Bí Kíp Thế Lực Ôn thi Đại học, Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng
... thống kê - Bất đẳng thức Cực trị biểu thức đại số Theo Tốn Học Việt Nam ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -1- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Khảo sát biến thi n hàm số ... Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com - 25 - Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Vấn đề 1: Toán Học Công thức lượng giác HỆ THỨC CƠ BẢN ( công thức ) 1/ Sin x  Cos x  2/ Tanx  Sinx ... y0  : 20 Vấn đề 11: Tìm điều kiện để hai đƣờng tiếp xúc 20 ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -4- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Vấn đề 12: Lập phƣơng...
 • 126
 • 451
 • 5

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG
... phong trào CN chịu ảnh hởng sâu sắc CN Mác Lênin Cùng vớí phong trào CN, phong trào nông dân, phong trào TTS tầng lớp khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nớc Trong ... Thanh niên có phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân lên cao, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt, ảnh hởng phong trào CMTG Vì nói phong trào CN sở để tiếp thu CN Mác Lênin Phong trào CN ba yếu ... động khác Đây phong trào đấu tranh rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào thể vai trò tiên phong g/c CN sở liên minh công nông dới lãnh đạo Đảng; Trong phong trào DC,...
 • 72
 • 309
 • 2

de on thi dai hoc-cao dang

de on thi dai hoc-cao dang
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... 1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A có trọng tâm G ( ; ) , phương trình đường thẳng BC x − y − = phương trình đường thẳng BG x − y − = Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 163
 • 0

Đề ôn thi đại học-cao đẳng

Đề ôn thi đại học-cao đẳng
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;1;0),B(0; 2; 0),C(0; 0; 2) a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O vuông góc với BC.Tìm tọa độ giao điểm ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 163
 • 1

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh
... danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay có danh từ không kết thúc –s mà danh ... sau không mệnh đề mà phải danh từ/ đại từ/ danh động từ Đề thi đại học thường yêu cầu em lựa chọn liên từ/ cụm giới từ Để làm dạng em phải quan sát xem sau từ cần điền mệnh đề hay danh từ/ đại ... nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định – irresponsibly đáp án câu 10 Key: D Hint: Sau all danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học...
 • 31
 • 419
 • 6

10 đề ôn THI đại học CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH

10 đề ôn THI đại học  CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH
... b-biscuit i 6-d i3 7-c 8-a c-there e3 c-building i 9-c 10- a d-mere i3 d-guilty gilti ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s (Th i gian lm bi: 90 phỳt) Question 1:Read the ... 8-b 9-a 10- a emit [i'mit] bục ra, s toa (mui vi, hi ) huddle [hdl]( (th ng) + together) tum tum vao v i nhau; n m ruc vao 7- ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s ... the best answer to complete sentence (5 points) B B C A D ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s 10 (Th i gian lm bi: 120 phỳt) I Fill each of the numbered blanks...
 • 28
 • 188
 • 5

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 363
 • 1

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng
... điểm ban đầu Khi vật có li độ 3(cm) vận tốc vật (cm/s), vật có li độ 4(cm) vật có vận tốc (cm/s) Viết phương trình dao động vật nói ĐS : x 5.sin(2 t )cm Dạng 11 hệ lò xo ( vật hai vật ) có liên ... (t ) Vậy vật m dao động điều hoà với tần số góc k1 k2 m 29 B Hệ hai lò xo có liên kết ròng rọc áp dụng định luật bảo toàn công: Các máy học không cho ta lợi công, lợi lần lực thi t nhiêu ... hệ hình vẽ Các dây nối không dãn, khối lượng không đáng kể, khối lượng ròng rọc bỏ qua, kích thước m không đáng kể Kéo m xuông theo phương thẳng đứng khỏi VTCB đoạn x0 = 2cm buông không vận tốc...
 • 91
 • 399
 • 0

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý
... ca mch dao ng A bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ 2T B bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T C bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T D khụng bin thi n theo thi gian Nhn xột no ... cỏch cho i qua cỏc thit b nh khe Y-õng, gng Fre-nen, lng lng kớnh Cỏc cụng thc v giao thoa ỏnh sỏng - Hiu ng i ca hai súng : d - Khong võn : i ax D D a - To võn sỏng : xs - To võn ti : x t ... mt t trng bin thi n theo thi gian, khụng gian xung quanh nú xut hin mt in trng xoỏy B in trng xoỏy l mt trng th C Khi mt in trng bin thi n theo thi gian, xut hin mt t trng bin thi n khụng gian...
 • 114
 • 561
 • 1

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý
... 26.(Đề thi TN_PB_LẦN 1_2008) LUYỆN THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 13 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng sóng ngang B Sóng học lan ... sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân không C Sóng âm truyền không khí sóng dọc D Sóng học lan ... THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 17 truyền sóng mặt chất lỏng 30(cm/s) Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BD : A 17 B 18 C.19 D.20 LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 18
 • 297
 • 0

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf
... Kết luận sau với cặp oxi hóa- khử Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ? A Tính oxi hóa Fe3+ < tính oxi hóa Cu2+ B Tính khử Cu < tính khử Fe2+ B Tính oxi hóa Cu2+ < tính oxi hóa Fe3+ D Không có sở để so sánh tính ... tử định tính chất hóa học đặc trưng hợp chất hữu B nhóm nguyên tử có chứa C, H giữ vai trò định hướng phản ứng C nhóm nguyên tử có chứa C, H, O giữ vai trò định tính chất hóa học hợp chất hữu ... 27,00 % D 17,16 % 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 46 Cho cặp oxi hóa - khử sau : Mg /Mg ; Zn /Zn ; Pb /Pb ; Cu /Cu ; Hg /Hg Từ cặp oxi hóa - khử tạo tối đa pin điện hóa ? A 10 B C D 47 Phản ứng cặp chất sau tạo...
 • 4
 • 243
 • 2

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng
... a, b để hàm số tồn đạo hàm x=1  − x , ∀x ∈ − ;1  (x + a)e −bx ∀x <  f(x) =  5) Cho Tìm a, b để f(x) có đạo hàm x= ax + bx + ∀x ≥  Dang 4: Tính đạo hàm công thức Tính đạo hàm cấp hàm số ... [ ] 2) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: a) y=sinax b) y= cosax c) y= sin4x- cos4x d) y= sin2xcos5x Dạng 7: Đẳng thức, bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình liên quan đến đạo hàm ... x =  x 2) Cho F(x) = x − ln(1 + x ) vµ f(x) = CMR: F'(x)= f(x) 1+ x Dạng 6: Đạo hàm cấp cao 1) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: x , (a ≠ 0) a) y = e) y = ax + b 1+ x ax + b 2x − 7x − b) y = f)...
 • 2
 • 575
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi đại học cao đẳng 2012ôn thi đại học cao đẳng 2009ôn thi đại học cao đẳng 2010đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã họcôn thi đại học cao đẳng môn tiếng anhôn thi đại học cao đẳng môn toánôn thi đại học cao đẳng 2013tài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng khối côn thi đại học cao đẳng môn ngữ vănôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn toánchuyên đề ôn thi đại học cao đẳngtài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn tieng anhtài liệu giáo dục đào tạo ôn thi đại học cao đẳng văn phân tích nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủHạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việtHành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên nghiên cứu cho dự án khởi sự doanh nghiệp thế giới trẻĐỒ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QLBH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG , CÔNG TY VỪA VÀ NHỎĐánh giá hiệu quả công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái NguyênĐánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và thực hiện chỉ tiêu chi phíTìm hiểu về quy trình Rupbảo mật mạng cho công tyXác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn mẹo nuôi tại huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ anQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố hà giang, tỉnh hà giang giai đoạn 2009 2013Sự chi phối của động từ trong tiếng việtKiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương cảm ứng điện từ vật lí 11 trung học phổ thôngHiện trạng và giải pháp quy hoạch quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh đến năm 2020Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạnChỉ đạo hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường tiểu học huyện hưng hà tỉnh thái bìnhTạo động lực lao động tại BHXH tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử Địa lý trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Thuỷ An năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập