Luận văn thạc sĩ giọng điệu truyện ngắn nguyễn quang sáng

Giọng điệu truyện ngắn nguyễn quang sáng

Giọng điệu truyện ngắn nguyễn quang sáng
... Chương Giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng trước 1975 Chương Giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng sau 1975 11 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng GIỚI THUYẾT CHUNG VỀ GIỌNG ĐIỆU 1.1 Các quan niệm giọng điệu ... hiểu giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng qua phương diện sau: Các yếu tố chi phối hình thành giọng điệu Nguyễn Quang Sáng; Các giọng điệu chủ đạo truyện ngắn ông Từ xác định phong cách sáng ... tạo nên giọng điệu đặc trưng giọng ngợi ca, trang trọng Và giọng điệu sử thi, hào hùng giọng nền” chủ đạo truyện ngắn sáng tác trước năm 1975 nhà văn Nguyễn Quang Sáng Nguyễn Quang Sáng chủ...
 • 82
 • 142
 • 0

Luận văn thạc Tạo sự truyền miệng tích cực thông qua mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên trong ngành Ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Tạo sự truyền miệng tích cực thông qua mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên trong ngành Ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - NGUYỄN NGỌC QUỲNH DƯƠNG TẠO SỰ TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC THÔNG QUA MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN ... Tạo truyền miệng tích cực thông qua mối quan hệ khách hàng nhân viên ngành ngân hàng địa bàn TP. HCM” để làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xem xét tác động thành phần mối quan hệ khách ... phần mối quan hệ khách hàng nhân viên truyền miệng ngành ngân hàng địa bàn thành phồ Hồ Chí Minh (TP. HCM) Dữ liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ bảng câu hỏi gửi cho khách hàng ngân hàng TP. HCM...
 • 93
 • 304
 • 2

Luận văn thạc về Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam
... n v tín d ng ngân hàng góp ph n phát tri n kinh t h p tác Chương 2: Th c tr ng tín d ng ngân hàng góp ph n phát tri n kinh t h p tác Vi t Nam Chương 3: Gi i pháp tín d ng ngân hàng góp ... V TÍN D NG NGÂN HÀNG GÓP PH N PHÁT TRI N KINH T H P TÁC XÃ 1.1 KINH T H P TÁC XÃ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1.1.1 Khái ni m h p tác phát tri n kinh t h p tác ... ph n phát tri n kinh t h p tác Vi t Nam 7 CHƯƠNG NH NG V N CƠ B N V TÍN D NG NGÂN HÀNG GÓP PH N PHÁT TRI N KINH T H P TÁC XÃ 1.1 KINH T H P TÁC XÃ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I...
 • 218
 • 550
 • 2

Luận văn thạc về xây dựng ngân hàng ngoại thương VN thành tập đoàn tài chính

Luận văn thạc sĩ về xây dựng ngân hàng ngoại thương VN thành tập đoàn tài chính
... QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG 1.1/ Khái niệm tập đoàn tài ngân hàng (TC-NH) 1.2/ Cơ cấu tổ chức mô hình tập đoàn tài chính -ngân hàng 1.2.1/ Cơ cấu tổ chức tập đoàn tài chính -ngân hàng ... thực luận văn với đề tài: 11 “XÂY DỰNG NHNTVN THÀNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG SAU CỔ PHẦN HÓA” MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu tổng quan lý luận tập đoàn tài chính -ngân hàng tham ... hoàn thiện luận văn mở rộng kiến thức công tác nghiên cứu sau 13 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1.1/ Khái niệm tập đoàn tài - ngân hàng ( TC - NH) Tập đoàn tài - ngân hàng thực...
 • 111
 • 363
 • 0

luận văn thạc Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

luận văn thạc sĩ Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế
... làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế 70 3.1 Phơng hớng khôi phục phát triển làng nghề truyền thống nói chung làng nghề truyền thống phục vụ du lịch nói riêng tỉnh Thừa Thiên ... Trang Mở đầu Chơng 1: số vấn đề lý luận thực tiễn làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 1.1 Khái niệm làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 1.2 Mối quan hệ làng nghề truyền thống hoạt động du lịch ... dịch vụ làng nghề truyền thống du khách tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2 Tình hình hoạt động làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 44 44 49 Chơng 3: phơng hớng giải pháp nhằm khôi phục...
 • 108
 • 438
 • 0

luận văn thạc Hoàn thiện truyền thông marketing của công ty MobiFone Global

luận văn thạc sĩ Hoàn thiện truyền thông marketing của công ty MobiFone Global
... động truyền thông marketing công ty MobiFone Global, câu hỏi đặt cần giải là: - Truyền thông truyền thông marketing gì? Hoàn thiện truyền thông marketing doanh nghiệp gì? - Vai trò truyền thông marketing ... triển truyền thông marketing công ty MobiFone Global thị trường (trong nước quốc tế) nước, hoạt động truyền thông nói chung truyền thông dịch vụ công ty truyền thông công ty thương hiệu công ty MobiFone ... việc truyền thông marketing nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty MobiFone Global chưa tốt Xuất phát từ vấn đề tác giả lựa chọn đề tài: Hoàn thiện truyền thông marketing công ty MobiFone Global ...
 • 149
 • 444
 • 0

luận văn thạc Phát Triển Truyền Thông Thương Hiệu Của Tổng Công Ty May Nhà Bè

luận văn thạc sĩ Phát Triển Truyền Thông Thương Hiệu Của Tổng Công Ty May Nhà Bè
... hàng Tổng Công Ty 2.2 Khái quát thương hiệu Tổng Công Ty May Nhà 2.2.1 Các thương hiệu Tổng Công Ty May Nhà Thương hiệu NBC Tổng Công Ty: Thương hiệu “NBC” Tổng Công Ty May Nhà giới thiệu ... ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ 2.1 Tình hình kinh doanh Tổng Công Ty May Nhà 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công Ty May Nhà Trụ sở nhà xưởng Tổng ... NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề tài “ Phát Triển Truyền Thông Thương Hiệu Của Tổng Công Ty May Nhà ” góp phần làm rõ vai trò thương hiệu truyền thông thương hiệu Tổng Công Ty May Nhà nói...
 • 97
 • 498
 • 0

Luận văn thạc ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy và neural

Luận văn thạc sĩ ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy và neural
... thành cấu trúc điều khiển thích nghi Chúng ta giới thiệu vài cách liệu huấn luyện mạng nơron thu công việc liên quan đến điều khiển :  Sao chép từ điều khiển có: Nếu có điều khiển điều khiển thiết ... thông số  Điều khiển Feedback: bù tín hiệu, cung cấp tín hiệu điều khiển hiệu chỉnh cần thiết để điều chỉnh loại nhiễu lân cận nhỏ xung quanh quỹ đạo điều khiển Bộ điều khiển điều khiển mờ ứng ... cứng -Mạng Mờ-Nơron điều khiển Hexapod Di động, 1993-2000 Điều khiển Robot Mạng Nơron gọi Điều khiển khớp mô hình tiểu não CMAC Albus 1975 –1979 Giáo s F.L.Lewis,Viện nghiên cứu Robot Tự động...
 • 150
 • 149
 • 0

Luận văn thạc mạng điều khiển fuzzy và neural

Luận văn thạc sĩ  mạng điều khiển fuzzy và neural
... thành cấu trúc điều khiển thích nghi Chúng ta giới thiệu vài cách liệu huấn luyện mạng nơron thu công việc liên quan đến điều khiển :  Sao chép từ điều khiển có: Nếu có điều khiển điều khiển thiết ... thông số  Điều khiển Feedback: bù tín hiệu, cung cấp tín hiệu điều khiển hiệu chỉnh cần thiết để điều chỉnh loại nhiễu lân cận nhỏ xung quanh quỹ đạo điều khiển Bộ điều khiển điều khiển mờ ứng ... -2-  Điều khiển Feedforward : điều khiển neuro-mờ cung cấp tín hiệu điều khiển để lái đối tượng phi tuyến theo quỹ đạo setpoint Bộ điều khiển điều khiển mờ ứng dụng khả học mạng nơron để...
 • 150
 • 109
 • 0

Luận văn thạc Đo lường truyền dẫn lãi suất tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Đo lường truyền dẫn lãi suất tại Việt Nam
... ng nh c lãi su t, t c s u ch nh sách ti n t nh t ên lãi su t sách (lãi su t tái chi t kh u, lãi su t tái c p v n) m i có th i lãi su t bán l (bao g m lãi su t cho vay, lãi su t ti n g i, lãi su ... t lãi su rõ dài h n GR LR TCK ng c a lãi su t sách lãi su t bán l ng c a lãi su t sách lãi suât bán l th i th y r ng lãi su t sách lãi su t bán l có xu ng xét theo t ng th c bi t th hi n rõ lãi ... c lãi su t nh u ki n ngân hàng nh Ngân Hàng Trung nh Lãi su t g i lãi su t tái chi t kh u Các lo i lãi su c lãi su t tín d ng c p cho n n kinh t lãi su u g n ch t v i lãi su t tái chi t kh u lãi...
 • 81
 • 75
 • 0

LUẬN VĂN THẠC CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM
... h Nguy n Kh c Qu c B ng c a sách ti n t lên n n kinh t Vi t Nam Bài nghiên c sách ti n t c pt i Vi t Nam s ng c a a bi ng c a sách ti n t c a M lên n n kinh t Vi t Nam Bài 16 nghiên c u s d u ... c tiêu c a lu phát s ng c a sách ti n t ng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu nl m u qu c a kênh truy n d n sách ti n t t i Vi t Nam B ng cách s d mô hình VAR, tác gi ng c a sách ti n t n cú s c bên n ... lãi su t i di n cho sách ti n t t i Vi t Nam V i m ng c a sách ti n t , tác gi s s d ng ti n m r ng c sách ti n t b m c tiêu ho ng th c ng c xem nh c a CSTT c a NHTW Vi t Nam (SBV, 2003) Bên...
 • 143
 • 105
 • 0

Luận văn thạc Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013
... 1 Oil -1 .689641 -6 .044090* FFR -1 .932219 -3 .547998** IR -1 .974474 -6 .056331* M2 -1 .535697 -4 .169004* VNI -0 .328787 -1 5.05497* CPI 1.356452 -3 .963500* Y -1 .249354 -7 .676395* EX -0 .066763 -4 .336005* ... 1.21e-22 5.28e-24* -2 3.43366 -2 4.85911 -2 5.82880 -2 8.67330 -3 3.38675* -2 3.12179* -2 2.05231 -2 0.52706 -2 0.87662 -2 3.09514 -2 3.31581 -2 3.79842 -2 3.82526 -2 5.72692 -2 9.49753* * indicates lag order ... 0.0 -. 01 -0 .5 -. 02 -1 .0 -1 .5 -. 03 10 12 14 16 10 12 14 16 Response of DCPI to Shock3 Ch s giá CPI Responseng khoán VNI Giá ch of DVNI to Shock3 015 03 010 02 005 01 000 00 -. 005 -. 01 -. 010 -. 02...
 • 97
 • 90
 • 0

Luận văn Thạc Hiệu ứng truyền dẫn từ lãi suất chính sách đến lãi suất thị trường

Luận văn Thạc sĩ Hiệu ứng truyền dẫn từ lãi suất chính sách đến lãi suất thị trường
... trình dẫn truyền từ lãi suất sách (lãi suất tái chiết khấu) đến lãi suất thị trường tiền tệ (lãi suất liên ngân hàng), từ lãi suất thị trường tiền tệ (lãi suất liên ngân hàng) truyền dẫn đến lãi suất ... tới lãi suất bán lẻ (đặc biệt lãi suất cho vay) Ở Mỹ lãi suất ngân hàng trung ương truyền dẫn hiệu lãi suất thị trường tiền tệ Sự truyền dẫn lãi suất gần hoàn toàn dài hạn dẫn truyền từ lãi suất ... dẫn truyền từ lãi suất sách tới lãi suất thị trường tiền tệ ngắn hạn, dẫn truyền giai đoạn biến động kinh tế lại cao trước biến động Còn dài hạn dẫn truyền từ lãi suất sách tới lãi suất thị trường...
 • 81
 • 117
 • 0

Luận văn Thạc Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nến kinh tế Trường hợp ở Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nến kinh tế Trường hợp ở Việt Nam
... kinh tế nào? - Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế thực thông qua biến kinh tế nào? Kênh dẫn truyền đóng vai trò quan trọng chế dẫn truyền sách tiền tệ Việt Nam? - Hướng tác động sách tiền tệ ... i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ CỦA MỘT NỀN KINH TẾ: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM kết nghiên cứu thân Các tài liệu nội dung nghiên cứu ... sách tiền tệ Vì để có sách tiền tệ phù hợp, đòi hỏi nhà hoạch định sách phải có hiểu biết rõ ràng chế truyền dẫn tiền tệ tầm quan trọng kênh truyền dẫn, ảnh hưởng kênh truyền dẫn đến khu vực kinh...
 • 78
 • 161
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ về tín dụng ngân hàngđề tài luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hànggiọng điệu truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng 8truyện ngắn nguyễn quang sang của vân thanhđặc điểm thi pháp truyện ngắn nguyễn quang sángthế giới nhân vật trong truyện ngắn nguyễn quang sángtruyện ngắn nguyễn quang sángtìm hiểu phương ngữ nam bộ trong truyện ngắn nguyễn quang sángđặc điểm câu trần thuật trong truyện ngắn nam cao và truyện ngăn nguyên hồng luận văn thạc sĩ ngữ vănđặc điểm truyện ngắn ma văn kháng thời kì đổi mới luận văn thạc sĩ của nguyễn hồng thắm năm 2010luận văn thạc sĩ nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn nam cao của phạm thị lươngluận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàngĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Giáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiTiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập