học nước thải ... phải có hệ thống cấp khí 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí Xử nước thải vi sinh kỵ khí (bể UASB): 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí - Cấu tạo: Bể UASB xây dựng ... phóng xạ • Trong nước thải vi sinh vật có mối quan hệ phức tạp với • Quan hệ cạnh tranh có ảnh hưởng định đến thành phần vi sinh vật Quan hệ “mồi thú” làm cho số lượng vi sinh vật nước thải thay...
 • 17
 • 542
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các công trình nhân tạocác phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh họcxử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiênxử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạomột chương trình thực nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở việt namcác sự cố trong hệ thống xử lý nước thảicác công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ họcsự ảnh hưởng của quá trình xử lí nước thải bằng phương pháp kị khícác công trình xử lý nước thải bằng phương pháp trao đổi ioncác phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp hóa họcxử lí nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiêncơ chế quá trình xử lý nước thải trong hồ sinh vậtcác sự cố của hệ thống xử lý nước thảibáo cáo khoa học mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải bằng mạng nơron nhân tạo potxgiới thiệu vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thảiPháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay (tt)Phong thủy toàn tập quyển 2 phần đầubua phep tay phuongÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HAYCau anHá»™i ä ồ lá»— ban kinhhoc ve phu chule dau vu gia pdfQuy trình tổng hợp Ranolazinebài tập trắc nghiệm hàm số chương 2 lớp 10QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHReview 2 456 lesson 2 skillsunit 5unit 8Unit 2THE MICROSOFT 2017 CONVERSATIONAL SPEECH RECOGNITION SYSTEMNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2017 2020Bai tap thuc hanh cap nuocỦy ban Kiểm tra kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngMau ban kiem diem HK
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập