QUY ĐỊNH THỬ THUỐC TƯƠNG ĐƯƠNG SINH học tại VIỆT NAM SO SÁNH với một số nước KHÁC

hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tương dương sinh học của thuốc tác dụng kéo dài và hệ điều trị qua da

hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tương dương sinh học của thuốc tác dụng kéo dài và hệ điều trị qua da
... dụng kéo dài hệ điều trị qua da phù hợp điều kiện Việt Nam Các mục tiêu cụ thể sau: - Xây dựng qui trình đánh giá tương đương sinh học thuốc tác dụng kéo dài - Xây dựng qui trình đánh giá tương ... sinh học viên nén Gliclazid tác dụng kéo dài - Qui trình đánh giá tương đương hệ điều trị qua da Ketoprofen SẢN PHẨM - Hướng dẫn đánh giá tương đương thuốc tác dụng kéo dài - Hướng dẫn đánh giá tương ... 1.4.2 Chế phẩm Ketoprofen hệ điều trị qua da 14 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đánh giá tương đương sinh học in vivo thuốc tác dụng kéo dài 15 2.1.1 Thuốc nghiên cứu, thiết bị, hóa chất,...
 • 201
 • 397
 • 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất các quy định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại việt nam

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất các quy định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại việt nam
... trì đa dạng sinh học Các sở cho sách môi trường Brazil Đạo luật Chính sách môi trường quốc gia (Lei da politica Nacional làm Meio Ambiente, LPNMA) Chính sách Đa dạng sinh học Quốc gia; Quy định ... bồi hoàn đa dạng sinh học giới Việt Nam Bồi hoàn đa dạng sinh học 1.1 Định nghĩa Theo chương trình bồi hoàn ĐDSH thương mại (BBOP) bồi hoàn ĐDSH hiểu là:“những kết bảo tồn tính từ hoạt động đền ... bày Bồi hoàn mức độ giảm thiểu tác động môi trường Các định nghĩa bồi hoàn đa dạng sinh học thường diễn đạt nguyên tắc hành quản lý môi trường Sachin Kapila định nghĩa bồi hoàn bổ sung (không nhằm...
 • 16
 • 77
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam
... loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam đem lại ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, góp phần bước đầu đánh giá tính khả thi thiếu sót cần phải khắc phục ... đa dạng Việt Nam tính cấp thi t cần xây dựng sở liệu sinh học phân tử giúp cho nhà quản lý nhà khoa học công tác bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam + Tổng quan tài liệu giới để nêu tính ưu việt ... nhận dạng loài phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu dự án Mã vạch sống quốc tế (iBOL) thi t lập thư viện loài sinh...
 • 19
 • 459
 • 0

Tìm hiểu các khoản mục đầu tư chứng khoán và đầu tư của NHTM. Các quy định liên quan đến khoản mục này ở Việt Nam. So sánh với NHTM Mỹ và châu Âu trong việc quản lý khoản mục này

Tìm hiểu các khoản mục đầu tư chứng khoán và đầu tư của NHTM. Các quy định liên quan đến khoản mục này ở Việt Nam. So sánh với NHTM Mỹ và châu Âu trong việc quản lý khoản mục này
... www.them egallery.com Bố cục thuyết chung Khoản mục chứng khoán đầu NHTM Việt Nam Khoản mục chứng khoán đầu số NHTM Mỹ châu Âu www.them egallery.com Phần I: thuyết chung www.them egallery.com ... Để hoạt động lĩnh vực chứng khoán (gồm bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng quỹ đầu chứng khoán; quản danh mục đầu chứng khoán mua, bán cổ phiếu), ... loại Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn (hạch toán TK 16) • Là chứng khoán nợ; • TCTD mua hẳn với mục đích đầu để hưởng lãi suất; • TCTD chắn khả giữ đến ngày đáo hạn chứng khoán Các khoản đầu tư...
 • 43
 • 228
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam
... tồn nghiên cứu, đề tài luận văn Xây dựng sở liệu sinh học phân tử nhận dạng loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam đƣợc thực nhằm bƣớc đầu xây dựng ... 1.1 .Đa dạng sinh học Việt Nam ……9 1.1.1.Tiềm đa dạng sinh học Việt Nam 1.1.2.Sự suy giảm đa dạng sinh học VN 12 1.2 .Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học Việt Nam 23 1.2.1.Mối ... dạng loài phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu dự án Mã vạch sống quốc tế (iBOL) thi t lập thƣ viện loài sinh vật...
 • 112
 • 110
 • 0

Kết quả bước đầu nghiên cứu gây trồng phát triển cây Cọc rào (Jatropha curcas) cho sản xuất dầu diesel sinh học tại Việt Nam

Kết quả bước đầu nghiên cứu gây trồng phát triển cây Cọc rào (Jatropha curcas) cho sản xuất dầu diesel sinh học tại Việt Nam
... thuật liên quan Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu gây trồng phát triển Cọc rào (Jatropha curcas) Bộ NN & PTNT tuyển chọn giao cho Viện KHLN Việt Nam chủ trì, Trung tâm Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp ... hóa Trồng Cọc rào Jatropha cho suất hạt 10-12 tấn/ha cho sản suất 25003000lit dầu diesel sinh học/ ha/năm, mang lại thu nhập ổn đinh cho người sản xuất từ 15 -20 triệu đồng/ha/năm, - Năng suất sinh ... loại lượng mới- lượng sinh học, tái tạo để dần thay nguồn lượng hóa thạch ngày bị cạn kiệt Dầu diesel sinh học nói chung dầu diesel sinh học từ hạt Cọc rào nói riêng bắt đầu sử dụng phổ biến dạng...
 • 11
 • 156
 • 0

Đánh giá bức tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học tại việt nam

Đánh giá bức tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học tại việt nam
... Tiêu Nghiên C u - Đánh giá khái quát tình hình nguồn nhiên liệu sinh học phổ biến đư nghiên cứu, áp dụng Việt Nam - Đánh giá tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu, ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt ... nhiên liệu sinh học phổ biến nghiên cứu, áp dụng Việt Nam v - Đánh giá tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu, ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt Nam - Đưa kết luận kiến nghị để phát triển nhiên liệu ... gallon nhiên liệu Đánh giá tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt Nam sinh học [4] Dự toán Bộ lượng Mỹ cho năm 2011 28,4 tỷ USD, dành cho nghiên cứu lượng sinh học...
 • 150
 • 68
 • 0

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học tại việt nam

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học tại việt nam
... dân đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn mặc, tham quan du lịch thẩm mỹ Sự suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam nay: - Các hệ sinh thái tự nhiến bị suy thoái - Các loài ... làm đa dạng sinh học Sự đa dạng sinh vật Việt Nam giống giới ngày gia tăng, tốc độ suy giảm đa dạng sinh vật ngày tăng ảnh hưởng hoạt động người vào tự nhiên Trên thực tế, tốc độ suy giảm đa dạng ... người thấy việc bảo tồn đa dạng sinh học cần thiết ví dụ như: phục vụ cho mục đích sử dụng tương lai nhân tố đa dạng sinh học nguồn tài nguyên sinh học; phục vụ cho việc trì sinh trạng thái hỗ trợ...
 • 31
 • 41
 • 0

Tổng quan đa dạng sinh học tại việt nam

Tổng quan đa dạng sinh học tại việt nam
... hệ sinh thái ổn định bền vng Khoa học đa dạng loài có liên quan chặt chẽ với khoa học hệ thống học, phân loại học phát triển tiến hóa sinh giới a dạng hệ sinh thái a dạng hệ sinh thái đa dạng ... thể, nh ng biến dị loài gia loài a dạng di truyền đa dạng cấp độ phân tử đa dạng trao đổi chất, đem lại nhng khác cốt lõi định đa dạng sống a dạng v loi a dạng loài phong phú số lợng loài quần ... cỏc t hp sinh thỏi m chỳng l thnh viờn, bao gm s a dng bờn v gia cỏc loi, v s a dng ca cỏc h sinh thỏi mức độ : - a dạng di truyền - a dạng loài - a dạng hệ sinh thái a dạng di truyền a dạng di...
 • 22
 • 36
 • 0

Đánh giá bức tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học tại việt nam

Đánh giá bức tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học tại việt nam
... nhiên liệu sinh học phổ biến nghiên cứu, áp dụng Việt Nam v - Đánh giá tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu, ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt Nam - Đưa kết luận kiến nghị để phát triển nhiên liệu ... sinh học Việt Nam Phương Pháp Nghiên Cứu - Tập hợp nguồn tài liệu có liên quan đến tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt Nam - Tham khảo, phân tích tài liệu mà người nghiên cứu ... hạt nhân lượng sinh học Năng lượng sinh học có bước phát triển mang tính bứt phá năm gần Vì đề tài Đánh giá tranh toàn cảnh tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học Việt Nam đề tài thiết...
 • 22
 • 77
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam
... tồn nghiên cứu, đề tài luận văn Xây dựng sở liệu sinh học phân tử nhận dạng loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam thực nhằm bước đầu xây dựng sở ... LIỆU 10 1.1 .Đa dạng sinh học Việt Nam 10 1.1.1.Tiềm đa dạng sinh học Việt Nam .10 1.1.2.Sự suy giảm đa dạng sinh học VN 13 1.2 .Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học Việt ... tịch Hội động vật học Việt Nam, cảnh báo Theo Sách Đỏ Việt Nam 2007, tổng số loại động- thực vật hoang thi n nhiên bị de dọa 882 loài (418 loài động vật 464 loại thực vật) , tăng 161 loài so...
 • 108
 • 26
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam
... tồn nghiên cứu, đề tài luận văn Xây dựng sở liệu sinh học phân tử nhận dạng loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam thực nhằm bước đầu xây dựng sở ... LIỆU…………………………………………9 1.1 .Đa dạng sinh học Việt Nam ……9 1.1.1.Tiềm đa dạng sinh học Việt Nam .9 1.1.2.Sự suy giảm đa dạng sinh học VN 12 1.2 .Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học ... trị bảo tồn đa dạng sinh học cao Việt Nam loài đặc hữu quốc gia- loài không ghi nhận nơi khác giới Các loài phân bố hẹp loài bị đe dọa nặng nề Khoảng 10% loài thực vật Việt Nam cho loài đặc hữu...
 • 111
 • 37
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học trên chế phẩm thuốc sản xuất trong nước góp phần hoàn thiện hướng dẫn thử BA-BE

Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học trên chế phẩm thuốc sản xuất trong nước góp phần hoàn thiện hướng dẫn thử BA-BE
... BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC TRÊN CHẾ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HƯỚNG DẪN THỬ BA/BE Chủ nhiệm ... - 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng tương đương sinh học chế phẩm sản xuất nước, góp phần hoàn thiện hướng dẫn thử BA/BE Chủ nhiệm đề ... Hướng dẫn nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học thuốc - Hoàn chỉnh hướng dẫn nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học thuốc phù hợp với điều kiện Việt Nam hòa hợp với nước Những mục...
 • 163
 • 981
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: danh mục thuốc tương đương sinh họcdanh mục thuốc tương đương sinh học đợt 1đa dạng sinh học tại việt nambảo tồn đa dạng sinh học tại việt namthực trạng công nghệ sinh học tại việt namcông nghệ sinh học tại việt namngành công nghệ sinh học tại việt namnăng lượng sinh học tại việt namsuy giảm đa dạng sinh học tại việt namxăng sinh học tại việt namthực trạng suy giảm đa dạng sinh học tại việt namsuy giam da dang sinh hoc tai viet namphân tích những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam và đề xuất một số giải phápphát triển nhiên liệu sinh học và tình hình nghiên cứu nhiên liệu sinh học tại việt namcác hoạt động hợp tác quốc tế phát triển nhiên liệu sinh học tại việt namTiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ban quản lý chợ long xuyên đến năm 2015 luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong luật quốc tế hiện đại luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpPhòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở UBND phường hoà hiệp nam, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng hiện nay luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBảng tính trụ thân cột Mathcad + Midas civilĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpMidas Hướng dẫn thiết kế cầu dầm hộp DUL theo AASHTO LRFD 12thitruongdulich p2 5421Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGcâu hỏi phát triển năng lực môn Địa khối 7NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ANDROID APP CHO HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA NBDSNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G (LTE)NHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập