Dieu hoa kk tren oto

THIẾT BỊ LẠNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ

THIẾT BỊ LẠNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ
... không khí hay gọi lấy không khí sạch, điều khiển tuần hoàn không khí ôtô đ ưa không khí từ bên vào không gian ôtô Hầu hết hệ thống làm lạnh định vị bốc (hay lõi sưởi ấm) cho toàn dòng không khí ... điều hòa Điều khiển dòng không khí tức điều khiển nhiệt độ không khí xe điều khiển phân phối không khí không gian xe Hệ thống điều khiển dòng không khí bao gồm: Bảng điều khiển, cấu điều khiển, ... cửa hỗn hợp) 1.3.5 Điều khiển hệ thống điều h òa không khí kiểu khí Hệ thống điều khiển điều h òa không khí kiểu khí bao gồm bảng điều khiển với cần gạt, cánh tay đ òn hệ thống dây cáp Khi thay...
 • 80
 • 824
 • 2

Xác định đoạn điều hòa gen trên trình tự ADN bằng phương pháp tính toán

Xác định đoạn điều hòa gen trên trình tự ADN bằng phương pháp tính toán
... 1.1.2 .Điều hòa hoạt động gen Sự hoạt động gen khác tế bào Đây kết trình gọi điều hòa hoạt động gen Quá trình định phát triển phản ứng gen môi trường Ở trình phiên mã, hoạt động gen bị điều khiển ... có Trong nhóm phương pháp nhóm phương pháp mô hình phân biệt có điểm trội so với nhóm phương pháp khác Chính thế, phương pháp đề xuất luận văn thuộc nhóm tương tự với phương pháp trình bày [3] ... mẫu, trình cài đặt phương pháp xác định vùng tăng cường giới thiệu chương 2, tiêu chí để đánh giá tính hiệu phương pháp, đánh giá kết quả, so sánh kết với phương pháp khác, đưa nhận xét phương pháp...
 • 25
 • 204
 • 0

HAC hệ THỐNG điều KHIỂN điều hòa, sưởi TRÊN NISSAN VERSA SEDAN 2012

HAC hệ THỐNG điều KHIỂN điều hòa, sưởi TRÊN NISSAN VERSA SEDAN 2012
... 2011 HAC- 18 2012 Versa Sedan MANUAL AIR CONDITIONING SYSTEM [MANUAL AIR CONDITIONING] < WIRING DIAGRAM > A B C D E F G H HAC J K L M N O ABIIA0731GB P Revision: July 2011 HAC- 19 2012 Versa Sedan ... 2011 HAC- 20 2012 Versa Sedan MANUAL AIR CONDITIONING SYSTEM [MANUAL AIR CONDITIONING] < WIRING DIAGRAM > A B C D E F G H HAC J K L M N O ABIIA0733GB P Revision: July 2011 HAC- 21 2012 Versa Sedan ... ABIWA0207GB Revision: July 2011 HAC- 23 2012 Versa Sedan MANUAL HEATER SYSTEM [MANUAL AIR CONDITIONING] < WIRING DIAGRAM > ABIIA0735GB Revision: July 2011 HAC- 24 2012 Versa Sedan DIAGNOSIS AND REPAIR...
 • 51
 • 124
 • 0

HA hệ THỐNG điều hòa, sưởi TRÊN NISSAN VERSA SEDAN 2012

HA hệ THỐNG điều hòa, sưởi TRÊN NISSAN VERSA SEDAN 2012
... Abnormal Pressure HA- 25 Low-pressure side becomes negative Go to Trouble Diagnosis Procedure for Abnormal Pressure HA- 25 Revision: July 2011 HA- 24 HAC-27 HA- 14 HA- 27 HAC-34 2012 Versa Sedan REFRIGERATION ... accuracy of the cylinder is generally less than that of an electronic scale or of quality recycle/recharge equipment Revision: July 2011 HA- 8 2012 Versa Sedan PREPARATION < PREPARATION > PREPARATION ... rotary compressors (NISSAN only) Lubricity: 40 m (1.4 US fl oz, 1.4 Imp fl oz) S-NT197 Revision: July 2011 HA- 9 J K L S-NT196 — ( — ) NISSAN A/C System Oil Type R HA 2012 Versa Sedan M N O P PREPARATION...
 • 40
 • 192
 • 0

Xác định sự cố máy điều hòa dựa trên đồ thị mollier

Xác định sự cố máy điều hòa dựa trên đồ thị mollier
... thay đổi rộng điều kiện máy lạnh hoạt động Khi thay đổi trạng thái điều kiện phác họa đồ thị, trạng thái giá trị phần thiết bị ước lượng Đồ thị gọi đồ thị P-h Trục đứng đồ thị P-h xác định giá trị ... đứng đồ thị P-h xác định giá trị áp suất (P), trục nằm ngang xác định giá trị entanpi (h) Đồ thị P-h gọi đồ thị áp suất- entanpi” Tên Mollier có nguồn gốc từ tên người phát minh nó, ‘Morieru’ ... lượng chất lỏng bão hòa 0°C định nghĩa 200kJ/kg ASEAN/OCEANIA TRAINING CENTER Căn Làm để đọc đồ thị Mollier (P-h) iii Đường lỏng bão hòa: Môi chất hóa lỏng điểm sôi đường lỏng bão hòa Đường nối liền...
 • 30
 • 1,863
 • 4

Tổng quan hệ thống điều hòa trong xe ôtô pdf

Tổng quan hệ thống điều hòa trong xe ôtô pdf
... gió cưỡng Trong hệ thống thông gió cưỡng bức, người ta sử dụng quạt điện hút không khí đưa vào xe Các cửa hút cửa xả không khí đặt vị trí hệ thống thông gió tự nhiên Thông thường, hệ thống thông ... thông gió dùng chung với hệ thống thông khí khác (hệ thống điều hoà không khí, sưởi ấm) Bộ lọc không khí Chức Một lọc đặt cửa hút điều hoà không khí để làm không khí đưa vào xe Thay Khi lọc không ... kính xe Điều hoà không khí phận để: Điều khiển nhiệt độ thay đổi độ ẩm xe Điều khiển tuần hoàn không khí xe Lọc làm không khí Bộ sưởi ấm Người ta dùng...
 • 9
 • 236
 • 9

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ 1.1 Giới thiệu chung hệ thống điều hòa không khí ô tô Hệ thống điện điều hòa không ôtô hệ thống môi chất tuần hoàn khép kín, kết cấu với phận ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- 07/2015 GVHD: ThS LÝ VĂN TRUNG PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho giáo vên hướng dẫn) Tên đề tài: Thiết kế chế tạo hình hệ thống điều hòa không khí ôtô Nhóm ... R12 với R134a - Không sử dụng máy hút chân không chung hệ thống R12 4.8.1 Xả gas hệ thống điều hòa không khí ôtô Lắp ráp đồng hồ đo vào hệ thống điều hòa không khí ô tô Đặt núm điều khiển vào...
 • 59
 • 89
 • 0

Đồ án môn tốt nghiệp- hệ thống điều hòa trên oto

Đồ án môn tốt nghiệp- hệ thống điều hòa trên oto
... ạp sút tháúp 56 2.3 Hãû thäúng phán phäúi khê .56 2.3.1 Âënh hỉåïng lưng giọ nhåì bäü kiãøm soạt nhiãût âä 57 2.3.2 Cạc chãú âäü phán phäúi khäng khê .59 CHØN ÂOẠN, ... s truưn âi nhanh chọng xun qua âoản dáy âäưng Trong dáy âäưng nhiãût s lỉu thäng tỉì phán tỉí ny sang phán tỉí 1.2.1.2 Sỉû âäúi lỉu : Nhiãût cọ thãø truưn dáùn tỉì váût thãø ny sang váût thãø ... khê lảnh âỉåüc âáøy vo hãû thäúng phán phäúi khäng khê bàòng quảt giọ (4) Do sỉû bay håi ca mäi cháút lảnh thãø lng gin lảnh nãn nhiãût ca dng khê áúm âi qua thán gin lảnh âỉåüc truưn cho mäi cháút...
 • 106
 • 1,007
 • 10

Nghiên cứu Một số yếu tố sử dụng khai thác ảnh hưởng đến chất lượng phanh trên ôtô không có hệ thống điều hoà lực phanh

Nghiên cứu Một số yếu tố sử dụng khai thác ảnh hưởng đến chất lượng phanh trên ôtô không có hệ thống điều hoà lực phanh
... Tùng CKÔTÔ_B_K43 Đề tài: Nghiên cứu số yếu tố sử dụng khai thác ảnh hởng đến chất lợng phanh ôtô hệ thống điều hoà lực phanh Hình II-1: Quan hệ quãng đờng phanh hệ số bám Nh ta thấy, hệ số bám ... tài: Nghiên cứu số yếu tố sử dụng khai thác ảnh hởng đến chất lợng phanh ôtô hệ thống điều hoà lực phanh III.2.1 Giới thiệu thông số xe ôtô chọn nghiên cứu 48 III.2.2 Tính toán số đại lợng hệ ... Thanh Tùng CKÔTÔ_B_K43 Đề tài: Nghiên cứu số yếu tố sử dụng khai thác ảnh hởng đến chất lợng phanh ôtô hệ thống điều hoà lực phanh Hình II-3: Quan hệ thời gian phanh hệ số bám Thời gian phanh tiêu...
 • 65
 • 417
 • 0

Tài liệu Hệ thống điều hòa không khí trên oto pdf

Tài liệu Hệ thống điều hòa không khí trên oto pdf
... hút không khí đưa vào xe Các cửa hút cửa xả không khí đặt vị trí hệ thống thông gió tự nhiên Thông thường, hệ thống thông gió dùng chung với hệ thống thông gió khác (hệ thống điều hoà không khí, ... dầu qui định mạch hệ thống điều hoà Một điều cần ý bảo dưỡng hệ thống điều hòa xe mở mạch môi chất thông với không khí, môi chất bay xả khỏi hệ thống Tuy nhiên dầu máy nén không bay nhiệt độ ... hòa không khí lại có nước chảy từ hệ thống này? Các bạn hiểu điều lượng nước không khí tăng lên nhiệt độ không khí cao giảm xuống nhiệt độ không khí giảm xuống Khi qua giàn lạnh, không khí làm...
 • 11
 • 1,644
 • 52

Hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm trên ôtô pdf

Hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm trên ôtô pdf
... thường, hệ thống thông gió dùng chung với hệ thống thông khí khác (hệ thống điều hoà không khí, sưởi ấm) (1/1) -2- Kỹ thuật viên chẩn đoán Điều hoà không khí Hệ thống sưởi ấm điều hoà không khí ... đoán Điều hoà không khí Nguyên lý hoạt động chức Hệ thống sưởi ấm điều hoà không khí Các cánh điều tiết không khí Các cánh điều tiết không khí Việc điều khiển dòng không khí vào xe, nhiệt độ không ... đoán Điều hoà không khí Hệ thống sưởi ấm điều hoà không khí Khái quát Điều khiển nhiệt độ Điều khiển nhiệt độ Điều hoà không khí ôtô điều khiển nhiệt độ cách sử dụng két sưởi giàn lạnh, cách điều...
 • 30
 • 1,326
 • 9

luận văn cơ khí giao thông phân tích nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương phåp khắc phục, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ôtô

luận văn cơ khí giao thông phân tích nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương phåp khắc phục, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ôtô
... hành khắc phục, sữa chữa hệ thống điện lạnh ( điều hòa không khí) ô tô” 1.2 Mục đích nguyên cứu GVHD: NGUYỄN NHỰT DUY SVTH: VÕ BÁ HÒA (1097253) Chương I Đề tài Phân tích nguyên nhân hỏng đề xuất ... VÕ BÁ HÒA (1097253) 11 Chương III CHƯƠNG III HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ 3.1 Khái quát hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô 3.1.1 Cấu trúc hệ thống điều hòa không khí tự ... pháp điều khiển điều hòa  Đưa ng dẫn phân tích số sơ đồ mạch điện điều hòa hãng xe tiêu biểu  Chẩn đoán sửa chữa hỏng thường gặp hệ thống điều hòa không khí ô tô theo phương pháp sửa chữa, ...
 • 80
 • 145
 • 0

KHAI THÁC, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRÊN ÔTÔ

KHAI THÁC, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRÊN ÔTÔ
... 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ .110 CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH 110 1.1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH: 110 1.2 YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG ... hạn đề tài: KHAI THÁC, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRÊN ÔTÔ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY “ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN VĂN TIẾN PHẦN : KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ CHƯƠNG ... kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng hệ thống điều hòa không khí ôtô nên chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: “ KHAI THÁC, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRÊN ÔTÔ ” Phương pháp...
 • 128
 • 68
 • 0

GIÁO TRÌNH BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ

GIÁO TRÌNH BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ
... thuật bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô Thời gian: 17 Mục tiêu: - Phát biểu trình tự yêu cầu kỹ thuật quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô - Thực hành bảo ... chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa sai hỏng hệ thống điều hòa không khí ô tô + Lựa chọn thiết bị, dụng cụ thực công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí ô tô + Chấp hành quy trình, quy ... khí ô tô Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí ô tô Kỹ thuật kiểm tra hệ thống điều hòa không khí ô tô Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô Cộng: Tổng số Thời gian...
 • 62
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: he thong dieu hoa trong xe otohe thong dieu hoa khong khi otohe thonh dieu hoa khong khi otodieu hoa khong khi otocau tao he thong dieu hoa khong khi otogiao trinh he thong dieu hoa khong khi ototổng quan hệ thống điều hòa trong xe ôtôtai lieu dieu hoa khong khi otocach sua chua he thong dieu hoa khong khi otodieu khien quạt loại dien tu he thong dieu hoa khong khi otoelectronic modiual he thong dieu hoa khong khi otonhư vậy tdnh được coi là một công cụ có thể điều hoà vốn trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dânđồ án hệ thống điều hòa không khí trên ôtôhệ thống điều hòa không khí trên otohệ thống điều hòa trên otopride marketing14e basic ch19Equiniti Pensions RoadshowPulse en EspañaGDP Powerpoint 2011-2012Gov Lecture To Sylvester Monye FoundationĐịnh nghĩa tâm quan trọng lịch sử phát triển môn Dược LiệuCBBC Liability Presentation 071616 Final NcgfoaBanking Student NOTESMacro- And Structural Changes In The European Economy, 1290 - 1520Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (2)ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ANDROGEN VÀ TÁC DỤNG LÊN HÀNH VI TÌNH DỤC CỦA RỄ CÂY BÁ DỤNG LÊN HÀNH VI TÌNH DỤC (BỆNH EURYCOMA LONGIFOLIAEURYCOMA LONGIFOLIA J) TRÊN CHUỘT THỰC NGHIỆMBài 25 kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 1884)Bài 25 phong trào tây sơnBài 26 châu mĩ (tiếp theo)Tuần 5 ê mi li, con…bài 1 nhật bản (3)TOAN 1 c h u v a n a n2014 d a p a n IUHTOAN 1 c h u v a n a n2014 d e t h i IUHTOAN d a p a n d e t h i t h u l a n9 t h a y q u a n g e d u v n IUHTOAN b a i t a p x a c x u a t l o p11 c o d a p a n IUH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập