Chương II GIAI PHUONG TRINH PHUONG PHAP CHIA DOI 2

Tìm hiểu và cài đặt phương pháp chia đôi để giải phương trình đa thức bậc n bất kỳ

Tìm hiểu và cài đặt phương pháp chia đôi để giải phương trình đa thức bậc n bất kỳ
... C N ĐẠT Tìm hiểu cài đặt phương pháp chia đôi để giải phương trình đa thức bậc n Giao di n th n thi n với người sử dụng chức c n thiết Kết xác HƯỚNG GIẢI QUYẾT Thiết lập chương trình để sử dụng ... ti n ch n bậc phương trình (ví dụ ch n bậc 3): hình: - 12 - Nhập vào số bậc phương trình Sau nh n nút ENTER  nhập hệ số phương trình: (ví dụ cho phương trinh: x3 - x – 1= 0) a[0] = tương ứng ... ki n hội tụ phương pháp chia đôi N u ta thực hi n vô h n l n phương pháp chia đôi với khoảng [a,b] l n đó, điểm khoảng nghiệm phương trình f(x) = 0; ta nh n dãy vô h n khoảng lồng thu nhỏ dần...
 • 16
 • 130
 • 0

Giải phương trình một ẩn f(x) = 0 bằng phương pháp chia đôi

Giải phương trình một ẩn f(x) = 0 bằng phương pháp chia đôi
... -0. 7898324965 -0. 78983259 20 -0. 7898326 400 -0. 78983261 60 -0. 78983262 80 -0. 7898326335 -0. 7898326 305 > chiadoi(f ,0, 1 ,0. 000 000 01); 0. 2 500 000 000 0. 37 500 000 00 0.437 500 000 0 0. 406 2 500 000 0. 3 906 2 500 00 ... -0. 73648445 30 -0. 7364844455 -0. 7364844495 > chiadoi(f ,0. 5,1 ,0. 000 000 01); 0. 62 500 000 00 0.687 500 000 0 0. 7187 500 000 0. 73437 500 00 0.742187 500 0 0. 7382812 500 0. 73632812 50 0.737 304 6875 0. 736816 406 0 0. 7365722655 ... chiadoi(f,-1, -0. 5 ,0. 000 000 01); -0. 62 500 000 00 -0. 687 500 000 0 -0. 7187 500 000 -0. 73437 500 00 -0. 742187 500 0 -0. 7382812 500 -0. 73632812 50 -0. 737 304 6875 -0. 736816 406 0 -0. 7365722655 -0. 7364 501 955 -0. 7365112 305 -0. 7364 807 130...
 • 15
 • 154
 • 0

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG ĐTM ppt

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG ĐTM ppt
... -Thiếu hướng dẫn cách đo đạc tác động dự đốn - Phương pháp khơng có quy, thủ tục nhằm giải thích, truyền tải quan trắc tác động 2.4 Phương pháp ma trận (Matrix) 2.4.1 Khái qt phương pháp Ma trận ... NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP Ưu điểm: -Rõ ràng, dễ hiểu - Nếu người đánh giá am hiểu nội dung hoạt động PT, ĐKTN, XH nơi thực DA phương pháp đưa co sở tốt cho việc định - Phương pháp có vai trò ... 1: PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN (tt) Đất Nước Không khí TN sinh học Các công trình LSử Sức khoẻ Hđ1 + + + + + Hđ2 + + + + + Hoạt động VÍ DỤ 2: PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN (tt) Đất Nước Không khí TN sinh học Các...
 • 109
 • 922
 • 12

Chương 3: Các phương pháp trao đổi thông tin pot

Chương 3: Các phương pháp trao đổi thông tin pot
... tớnh P&I Ch3: Methodes Polling Mt lu đồ : Device #1 Request ? Y Device #1 Service Routine Y Device #2 Service Routine N Device #2 Request ? N Device #n Request ? Y Device #n Service Routine N Quit ... Routine N Quit P&I Hình 3.1 Lu đồ phơng pháp IO interface polling Ch3: Methodes 3.2 Phơng pháp ngắt (Interrupt) Khái niệm, Phân loại Case studies P&I Ch3: Methodes 3.2 Phng phỏp ngt (Interrupt): ... vào IVT đcđ ISR ứng với IO Đổi vector ngắt: đổi nội dung vector Các ngắt cứng, NMI v Internal tơng ứng với lệnh ngắt mềm có vector type, tức có vector bảng IVT P&I Ch3: Methodes 14 3.2 Interrupt:...
 • 34
 • 269
 • 0

slike bài giảng kỹ thuật ghép nối máy tính - bùi quốc anh chương 3 các phương pháp trao đổi thông tin

slike bài giảng kỹ thuật ghép nối máy tính - bùi quốc anh chương 3 các phương pháp trao đổi thông tin
... AEN = (Addr Enable) P&I Ch3: Methodes 38 19 3. 3 direct memory access - dma 3. 3 .3 PCs DMA: Case study S khi: IOR P&I Ch3: Methodes 39 3. 3 Direct Memory Access DMA 3. 3 .3 PCs dma: Case study: ... Ch3: Methodes 37 3. 3 direct memory access - dma 3. 3 .3 PCs dma: DMAC#1: bit Channels, 64KB max, 0h-0fh addr Ch0 - DRAM Refresh, Spare Ch1 - SDLC, LPTs EPP/ECP/IEEE1284 mode Alt., Spare Ch2 - ... direct memory access DMA 3. 3.1 Khỏi nim DMA: P&I Ch3: Methodes 36 18 3. 3 Direct Memory Access DMA 3. 3.2 dmac 8 237 a, Intel : MTV Channel of 8/16 bit IOR-MEMW & MEMR-IOW DMA bus cycles Mem to...
 • 21
 • 135
 • 0

Phương Pháp Tính chương 7 - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Phương Pháp Tính chương 7 - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
... 1 , y(i s11) ) Quá trình tính kết thúc y(i s ) đủ gần y(i s 1) Chương trình giải phương trình vi phân theo phương pháp Euler sau: y(i s )1  y i   Chương trình 7- 1 //pp_Euler; #include ... phương trình vi phân bậc n đưa thành hệ phương trình vi phân cấp Ví dụ ta có phương trình vi phân cấp 2: y  f( x , y , y)  y(a)   , y(a)   Khi đặt u = y v = y ta nhận hệ phương trình ... nhận hệ phương trình vi phân cấp 1: u  v   v  g ( x , u , v ) với điều kiện đầu: u(a) =  v(a) =  Các phương pháp giải phương trình vi phân trình bày chương phương pháp rời rạc: đoạn [a,...
 • 8
 • 451
 • 2

Phương pháp chia miền giải phương trình elliptic cấp hai và phương trình song điều hoà trong miền hình học phức tạp

Phương pháp chia miền giải phương trình elliptic cấp hai và phương trình song điều hoà trong miền hình học phức tạp
... hợp mạnh miền hình học phức tạp Khảo sát tính gián đoạn mạnh đạo h m v đồng thời đề xuất giải pháp song song thuật toán chia miền miền hình học phức tạp v điều kiện biên phức tạp Chơng trình b ... toán song song t tởng chia miền Mở rộng hớng nghiên cứu phơng pháp chia miền b i toán song điều hòa v b i toán hỗn hợp phơng trình elliptic cấp hai v b i toán song điều ho miền hình học phức tạp ... chia miền lớp phơng trình bậc cao Vì lý trên, luận án lựa chọn đề t i Phơng pháp chia miền giải phơng trình elliptic cấp hai v phơng trình song điều ho miền hình học phức tạp Mục đích v phơng pháp...
 • 27
 • 222
 • 0

Bài giảng phương pháp tính chương 5 giải phương trình vi phân thường TS nguyễn quốc lân

Bài giảng phương pháp tính chương 5 giải phương trình vi phân thường  TS nguyễn quốc lân
... - A- BÀI TỐN CƠSI (GIÁ TRỊ ĐẦU) – PHƯƠNG PHÁP EULER – EULER CẢI TIẾN + RUNGE – KUTTA – HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG – PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO B- BÀI TỐN BIÊN 1- PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU ... 2k3 + k  i ti 0.0 wi k1 k2 0 .5 0. 75 0.906 25 k3 k4 0.9 451 3 25 1.097 656 3 0 .5 1.4 251 302 1.08 756 51 1.2032064 1.2331167 1.32862 35 1.0 2.6396027 HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG ... 0 .5 f (t , y ) = y − t + , h = 0 .5 t0 = 0, α = 0 .5 t1 = 0 .5, w1 = ? t , w2 k1 + k k1 = hf (ti , wi ) , k = hf (ti + h, wi + k1 ) → wi +1 = wi + i ti wi k1 0.0 0 .5 0. 75 0 .5 1.3 75 1.06 25 1.0 2 .51 5625...
 • 21
 • 3,385
 • 4

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN pps

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN pps
... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3. 27: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 3 5) R1 I2 I I1 I3 R5 + U - I4 R2 R4 R3 Hình 3- 3 5 Cho biết : R1=1  , R2 =2  , R3 =  , R4 =6  , R =3  ,U =15v ... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3. 30: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 3 8) I I1 R1 R3 R5 IX U + + U X R4 R2 - R6 - Hình 3- 3 8 Biết : R1 =  , R2 =  , R3 = 1,5  , R4 =  ... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3- 4 8: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 5 8) Hình 3- 5 8 Tìm : i1 , i2 Lời Giải H Su ng D ruo K pham M P HC uat T y th n©T quye an B Bài 3- 4 9:Cho mạch điện...
 • 39
 • 351
 • 3

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHIA HẾT pptx

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHIA HẾT pptx
... 27a)  29 Bài 3: Tìm tất số có chữ số cho số gấp lần tích chữ số số Bài 4: Viết liên tiếp tất số có chữ số từ 19 đến 80 ta số A = 192021…7980 Hỏi số A có chia hết cho 1980 không ? Vì sao? Bài 5: ... - 279 =  11  A  11 Bài 5: Tổng số tự nhiên liên tiếp số lẻ nên không chia hết cho Có 46 số tự nhiên liên tiếp  có 23 cặp số cặp có tổng số lẻ  tổng 23 cặp không chia hết cho Vậy tổng 46 số ... tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 46 không? Vì sao? Bài 6: Chứng tỏ số 11   22   tích số tự nhiên liên  11     22  100 sè 100 sè tiếp HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ a x = Bài 1: x= y = y = b 2x78...
 • 5
 • 375
 • 2

Silde Chương 1 Các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình

Silde Chương 1 Các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
... Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính ứng dụng Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 1 Phương pháp giải ... b1*ak ,1/ a1 ,1 Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính ứng dụng Phương pháp khử Gauss-Jordan Ví dụ Chương Các phương pháp giải phương ... ak,j – a1,j*ak ,1/ a1 ,1 hệ số bk hàng thứ k: bk = bk – b1*ak ,1/ a1 ,1 Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính ứng dụng Phương pháp khử...
 • 54
 • 125
 • 0

Silde Chương 1 Các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình

Silde Chương 1 Các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
... Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 3 Ứng dụng Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 3 Ứng dụng Tính toán hệ ... hệ phương trình 1. 3 Ứng dụng Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc Cân chất: TB1 (n =1) Gđ = G1 + W1  Gđ ađ = G1a1 Gđ ađ a1 = Gđ − W1 Chương Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình 1. 3 ... phương pháp số y* T x y* 0 11 0,6 50 71, 2 92 ,1 11, 8 10 8,3 60 79 10 21, 4 10 6 ,1 70 85,4 86,8 20 38 80 91 30 P = F −W x 51, 1 98,6 90 95,9 82,3 40 61, 9 95,2 10 0 10 0 10 2,2 T 89,4 84,4 80,2 Chương Các...
 • 59
 • 118
 • 0

CHƯƠNG II GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU

CHƯƠNG II GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU
... THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC TÂN Với đònh hướng nêu mục II, mục đưa giải pháp kỹ thuật cho phương án kết cấu Bao gồm nội dung sau: Hai phương án kết cấu nhòp a Phương án I: + Gồm ... phần nhòp chính,…) So sánh lựa chọn phương án thiết kế Thông qua bảng khái toán kinh phí sơ bộ, ta thấy phương án II có mức đầu tư lớn phương án I Chênh lệch hai phương án khoảng tỷ, nhiên phần ... lựa chọn phương án kết cấu I để thiết kế chi tiết đồ án tốt nghiệp V QUY MÔ – TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ Quy mô Quy mô công trình :Vónh cửu Tiêu chuẩn kó thuật 2.1 Khổ cầu Bề rộng...
 • 7
 • 44
 • 0

Một số bài toán giải phương pháp LON và hệ phương trình cơ sở

Một số bài toán giải phương pháp LON và hệ phương trình cơ sở
... H2SO4 đ dùng b) Tính khối lợng B v B1 c) Tính khối lợng nguyên tử R, biết hỗn hợp đầu số mol RCO3 gấp 2,5 lần số mol MgCO3 B i 18: Cho 27,4 gam bari kim loại v o 500 gam dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 ... X có chứa ion Zn2+, Fe3+, SO42- a) Cần pha trộn muối ZnSO4 , Fe2(SO4)3 theo tỉ lệ mol nh n o để số mol Zn2+, Fe3+ dung dịch X b) Lấy 100ml dung dịch X Thêm v o 350ml dung dịch NaOH 2M tạo kết ... dung dịch NaOH 2M kết tủa tan hết, lại kết tủa m u nâu đỏ Tính CM muối dung dịch ban đầu B i 9: Một kim loại M tác dụng với HNO3 lo ng thu đợc M(NO3)3 , H2O v hỗn hợp khí X gồm khí không m u,...
 • 7
 • 2,094
 • 7

Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa

Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa
... 56 3.3 Phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet 3.4 58 Phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên hỗn ... tra hội tụ hai phương pháp SF phương pháp AQH, cải tiến sơ đồ chia miền so sánh tốc độ hội tụ phương pháp, đồng thời trình bày phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên ... pháp gần giải tích phương pháp bình phương cực tiểu, phương pháp nghiệm để giải lớp phương trình song điều hòa Việc nghiên cứu thuật toán chia miền giải phương trình song điều hòa lĩnh vực cần...
 • 87
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải gần đúng phương trình bằng phương pháp chia đôigiải phương trình sử dụng phương pháp chia đôiphương pháp chia đôibài tập phương pháp chia đôiphương pháp chia đôi trong phương pháp tínhtìm nghiệm bằng phương pháp chia đôiphương pháp chia đôi cungphương pháp chia đôi khoảngphương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúngphương pháp chia đôi trong matlabphương pháp chia đôi matlabthuật toán tìm nghiệm bằng phương pháp chia đôitìm nghiệm gần đúng bằng phương pháp chia đôiphương pháp chia đôi khoảng cáchthuật toán phương pháp chia đôiPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu co
Đăng ký
Đăng nhập