Chương 6: Chỉ Số nguyên lý thống kê

kiểm định phi tham số nguyên thống kinh tế

kiểm định phi tham số nguyên lý thống kê kinh tế
... 2: Giá trị kiểm định: Z  T Với n( n  1)(2 n  1) n( n  1) 2  T  T 24 Bước 3: Bác bỏ H0 khi: - Kiểm định dạng “1 đuôi”: Z < - Z - Kiểm định dạng “2 đuôi”: Z < - Z/2 101 KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY ... 50 95 30 58 75 105 89 Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem số lượt người mua sằm quần áo trước sau Noel có thực khác không? 100 KIỂM ĐỊNH WILCOXON (KIỂM ĐỊNH T) (So sánh TB tổng thể-Phương pháp so ... (100.000đ) Điện tử tin học Kinh tế 15 18 27 30 24 17 22 24 12 28 30 14 18 25 22 Có thể kết luận tiền lương khởi điểm nhóm khác không? 103 KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY (KIỂM ĐỊNH U) (So sánh TB tổng thể-Phương...
 • 6
 • 386
 • 2

Bài giảng nguyên thống chương 6 chỉ số GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 6 chỉ số  GV quỳnh phương
... CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG III PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ CHỈ SỐ CÁ THỂ a b Chỉ số cá thể khối lượng Chỉ số cá thể chất lượng 2.CHỈ SỐ TỔNG HỢP a b c Nguyên tắc xác định số tổng hợp Chỉ số phát triển Chỉ ... 18000 32 d CHỈ SỐ KẾ HỌACH  Chỉ số nhiệm vụ kế họach  Chỉ số hòan thành kế họach 33 IV HỆ THỐNG CHỈ SỐ CHỈ SỐ LIÊN HOÀN NHÂN TỐ CHỈ SỐ LIÊN HOÀN NHIỀU NHÂN TỐ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ NGHIÊN ... chất lượng 13 2.CHỈ SỐ TỔNG HỢP a Nguyên tắc xác định số tổng hợp b Chỉ số phát triển c Chỉ số không gian d .Chỉ số kế họach 14 a NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ TỔNG HỢP Lựa chọn quyền số (Nhân tố trung...
 • 44
 • 4,159
 • 3

Bài giảng môn nguyên thống kinh tế chương 6 chỉ số

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 6 chỉ số
... phạm vi tính toán: + Chỉ số cá thể (Chỉ số đơn) + Chỉ số tổ + Chỉ số chung (Chỉ số toàn hay số tổng thể) - Căn vào tính chất tiêu nghiên cứu: + Chỉ số tiêu khối lượng + Chỉ số tiêu chất lượng - Căn ... tính số - Chỉ số cá thể a/ Chỉ số cá thể phát triển x1 ix = x0 b/ Chỉ số cá thể không gian xA ixA/B = xB c/ Chỉ số cá thể kế hoạch - Chỉ số cá thể nhiệm vụ kế hoạch x KH i x NV = x0 - Chỉ số cá ... Các loại hệ thống số - HTCS tiêu có liên hệ với VD : Izq = Iz x Iq - HTCS biểu mối liên hệ số phát triển số kế hoạch Chỉ số phát triển = Chỉ số NV x Chỉ số TH - HTCS số phát triển Chỉ số phát triển...
 • 41
 • 238
 • 0

bài giảng nguyên thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian

bài giảng nguyên lý thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian
... LOGO 6. 1.3 Cấu tạo dãy số thời gian ti t1 t2 tn yi y1 y2 yn Dãy số thời gian đợc cấu tạo hai phần: thời gian tiêu tợng đợc nghiên cứu - Phần 1: ti (thời gian) : thời gian tính thời kỳ hay thời ... đối dãy số thời gian Tuỳ theo dãy số thời kỳ dãy số thời điểm mà ta có công thức tính khác - Đối với dãy số thời kỳ: n y1 + y + + y n y= = n y i =1 i n Trong yi (i = 1, 2,, n) mức độ dãy số thời ... số thời gian Dãy số thời kỳ biểu quy mô (khối lợng) t ợng khoảng thời gian định Trong dãy số thời kỳ mà mức độ số tuyệt đối thời kỳ cộng trị số tiêu để phản ánh quy mô tợng khoảng thời gian...
 • 42
 • 3,956
 • 3

nguyên thống kinh tế chương 7 chỉ số

nguyên lý thống kê kinh tế chương 7 chỉ số
... tố cộng khác không đổi II Phương pháp xây dựng số Chỉ số Chỉ số phát triển không gian Chỉ số phát triển 1.1 Chỉ số đơn 1.2 Chỉ số tổng hợp 1.1 Chỉ số đơn CS đơn CT chất lượng ip  p1 (lần, %) p0 ... LOGO Chương CHỈ SỐ Chương I II III Khái niệm chung phương pháp số Phương pháp xây dựng số Hệ thống số I Khái niệm chung Chỉ số chưa Số tương đối I Khái niệm chung CS ... niệm chung Chỉ số Chỉ số toàn nhân tố 18 HTCS tổng hợp Phân tích CT tổng hợp MLH thực tế HTCS tổng hợp Sắp xếp nhân tố Viết số Xác định vai trò, mức độ ảnh hưởng nhân tố Xác định số chưa biết...
 • 23
 • 4,234
 • 1

BÀI GIẢNG NGUYÊN THỐNG - Chương VII. CHỈ SỐ ppsx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ ppsx
... số thống  Căn vào phạm vi tính toán  Chỉ số cá thể  Chỉ số chung  Căn vào tính chất tiêu nghiên cứu  Chỉ số tiêu chất lượng  Chỉ số tiêu khối lượng VII.2 Phương pháp tính số VII.2 .1 Chỉ ... động nhân tố tượng kinh tế - xã hội phức tạp” a Chỉ số phát triển: Chỉ số liên hợp số bình quân  Chỉ số liên hợp  Chỉ số chung giá hàng hóa Ip = Σp1q Σ p0 q  Chỉ số chung giá cả… • • Nếu cố ... 210 62,9% - 0,029 220 ( −10) =2,9% + 350 350 350 - VII.3 Hệ thống số  Vận dụng HTCS phân tích biến động tiêu bình quân  Chỉ số cấu thành khả biến  Chỉ số cấu thành cố định  Chỉ số ảnh hưởng...
 • 23
 • 696
 • 2

Bài giảng nguyên thống kê( 6 chương)

Bài giảng nguyên lý thống kê( 6 chương)
... thu thập số liệu 6 Tổ chức thống kê Việt Nam Việt Nam có hai hình thức tổ chức thống kê: thống kê nhà nước thống kê tổ chức, cá nhân Chức năng:  Quản Nhà nước qua việt thống kê toàn hoạt ... 143 134 1 46 134 142 133 149 140 143 143 149 1 36 141 143 143 141 140 138 1 36 138 144 1 36 145 143 137 142 1 46 140 148 140 140 139 139 144 138 1 46 153 148 142 133 140 141 145 148 139 1 36 141 140 ... SPSS, Stata, Eviews Nguồn gốc môn học Website Tổng cục thống kê Website quan có thống kê Website quan có thống Thống kê gì? Thống kê hệ thống phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày...
 • 254
 • 1,966
 • 1

Bài giảng môn nguyên thống - Chương 1,6

Bài giảng môn nguyên lý thống kê - Chương 1,6
... Thống học (TKH) môn KH đời nhu cầu hoạt động thực tiễn XH * Thời kỳ chiếm hữu nô lệ * Thời kỳ Phong kiến * Thời kỳ TBCN * Ngày Hong Th Hoa-BM Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống ... Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống học 2.1 KháI niệm thống học Thống hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử phân tích số (mặt lượng) tượng số lớn để tìm hiểu chất tính ... Chương 1: tổng quan thống học Lịch sử đời phát triển KHTK Đối tượng nghiên cứu TKH Cơ sở luận sở phương pháp luận TKH Một số khái niệm thường dùng TK Hong Th Hoa-BM Thng kờ...
 • 30
 • 1,620
 • 0

Nguyên thống chỉ số

Nguyên lý thống kê chỉ số
...  Số công nhân Hệ thống số: Chỉ số sản lượng = Chỉ số suất  Chỉ số số công nhân Ví dụ: Doanh thu = Giá bán đơn vị  Lượng hàng tiêu thụ Hệ thống số: Chỉ số doanh thu = Chỉ số giá bán  Chỉ số ... phẩm Hệ thống số: Chỉ số chi phí sản xuất = Chỉ số giá thành  Chỉ số khối lượng sản phẩm (Chỉ số toàn bộ) (Chỉ số nhân tố) (Chỉ số nhân tố)  Cấu thành hệ thống số: gồm có thành phần o Chỉ số toàn ... số thống để phân tích mối quan hệ tượng, kết hợp số thành hệ thống số Vậy hệ thống số gì? Xây dựng hệ thống số nào? v1.0 125 Bài 6: Chỉ số 6.4 Hệ thống số 6.4.1 Một số khái niệm chung hệ thống...
 • 26
 • 599
 • 0

Bài giảng nguyên thống chương 5 dãy số thời gian GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 5 dãy số thời gian  GV quỳnh phương
... Dãy số thời gian Các tiêu phân tích Dãy số thời gian Dự đoán biến động dãy số thời gian ngắn hạn Tìm hiểu Dãy số thời gian Khái niệm: Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo thứ tự thời ... theo thời gian Đối với dãy số thời kỳ: n y= Trong đó: yi (i=1,n) n y y + + + n y n = ∑y i =1 i n : mức độ dãy số thời kỳ : số thời kỳ 10  Đối với dãy số thời điểm:  TH khoảng cách thời gian thời ... Dãy số thời gian Về mặt thời gian: Dãy số thời kỳ • Dãy số thời điểm (qui ước: tháng 1,3 ,5, 7,8,10,12 có 31 ngày; tháng 4,6,9,11 có 30 ngày tháng có 28 ngày) Về mặt tính chất tiêu phản ánh dãy...
 • 28
 • 2,883
 • 2

nguyễn thống phương pháp chỉ số

nguyễn lý thống kê phương pháp chỉ số
... CHUNG 1.1 Các loại số: - Chỉ số chất lượng: giá cả, suất lao động,… - Chỉ số số lượng: lượng hàng tiêu thụ, số lượng lao động,… - Chỉ số thể: nghiên cứu biến động đơn vị - Chỉ số tổng hợp: nghiên ... thứ i kỳ gốc www.themegallery.com III.CHỈ SỐ TỔNG HỢP THỜI GIAN 3.1 Chỉ số giá tổng hợp: - Chỉ số đơn giản: ∑ pi(1) Ip = ∑ pi(0) ∑ pi(1)qi - Chỉ số có quyền số: Ip = p q ∑ i(0 ) i qi: lượng hàng ... 444.000.000 www.themegallery.com III.CHỈ SỐ TỔNG HỢP THỜI GIAN 3.1 Chỉ số khối lượng tổng hợp: ∑ qi(1) Iq = - Chỉ số đơn giản: ∑ qi(0) ∑ qi(1)pi - Chỉ số có quyền số: Ip = q p ∑ i(0 ) i pi: giá hàng...
 • 22
 • 314
 • 0

Đề thi môn nguyên thống - Đề số 6 pps

Đề thi môn nguyên lý thống kê - Đề số 6 pps
... -0 .2729 263 -7 .69 11402 -0 .2900983 14984.342 Coefficients 16. 61 269 1 0.1925793 0.0798089 -2 . 166 5189 -0 .0291905 Intercept X1 X2 X3 X4 69 F MS t Stat 1.5 763 947 6. 65 764 28 0.451 867 2 -0 .78319 16 -0 .2234407 ... SS 63 53.7902 Standard Error 10.538408 0.0289 26 0.1 766 204 2. 766 269 3 0.13 064 09 Significance F 2.414E-07 P-value 0.1197898 6. 954E-09 0 .65 2 869 0.4 363 59 0.8238933 Lower 95% -4 .433 963 7 0.13481 -0 .2729 263 ... Kỳ thi lớp 04QK 4 /6 ^ Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: Xtb= 4.5; Ytb= 6. 5; Σ(Xi-Xtb)2= 10; Σ(Yi-Ytb)2= 12; Σ(Xi-Xtb)(Yi-Ytb) = -7 Tính hệ số tương quan kiểm định...
 • 6
 • 314
 • 1

Nguyên thống kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx
... 2001 - 2006 1 3 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Phân loại: Dãy số thời kỳ dãy số thời điểm – Dãy số thời kỳ: dãy số phản ánh mặt lượng tượng kinh tế - xã hội qua thời ... cách thời gian Dãy số bình quân trượt Hàm xu Biểu biến động thời vụ Dự báo thống ngắn hạn 1–2 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm Dãy số thời gian dãy số ... niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Yêu cầu xây dựng dãy số thời gian: Nội dung phương pháp tính tiêu qua thời gian phải thống - Phạm vi tượng nghiên cứu qua thời gian phải trí -...
 • 23
 • 1,728
 • 14

BÀI GIẢNG NGUYÊN THỐNG - CHƯƠNG VI - DÃY SỐ THỜI GIAN potx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - CHƯƠNG VI - DÃY SỐ THỜI GIAN potx
... VI. 1 Khái niệm loại dãy số thời gian VI. 1.2 Đặc điểm  Thời gian: Ngày, tháng, năm  Mức độ tượng nghiên cứu: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân… VI. 1.3 Các loại dãy số thời gian Dãy ... Trường hợp số năm dãy số số chẵn  Hai năm đứng dãy số đặt t = -1 t =  Các t trở trước -3 ,-5 ,-7 ,… t trở sau 3,5,7,…  Trường hợp số năm dãy số số lẽ  Đặt t năm  Các t trở trước -1 ,-2 ,-3 ,… t trở ... cứu trước sau phải trí  Khoảng cách thời gian nên CHƯƠNG VI Dãy số thời gian VI. 2 Các tiêu phân tích dãy số thời gian VI. 2.1 Mức độ bình quân theo thời gian “là tiêu phản ánh mức độ đại biểu...
 • 38
 • 854
 • 0

Bài giảng môn Thống kê- chương 6 Chỉ số ppt

Bài giảng môn Thống kê- chương 6 Chỉ số ppt
... DUNG 6. 1 GIỚI THIỆU 6. 2 CHỈ SỐ CÁ THỂ 6. 3 CHỈ SỐ TỔNG HỢP 6. 4 HỆ THỐNG CHỈ SỐ MỘT SỐ KÝ HIỆU ĐƯỢC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ p z : GIÁ HÀNG HÓA NÓI CHUNG : GIÁ THÀNH q : KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (CHỈ ... SỐ CÁ THỂ • CHỈ SỐ TỔNG HỢP (CHỈ SỐ CHUNG) CĂN CỨ THEO TÍNH CHẤT CỦA CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ: • CHỈ SỐ KHỐI LƯỢNG • CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CHỈ SỐ CÁ THỂ KHÁI NIỆM: LÀ LOẠI CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG SỰ THAY ... HỆ THỐNG CHỈ SỐ PHỤ THUỘC ĐƯỢC GỌI LÀ CHỈ SỐ TOÀN BỘ (Ipq) VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐỘC LẬP GỌI LÀ CÁC CHỈ SỐ NHÂN TỐ (Ip) VÀ (Iq) 35 CƠ SỞ ĐỂ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG CHỈ SỐ LÀ MỐI LIÊN HỆ THỰC TẾ GIỮA CÁC CHỈ...
 • 43
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương chỉ số nguyên lý thống kêhệ thống chỉ số nguyên lý thống kêbài giảng nguyên lý thống kê chương chỉ sốnguyên lý thống kê chương chỉ sốbài tập chương chỉ số môn nguyên lý thống kênguyên lý thống kê kinh tế chương chỉ sốbài tập nguyên lý thống kê chương chỉ sốgiải bài tập nguyên lý thống kê chương chỉ sốbài tập có lời giải môn nguyên lý thống kê kinh tế chương chỉ sốchương 6 chỉ số thống kênguyên lý thống kê kinh tế chỉ sốnguyên lý thống kê chương dãy số thời gianchi so trong nguyen ly thong kebai tap chi so trong nguyen ly thong kebài tập nguyên lý thống kê kinh tế chương 6Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”Quản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênkim quỹ yếu lượcKỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1 (sách dùng cho đào tạo dược sĩ đh)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập