Đề chuyên đại học vinh môn sinh 2015

Đề thi thử và đáp án môn Sinh chuyên Đại Học Vinh lần 3 – 2015

Đề thi thử và đáp án môn Sinh chuyên Đại Học Vinh lần 3 – 2015
... 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Cõu hi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 De Mó 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 ... 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7...
 • 7
 • 230
 • 1

GIẢI bộ đề thi thử CHUYÊN đại học VINH lần 3 2015

GIẢI bộ đề thi thử CHUYÊN đại học VINH lần 3 2015
... giâyđầu,số lần giátrịtứcthờibằnggiátrịhiệudụnglà A 60 lần B 120 lần C 240 lần D 30 lần Hướng dẫn giải: Dễnhậnthấyứng1Tcó2 lần i=I,suyratrong1(s)cóN=2.f=2 60=120 lần i=I ... 30 0ns Hướng dẫn giải: c 6π.106 Tacó: f =  ω = 2πf =  rad / s  λ 36 0 Vì E B pha nên thời điểm cần tìm thời điểm E = E0 / π 6π.108 t  t = 3. 10-7  s  = 30 0ns VTLGtacó: φ = ωt  = 36 0 Học ... Giảm8 lần B tăng8 lần C tăng4 lần D Giảm4 lần Hướng dẫn giải: v0 ω0 v Tacó: ω = = n = r r0 n n ỨngquỹđạoLthìn=n1=2;ỨngquỹđạodừngNthìn=n2=4 Vậytốcđộgócgiảm8 lần Câu...
 • 9
 • 211
 • 1

Đề thi thử và đáp án Tiếng Anh THPT Chuyên Đại Học Vinh lần 3 – 2015 (Trắc nghiệm và tự luận)

Đề thi thử và đáp án Tiếng Anh THPT Chuyên Đại Học Vinh lần 3 – 2015 (Trắc nghiệm và tự luận)
... Mã đề 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 ... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Đáp án D D C B C A ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 De Mã đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ...
 • 8
 • 902
 • 6

Đề thi thử lần 2 chuyên Đại học Vinh môn vật lý

Đề thi thử lần 2 chuyên Đại học Vinh môn vật lý
... (19/04 /20 15) Các admin tham gia giải đề: Hinta, Gs Xoăn, Kai Shi, Ý, Văn Hữu Quốc, Hà Dũng Thông báo riêng page:  Tổ chức thi thử riêng page: Ngày: _ 29 /4: Thi thử đợt môn Toán _ 30/4: Thi thử ... đường vuông góc với AB B, phần từ vật chất M dao động với biên độ cực đại, diện tích nhỏ tam giác ABM có giá trị xấp xỉ A 5, 28 cm2 B 8, 4cm2 C 2, 43cm2 D 1, 62cm2 Câu 38: Một sóng điện tử có tần ... cuộn dây biến thi n tuần hoàn với chu kì 2 Q0 / I C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng điện trường tụ cực đại  I / Q D Điện trường tụ biến thi n theo thời gian với chu kì 2 Q0 / I Câu...
 • 5
 • 151
 • 0

Đề Thi Thử Lần 2 Chuyên Đại Học Vinh môn vật lý

Đề Thi Thử Lần 2 Chuyên Đại Học Vinh môn vật lý
... = 0, vật rắn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định ∆ Ở thời điểm t1 t2 = 4t1 , momen động lượng vật trục ∆ L1 L2 Hệ thức liên hệ L1 L2 A L2 = L1 B L2 = 4L1 C L1 = L2 D ... / 2; U L = U Khi ta có hệ thức A 8R = Z L ( Z L − Z C ) B R = Z L Z C C 5R = 7( Z L − Z C ) D R = ( Z L + ZC ) / Trang 2/ 4 - Mã đề thi 179 Câu 31: Một vật dao động điều hòa Động vật biến thi n ... đôi đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng 2 khoảng vân i2 = 3i1 Bước sóng 2 A 2 = 0,6 µ m B 2 = 0,5µ m C 2 = 0,75µ m D 2 = 0,56 µ m Câu 43: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp...
 • 4
 • 166
 • 0

Đề thi thử lần 01 Chuyên Đại học Vinh môn

Đề thi thử lần 01 Chuyên Đại học Vinh môn lý
... hai đầu tụ cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lúc 16 V, đồng thời u trễ pha so với i mạch π / Điện áp cực đại hai đầu tụ A 64 V B 48 V C 40 V D 50 V Trang 2/4 - Mã đề thi 135 Câu 30: ... dương trục Ox B Tốc độ sóng cm/s C Biên độ sóng cm D Tốc độ cực đại phần tử môi trường 100 cm/s - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 135 ... sáng A B C D Câu 35: Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại tụ Q0, tụ điện có điện dung C Khi lượng điện trường tụ điện lớn gấp n lần lượng từ trường cuộn cảm độ lớn hiệu điện hai tụ điện A...
 • 4
 • 191
 • 0

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa
... Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN HÓA LẦN Đại Học DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 132 D 209 C 132 D 209 ... khối lượng dung dịch thu giảm 9,87 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học so với khối lượng nước vôi ban đầu Mặt khác, thủy ... chất sinh từ CH3CHO phản ứng? A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Câu 30: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho khí NH3 tác...
 • 5
 • 82
 • 0

Cấu trúc đề thi đại học các môn năm 2015

Cấu trúc đề thi đại học các môn năm 2015
... đất Tổng số học Sinh thái học quần thể bảo vệ môi trường Tổng số Tổng số câu ba phần Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015 Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015 *Câu (2,0 ... vấn đề cho thi Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C) Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C) Câu 1, 2, (7,0 điểm): Lịch sử giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội ... năm 2000 Cấu trúc đề thi Đại học môn Sinh năm 2015 (khối B) Cấu trúc đề thi Đại học môn Sinh năm 2015 (khối B) Bộ Giáo dục Đào tạo Phần Nội dung Số câu chung Di truyền Cơ chế di truyền học Phần...
 • 14
 • 5,586
 • 5

Giải chi tiết đề thi Đại học 2013 môn Sinh học

Giải chi tiết đề thi Đại học 2013 môn Sinh học
... thành phần cấu trúc hệ sinh thái, kết luận sau không đúng? A Sinh vật phân giải có vai trò phân giải chất hữu thành chất vô B Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải C Các loài động ... vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ D Các loài thực vật quang hợp xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Giải: Không phải tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải, số vi sinh vật có khả quang ... dị quần thể bổ sung nhập cư Giải: Mọi biến dị có biến dị di truyền biến dị không di truyền Câu 19: Các khu sinh học (Biôm) xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là: A Đồng rêu hàn đới ...
 • 10
 • 139
 • 0

đề thi đại học 2016 môn sinh 1

đề thi đại học 2016 môn sinh 1
... chức thi để xét tốt nghiệp xét tuyển vào đại học, cao đẳng Nội dung thi môn sinh học nằm chương trình lớp 12 Đề thi đặt yêu cầu mức độ nhận biết, thông hiểu, vân dụng, vận dụng cao, tương tự đề thi ... B 19 A 34 A 49 B B 20 C 35 C 50 C B 21 C 36 D C 22 B 37 A A 23 B 38 A C 24 B 39 B 10 A 25 C 40 A 11 A 26 D 41 D 12 A 27 B 42 C 13 C 28 B 43 A 14 A 29 A 44 C 15 B 30 C 45 D BÁO CÁO: HƯỚNG DẪN HỌC ... câu ) giảm so với đề thi đại học từ năm 2 014 trở trứơc( giảm câu), đồng thời tăng số câu hỏi phần di truyền học( Từ 30 lên 33 câu) , phần sinh thái học tăng từ 10 câu lên 11 câu Do phần tiến...
 • 14
 • 1,080
 • 3

Đề thi Đại học 2011 môn Sinh

Đề thi Đại học 2011 môn Sinh
... Tiến hoá tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai tế bào sống B Tiến hoá tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai sau thể sinh vật nhân sơ C Tiến hoá sinh học giai đoạn ... Quan hệ cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến tượng: A Tiến hoá loài sinh vật B Diễn sinh thái C Suy giảm đa dạng sinh học D Mất cân sinh học quần xã Câu 43a Bệnh Alcapton niệu người gen lặn nằm NST ... vật đến sinh sống bãi cỏ nhận thấy loài chim ngăn cản bướm không hút mật hoa màu xanh Điều xảy chim rời khỏi đồng cỏ ? A Không có thay đổi ổ sinh thái bướm B Ổ sinh thái bướm mở rộng C Ổ sinh thái...
 • 5
 • 48
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an
... -Trang 6/7 - Mã đề thi 1 32 10 A A C D D D B B D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C C A B B C D A B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 1 32 21 D 31 22 A 32 23 B 33 24 A 34 C 25 35 B 26 36 27 B 37 28 C 38 29 A 39 ... (2n + + 1) B Trong loài, kết hợp giao tử đực có (n + 2) nhiễm sắc thể với giao tử có (n) nhiễm sắc thể tạo lai có nhiễm sắc thể (2n + + 1) (2n + 2) C Trong loài, kết hợp giao tử đực có (n + 2) ... tăng 6% năm B Số lượng cá thể quần thể năm thứ 122 5 C Tỉ lệ sinh sản quần thể 8% /năm D Mật độ cá thể năm thứ 0 ,27 cá thể/ha Câu 45: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang →...
 • 7
 • 1,789
 • 5

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An
... B A A B C C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D A D B A C B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C D C D B C A D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A B D A A C D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Câu 34 : Sinh vật sau sinh vật biến đổi gen? A Cà chua có gen làm chín bị bất hoạt B Cừu Đôly C Chuột cống mang gen sinh trưởng chuột nhắt D Giống lúa “gạo vàng” Trang 4/6 - Mã đề thi 133 Câu 35 : ... Trong hệ sinh thái có chu trình trao đổi vật chất D Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sinh quần xã, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vô sinh sinh cảnh Trang...
 • 6
 • 1,111
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại học 2010 môn sinhcấu trúc đề thi đại học 2013 môn sinhhướng dẫn giải đề thi đại học 2011 môn sinh họccấu trúc đề thi đại học 2012 mon sinh hocđáp án đề thi đại học 2012 môn sinhđề thi đại học 2009 môn sinhcấu trúc đề thi đại học 2014 môn sinhđề thi đại học 2011 môn sinhcấu trúc đề thi đại học các môn năm 2015đề chuyên đại học vinh năm 2013đề thi thử môn toán trường chuyên đại học vinh 2015đề thi thử đại học môn toán 2015 thpt chuyên đại học vinhđề thi thử môn lý chuyên đại học vinh 2015 lần 3đề thi thử môn lý chuyên đại học vinh 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015 và đáp ánĐề thi + đáp án tin học viên chức tỉnh Cà Mau 2017luận văn tốt nghiệp kế toán tập hợp và tính giá thành sản phẩmXÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA TRÊN NỀN TẢNG NODE.JSTÍCH hợp TRONH dạy học môn TOÁNNghiên cứu quá trình pha chế dầu thủy lực vi nhũ trong khai thác than hầm lòNghiên cứu các giải pháp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng LANBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANGBÀI HOAN CHINH CƠ CHẾ QUẢN Ý DI TÍCH VĨNH PHÚCVai trò của báo in việt nam trong thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tếkhoa luan nang cao chat luong tuyen dung nhan luc tai doanh nghiep Hoang TungThiết kế mô hình máy tẩm sấy tự động cho stator quạt điệnBÁO CÁO ĐTM DƯN ÁN Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng apatit khu Làng Mô, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào CaiQuy hoạch hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; giai đoạn 20202030Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân HòaBÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP kinh tế tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghiệpĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐỒNG KỴ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINHỨng dụng mô hình toán dự báo dòng chảy đến hồ Buôn Kuop trên hệ thống sông SrepokThiết kế cung cấp điện phân xưởng sửa chửa cơ khí công ty than Dương DuyTăng cường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọQuản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường THPT thành phố thái bình, tỉnh thái bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập