Bí Kíp Thế Lực Ôn thi Đại học, Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng
... thống kê - Bất đẳng thức Cực trị biểu thức đại số Theo Tốn Học Việt Nam ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -1- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Khảo sát biến thi n hàm số ... Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com - 25 - Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Vấn đề 1: Toán Học Công thức lượng giác HỆ THỨC CƠ BẢN ( công thức ) 1/ Sin x  Cos x  2/ Tanx  Sinx ... y0  : 20 Vấn đề 11: Tìm điều kiện để hai đƣờng tiếp xúc 20 ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -4- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Vấn đề 12: Lập phƣơng...
 • 126
 • 487
 • 5

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG
... phong trào CN chịu ảnh hởng sâu sắc CN Mác Lênin Cùng vớí phong trào CN, phong trào nông dân, phong trào TTS tầng lớp khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nớc Trong ... Thanh niên có phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân lên cao, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt, ảnh hởng phong trào CMTG Vì nói phong trào CN sở để tiếp thu CN Mác Lênin Phong trào CN ba yếu ... động khác Đây phong trào đấu tranh rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào thể vai trò tiên phong g/c CN sở liên minh công nông dới lãnh đạo Đảng; Trong phong trào DC,...
 • 72
 • 338
 • 2

de on thi dai hoc-cao dang

de on thi dai hoc-cao dang
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... 1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A có trọng tâm G ( ; ) , phương trình đường thẳng BC x − y − = phương trình đường thẳng BG x − y − = Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 177
 • 0

Đề ôn thi đại học-cao đẳng

Đề ôn thi đại học-cao đẳng
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;1;0),B(0; 2; 0),C(0; 0; 2) a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O vuông góc với BC.Tìm tọa độ giao điểm ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 188
 • 1

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh
... danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay có danh từ không kết thúc –s mà danh ... sau không mệnh đề mà phải danh từ/ đại từ/ danh động từ Đề thi đại học thường yêu cầu em lựa chọn liên từ/ cụm giới từ Để làm dạng em phải quan sát xem sau từ cần điền mệnh đề hay danh từ/ đại ... nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định – irresponsibly đáp án câu 10 Key: D Hint: Sau all danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học...
 • 31
 • 464
 • 6

10 đề ôn THI đại học CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH

10 đề ôn THI đại học  CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH
... b-biscuit i 6-d i3 7-c 8-a c-there e3 c-building i 9-c 10- a d-mere i3 d-guilty gilti ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s (Th i gian lm bi: 90 phỳt) Question 1:Read the ... 8-b 9-a 10- a emit [i'mit] bục ra, s toa (mui vi, hi ) huddle [hdl]( (th ng) + together) tum tum vao v i nhau; n m ruc vao 7- ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s ... the best answer to complete sentence (5 points) B B C A D ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s 10 (Th i gian lm bi: 120 phỳt) I Fill each of the numbered blanks...
 • 28
 • 215
 • 5

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 403
 • 1

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng
... điểm ban đầu Khi vật có li độ 3(cm) vận tốc vật (cm/s), vật có li độ 4(cm) vật có vận tốc (cm/s) Viết phương trình dao động vật nói ĐS : x 5.sin(2 t )cm Dạng 11 hệ lò xo ( vật hai vật ) có liên ... (t ) Vậy vật m dao động điều hoà với tần số góc k1 k2 m 29 B Hệ hai lò xo có liên kết ròng rọc áp dụng định luật bảo toàn công: Các máy học không cho ta lợi công, lợi lần lực thi t nhiêu ... hệ hình vẽ Các dây nối không dãn, khối lượng không đáng kể, khối lượng ròng rọc bỏ qua, kích thước m không đáng kể Kéo m xuông theo phương thẳng đứng khỏi VTCB đoạn x0 = 2cm buông không vận tốc...
 • 91
 • 440
 • 0

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý
... ca mch dao ng A bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ 2T B bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T C bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T D khụng bin thi n theo thi gian Nhn xột no ... cỏch cho i qua cỏc thit b nh khe Y-õng, gng Fre-nen, lng lng kớnh Cỏc cụng thc v giao thoa ỏnh sỏng - Hiu ng i ca hai súng : d - Khong võn : i ax D D a - To võn sỏng : xs - To võn ti : x t ... mt t trng bin thi n theo thi gian, khụng gian xung quanh nú xut hin mt in trng xoỏy B in trng xoỏy l mt trng th C Khi mt in trng bin thi n theo thi gian, xut hin mt t trng bin thi n khụng gian...
 • 114
 • 663
 • 1

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý
... 26.(Đề thi TN_PB_LẦN 1_2008) LUYỆN THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 13 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng sóng ngang B Sóng học lan ... sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân không C Sóng âm truyền không khí sóng dọc D Sóng học lan ... THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 17 truyền sóng mặt chất lỏng 30(cm/s) Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BD : A 17 B 18 C.19 D.20 LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 18
 • 382
 • 0

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf
... Kết luận sau với cặp oxi hóa- khử Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ? A Tính oxi hóa Fe3+ < tính oxi hóa Cu2+ B Tính khử Cu < tính khử Fe2+ B Tính oxi hóa Cu2+ < tính oxi hóa Fe3+ D Không có sở để so sánh tính ... tử định tính chất hóa học đặc trưng hợp chất hữu B nhóm nguyên tử có chứa C, H giữ vai trò định hướng phản ứng C nhóm nguyên tử có chứa C, H, O giữ vai trò định tính chất hóa học hợp chất hữu ... 27,00 % D 17,16 % 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 46 Cho cặp oxi hóa - khử sau : Mg /Mg ; Zn /Zn ; Pb /Pb ; Cu /Cu ; Hg /Hg Từ cặp oxi hóa - khử tạo tối đa pin điện hóa ? A 10 B C D 47 Phản ứng cặp chất sau tạo...
 • 4
 • 275
 • 2

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng
... a, b để hàm số tồn đạo hàm x=1  − x , ∀x ∈ − ;1  (x + a)e −bx ∀x <  f(x) =  5) Cho Tìm a, b để f(x) có đạo hàm x= ax + bx + ∀x ≥  Dang 4: Tính đạo hàm công thức Tính đạo hàm cấp hàm số ... [ ] 2) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: a) y=sinax b) y= cosax c) y= sin4x- cos4x d) y= sin2xcos5x Dạng 7: Đẳng thức, bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình liên quan đến đạo hàm ... x =  x 2) Cho F(x) = x − ln(1 + x ) vµ f(x) = CMR: F'(x)= f(x) 1+ x Dạng 6: Đạo hàm cấp cao 1) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: x , (a ≠ 0) a) y = e) y = ax + b 1+ x ax + b 2x − 7x − b) y = f)...
 • 2
 • 733
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi đại học cao đẳng 2012ôn thi đại học cao đẳng 2009ôn thi đại học cao đẳng 2010đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã họcôn thi đại học cao đẳng môn tiếng anhôn thi đại học cao đẳng môn toánôn thi đại học cao đẳng 2013tài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng khối côn thi đại học cao đẳng môn ngữ vănôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn toánchuyên đề ôn thi đại học cao đẳngtài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn tieng anhtài liệu giáo dục đào tạo ôn thi đại học cao đẳng văn phân tích nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủBai viet lai cau hay 8 9Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTHAM LUẬN VỀ VIỆC PHỐI KẾT HỢP QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINHTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTham luận nâng cao chất lượng học tậpTHAM LUẬN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG Trung học cơ sờTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Giáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánGiáo án điện tử Bài 45 Axit Axetic40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtCách làm bánh mì ngon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập