GIÁO TRÌNH cơ sở DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG vật NUÔI

Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật docx

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật docx
... Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật Chương DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG NHÂN GIỐNG ĐỘNG VẬT Đến năm 1940, di truyền học cổ điển gọi di truyền học ... tổng hợp nhân tạo với trình tự lặp lại (như AAG AAG AAG ) nhờ giải vấn đề chưa rõ Các đặc điểm mã di truyền - Mã di truyền mã ba, nghĩa nucleotide mã hóa cho axit amin - Mã di truyền không gối lên ... thông tin di truyền DNA chứng minh đến năm 1952 công nhận 1.1 Chứng minh gián tiếp Nhiều số liệu cho thấy có liên quan chặt chẽ DNA vật chất di truyền Thứ nhất, DNA có tế bào tất sinh vật, giới...
 • 112
 • 222
 • 0

Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật - Chương 2 pps

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật - Chương 2 pps
... (A-B-C) A b C thu 20 cá thể a B c thu 21 cá thể Tần số trao đổi điểm (B-C) =cM5 ,24 %)5 ,24 (24 5,0100 024 5 Bản đồ nhiễm sắc thể gene ABC 25 ,6 cM 24 ,5 cM 50,1 cM 51 Hệ số trùng hợp (%) = %37,6 524 5, 025 6,0041,0x ... đời Điều làm cho số lượng nhiễm sắc thể hay vật chất di truyền không đổi qua hệ sinh vật 2. 4 Quá trình hình thành giao tử động vật bậc cao Ở động vật giai đoạn lưỡng bội chiếm ưu thế, giai đoạn ... di truyền nhiễm sắc thể xác nhận đắn học thuyết gen Mendel, cho thấy gen có sở vật chất, gắn chặt với cấu trúc tế bào Di truyền Mendel với di truyền Morgan gắn chặt với trở thành học thuyết di...
 • 74
 • 202
 • 0

Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật potx

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật potx
... Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật Chương CƠ SỞ DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG Ở ĐỘNG VẬT Tại giống bố mẹ, cháu giống tổ tiên, câu hỏi từ xa xưa loài người đề cập đến, đến năm 1865, công trình ... tác di truyền môi trường, ví dụ bò sữa có sản lượng sữa cao cho ăn tốt hơn, kiểu di truyền A ưu việt kiểu di truyền B môi trường X kiểu di truyền B ưu việt kiểu A môi trường Y Khi có tương tác di ... Mendel Năm 1900 đánh dấu đời di truyền học qui luật Mendel trở thành qui luật di truyền Năm 1902, W Bateson, L Cuenot chứng minh qui luật di truyền Mendel đối tượng động vật Tiếp theo tượng tương...
 • 37
 • 313
 • 0

Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật - Chương 5 pps

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật - Chương 5 pps
... sau: - Nguồn gốc di truyền dạng cha mẹ đem lai Các dạng cha mẹ có nguồn gốc di truyền xa ưu lai biểu cao ngược lại, cha mẹ có nguồn gốc di truyền gần ưu lai biểu thấp - Hế số di truyền tính trạng ... Jersey 3.000 6,0 150 .0 Con lai F1 4 .50 0 4 ,5 202 ,5 Giống Holstein Friesean - Một dạng ưu lai khác vật nuôi sức sản xuất lai không cao cha mẹ loại tốt cao tiêu trung bình hai giống gốc Loại chưa ... bố, mẹ 2.4 sở di truyền ưu lai Như biết ưu lai tượng sinh học phức tạp loài người biết sử dụng từ lâu, song sở sinh học chưa hoàn toàn sáng tỏ Sau số giả thuyết giải thích sở di truyền tượng...
 • 18
 • 204
 • 0

Giáo trình sở di truyền chọn giống động vật - Chương 6 pps

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật - Chương 6 pps
... xuất 181 Sự đa dạng di truyền vật nuôi vật liệu quí công tác nghiên cứu giáo dục môn như: miễn dịch, di truyền giống, dinh dưỡng, sinh sản Biến dị di truyền động vật Biến dị di truyền yếu tố cần ... gia - Sử dụng an toàn hệ thống thông tin đa dạng vật nuôi Một chương trình cho hoạt động chuyên môn, gồm yếu tố: - Đặc tính - Bảo tồn sử dụng phương pháp in-situ - Bảo tồn in-situ ex-situ - Hướng ... kiểm định, công nhận giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi: - Một nguyên tắc hoạt động giống vật nuôi bảo tồn khai...
 • 51
 • 184
 • 1

sở di truyền chọn giống động vật

Cơ sở di truyền chọn giống động vật
... thuật di truyền đời, người ta áp dụng thành tựu di truyền vào công tác giống động vật cấy truyền phôi, chuyển gen, ghép gen Di truyền học sở khoa học chọn nhân giống vật nuôi Các thành tựu di truyền ... tục vật chất di truyền ổn định qua hệ Tóm lại, di truyền đặc tính thể sinh vật đảm bảo cho kế tục vật chất di truyền chức qua hệ Như đối tượng nghiên cứu di truyền học, việc nghiên cứu tính di truyền ... nhiều chọn giống Kiến thức di truyền học sở để xây dựng phương pháp lai tạo cải thiện giống, phương pháp chọn lọc, tạo vật liệu ban đầu Từ năm 1950 trở sau người áp dụng nguyên tắc di truyền...
 • 225
 • 813
 • 6

Giáo trình sở di truyền pdf

Giáo trình Cơ sở di truyền pdf
... liên t c (discontinuously variable) Do ó c hai b m thư ng tham gia m t cách cân i vào kí u gen c a lai v phương di n di truy n nhân (nuclear heredity) m t cách không cân i v phương di n di truy ... = a+u Ch s Dice (Dice’s coefficient) M t ch s khác mô t m c gi ng bao g m trư ng h p có “negative matches”, ó ch s Dice 2a Sb = 2a + u Khi c p n thành ph n băng th hi n i n di, ch s Dice có th ... S gié th c p / HDI / gié sơ c p S gié sơ c p / HDI / gié th c p S hoa / nhánh gié th c p Hàm lư ng di p l c a (lúc lúa tr ) Hàm lư ng di p l c t ng s (lúc lúa tr ) Hàm lư ng di p l c b (lúc lúa...
 • 88
 • 184
 • 0

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Mở Đầu pptx

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Mở Đầu pptx
... thuật di truyền đời, người ta áp dụng thành tựu di truyền vào công tác giống động vật cấy truyền phôi, chuyển gen, ghép gen Di truyền học sở khoa học chọn nhân giống vật nuôi Các thành tựu di truyền ... tục vật chất di truyền ổn định qua hệ Tóm lại, di truyền đặc tính thể sinh vật đảm bảo cho kế tục vật chất di truyền chức qua hệ Như đối tượng nghiên cứu di truyền học, việc nghiên cứu tính di truyền ... nhiều chọn giống Kiến thức di truyền học sở để xây dựng phương pháp lai tạo cải thiện giống, phương pháp chọn lọc, tạo vật liệu ban đầu Từ năm 1950 trở sau người áp dụng nguyên tắc di truyền...
 • 7
 • 215
 • 2

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 1 pdf

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 1 pdf
... phản dị hợp thành F1 F2 F2 21 31 (3 :1) 1 (1: 2 :1) 1 22 32 (3 :1) 2 (1: 2 :1) 2 23 33 (3 :1) 3 (1: 2 :1) 3 : : : : : : : : : : n 2n 3n (3 :1) n (1: 2 :1) n Chẳng hạn, tỷ lệ phân ly 3 :1 kiểu hình F1 phép lai cặp tính ... bình thấp - Qui luật di truyền tính trạng số lượng, qui luật Mendel có qui luật riêng, di truyền trung gian, di truyền đa gen, phân ly tăng tiến 5.2 Di truyền tính trạng số lượng 5.2 .1 Di truyền ... Với alen A1 A2 hình thành kiểu gen A1A1, A1A2 A2A2 Với alen A1, A2, A3 hình thành kiểu gen A1A1, A2A2, A3A3, A1A2, A1A3, A2A3 Với n alen, hình thành có n đồng hợp thể n (n 1) n (n 1) kiểu gen,...
 • 28
 • 204
 • 3

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 2 pdf

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 2 pdf
... đồng thời điểm (đôi) (A-B-C) A b C a B thu 20 cá thể c thu 21 cá thể Tần số trao đổi điểm (B-C) = 24 5 0 ,24 5 ( 24 ,5%) 24 ,5cM 1000 Bản đồ nhiễm sắc thể gene A B 25 ,6 cM C 24 ,5 cM 50,1 cM 51 Hệ số ... nhau, chúng di truyền đồng thời với hay liên kết Sự di truyền đồng thời gen nằm nhiễm sắc thể gọi di truyền liên kết hay gọi liên kết gen Khi có di truyền liên kết phân ly nhiều cặp gen giống phân ... di truyền nhiễm sắc thể xác nhận đắn học thuyết gen Mendel, cho thấy gen có sở vật chất, gắn chặt với cấu trúc tế bào Di truyền Mendel với di truyền Morgan gắn chặt với trở thành học thuyết di...
 • 51
 • 151
 • 2

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 3 ppsx

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 3 ppsx
... điểm mã di truyền - di truyền mã ba, nghĩa nucleotide mã hóa cho axit amin - di truyền không gối lên Thông tin phân tử mRNA đọc theo chiều 5’P - 3 OH kể từ codon khởi đầu - di truyền ... tế bào vi khuẩn thấy chúng chứa nhiều P32 S35 35 32 Hình 37 Vật chất di truyền phage DNA Điều chứng tỏ DNA phage đựơc bơm vào tế bào vi khuẩn, thông tin di truyền chứa DNA dùng để tổng hợp virus ... đề kháng (%) 20 86 54,4 109 56,0 38 15 128 81 ,3 171 54,4 33 11 114 53, 0 82 35 ,0 34 (Kentecbe) Ward (Manavat) Legate & Grinell (Bắc crolina) 8.2.2 Sức đề kháng di truyền lợn 126 Tính mẫn cảm lợn...
 • 70
 • 168
 • 2

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 4 potx

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 4 potx
... độ giống thân thuộc Giá trị hệ số di truyền: h2 1; 0% h 100 % 4. 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số di truyền - Bản chất di truyền tính trạng Kiểu di truyền hay kiểu gen định khả di truyền vật ... khả di truyền lại cho hệ sau (đó thành phần phương sai giá trị giống) Do đó, thực tiễn chọn giống động vật, người ta thường quan tâm đến hệ số di truyền tình theo công thức: h A P , hệ số di truyền ... trạng, dẫn đến hệ số di truyền thay đổi Khi vật sống môi trường đồng phương sai môi trường giảm, hệ số di truyền tăng lên ngược lại 4. 1.3 Ứng dụng hệ số di truyền - Hệ số di truyền với cải tiến...
 • 24
 • 207
 • 2

SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 5 potx

CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT - Chương 5 potx
... sau: - Nguồn gốc di truyền dạng cha mẹ đem lai Các dạng cha mẹ có nguồn gốc di truyền xa ưu lai biểu cao ngược lại, cha mẹ có nguồn gốc di truyền gần ưu lai biểu thấp - Hế số di truyền tính trạng ... bố, mẹ 2.4 sở di truyền ưu lai Như biết ưu lai tượng sinh học phức tạp loài người biết sử dụng từ lâu, song sở sinh học chưa hoàn toàn sáng tỏ Sau số giả thuyết giải thích sở di truyền tượng ... thể rõ di truyền học thực nghiệm di truyền học hóa sinh Emerson (1 952 ) sở nghiên cứu nấm Neurospora crasa đưa mô hình chất hóa sinh ưu lai Neurospora crasa sinh vật đặc trưng đơn bội vật chất...
 • 11
 • 180
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cơ sở di truyền ung thưcơ sở di truyền chọn giống động vậtcơ sở di truyền chọn giống thực vậtco so di truyen chon giong thuc vat chuong 9cơ sở di truyền chọn giống cácơ sở di truyền chọn giống cá nxb nông nghiệp hà nội 2005giáo trình di truyền số lượng và chọn giống vật nuôichương 3 docgiáo trình di truyền số lượng và chọn giống vật nuôichương 6 potxcơ sở di truyền vi sinh vậtban tuong trinh thuc hanh thanh tuu chon giong vat nuoicơ sở di truyền và chọn giốngcơ sở di truyền và chọn giống thực vậtcơ sở di truyền của chọn giống ưu thế laico so di truyen va chon giong dong vatco so di truyen va chon giong oĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng việt trường tiểu học Ngô Quyền năm 2016 2017Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH MTV vận tải đường sắt hà nội chi nhánh vận tải đường sắt hải phòngNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốiXác định sự phân bố và một số đặc điểm sinh học phân tử các nhóm escherichia coli gây tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn hà nộiVăn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiQuản lý nhân lực của công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông hồngQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyênQuản lý dự trữ ngoại hối tại ngân hàng nhà nước việt namGiải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện pháp luật v quy n tự chủ, tự chịu trách nhiệm của CQĐP việt nam hiện nayTư tưởng hồ chí minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay (tt)THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.CẦN THƠthực trạng hoạt động tín dụng xác định lãi suất cho vayThực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh LongThực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh một số trường trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minhban dang ky phong cach ho chi minh nam 2017Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020Thực trạng sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi tại tỉnh Bình DươngPhân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng PhúPhát triển chương trình trong lĩnh vực dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập