giao an hoa 8 ca namda giam tai 20122013

giáo án hóa 8 cả năm (đã giảm tải) 2012-2013

giáo án hóa 8 cả năm (đã giảm tải) 2012-2013
... Giáo viên: Lương Thị Oanh Giáo án hố học Ngày soạn : 18/ 8/ 2012 Ngµy day Tn tõ 27 /8 > 1/9/2012; bắt đầu dạy lớp 8B/thứ 2/27 /8/ 2012 Tiết : BÀI THỰC HÀNH 1: TÍNH ... Ngun tử oxi có: A 8p; lớp e; e lớp ngồi B 8p; lớp e; e lớp ngồi C 8p; lớp e; e lớp ngồi D 9p; lớp e; e lớp ngồi 37 Giáo viên: Lương Thị Oanh Giáo án hố học Cho chất có cơng thức hóa học sau: H2, ... Ngày soạn : 12/ 08/ 2012 Ngày dạy: Tuần từ 15 /8 > 18/ 8/2012 ; Bắt đầu dạy lớp 8B thứ 2/ 20 /8 Tiết : CHẤT (T1) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: + Giúp HS...
 • 157
 • 520
 • 0

giáo án hóa 8 cả năm

giáo án hóa 8 cả năm
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/240 /87 771//H8%20kt.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 347
 • 4

Giáo án Hóa 8 (cả năm)

Giáo án Hóa 8 (cả năm)
... sĩ Lớp số O % 1% 8A 2% 3% 4% Điểm % 5% 6% - 37 - 7% 8% 9% 10% % Giáo án : hoá học Phạm Ngọc Bách Trờng THCS- thái sơn 8B 8C 8D 8E Ngày soạn : 19-10-20 08 Ngàygiảng: 25-10-20 08 Tiết 17 Sự biến ... nhóm - 32 - Giáo án : hoá học Phạm Ngọc Bách Trờng THCS- thái sơn D/Hớng dẫn nhà(2 phút) -Làm tập 5,6,7 ,8 SGK/ 38 -Đọcbài đọc thêm SGK/39 Ngày soạn : 12-10-20 08 Ngày Giảng: 18- 10-20 08 Tiết 15 luyện ... lớp Lớp 1:8e Lớp 2:8e Giáo án : hoá học Phạm Ngọc Bách Trờng THCS- thái sơn - HS thảo luận điền nốt hàng lại - GV đa đáp án chuẩn - Các nhóm kiểm tra chéo chấm điểm - GV yêu cầu HS so sánh kết...
 • 149
 • 209
 • 2

giáo án HOA 8(cả năm)

giáo án HOA 8(cả năm)
... sống II Chuẩn bị: Giáo viên: - số mẫu chất : S , P đỏ , Al, Cu , NaCl tinh - Chai nớc khoáng ( có ghi thành phần nhãn ) ống nớc cất Trờng THCS Xuân Phong Khoa -2- GV:Vũ văn Giáo án Hoá Học Lớp Học ... dựng mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl nêu đáp án Hs : Lên bảng viết HS : Trả lời HS : Trả lời HS : Hoạt động nhóm lên dán đáp án - 33 - GV:Vũ văn Giáo án Hoá Học Lớp m ZnSO4 = 161g m H2O = 18g m ... nhóm Lên dán đáp án HS : Các nhóm tự sửa sai Hoạt động 4, Củng cố : - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/67 - treo bảng phụ có nội dung số Yêu cầu hs hoạt động nhóm lên dán đáp án GV thống đáp án 5, Hớng...
 • 107
 • 166
 • 0

Giáo án hóa 8 cả năm (đầy đủ)

Giáo án hóa 8 cả năm (đầy đủ)
... lo¹iä giáo án Gi¸o ¸n ho¸ häc Ngµy so¹n: 10 / 10 / 20 08 TrÇn Quang Ngäc ST * Trêng THCS Qnh Ph¬ng Ngµy d¹y: 17 / 10 / 20 08 Hãy vào trang ( violet.vn/tranquangngoc77) để tải trọn c¸c lo¹iä giáo án ... lo¹iä giáo án Gi¸o ¸n ho¸ häc Ngµy so¹n: 10 / 10 / 20 08 TrÇn Quang Ngäc ST * Trêng THCS Qnh Ph¬ng Ngµy d¹y: 17 / 10 / 20 08 Hãy vào trang ( violet.vn/tranquangngoc77) để tải trọn c¸c lo¹iä giáo án ... để tải trọn c¸c lo¹iä giáo án Gi¸o ¸n ho¸ häc Ngµy so¹n: 10 / 10 / 20 08 TrÇn Quang Ngäc ST * Trêng THCS Qnh Ph¬ng Ngµy d¹y: 17 / 10 / 20 08 So sánh đơn chất hợp chất ? Đánh dấu X vào ô tương ứng...
 • 51
 • 275
 • 2

Giáo án hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)

Giáo án hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)
... cố:(4') - Đánh giá kết nhóm - Nhận xét thực hành - Yêu cầu dọn vệ sinh Hớng dẫn học nhà:(2') Tổ Khoa học tự nhiên Phạm Thanh Sơn 28 Hoá học Năm học: 2010 - 2011 - Đọc trớc ND Xem lại kiến thức học - ... thái mầu sắc, mùi vị - Tính tan nớc - ton/c, tos - Tính dẫn điện, dẫn nhiệt - Khối lợng riêng Phạm Thanh Sơn Hoá học Năm học: 2010 - 2011 - Quan sát trạng thái mầu sắc Al, S, P - Dùng dụng cụ đo ... 42 Hoá học Năm học: 2010 - 2011 Fe hợp chất FeCl2 , - Cá nhân tự tính FeCl3 Cu hợp chất CuSO4 - Gọi hs lên bảng làm, hs # nxét bổ sung - hs lên bảng - Chốt kết - hs # nxét bổ xung - Cho điểm...
 • 110
 • 205
 • 0

giao an hoa 8 ca nam 3 cot

giao an hoa 8 ca nam 3 cot
... phản MCaCO3= 100g - Tìm số mol CaCO3 nCaCO3 = 50 100 = 0,5mol ứng = ? mol ? Chiếu lên hình ? Tìm nCaO=? - Tìm số mol CaO thu đnCa0 = 0,5mol ? Tìm khối lợng CaO mCa0 = nCa0MCa0 ợc: nCa0 = 0,5mol ... ? Đề cho biết gì? mCa0 = 42(g) CaCO3 t CaO + CO2 Chiếu lên hình MCa0 = 56(g) - Số mol Ca0 thu đợc Tìm x =? x = nCa 03 = 0,75(mol) nCa0 = 42: 56 ? Tìm khối lợng CaCO3 MCaCO3 = 100(g) = 0,75 (mol) ... A: 2CaCO3 2CaO + CO2 B: CaCO3 t CaO + CO2 C: CaCO3 CaO + 2CO2 D: CaCO3 CaO + CO Đáp án :B Phơng trình hoá học biểu diễn trình sản...
 • 5
 • 358
 • 4

giao an hoa 8 ca nam

giao an hoa 8 ca nam
... Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg CaCO3 CaO + CO2 CaCO3 m CaCO = mCaO + m CO m CaCO m CaCO = 140 + 110 % CaCO3 = 100% m CaCO = 250 kg m đá vôi 250 % CaCO3 = 100% = GV: Gọi HS lên bảng làm 89 ,3% ... canxicacbonat + axit clohidric sản phẩm canxi cacbonat, nớc canxi cacbonat + nớc + cacbonioxit cacbonioxit Hớng dẫn nhà - BTVN: 2,4,5,6 Ngày soạn: 25/10/ 08 Ngày giảng: 8A: 8B: Tiết 20 Bài thực hành số ... kết quảt đúng, giao cho nhóm chấm chéo Hoạt động 2: Bài tập : II Bài tập: Bài tập 3: HS: Đọc dề số 3, tóm tắt đề Cho sơ đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđiox it m đá vôi = 280 kg ? Hãy lập...
 • 110
 • 142
 • 0

giao an hoa 8 ca nam cuc hay

giao an hoa 8 ca nam cuc hay
... đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđioxit m đá vôi = 280 kg m CaO = 140 kg m CO2 = 110 kg a Viết công thức khối lợng b tính tỷ lệ % khối lợng CaCO3 chứa đá vôi Giải: t CaCO3 CaO + CO2 mCaCO3 ... quan sát tợng ghi kết luận GV: Giới thiệu sản phẩm để Hs viết PT chữ: ống 2: sản phẩm là: kalimanganat , mangandioxxit, oxi ống 4: sản phẩm là: canxi cacbonat, nớc ống 4: sản phẩm là: canxi cacbonat, ... clohidric vào cục đá vôi ( Thành phần canxicacbonat) Thấy sủi bọt khí a Dấu hiệu cho thấy phản ứng hóa học xảy b Viết PT chữ phản ứng biết sản phẩm canxi cacbonat, nớc cacbonioxit D, BTVN 1,2,3 SGK Ngày...
 • 140
 • 76
 • 1

Giáo án ĐS 10 Cả năm (giảm tải 2011)

Giáo án ĐS 10 Cả năm (giảm tải 2011)
... tập 2, / SGK trang 38, 39 IV/ RÚT KINH NGHIỆM Ngày … tháng năm 2011 Trường THPT Đơng Thái 17 Năm học 2011-2012 Giáo án Đại số 10 –Ban Tiết 10 § : HÀM SỐ (tiếp theo) I) MỤC TIÊU : a/Kiến thức: Nắm ... Dặn dò: Học thuộc Làm tập IV/ RÚT KINH NGHIỆM Trường THPT Đơng Thái 19 Năm học 2011-2012 Giáo án Đại số 10 –Ban Ngày tháng năm 2011 Tiết 11+12: § : HÀM SỐ y = ax + b I) MỤC TIÊU : a/Về kiến thức: ... x < D=R với x < Năm học 2011-2012 Giáo án Đại số 10 –Ban Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Nhận xét Cho HS nhận xét Nhận xét, đánh giá uốn nắn sai sót HS Hoạt động : Giải tập 10 SGK Hoạt động...
 • 102
 • 155
 • 0

Giáo án sinh 8 CKTKN có giảm tải hết học kì I

Giáo án sinh 8 CKTKN có giảm tải hết học kì I
... học cấu tạo nên tế bào đâu? - T i phần ăn ngư i cần đủ prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, mu i khoáng nước? Hoạt động HS N i dung - HS dựa vào  SGK III.Thành phần hoá học tế bào (Tinh giảm) ... cho biết kiến thức thể ngư i vệ sinh quan hệ mật thiết v i ngành nghề xã h i? Năm học 2011 - - Cá nhân nghiên cứu  trao đ i nhóm - Một v i đ i diện trình bày, bổ sung để rút kết luận II.Nhiệm ... Giáo án Sinh học 2012 - Yêu cầu HS đọc  SGK mục II 11 để trả l i : phút - Học môn thể ngư i vệ sinh giúp hiểu biết gì? - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 1.3, liên hệ thực tế để trả l i: -...
 • 145
 • 102
 • 0

Giao an hoa 10 co ban giam tai

Giao an hoa 10 co ban giam tai
... nguyên tử bằng: + 1nm(nanomet)= 10- m nm = 10A + 1A0 (angstrom)= 10- 10 m • Nguyên tử có kích thước lớn so với kích 10 1 nm = 10. 000 lần) thước hạt nhân ( −5 10 nm de,p ≈ 10- 8nm • Khối lượng nguyên ... 32e 32e 32e 32e chiếu mô hình nguyên tử số Số tối đa/ lớp: 2 2 2 6 6 6 10 10 10 10 14 14 14 10 14 2n e 17 Giáo án hoá học lớp 10 - Năm học 2013-2014 ============================================================= ... 36Kr 29 Cu ; Dặn dò: • Câu hỏi trắc nghiệm: 1,2,3/ trang 27, 28 sách GK 1.46/trang 10 sách BT • Làm vào tập: Bài  / trang 28 sách GK 1.41/trang 10 sách BT Rút kinh nghiệm: ...
 • 170
 • 129
 • 1

Giao an Hoa 8(ca nam)

Giao an Hoa 8(ca nam)
... tím lan toả cốc mẫu hướng dẫn dần xung quanh − Màu nước cốc tím đồng ; cốc màu tím − Quan sát thay đổi màu nước lan dần xung quanh − Viết thu hoạch tường − So sánh màu nước trình tượng quan sát ... su lại Nhận xét thay đổi màu quỳ tím ? − Rút kết luận lan toả dd amoniac ? − Quan sát cách tiến hành Thí nghiệm : Sự lan toả kali pemanganat : thí nghiệm − Lấy cốc thuỷ tinh cho − Cho vào cốc ... sinh Nội dung − Treo tranh phóng to hình 2.1 − Quan sát tranh theo I Hiện tượng vật lý: Hiện tượng vật lý sách giáo khoa ; hướng dẫn học hướng dẫn tượng xảy biến sinh quan sát − Đại diện phát...
 • 119
 • 77
 • 0

GIAO AN HOA 8(ca nam)

GIAO AN HOA 8(ca nam)
... tím lan toả cốc mẫu hướng dẫn dần xung quanh − Màu nước cốc tím đồng ; cốc màu tím − Quan sát thay đổi màu nước lan dần xung quanh − Viết thu hoạch tường − So sánh màu nước trình tượng quan sát ... su lại Nhận xét thay đổi màu quỳ tím ? − Rút kết luận lan toả dd amoniac ? − Quan sát cách tiến hành Thí nghiệm : Sự lan toả kali pemanganat : thí nghiệm − Lấy cốc thuỷ tinh cho − Cho vào cốc ... sinh Nội dung − Treo tranh phóng to hình 2.1 − Quan sát tranh theo I Hiện tượng vật lý: Hiện tượng vật lý sách giáo khoa ; hướng dẫn học hướng dẫn tượng xảy biến sinh quan sát − Đại diện phát...
 • 119
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa 8 cả nămgiáo án hóa 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa 12 cơ bản giảm tảigiáo án hóa 8 giảm tảigiáo án hóa 8 đã giảm tảigiáo án hóa 8 theo giảm tảitải giáo án hóa 8giáo án hoá 8giáo án hóa 8 học kỳ 2giáo án sinh 10 cơ bản giảm tảigiao an anh 8 ca namgiáo án sinh 8 cả nămgiáo án hóa 8 học kì 2giáo án hóa 8 theo chuẩn kiến thứcgiáo án hóa 8 bài nướcGiải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm FARINATIỂU LUẬN: MÔN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CÔNGQuản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ thực tiễn tại các tỉnh miền núi phía bắc ttHành vi của người chơi lô đề ở hà nội ttThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninhĐề cương thi hành án hình sựBộ 3 đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2017Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 - Trường THPT Cao nguyên - Lần 2 - Có đáp ánKhảo sát thành phần hóa học cây ô môi (Cassia grandis L.f), họ Đậu (Fabaceae) ở đồng bằng sông Cửu LongSinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcPhương Án Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp Và Thủy SảnPhòng Chống Bệnh Không Lây Gánh Năng Bệnh Và Khái Niệm Cơ Bản Sàng LọcSản Phẩm Mực Tẩm Bột Xù Đông LạnhBài giảng QUY TRÌNH GIAO BÉBay giảng Kỹ thuật Vi xử lýGiảm thiểu biến đổi khí hậu - Một số thông tin đầu vào cho thảo luận nhómPHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA KIỂU TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁNKhảo Sát Hiện Trạng Ô Nhiễm Arsen Trong Nước Ngầm Và Đánh Giá Rủi Ro Lên Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Hai Huyện Đơn Dương Và Đức Trọng - Tỉnh Lâm ĐồngKỹ Năng Tham Dự Phỏng Vấn Trực TiếpPhát triển bền vững thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập