Giam tai chuong trinh mon lich su THPT

phân phối chương trình môn lịch sử THPT

phân phối chương trình môn lịch sử THPT
... kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ XIX (2 tiết) Bài 27 Quá trình dựng nước giữ nước Bài 28 Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam thời phong kiến Kiểm tra viết (1 tiết) Phần ba Lịch sử giới ... tựu văn hoá thời cận đại 10 Bài Ôn tập lịch sử giới cận đại (1 tiết) 11 Kiểm tra viết (1 tiết) Phần hai Lịch sử giới đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Chương I Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ... (1986-2000) Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (1 tiết) Ôn tập, làm tập lịch sử (1 tiết) Làm kiểm tra học kì II (1 tiết ) Huế, ngày .tháng .năm BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN BỘ GIÁO...
 • 7
 • 7,900
 • 36

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG LỊCH SỬ THPT CỦA BỘ ( MỚI )

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG LỊCH SỬ  THPT CỦA BỘ ( MỚI )
... giới thứ (1 914 191 8) Sơ kết lịch sử Việt Nam (1 858 191 8) Kiểm tra học kì II (1 tiết) lớp 11 (Nâng cao) Cả năm: 37 tuần (7 0 tiết) Học kì I: 19 tuần (3 6 tiết) Học kì II: 18 tuần (3 4 tiết) học kì ... giới thứ (1 914 191 8) Bài 22 Ôn tập lịch sử giới cận đại (1 tiết) Làm tập lịch sử (1 tiết) Kiểm tra học kì I (1 tiết) tế học kì II Phần hai lịch sử giới đại (Phần từ năm 1917 đến năm 194 5) Chơng ... thức Kết học tập HS THPT cần đợc đánh giá theo mức độ: (1 ) Nhận biết (2 ) Thông hiểu (3 ) Vận dụng (4 ) Phân tích (5 ) Tổng hợp (6 ) Đánh giá Trong thực tiễn đề kiểm tra môn Lịch sử cho thấy khó tách...
 • 24
 • 364
 • 2

Phân phối chương trình môn: Lịch sử 9

Phân phối chương trình môn: Lịch sử 9
... ( 197 6 198 5 ) Tiét 50: Bài 33: Việt Nam đờng đổi lên CNXH ( 198 6 2000) Tiết 51: Bài 34: Tổng kết lịch sử VN từ sau chiến tranh 1- 2000 Tiết 52: Kiểm tra học kỳ II Phân phối chơng trình môn: ... ( 195 0- 195 3) Tiết 35, 36: Bài 27: Cuộc k/c toàn quốc chống TDP xâm lợc kết thúc ( 195 3 195 4) Tiết 37: Lịch sử địa phơng Tiết 38: Kiểm tra viết tiết Chơng VI: Việt Nam từ năm 195 4 đến năm 197 5 ... thống đất nớc ( 197 3- 197 5) Tiết 47: Lịch sử địa phơng Chơng VII: Việt Nam từ năm 197 5 đến năm 2000 ( tiết ) Tiết 48: Bài 31: Việt Nam năm đầu sau đại thắng mùa xuân 197 5 Tiết 49: Bài 32: Xây dựng...
 • 4
 • 1,028
 • 9

Phân phối Chương trình Môn Lịch sử THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Lịch sử THCS - NH 2009 - 2010
... nửa đầu kỉ XIX (tiếp theo) Bài 29: Ôn tập chương V chương VI Làm tập lịch sử Bài 30: Tổng kết Làm tập lịch sử Ôn tập Kiểm tra học kì II Dự phòng Lịch sử địa phương LỚP Cả năm: 37 tuần = 55 tiết ... tranh giới ( 191 8-1 939) Bài 17: Châu Âu hai chiến tranh giới ( 191 8-1 939) (tiếp theo) Bài 18: Nước Mĩ hai chiến tranh giới (191 8-1 939) Bài 19: Nh t Bản hai chiến tranh giới ( 191 8-1 939) Bài 20: ... suy sụp nh Trần cuối kỉ XIV (tiếp theo) Bài 17: Ôn tập chương II chương III 17 33,34 18 35,36 19 37,38 Làm tập lịch sử Bài 18: Cuộc kháng chiến nh Hồ phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu...
 • 8
 • 291
 • 4

Phân phối chương trình môn Lịch sử năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Lịch sử năm học 2009-2010
... lược đồ phục vụ cho việc dạy học lịch sử gồm: - Tập tranh ảnh lịch sử (lịch sử giới lịch sử Việt Nam) - Lược đồ lịch sử ( lịch sử giới lịch sử Việt Nam) Để việc sử dụng tranh ảnh, lược đồ thống ... CỦA MÔN LỊCH SỬ Về tổ chức dạy học − Phải thực số tiết học kì quy định Khung phân phối chương trình − Trong trình dạy học, với việc giúp HS nắm vững chuẩn kiến thức, kĩ quy định Chương trình môn ... trường lịch sử; học nghe báo cáo, đối thoại trực tiếp với nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử Thứ năm, dạy học phải bám sát chuẩn kiến thức kĩ qui định chương trình GDPT Thực tế dạy học trường...
 • 26
 • 288
 • 0

Bài soạn Phân phối chương trình Môn Lịch sử THCS

Bài soạn Phân phối chương trình Môn Lịch sử THCS
... hóa dân tộc cuối kỉ Lịch sử địa phương Bài 29: Ôn tập chương V VI Làm tập lịch sử chương VI Bài 30: Tổng kết Kiểm tra học kì II ************************** LỚP Tiết phân phối Tiết 1-2 Tiết 3-4 ... Châu Phi Bài 7: Các nước Mỹ la tinh Kiểm tra tiết Bài 8: Nước Mỹ Bài 9: Nhật Bản Bài 10: Các nước Tây Âu Bài 11: Trật tự giới sau chiến tranh Bài 12:Những thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử Bài 13: ... Làm tập lịch sử chương IV Bài 22:Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền Bài 23:Kinh tế,văn hóa kỉ XVI-XVIII Bài 24:Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài kỉ XVIII Bài 25:Phong trào Tây Sơn Bài 26:Quang...
 • 5
 • 981
 • 1

Phân phối chương trình môn lịch sử THCS

Phân phối chương trình môn lịch sử  THCS
... 22/09/2013 Phân phối chương trình Môn Lịch sử - THCS Làm tập lịch sử Ôn tập Làm kiểm tra (1 tiết) Bài 12 Đời sống kinh tế, văn hoá Chương III Nước Đại Việt thời Trần (thế ... chương IV Làm tập lịch sử (phần chương IV) nguyenvanhuyen.edu.vn/?id=54:phan-ph-i-chuong-trinh-mon-l-ch-s -thcs 2/3 22/09/2013 Phân phối chương trình Môn Lịch sử - THCS Chương V Đại Việt kỉ XVI – XVIII ... xâm lược Mông- Nguyên (thế kỉ XIII) Bài 15 Sự phát triển kinh tế văn hoá thời Trần Bài 16 Sự suy sụp nhà Trần cuối kỉ XIV Lịch sử địa phương (1 tiết) Bài 17 Ôn tập chương II chương III Chương...
 • 3
 • 2,960
 • 4

Hướng dẫn thực hiện chương trinh mon lich sử

Hướng dẫn thực hiện chương trinh mon lich sử
... dung SGK – Hướng dẫn HS lập bảng thống kê kiện lịch sử bài, chương, giai đoạn lịch sử Hướng dẫn HS làm tập trắc nghiệm khách quan với dạng khác – Tổ chức, hướng dẫn HS sưu tầm kiện lịch sử địa ... chương trình Lịch sử từ lớp đến lớp 12 (lịch sử giới lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 2000) Nội dung kiến thức đề thi HS giỏi cấp tỉnh về nguyên tắc là toàn bộ lịch sử giới lịch sử ... thức + Hướng dẫn HS làm việc nắm sử liệu có sách giáo khoa, tài liệu tham khảo + Coi trọng khâu tường thuật, miêu tả để tái lịch sử, lịch sử tồn khách quan, "phán đoán" "suy luận" để tái lịch sử...
 • 8
 • 159
 • 0

Phân phối chương trình môn Lịch sử

Phân phối chương trình môn Lịch sử
... đầu kỷ XIX (tt) Lịch sử địa phương Ôn tập chương V VI Làm tập lịch sử phần chương VI Tổng kết Ôn tập học kỳ II Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kỳ II PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP Tổng số ... Bạch Đằng năm 938 32 Bài 28: Ôn tập 33 Làm tập Lịch Sử 34 Kiểm tra học kì II ( tiết) 35 Lịch sử địa phương ( tiết) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP Tổng số tiết: 70 tiết Học kỳ I: 36 tiết ... chống Pháp từ đầu kỷ XX đến năm 1918 (tt) Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) Kiểm tra học kỳ II Không có tiết PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SỬ ( 2010 - 2011) CẢ NĂM: 37 TUẦN (52 tiết) HỌC...
 • 11
 • 257
 • 0

Phân phối chương trình Môn Lịch sử THCS

Phân phối chương trình Môn Lịch sử THCS
... vệ phát huy di tích lịch sử văn hóa Phân phối chương trình mơn Lịch sử cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh 29 Làm tập lịch sử 30 Bài 25: Ơn tập chương III Chương IV: Bước ngoặc lịch sử đầu kỉ X Bài 26: ... kì II 70 Ơn Học kì II KIỂM TRA HỌC KÌ II 24 Phân phối chương trình mơn Lịch sử cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh 25 Phân phối chương trình mơn Lịch sử cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh LỚP HỌC KÌ I: 19 TUẦN: ... tích- di sản lịch sử văn hóa, dân tộc 64 Ơn tập chương V chương VI 65 Làm tập lịch sử (Phần chương VI) 66 Tổng kết 67 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: Di tích lịch sử văn hóa Núi bà Đen 68 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG:...
 • 53
 • 357
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử - THPT
... Chuyên đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Chuyên đề : Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử I/ Đặc điểm thực tế giảng dạy môn Lịch sử Lịch sử môn khoa ... không đợc trực tiếp chứng kiến kiện lịch sử trực tiếp lịch sử không lặp lại, không biểu diễn đợc phòng thí nghiệm Hơn vấn đề nhận thức lịch sử khác so với nhận thức môn khoa học khác: Nó có nhận ... đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử + Trong thực tế t tởng học sinh , trí phụ huynh học sinh xã hội coi môn lịch sử môn phụ, cần học thuộc nên để tâm học tìm hiểu lịch...
 • 8
 • 9,921
 • 157

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN
... VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: LỊCH SỬ – THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 03 trang) Câu Nội dung Có hay không cho rằng: Hiệp ước Bali năm 1976 mở ... gốc khác - Về kẻ thù: Công nhân nước tư giai cấp tư sản Công nhân Việt Nam đế quốc, phong kiến, tư sản Năm 1930 giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạngViệt Nam vì: - Giai cấp công nhân ... 193 0-1 931 lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương - Thắng lợi lớn nhân dân ta giành phong trào cách mạng 193 0-1 931 thành lập quyền cách mạng hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh - Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh -...
 • 4
 • 447
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN
... examples to support your answer -The end Trang6/6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: TIẾNG ANH – THPT Chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm ... expectations./ The book didn’t come up to his expectations II Essay writing: 15 points - Well-organised - Few grammatical mistakes - Various grammatical structures and vocabularies * Total: 100 points ... I Read the text below and think of the word which best fits each space Use only ONE word in each space Trees for life Trees are amongst the biggest and longest-living things on Earth, some dating...
 • 8
 • 1,060
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình môn lịch sử 7chương trình môn lịch sử lớp 12giảm tải chương trình lịch sử 10giáo trình môn lịch sử đảng thêm vào bộ sưu tập download tài liệuđề tài sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thptgiảm tải chương trình sinh học thptdạy học môn lịch sử thptgiáo trình môn lịch sử đảnggiáo trình môn lịch sửgiáo trình môn lịch sử các học thuyết kinh tếgiáo trình môn lịch sử kinh tếgiáo trình môn lịch sử kinh tế thế giớigiáo trình môn lịch sử kinh tế quốc dântài liệu hướng dẫn giảm tải chương trình tiểu họcgiáo trình môn lịch sử lớp 12TCVN 11022 6 2015 ISO chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan phương pháp thửTCVN 11024 2015 ISO chất dẻo xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệmNâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học quốc gia hà nộiNghiên cứu xây dựng công cụ tổng quát hóa tự động yếu tố dạng vùng từ bản đồ địa hình 1 25 000 về 1 50 000SO SÁNH HỒ TỰ NHIÊN VÀ HỒ NHÂN TẠOKiểm sát điều tra các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, từ thực tiễn quận đống đa, hà nội” ttnghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Danko (Báo cáo thực tập tốt nghiệp)Tiểu luận hiệp định thương mại tự do việt nam EU ( EVFTA)tìm hiểu về hàm băm SHA và ứng dụng của nóCông tác xã hội đối với người bán dâm từ thực tiễn tỉnh thanh hoáCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namVăn hóa làng nghề ở nam định truyền thống và biến đổi (nghiên cứu trường hợp làng nghề chạm khắc gỗ la xuyên và làng nghề đúc đồng tống xá, huyện ý yên)Nghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố đà nẵngPhát triển kênh phân phối dưa hấu theo hướng bền vững trên địa bàn xã diễn lộcnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhSử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳngSử dụng kênh hình trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thôngNghiên cứu chiết tách và ứng dụng chất màu Anthocyanin của quả simNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyNghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix Cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai
Đăng ký
Đăng nhập