Cac cau hoi trac nghiem bao hiem trong kinh doanh

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)
... máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) hợp đồng bảo hiểm ký dựa trên: a Giá trị bảo hiểm b Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm c Giá trị thoả thuận d Không câu Phần 6: Bảo hiểm xây ... 3/4 trách nhiệm đâm va d Tuỳ trường hợp Phần 4: Bảo hiểm hàng không Trong loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? a Thân máy bay b TNDS ... 2: Bảo hiểm hàng hải Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người lợi ích bảo hiểm là: a Người xuất b Người nhập c Tuỳ thời điểm d Không câu Bảo hiểm hàng hoá XNK loại hình bảo hiểm...
 • 6
 • 12,947
 • 507

câu hỏi trắc nghiệm môn quản tị kinh doanh

câu hỏi trắc nghiệm môn quản tị kinh doanh
... ngành ntn: a Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành b Cấu trúc ngành c Chuối giá trị doanh nghiệp d Đặc tính kỹ thuật ngành CHƯƠNG 7_ TỔ CHỨC Đơn vị doanh nghiệp kinh doanh đơn ngành quy mô vừa nhỏ, ... Chrysalis88 Doanh nghiệp phân khâu theo hình thức đến cuối chu kỳ kinh doanh, phần đóng góp lợi nhuận doanh số cá phận rõ ràng a Theo chức b Theo sản phẩm ... cách tự Những yêu cầu mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp không cần thiết? a Tỷ suất lợi nhuận cần đạt so với năm trước b Tỷ suất lợi nhuận chung doanh nghiệp c Doanh nghiệp pahỉ nỗ lực cao đạt d Trong...
 • 11
 • 705
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... trường kinh doanh quốc tế tương lai a Những vướng mắc mậu dịch quốc tế nước công nghiệp b Sự thống trị văn hóa doanh nghiệp Châu Âu c Nợ quốc tế nước phát triển d Đô la Mỹ không giữ vai trò thống trị ... d Lợi nhuận liên doanh quốc tế e Nhập xuất 17.Điều sau yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường nội ... lớn cho trình quốc tế hoá 71.Tất điều sau với việc mang quốc tịch công ty đa quốc gia, ngoại trừ a Công ty bị chi phối luật pháp nước chủ nhà dù kinh doanh quốc gia b Hoạt động kinh doanh công ty...
 • 11
 • 13,780
 • 114

75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... thể khác biệt kinh doanh nội địa kinh doanh quốc tế a Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay trả tiền mặt b Cho th nhượng quyền kinh doanh c Hợp đồng quản trị khác biệt ngơn ... nhuận liên doanh quốc tế e.Nhập xuất 17 Điều sau khơng thể yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi q trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường ... hiệp kinh tế hình thức hợp kinh tế cao nhất, đặc trưng tự dịch chuyển hàng hố, dịch vụ, nhân tố sản xuất quốc gia việc thiết lập sách kinh tế chung cho quốc gia thành viên Một liên hiệp kinh tế...
 • 29
 • 1,617
 • 37

Các câu hỏi ôn tập giao tiếp trong kinh doanh

Các câu hỏi ôn tập giao tiếp trong kinh doanh
... chứa câu hỏi, câu nói đối tác giao tiếp Câu 3: THEO ANH/CHỊ, GIAO TIẾP BẰNG HÌNH THỨC VIẾT CÓ TẦM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH? HÃY PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VIẾT THƯ TÍN TRONG KINH ... đợi Câu 5: CÁC NGUYÊN TẮC KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VÀ NỔI GIẬN, ANH/CHỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Trong giao tiếp xã hội giao tiếp kinh doanh, có nguyên tắc cần phải ... TRONG KINH DOANH Trong kinh tế số nay, hình thức giao tiếp đại, giao tiếp từ xa xuất ngày nhiều, phổ biến, kiểu văn bản, thư tín truyền thống nguyên giá trị nó, chuyển tải đầy đủ thông tin mà...
 • 10
 • 721
 • 12

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG pps

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG pps
... = Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 - Phương pháp toạ độ mặt phẳng Tổ Toán -Trường THPT Vinh Lộc Câu 13: Tìm điểm M (có hoành độ tung độ số nguyên) nằm đường thẳng x = -3 + 2t  : cách điểm A(1,- ... (0;8) c (1;0) d (0,0) (0;-8) Câu 47: Tìm toạ độ cua điểm M Ox cho cách hai đường thẳng: 3x- 2y - = 3x- 2y+ = Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 - Phương pháp toạ độ mặt phẳng Tổ Toán -Trường THPT ... học 12 - Phương pháp toạ độ mặt phẳng Tổ Toán -Trường THPT Vinh Lộc Câu 35: Khoảng cách từ điểm M(5;-1) đến đường thẳng 3x + 2y + 13 = là: a 28\ 13 b c 13 d x y   là: Câu 36: Khoảng cách từ...
 • 10
 • 776
 • 32

Các câu hỏi trắc nghiệm thành phần hóa học tế bào

Các câu hỏi trắc nghiệm thành phần hóa học tế bào
... phân tế bào sinh tinh ? A B C 16 D 32 36 Câu khẳng định liên quan đến tế bào người có (22+X) NST ? A Đó tế bào sinh dưỡng B Đó tế bào sinh dục C.Đó tế bào vừa trãi qua nguyên phân D Đó tế bào ... chụp hiển vi tế bào loài phân chia thấy tế bào có 19 NST, NST gồm chromatid Tế bào kì ? A Kì đầu nguyên phân B Kì đầu giảm phân I C Kì đầu giảm phân II D Kì giảm phân II 31.Xét tế bào sinh trứng ... D Các NST tương đồng xếp hai hàng mặt phẳng xích đạo tế bào Đề sử dụng cho câu 19,20,21 Một tế bào có nhiễm sắc thể 2n = Quan sát tiêu tế bào nguyên phân thấy nhiễm...
 • 2
 • 2,013
 • 3

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học
... đồng hợp trội tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần B tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần C tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D tỉ lệ kiểu gen dị hợp ... XM Y D XM XM × XM Y Câu 10: (ĐH 07) Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể A ... hạt nảy mầm Trong số hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết A 36% B 16% C 25% D 48% Câu 39: (ĐH 09) Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có...
 • 7
 • 423
 • 8

VẬN DỤNG KIẾN THỨC SAU MỖI BÀI ĐỂ TẠO RA CÁC CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12

VẬN DỤNG KIẾN THỨC SAU MỖI BÀI ĐỂ TẠO RA CÁC CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12
... VIỆC VẬN DỤNG KIẾN THỨC SAU MỖI BÀI ĐỂ TẠO RA CÁC CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 Qua trình dạy học khối lớp 12 trường BTTH thấy môn sinh học số lượng tiết học có hạn tuần học ... học sinh nắm vững kiến thức sau học Sau hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập thi thấy dù có tạo hay chưa tạo hệ thống câu hỏi sau học trình suy nghĩ quanh nội dung để tạo câu hỏi học sinh ... phương pháp hỏi đáp để học sinh trả lời học sinh nhà tự làm Bước 2, 3: *Sử dụng ý tìm để tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn -Mỗi ý sử dụng để tạo từ đến nhiều câu hỏi ,kiểu câu hỏi trắc nghiêm...
 • 18
 • 219
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập