Lý thuyết chương 1 dao động điều hòa và sóng cơ Vật lý 12

Kiểm tra dao động điều hòa sóng

Kiểm tra dao động điều hòa và sóng cơ
... t lí sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm u sóng B Dao ng âm ch có t n s mi n t 16Hz n 20kHz C Sóng siêu âm sóng âm mà tai ngư i không nghe th y c D Sóng âm sóng d c Câu 37 : Hai ngu n phát sóng ... l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng ngang C Trong môi trư ng ch t r n, sóng âm sóng ngang ho c sóng ngang Trong môi trư ng ch t l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng d c D Sóng âm sóng ngang Câu 49: Con ... kì dao ng c a l c s Gia t c tr ng trư ng m t trăng là: A m/s2 B 2,45 m/s2 C 4,9 m/s2 D 19,6 m/s2 Câu 48: Ch n câu úng; A Sóng âm sóng d c B Trong môi trương ch t r n, sóng âm sóng d c ho c sóng...
 • 9
 • 305
 • 4

Ứng dụng chuyển động tròn đều vào dao động điều hòa sóng học

Ứng dụng chuyển động tròn đều vào dao động điều hòa và sóng cơ học
... DNG MI LIấN H GIA CHUYN NG TRềN U V DAO NG IU HềA III Tớnh thi gian i lng dao ng iu hũa bin thiờn v thi im i lng ú t giỏ tr xỏc nh III.1.1 Dao ng c Vớ d 1: Vt dao ng iu ho vi phng trỡnh x=4.cos(2t) ... D 6N/m Câu 25: Vật dao động theo phơng trình x= cos(10t-/2) cm Quãng đờng vật đợc khoảng thời gian từ thời điểm 1.1s đến 5.1s là: A 40cm B 20cm C 60cm D 80cm Câu 26: Vật dao động theo phơng trình ... v trớ x thi gian t0 hoc tớnh c quóng ng vt dao ng diu hũa i c thi gian t + Phng phỏp biu din dao ng iu hũa cú th ỏp dng i vi súng c hc, súng in t v dao ng iu t mch RLC vỡ cỏc i lng cú chung mt...
 • 19
 • 338
 • 19

CHƯƠNG 1 : DAO ĐỘNG DIỀU HOÀ VAT 12 THUYẾT

CHƯƠNG 1 : DAO ĐỘNG DIỀU HOÀ VAT LÝ 12 LÝ THUYẾT
... l1 - l2 (l1 > l2) có chu kỳ T4 GV: NGUYEN DUC ANH - 0972 11 3 246 Facebook: Vat LY Luyen Thi Làm viêc tại: Noon.vn T32 = T12 + T22 Thì ta c : (An Bình – Biên Hoà – Đồng Nai) T42 = T12 − T22 V: ... treo vật m1 m2 vào lò xo có độ cứng k Chu kì lắc lò xo treo m1 m2 : T = T12 + T22 ⇒ T = T12 + T22  m = m1 + m2 T = T12 − T22 ⇒ T = T12 − T22  m = m1 - m2 ω k f = = = T 2π 2π m - Tần s : Chiều ... biệt: -A T T A T O (cm/s2) T T 12 A 2T Sơ đồ phân bố thời gian trình dao động T A6 A 2T 12 m GV: NGUYEN DUC ANH - 0972 11 3 246 Facebook: Vat LY Luyen Thi Làm viêc tại: Noon.vn (An Bình – Biên Hoà...
 • 15
 • 42
 • 0

Phụ đạo chương 1 dao động điều hòa

Phụ đạo chương 1 dao động điều hòa
... vị trí có động bằng 1/ 3 lần thế là? ĐA 21, 96 cm/s 13 (ĐH 2 011 ): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31, 4 s chất điểm thực hiện 10 0 dao động toàn phần Gốc ... 9,6 .10 -3J 11 (CĐ 2 010 ): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc thế ở vị trí cân bằng Khi vật có động bằng 3/4 lần thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn? ĐA cm 12 (ĐH 2 011 ): ... lần 10 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt(cm) Thời điểm vật qua vị trí x = 4cm lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao động là : ĐA 6025/30s (s) 11 Một...
 • 8
 • 716
 • 1

Giáo trình phân tích hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng học phần 1 pptx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 1 pptx
... chấn động phát s1 = a1cos (cot + α ) (3 .1) s2 = a2cos ( ω t + α ) Hai chấn động truyền đến điểm quan sát M, với biểu thức sóng tương ứng là: r1 ) + α0 ] v r s2M = s2 cos [ ω (t - ) + α ] v s1M ... S’F1 + F1O’ = S’F2 + F2O’ Hay S’F1 – SF’2 = F2O’ - F1O’ Trước đây, ta tính được: F2 O’ – F1 O’ = xl D Tương tự ta có: S’F1 – S’F2 = Vậy x= vl d yD d (6 .1) O’ nằm đường SI, I trung điểm đoạn F1 ... GIỚI HẠN CỦA NGUỒN SÁNG Hình 16 Trong thí nghiệm khe young, nguồn sáng điểm S đặt cách hai khe F1, F2 Trên hình vẽ 16 , quang lộ SF1 SF2 F1 F2 hai nguồn đồng Tại O, chân đường trung trực F1 F2 xuống...
 • 10
 • 181
 • 1

Giáo trình phân tích hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng học phần 2 pptx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 2 pptx
... w y ϕ = 2 2 ∆ = 2e cosi λ λ (8.11) Hình 27 Hàm số sóng ứng với tia R1: a cos cot Hàm số sóng ứng với tia R2: arcos (cot - φ) Hàm số sóng ứng với tia R3: ar (2) cos (cot - 2 ) Hàm số sóng ứng ... tương ứng theo cơng thức: δ1 = (2R - ek) ek Vì ek bé, bỏ quaĠ Vậy ρk = 2Re k (8.9) Nếu bề dày ek có vận tối thứ k ek phải thỏa mãn điều kiện: ∆ = 2ek + ek = k λ λ λ = (2k + 1) 2 Ta tính bán kính ... = 2 + 2 = A2 a a2 a I=A = = = (8. 12) (1 − re− iϕ )(1 − reiϕ ) − 2r cos ϕ + r − re −iϕ * Cường độ cực đại cosφ = 1, φ = 2kπ IMax = a2 (1 − r ) * Cường độ cực tiểu cosφ = -1, φ = (2k +1)π Hệ số...
 • 10
 • 147
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng học phần 3 ppt

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 3 ppt
... thuộc vào cường độ, phương truyền, chuyển động nguồn hay máy thu k lic d o m w o Còn xác định hiệu số bước sóng (( hai bước sóng gần (ví dụ vạch vàng natri) Ta thực vân mỏng song song Điều chỉnh ... chấn động phát từ S nên nguồn kết hợp Các sóng thứ cấp xuất phát từ diện tích vi cấp mặt ( ( ) giao thoa với P quy định trạng thái sáng P - Chấn động sáng tổng hợp P tích phân biểu thức (2 .3) lấy ... chấn động S Huyghens nêu ngun lý: Mỗi điểm mặt kín Ĩ) mà sóng truyền tới lại trở thành nguồn phát sóng cầu thứ cấp, thời điểm mặt bao mặt cầu bề mặt sóng sóng thực truyền Biên độ pha chấn động...
 • 10
 • 194
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng học phần 4 ppsx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 4 ppsx
... phần đới số chẵn đới số lẻ hình 14 Phần đới chẵn tăng cường lẫn triệt tiêu phần đới lẻ Vì biên độ chấn động Q tỷ lệ với hiệu số diện tích hai loại đới chứa lỗ tròn Ở Q sáng tối Từ việc phân tích ... diện tích (S tất đới Fresnel Chấn động gây tồn mặt sóng Xét từ đới Fresnel tới đới kế tiếp, diện tích đới Fresnel ∆S, nên khác biên độ chấn động thứ cấp gây P đới thừa số xiên k Về pha phân tích ... sáng P H.16 gây phần mặt sóng giới hạn lỗ Mo trên, chấn động thứ cấp từ phần lại mặt sóng triệt tiêu lẫn giao thoa Như vậy, xét cường độ P ta cần xét chùm sáng hẹp giới hạn phần mặt sóng nhỏ bé ấy,...
 • 10
 • 133
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng học phần 5 pot

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 5 pot
... (F/a (5. 9) * Vị trí điểm sáng: Biên độ sáng tỉ đốiĠ a Để xác định vị trí điểm sáng ta tìm cực trị hàm số : Y= sin u u Nghĩa tìm nghiệm ĉ Suy : tgu = u (5. 10) Phương trình (5. 9) giải phương ... Như phân tích, có ánh sáng nhiễu xạ đường thẳng PoX Để xác định vị trí điểm tối điểm sáng, ta xuất phát từ cơng thức (5. 5) với ( = (o, ta có : sin AR = Ao π (α o − α )a λ π (α o − α )a λ (5. 6) ... chấn động tổng hợp tích hàm số có dạng sinu/u Trong trường hợp a b lớn ta có AR ( Như khơng có ánh sáng nhiễu xạ theo phương R ( ( (o ( ( βo Khi ( = (o ( = (o nghĩa phương R trùng với phương Ro phương ...
 • 10
 • 129
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
... thuận v i A Li độ dao động B Biên độ dao động C Bình phương biên độ dao động D Tần số dao động Câu 29 : Trong dao động i u hòa, đ i lượng sau dao động không phụ thuộc vào i u kiện ban đầu A Biên ... so v i li độ D vận tốc biến đ i i u hoà sớm pha so v i li độ π Câu 21 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động i u hòa v i phương trình x = 6cos (10 t - ) cm Trong trình dao động, chiều d i cực ... dương vào th i i m nào? 1 c) t = + k ( k ≥ 1) 1 1 d) t = − + k ( k ≥ 1) a) t = + k ( k ≥ 1) b) t = − + k ( k ≥ ) Câu 20 : Trong dao động i u hoà π so v i li độ π C vận tốc biến đ i i u hoà ngược...
 • 4
 • 1,343
 • 129

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
... thuận v i A Li độ dao động B Biên độ dao động C Bình phương biên độ dao động D Tần số dao động Câu 29 : Trong dao động i u hòa, đ i lượng sau dao động không phụ thuộc vào i u kiện ban đầu A Biên ... so v i li độ D vận tốc biến đ i i u hoà sớm pha so v i li độ π Câu 21 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động i u hòa v i phương trình x = 6cos (10 t - ) cm Trong trình dao động, chiều d i cực ... vật dao động i u hòa quỹ đạo d i 40cm Khi vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20π 3cm / s Chu kì dao động vật là: A 0,5s B 0,1s C 1s D 5s π Câu 49 : Phương trình dao động vật dao động i u hòa có...
 • 4
 • 558
 • 6

giáo án bài 1 dao động điều hòa - vật 12

giáo án bài 1 dao động điều hòa - vật lý 12
... định nghĩa sau: Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin ( hay sin) thời gian (1. 1) x=A.cos(t+) với A, , = const P dao động điều hòa Định nghĩa Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin ... động tuần hòan có mức độ phức tạp khác tùy theo vật hay hệ vật dao động Dao động tuần hoàn đơn giản dao động điều hòa Hoạt động 2(20 phút): Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa Hoạt động học ... chuyển động có điểm giống nhau? GV thông báo: - Những chuyển động gọi dao động - Dao động chuyển động qua lại quanh vị trí cân Dao động vật tuần hoàn không tuần hoàn -Theo em dao động tuần hoàn? Dao...
 • 6
 • 1,649
 • 14

SKKN Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Mối Liên Hệ Giữa Dao Động Điều Hòa Chuyển Động Tròn Đều Để Giải Nhanh Các Bài Toán Liên Quan Đến Dao Động Điều Hòa Trong Chương Trình Vật 12 Thpt

SKKN Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Mối Liên Hệ Giữa Dao Động Điều Hòa Và Chuyển Động Tròn Đều Để Giải Nhanh Các Bài Toán Liên Quan Đến Dao Động Điều Hòa Trong Chương Trình Vật Lý 12 Thpt
... lớp 12 THPT - Kiến thức dao động điều hòa mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Chương trình vật lớp 12 THPT liên quan đến dao động điều hòa: Chương dao động ... trình vật 12 THPT 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp học sinh nắm vững mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn để giải nhanh toán liên quan đến dao động điều hòa chương trình vật 12 THPT ... vận dụng kiến thức cho nhiều chương, chọn nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn để giải nhanh toán liên quan đến dao động điều hòa chương trình...
 • 29
 • 392
 • 1

Bài giảng vật 12 bài 1 dao động điều hòa

Bài giảng vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa
... 1: DAO ĐỘNG CƠ BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dao động Phương trình dao động điều hòa Chu Kỳ, tần số , tần số góc dao động điều hòa Vận tốc gia tốc dao động điều hòa Đồ thị dao động điều hòa I – DAO ... T ax   t T Vận tốc T Gia tốc Minh họa 51 2 2 12 32 s 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 i Đồng hồ n Li độ Vận tốc c o s vmi ...  ) Mt o  t+   P M0 x P1 C Định nghĩa dao động điều hòa: Dao động điều hòa dao động mà li độ vật mô tả định luật dạng cosin (hay sin) thời gian PT dao động điều hòa đại lượng đặc trưng: Phương...
 • 16
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng bộ điều khiển PID mờ cho hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện srêpok 4Ứng dụng phương pháp điều khiển dự báo theo mô hình cho điều khiển nhiệt độ trong quá trình làm lạnh nhanhThiết kế bộ điều khiển lai mờ nơron cho cánh tay robot hai thanhThiết kế luật điều khiển PID cho bộ khôi phục điện áp động một phaKháng nghị theo thủ tục tái phẩm trong luật tố tụng hình sự việt namtổng hợp kỹ thuật cốt pha trong thi côngPhân tích tài chính trong đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh XuânPhân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện phân phối thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Thụy VânPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020 .Giải tích toán học tập 1 (NXB đại học quốc gia 2016) phạm quang trình, 130 trangFriends starter teacher bookFriends 3 activity bookFriends 2 student bookBoost your vocabulary 2quang phổ hấp thu nguyên tửKe hoach truyen thong COCOXIMĐồ án tốt nghiệp kỹ sư đô thịĐỀ tài xây dựng quy hoạch đô thi Tỉnh tây NinhĐỀ tài quy hoạch mạng lưới giao thông Bến xe An Sương - TP.HCM
Đăng ký
Đăng nhập