GIÁO án dầu mỏ và KHÍ THIÊN NHIÊN

Giáo án điện tử hóa học: Dầu mỏ khí thiên nhiên

Giáo án điện tử hóa học: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... từ dầu mỏ - Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, Dầu mazut, nhựa đường II/ KHÍ THIÊN NHIÊN - Khí thiên nhiên mỏ khí nằm lòng đất Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan III/ DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN ... từ dầu mỏ - Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, Dầu mazut, nhựa đường II/ KHÍ THIÊN NHIÊN - Khí thiên nhiên mỏ khí nằm lòng đất Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan III/ DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN ... quan sát mỏ dầu trả lời câu hỏi: Dầu mỏ có đâu cấu tạo mỏ dầu? MỎ DẦU - Dầu mỏ tập trung thành vùng lớn sâu lòng đất, tạo thành mỏ dầu - Mỏ dầu có lớp : + Lớp khí + Lớp dầu lỏng có hoà tan khí +...
 • 31
 • 5,393
 • 30

GIáo án tham khảo bồi dưỡng hóa học Bài 40 Dầu mỏ khí thiên nhiên

GIáo án tham khảo bồi dưỡng hóa học Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... thiết bị chưng cất dầu mỏ Hoàng Thị Phương Hoa - THCS Trọ ng Điểm- HL II/ KHÍ THIÊN NHIÊN Khí thiên nhiên có đâu ? Thành phần chủ yếu ? Hàm lượng Metan khí thiên nhiên (a) khí mỏ dầu (b) Hoàng Thị ... Khí thiên nhiên có có mỏ khí nằm lòng đất.Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan Là nhiên liệu, nguyên liệu đời sống, công nghiệp Hoàng Thị Phương Hoa - THCS Trọ ng Điểm- HL III/DẦU MỎ VÀ KHÍ ... lượng dầu mỏ khí thiên nhiên nước ta dự đoán vào khoảng 3-4 tỉ qui đổi dầu - ưu điểm bật dầu mỏ nước ta hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh thấp (...
 • 30
 • 519
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN doc
... tạo thành mỏ dầu HS Mỏ dầu có cấu tạo nào? - Mỏ dầu lớp: Mỏ dầu thường có lớp: + Lớp trên: Lớp khí + Lớp khí dầu mỏ + Lớp giữa: Lớp dầu lỏng + Lớp dầu lỏng (là hổn hợp phức tạp + Lớp nước mặn ... Chuẩn bị mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm thu từ chế biến dầu mỏ Học sinh : - Tìm hiểu trước tài liệu v : Dầu mỏ dầu khí VN III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : (4p) Viết ... Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu m : GV Treo tranh vẽ Mỏ dầu cho HS quan a Dầu mỏ có đâu? ? sát HS Dầu mỏ có đâu? - Dầu mỏ tập trung thành Trong tự nhiên dầu mỏ tập trung thành vũng lớn sâu...
 • 9
 • 1,418
 • 3

dau mo va khi thien nhien

dau mo va khi thien nhien
... cácchứa khí metan Là hiđrocacbon, thu quáchất 95% xuất Nước có nhẹ tự nhiêntạitrình sản Khi khí điều kiện thường tồnmol ,xăng gam than lượng 16 sản phẩm khác Đáp án N H I E N L I E U Than Xăng Dầu mỏ ... 30 49 46 43 42 41 40 48 35 52 51 56 55 57 47 44 58 59 54 CO2 CO2 + 2H2O Năng suất toả nhiệt ( KJ/mol ) 394 880 ( CH4 ) Axetilen ( C2H2 ) 2C2H2 + 5O2 to 4CO + 2H O 2 1320 D A U M O M E T A N L T...
 • 25
 • 407
 • 2

Bài 40: Dầu mỏ khí thiên nhiên

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... chưng cất dầu mỏ, người ta thu xăng, dầu hỏa nhiều sản phẩm khác Crackinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng Mêtan thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí mỏ dầu Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu ... chứa nhiều Parafin nên dầu mỏ nước ta dễ bò đông đặc + Tình hình khai thác: Việt Nam bắt đầu khai thác dầu mỏ mỏ Bạch Hổ vào 1986 Từ đến nay, việc khai thác dầu khí thiên nhiên không ngừng mở rộng ... phÇn cđa dÇu má Khí Dầu Nước * Thµnh phÇn cđa dÇu má: DÇu má lµ hçn hỵp tự nhiên cđa nhiỊu lo¹i hi®r«cacbon vµ mét l­ỵng nhá c¸c hỵp chÊt kh¸c H2O, KHÔNG KHÍ Khí Dầu Nước Mỏ dầu cách khai thác...
 • 18
 • 520
 • 2

Dầu mỏ khí thiên nhiên

Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... dầu mỏ khí thiên nhiên Tiết 49 dầu mỏ khí thiên nhiên I Dầu mỏ 1.Tính chất vật lí: chất lỏng, sánh, màu nâu đen , không tan nước, nhẹ nước Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ: + Trong tự nhiên, ... nghiệp III Dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam Bài tập : Chọn từ, cụm từ thích hợp (Dầu mỏ, mỏ dầu, chưng cất, crackinh, hiđrocacbon, khí thiên nhiên) điền vào chỗ trống: -Dầu mỏ hỗn hợp tự nhiên nhiều ... biến dầu mỏ khí đốt Xăng Dầu thô Chưng cất Dầu nặng Dầu thắp Dầu điezen Nhựa đường Crăckinh xăng + hỗn hợp khí II Khí thiên nhiên - Có mỏ khí lòng đất - Thành phần chủ yếu khí mêtan - Là nhiên...
 • 15
 • 389
 • 3

Bai 40 Dau mo va khi thien nhien

Bai 40 Dau mo va khi thien nhien
... nhiªn vµ thµnh phÇn cđa dÇu má 3- C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ dÇu má Khí đốt 650c Xăng 2500c Dầu hoả 3400 c Dầu điezen Dầu thơ Dầu mazut 5000c Hắc ín Giàn khoan Sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm...
 • 18
 • 337
 • 2

Bài: Dầu mỏ khí thiên nhiên

Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... khơng khí Quan sát hình, em cho biết mỏ dầu có lớp, thành phần lớp : Lớp khí trên: khí mỏ dầu hay khí đồng hành Lớp dầu lỏng có hồ tan khí Dưới đáy mỏ dầu lớp nước mặn Khí Dầu Nước MỎ DẦU Quan ... cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm Một số sản phẩm khác chế biến từ dầu mỏ Quan sát biểu đồ, so sánh hàm lượng khí metan khí thiên nhiên khí mỏ dầu? Hàm lượng metan khí thiên nhiên Hàm lượng metan khí ... crăckinh dầu nặng c Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên (3) metan d Khí mỏ dầu có (4) thành phần gần khí thiên nhiên CỦNG CỐ Câu : Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm sau : a Phun nước vào lửa...
 • 26
 • 268
 • 1

DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN

DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
... nhí Dầu mỏ hỗn hợp tự nhiên nhiều Hiđro cacbon Bằng cách chưng cất dầu mỏ người ta thu xăng, dầu hoả nhiều sản phẩm khác Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng g Metan thành phần chủ yếu khí thiên ... Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng g Metan thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí mỏ dầu Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu, nguyên liệu quý đời sống công nghiệp Bµi tËp - Trang 129 §Ĩ dËp...
 • 28
 • 326
 • 0

Tài liệu Bài: Dầu mỏ khí thiên nhiên

Tài liệu Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... khơng khí Quan sát hình, em cho biết mỏ dầu có lớp, thành phần lớp : Lớp khí trên: khí mỏ dầu hay khí đồng hành Lớp dầu lỏng có hồ tan khí Dưới đáy mỏ dầu lớp nước mặn Khí Dầu Nước MỎ DẦU Quan ... cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm Một số sản phẩm khác chế biến từ dầu mỏ Quan sát biểu đồ, so sánh hàm lượng khí metan khí thiên nhiên khí mỏ dầu? Hàm lượng metan khí thiên nhiên Hàm lượng metan khí ... crăckinh dầu nặng c Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên (3) metan d Khí mỏ dầu có (4) thành phần gần khí thiên nhiên CỦNG CỐ Câu : Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm sau : a Phun nước vào lửa...
 • 26
 • 298
 • 2

Bài soạn Bài: Dầu mỏ khí thiên nhiên

Bài soạn Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... không khí Quan sát hình, em cho biết mỏ dầu có lớp, thành phần lớp : Lớp khí trên: khí mỏ dầu hay khí đồng hành Lớp dầu lỏng có hoà tan khí Dưới đáy mỏ dầu lớp nước mặn Khí Dầu Nước MỎ DẦU Quan ... Nước MỎ DẦU Quan sát hình em cho biết dầu mỏ khai thác nào? KhÝ Mỏ dầu cách khai thác DÇu N­íc hoÆc khÝ Tháp chưng cất dầu mỏ Van DÇu th« Sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm Van KhÝ ®èt X¨ng ... Hãy quan sát mẫu dầu mỏ, quan sát giáo viên làm thí nghiệm trả lời theo nội dung sau: * Về trạng thái * Về màu sắc * Về tính tan nước Em cho biết tự nhiên dầu mỏ có đâu? a đáy biển...
 • 13
 • 458
 • 2

tiết 49,bài 40 dầu mỏ khí thiên nhiên (shc)

tiết 49,bài 40 dầu mỏ và khí thiên nhiên (shc)
... chng ct du m Van Khí đốt Xăng Hóy quan sỏt s chng ct du m v cho Dầu thắp cỏc sn bit tờn (dầu lửa) phm ch bin c Dầu điezen t du m ? Dầu mazut Dầu thô Nhựa đư ờng Tit 49_ Bi 40 DU M V KH THIấN ... du v nhiu sn phm khỏc Van Khí đốt Xăng Dầu thắp (dầu lửa) Nờu nhng ng dng ca cỏc sn phm ch bin du m nn kinh t ? Dầu điezen Dầu mazut Dầu thô Nhựa đư ờng Tit 49_ Bi 40 DU M V KH THIấN NHIấN I ... hỡnh nh sau: Khí Dầu * Mun khai thỏc du, ngi ta khoan nhng l khoan xung lp du lng (cũn gi l ging du) u tiờn ỏp sut m du ln hn ỏp sut khớ quyn nờn du v khớ t t lin Nước phun lờn khí * Sau mt thi...
 • 32
 • 351
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: NGƯỜI THÁI XÂY DỰNG MIỀN TÂY BẮC TRONG THỜI GIAN CUỐI THẾ KỶ XIII QUA XIV SANG ĐẦU THẾ KỶ XV8 Chart Pattern with Three Candlestick Bar GroupĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơNghiên cứu ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng cao biên trước mặt theo phương chạy đà vị trí số 4 cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyềnĐề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành KTGD (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Mỹ thuật trang phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Văn hoá ẩm thực (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Âu phục nam nữ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Cac chuyen de boi duong HSG toan 5Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh LongGiao an tong hop TA5 HKIIBài giảng kĩ thuật chiếu sáng đô thịbo de luyen thi olympic tieng anh lop 4Giải phương trình lượng giác đưa về cùng gócXây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinhXây dựng mạng lưới lắp đặt máy ATM hiệu quảXây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nayGiải pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở các trường phổ thông Thành phố Bắc GiangGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayGốm men trắng văn in ở di tích Lam Kinh - Thanh Hoá_unprotected
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập