CHUYỂN GEN và các PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN ở THỰC vật

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 - Tri thức các phương pháp biểu diễn tri thức pps

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 - Tri thức và các phương pháp biểu diễn tri thức pps
... học trí tuệ nhân tạo Các phương pháp giải vấn đề Tri thức phương pháp biểu diễn tri thức Máy học Mạng Nơron 07/28/14 Chương Tri thức phương pháp biểu diễn tri thức 3. 1 Thông tin, liệu tri thức 3. 2 ... diễn tri thức 3. 1 Thông tin, liệu tri thức 3. 2 Thuật toán – phương pháp biểu diễn tri thức 3. 3 Các phương pháp biểu diễn tri thức máy tính 07/28/14 12 3. 2 Thuật toán – phương pháp biểu diễn tri thức ... sinh) 3. 3.5 Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa 3. 3.6 Biểu diễn tri thức nhờ Frame 07/28/14 39 3. 3 Các phương pháp biểu diễn tri thức máy tính 3. 3.1 Logic mệnh đề  Là kiểu biểu diễn tri thức...
 • 118
 • 1,023
 • 9

rủi ro về tỷ giá các phương pháp phòng chống việt nam

rủi ro về tỷ giá và các phương pháp phòng chống ở việt nam
... rủi ro tỷ giá rủi ro xuất phát từ thay đổi tỷ giá hối đoái nội tệ ngoại tệ Nói tóm lại, rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai Rủi ro tỷ giá ... quan tâm đến rủi ro tỷ giá công cụ phòng ngừa rủi ro triển khai sử dụng Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Có thể nói rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập loại rủi ro tỷ giá thường xuyên ... nguy rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá thể chỗ tỷ giá thay đổi làm cho ngân lưu thay đổi theo Nguyên nhân Về lý thuyết, biến động tỷ giá tác động đến doanh nghiệp theo nhiều cách đo lường độ nhạy cảm rủi...
 • 34
 • 115
 • 0

Các Phương pháp trong Chọn giống Thực vật

Các Phương pháp trong Chọn giống Thực vật
... hợp chọn lọc phòng đồng ruộng suốt thời kỳ sinh trưởng giống, giống trồng chọn cách nhanh chóng chuẩn xác IV Sơ lược phương pháp chọn giống truyền thống đại thông dụng Một số phương pháp chọn giống ... xem phương pháp chọn tạo giống để cải lương giống trồng tự thụ phấn 1.3.2 Chọn lọc cá thể - Giống dòng Chọn lọc cá thể với mục đích tạo giống dòng thực hai trường hợp: - Tạo dòng từ giống địa phương ... (bắp): - Phương pháp chuẩn: chọn khỏe mạnh điển hình cho quần thể vật liệu ban đầu cho tự phối phương pháp cách ly Các bắp tốt lựa chọn theo kiểu bắp/hàng Sự chọn lọc lặp lại hệ - Phương pháp hốc...
 • 30
 • 854
 • 5

MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU THỰC VẬT ĐỀ TÀI: 14 MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DẦU THỰC VẬT

MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU THỰC VẬT ĐỀ TÀI: 14 MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DẦU THỰC VẬT
... tài “ tả phƣơng pháp phân tích dầu thực vật Nhóm 14 Trang Công nghệ sản xuất dầu thực vật GVHD: Nguyễn Hữu Quyền CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan dầu thực vật Dầu mỡ từ động vật thực vật đƣợc ... Công nghiệp Thực phẩm HCM – Công nghệ sản xuất dầu thực vật Trƣờng đại học Công nghiệp Tp.HCM – Công nghệ sản xuất dầu thực vật Trần Thanh Trúc – Giáo trình công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm ... CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DẦU THỰC VẬT 2.1 Phân tích số xà phòng hóa (SV) 2.1.1 Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định phƣơng pháp xác định số xà phòng hóa cho dầu mỡ động thực vật Nếu sản...
 • 40
 • 211
 • 0

Các phương pháp chuyển gen thực vật ứng dụng

Các phương pháp chuyển gen ở thực vật và ứng dụng
... chuyển gen thực vật Hệ thống nuôi cấy tái sinh in vitro Vectơ chuyển gen Phương pháp chuyển DNA vào mô, tế bào thực vật Chọn lọc xác định thể biến nạp Phân tích mô tả chuyển gen Hệ thống ... vẹn, mảnh chuyển gen mầm thông qua A tumefaciens Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu biến nạp ảnh hưởng kiểu gen - Hiệu chuyển gen khác kiểu gen loài - Chuyển gen vào lúa phụ thuộc vào kiểu gen (40 dòng/giống ... CaMV35S; NOS Gen thỉ thị: + Chỉ thị chọn lọc: hpt; npt II; pat, pmi; xylA + Chỉ thị sàng lọc: cat; lacZ, gus; lux, gfp Các phương pháp chuyển gen thực vật Chuyển gen gián tiếp Chuyển gen thông qua...
 • 22
 • 1,135
 • 11

chuyển gen các phương pháp chuyển gen thực vật

chuyển gen và các phương pháp chuyển gen ở thực vật
... THUẬT CHUYỂN GEN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN THỰC VẬT KHÁI NIỆM CHUNG MỤC ĐÍCH BIẾN NẠP GEN THỰC VẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN NẠP GEN THỰC VẬT XU HƯỚNG ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU BIẾN NẠP GEN ... bombardment) - Phương pháp chuyển gen nhờ xung điện (electroporation) - Phương pháp chuyển gen nhờ PEG (polyethylene glycol) - Phương pháp vi tiêm (microinjection) Các bước thực phương pháp chuyển gen nhờ ... bào thực vật Tế bào mang gen chuyển nạp phân chia Cây chuyển gen Gen chuyển nạp Phương pháp biến nạp nhờ vi khuẩn Agrobacterium Ưu điểm Nhược điểm Số gen biến nạp chuyển vào tế bào thực vật thấp...
 • 82
 • 1,413
 • 0

CH 6 2 Các phương pháp chuyển gen thực vật

CH 6 2 Các phương pháp chuyển gen ở thực vật
... dung Chuyển gen gián tiếp Chuyển gen trực tiếp Chuyển gen agrobacterium Chuyển gen virus Chuyển gen súng bắn gen Chuyển gen điện di Chuyển gen silicon carbide Chuyển gen vi tiêm Chuyển gen nhờ ... Chuyển gen nhờ virus Chuyển gen súng bắn gen DNA bọc hạt vàng Súng bắn gen nhân Tế bào thực vật Tế bào với gen Cây chuyển gen Phân chia Chuyển gen súng bắn gen  Sanford đề xuất pp bắn gen vi ... bào Chuyển gen Tế bào thực vật Gen Cây chuyển gen Tế bào phân chia Vector hai nguồn  Vector nguồn ( binary vector )  Được lắp ghép Ecoli, sau chuyển toàn vào Agrobacterium  Vector nguồn ch a...
 • 46
 • 242
 • 0

chuyên đề về hidrocacbon no, không no, benzen, các phương pháp giải nhanh trắc nghiệm

chuyên đề về hidrocacbon no, không no, benzen, Và các phương pháp giải nhanh trắc nghiệm
... Câu 27: Có hai ống nghiệm, ống chứa ml dung dịch brom nước có màu vàng nhạt Thêm vào ống thứ ml hexan ống thứ hai ml hex-1-en Lắc hai ống nghiệm, sau để yên hai ống nghiệm vài phút Hiện tượng ... tượng quan sát là: A Có tách lớp chất lỏng hai ống nghiệm B Màu vàng nhạt không đổi ống nghiệm thứ C Ở ống nghiệm thứ hai hai lớp chất lỏng không màu D A, B, C Câu 28: Trùng hợp eten, sản phẩm ... A C4H10 B C5H12 C C6H14 D C3H8 PP8: GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HỖN HỢP TỪ CÁC PHẦN HỖN HỢP KHÔNG ĐỀU NHAU + Nguyên tắc: Hỗn hợp chia thành nhiều phần không cho biết tỉ lệ phần thường gặp...
 • 46
 • 618
 • 1

đồ án chuyên ngành quy trình công nghệ các phương pháp sản xuất ethanolamine

đồ án chuyên ngành quy trình công nghệ và các phương pháp sản xuất ethanolamine
... lò phản ứng Nhóm SVTH Trang 14 Đồ án công nghệ GVHD: ThS Nguyễn Văn Toàn CHƯƠNG : THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 2.1 LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Công nghệ sản xuất ethanolamine từ ethylen oxide ... Nhóm SVTH 2Al + 2NH3 = 2AlN + 3H2 Trang 12 Đồ án công nghệ 1.4 GVHD: ThS Nguyễn Văn Toàn QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ Công nghệ sản xuất hãng Dow Hình : sơ đồ công nghệ hãng Dow Thùng đựng NH3 Thùng đựng ... để đạt hiệu suất cao tránh sảy phản ứng phụ tạo sản phẩm không mong muốn 1.2.4 Phương pháp sản xuất Nhóm SVTH Trang Đồ án công nghệ GVHD: ThS Nguyễn Văn Toàn Ngày sản xuất ethanolamines chủ yêu...
 • 40
 • 180
 • 0

công nghệ sinh học đại cương học viện nông nghiệp chuyển gen thực vật các ứng dụng

công nghệ sinh học đại cương học viện nông nghiệp chuyển gen ở thực vật và các ứng dụng
... nạp thực đ-ợc Gene mc tiờu Promoter Gene chn lc/ ch th 9/3/2011 BM CNSHTV - KHOA CNSH Các véctơ mang gen biến nạp đ-ợc chuyển vào tế bào thực vật nh- nào? Các ph-ơng pháp chuyển gen đ-ợc sử dụng ... đích biến nạp gen thực vật Việc biến nạp gen thực vật th-ờng nhằm mục đích sau: Nghiên cứu làm sáng tỏ chức gen đ-ợc quan tâm hay phần gen Làm thay đổi mức độ biểu gen nội bào Chuyển gen quy định ... khăn gen đơn Cho đến nay, nhìn chung ch-a đ-ợc sử dụng thông dụng Mới đ-ợc sử dụng nghiên cứu tạm thời gen 9/3/2011 BM CNSHTV - KHOA CNSH 36 Kỹ thuật chuyển gen ứng dụng chọn giống thực vật Ph-ơng...
 • 122
 • 179
 • 0

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
... PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN 2.1 Suy diễn lùi Suy diễn lùi phương pháp suy luận, diễn tả q trình kết xuất ngược từ tập đích (goals) Suy diễn lùi thường ứng dụng hệ chứng minh tốn tự động, suy diễn, hệ ... Phương pháp suy diễn lùi thường dùng hệ chun gia, ngơn ngữ lập trình Prolog, Knowledge Machine ECLiPSe hổ trợ suy diễn lùi qua suy diễn chúng 2.2 Suy diễn tiến Đây phương pháp dùng suy diễn hệ ... End; 2.3 Suy diễn Heuristic Suy diễn heutistic phương pháp suy diễn dựa vào kinh nghiệm, phương pháp tạm thời hợp lý nhấm tìm giải pháp cho vần đề Suy diễn heuristic giúp khám phá giải pháp nhanh...
 • 23
 • 830
 • 0

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
... SUY LUẬN 2.1 Suy diễn lùi Suy diễn lùi phương pháp suy luận, diễn tả q trình kết xuất ngược từ tập đích (goals) Suy diễn lùi thường ứng dụng hệ chứng minh tốn tự động, suy diễn, hệ hổ trợ tìm ... Phương pháp suy diễn lùi thường dùng hệ chun gia, ngơn ngữ lập trình Prolog, Knowledge Machine ECLiPSe hổ trợ suy diễn lùi qua suy diễn chúng 2.2 Suy diễn tiến Đây phương pháp dùng suy diễn hệ ... End; 2.3 Suy diễn Heuristic Suy diễn heutistic phương pháp suy diễn dựa vào kinh nghiệm, phương pháp tạm thời hợp lý nhấm tìm giải pháp cho vần đề Suy diễn heuristic giúp khám phá giải pháp nhanh...
 • 23
 • 152
 • 0

Phương hướng các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế bắc giang

Phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở bắc giang
... “ Phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế Bắc Giang giai đoạn 2001-2005 " cấu viết gồm ba phần : Phần I : Một số vấn đề lý luận chuyển dịch cấu ngành kinh tế ... Phần II: Thực trạng trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế Bắc Giang giai đoạn 1997-2000 Phần III : Phương hướng giải pháp nhắm thúc đẩy trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế Bắc Giang đến năm 2005 ... nhau,, hay dạng cấu ngành kinh tế cuả tỉnh khác 1.3 cấu ngành kinh tế cuả tỉnh không đồng với cấu kinh tế quốc gia cấu kinh tế quốc gia tổng hợp cấu kinh tế tất tỉnh, cấu kinh tế tỉnh lại có...
 • 102
 • 50
 • 0

chuyển gen thực vật những lợi ích đối với cải tạo giống cây trồng

chuyển gen ở thực vật và những lợi ích đối với cải tạo giống cây trồng
... liệu 1.1 Chuyển gen thực vật 1.1.1 Chuyển gen thực vật lợi ích cải tạo giống trồng Vào năm đầu thập kỉ 80, nhà khoa học khám phá việc chuyển gen hay gọi biến nạp gen vào thực vật để tạo đặc tính ... điểm đợc cải thiện Vì ứng dụng kỹ thuật chuyển gen thực vật nhằm cải tạo giống trồng đem lại nhiều lợi ích rõ rệt phát triển sản xuất nông nghiệp phục vụ đời sống ngời Có thể điểm lợi ích nh: ... đề phải tranh cãi mà trở thành kỹ thuật thông dụng tạo giống trồng Đã có 50 loại gen đợc chuyển vào trồng khoảng 400 loại đợc kiểm tra đồng ruộng Đối với loài rau, chuyển gen thành công nh cà chua,...
 • 37
 • 594
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập