Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây hồng bì (clausena lansium lour) (LV00294)

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây hồng (Clausena lansium Lour.) (LV00294)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây hồng bì (Clausena lansium Lour.) (LV00294)
... tài : Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh dược học số hợp chất tự nhiên từ Hồng ( Clausena lansium Lour.) Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thành phần hóa học Hồng (Clausena ... trình tách chiết phân đoạn từ vỏ Hồng 35 3.2 Kết khảo sát thành phần hợp chất tự nhiên có phân đoạn dịch chiết từ vỏ Hồng 36 3.2.1 Định tính số hợp chất tự nhiên có vỏ Hồng 36 ... nghiên cứu Dựa mục tiêu nghiên cứu xác định nhiệm vụ cụ thể luận văn sau: Đưa quy trình tách chiết hợp chất từ Hồng (Clausena lansium Lour.) 12 Khảo sát thành phần hợp chất tự nhiên có vỏ Hồng Bì...
 • 89
 • 77
 • 0

Nghiên cứu tách triết đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt (Garcinia mangostana L.) (LV00285)

Nghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt (Garcinia mangostana L.) (LV00285)
... vt - Lỏ mng ct (Garcinia mangostana L.) - V qu mng ct (Garcinia mangostana L.) 4.1.2 Mu ng vt Chut nht trng tun tui, cõn nng t 14 16 g (Mus musculus chng Swiss) c mua ca Vin V sinh Dch t Trung ... cu tỏch chit v c tớnh sinh dc hc ca mt s hp cht t nhiờn t cõy Mng ct (Garcinia mangostana L.) Mc ớch nghiờn cu ca ti: - Nghiờn cu qui trỡnh tỏch chit, c tớnh hoỏ sinh v sinh hc ca mt s phõn ... Ngô Thị Hồng Thuý 31 Lun thc s chng đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 i tng nghiờn cu 2.1.1 Mu thc vt Lỏ mng ct (Garcinia mangostana L.) c thu hỏi vo thỏng nm 2008, ti Vnh Long Lỏ ti c sch,...
 • 86
 • 94
 • 0

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết rễ cây ba kích (Morinda officinalisHow)

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết rễ cây ba kích (Morinda officinalisHow)
... giỏm nh phõn loi A- Cõy Ba kớch non B-Cõy Ba kớch trng thnh Hỡnh 2.1 Cõy Ba kớch (Morinda officinalis How.) X lý mu: R Ba kớch c sch, sy khụ v thỏi nh Tin hnh ngõm r Ba kớch vi ethanol 80% nhit ... 14 Lun Thc s sinh hc CHNG TNG QUAN 1.1 Cỏc hp cht thc vt th sinh 1.1.1 Mt s khỏi nim c bn v hp cht thc vt th sinh Hp cht thc vt th sinh l cỏc sn phm ca cỏc quỏ trỡnh trao i cht c sinh thc vt ... vt th sinh Cỏc hp cht th sinh cú rt nhiu vai trũ quan trng, mang chc nng sinh thỏi c bit, giỳp cho thc vt sng sút, phỏt trin v tn ti: - Giỳp c th chng li bnh tt, ký sinh trựng, cỏc vi sinh vt...
 • 80
 • 107
 • 3

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea) (LV00290)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa và lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea) (LV00290)
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học số phân đoạn dịch chiết hợp chất tự nhiên từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ... Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh học số hợp chất tự nhiên dịch chiết từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Nguyễn ... học hoa v bưởi - Tìm hiểu khả kháng khuẩn phân đoạn dịch chiết từ hoa bưởi số chủng vi khuẩn gây bệnh - Tìm hiểu khả cao dịch chiết phân đoạn từ hoa bưởi có tác dụng làm giảm trọng lượng số số...
 • 62
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa và lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea)
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học số phân đoạn dịch chiết hợp chất tự nhiên từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ... Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh học số hợp chất tự nhiên dịch chiết từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Nguyễn ... học hoa v bưởi - Tìm hiểu khả kháng khuẩn phân đoạn dịch chiết từ hoa bưởi số chủng vi khuẩn gây bệnh - Tìm hiểu khả cao dịch chiết phân đoạn từ hoa bưởi có tác dụng làm giảm trọng lượng số số...
 • 61
 • 57
 • 0

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây (Allium Cepa L.)

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây (Allium Cepa L.)
... loi hoang dó; cõy trng nh Hnh tõy (Allium Cepa L.), Ti (Allium sativum L.), H (Allium schoenoprasum L.) Ti tõy (Allium porrum L.) thỡ chỳng c ỏnh giỏ cao Allium Cepa L cú tm quan trng kinh t ln, ... t nhiờn cú c Hnh tõy (Allium Cepa L.) nh lng polyphenol tng s theo phng phỏp Folin Ciocalteau Nghiờn cu tỏc dng h ng huyt ca cỏc phõn on dch chit c Hnh tõy (Allium Cepa L.) trờn mụ hỡnh chut ... t bin ung th Kt qu kho nghim 100 mg nng 34 ca cht chit xut khỏc ca Hnh tõy (Allium Cepa L.) v Ti (Allium sativum L.) cú nh hng nht nh v kh nng tn ti ca cỏc t bo u ỏc tớnh nuụi cy ng nghim [69]...
 • 77
 • 245
 • 0

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từcây khoai lang (Ipomoea batatas (L) Poir.)

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ lá cây khoai lang (Ipomoea batatas (L) Poir.)
... đặc điểm sinh dược học số phân đoạn dịch chiết từ Khoai lang ăn VD2 (Ipomoea batatas (L.) Poir.) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết số phân đoạn dịch chiết từ Khoai lang mô ... pháp nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết phân đoạn dịch chiết rau Khoai lang ăn VD2 (Ipomoea batatas (L.) Poir.) mô hình chuột đái tháo đƣờng mô type Để tìm hiểu tác dụng dịch chiết rau Khoai lang ... trình chiết rút trên, thu hiệu suất chiết rút phân đoạn hợp chất tự nhiên từ 3000 gam bột mịn Khoai lang khô bảng 3.1 Bảng 3.1 Hiệu suất chiết rút phân đoạn từ rau Khoai lang ăn VD2 Phân đoạn...
 • 75
 • 151
 • 0

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ cây bông ổi

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ cây bông ổi
... thuc vo c im ca tng flavonoid c th Gc t sinh quỏ trỡnh sinh lý bỡnh thng ca c th hay tỏc ng bờn ngoi l nguyờn nhõn gõy phỏ hy ADN, protein, lipid lm phỏt sinh nhiu bnh tt nguy him v s lóo húa cho ... vai trũ quan trng i cht ca cõy c gi l cỏc cht thc vt th sinh (plant secondary metabolites) Cn c vo tớnh cht húa hc, cỏc hp cht thc vt th sinh c chia thnh mt s nhúm chớnh nh: nhúm phenolic, nhúm ... gm 1- ht cng, xự xỡ [4] Hoa thc v hoa : 1.1.2 Phõn loi, ngun gc v phõn b cõy Bụng i Phõn b, sinh hc v sinh thỏi: Gc nhit i Chõu M, c thun húa tt c cỏc vựng nhit i ca th gii nc ta, cõy mc khp...
 • 68
 • 115
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc các hợp chất amit twg quả cây hồng (clausena lansium (lour ) skeels ở nghệ an)

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất amit twg quả cây hồng bì (clausena lansium (lour ) skeels ở nghệ an)
... (R=OOH) (17 5) Lansiumarin C (R = OH) 1.2.2.3 Amit Các hợp chất amit phân lập từ hồng (Clausena lansium (Lour. ) Skeels) clausenamit, zeta-clausenamit, neo-clausenamit, dehydro-clausenamit, demethyl-secoclausenamit ... chứa hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có triển vọng y dược Chính chọn đề tài Phân lập xác định cấu trúc hợp chất amit từ hồng (Clausena lansium (Lour. ) Skeels Nghệ An” từ góp phần xác định ... cộng [7] phân lập xác định cấu trúc 13 hợp chất cumarin đặt tên excavatin A (10 3), (10 4), C (10 5), D (10 6), E (10 7), F (10 8), G (10 9), H (11 0), I (11 1), J (11 2), K (11 3), L (11 4), L (11 5) từ C...
 • 82
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất lý học của một số hợp chất từ cyanidetính chất hoá học của một số hợp chất từ cyanidenghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linntách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ annghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốcnghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại thái nguyênnghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệunghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longcác phương pháp hóa lý nghiên cứu cấu trúc và đặc tính bột tio2 biến tínhnghiên cứu tách và xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim schefflera octophylla lour harms thuộc họ nhân sâm araliaceae ở nghệ annghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênđặc tính sinh thái học của cây rauđặc tính sinh vật học của cây đậu tươngbước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào caitách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhGiải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng Dệt may sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Việt nam gia nhập WTOGiải pháp triển khai tính chi phí kinh doanh tại xí nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu trực thuộc Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩuGiải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáSÁCH KINH điển tập 33 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANGiải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn thủ đô Hà nộiGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh Hà TâyLý thuyết hợp đồng kì hạnMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da công ty may chiến thắngGiao dịch quyền chọn trên thị trường chứng khoán Việt NamHạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt namBÊNH VAN TIM PHẠM NGUYỄN VINHHạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NovàPTNT tỉnh Nam ĐịnhHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Đức Hà TâyO TO TU LAI GOOGLEPhân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh cà mau (BIDV cà mau)Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà TrưngHành vi người tiêu dùng và chiến lược Marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam.PDFHiện đại hoá hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.PDFHình học tọa độ oxyzSÁCH KINH điển tập 37 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập