13 c12 HD bang ke thanh toan CTP

Mẫu số 02: Bảng thanh toán tiền điện, nước

Mẫu số 02: Bảng kê thanh toán tiền điện, nước
... Người lập bảng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 1,798
 • 31

Bảng thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước potx

Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước potx
... 10/01/2013 KHO BẠC NHÀ NƯỚC: Bộ Tài chính) Số: ……………… BẢNG KÊ THU PHÍ CHUYỂN TIỂN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Tài kho n: Từ ngày: … /……/…….đến ngày … /……/…… STT Ngày Số chứng từ Số tiền chuyển ... TK: Có TK: Ghi Tổng số phí phải trả Tổng số tiền phải trả: Số tiền chữ: Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 65 ...
 • 2
 • 387
 • 2

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền, thanh toán nợ và thuế gía trị gia tăng tại Cty TNHH XNK và TM Hoà Phát.

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền, thanh toán nợ và thuế gía trị gia tăng tại Cty TNHH XNK và TM Hoà Phát.
... SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP I Đặc điểm kinh tế chế độ tài liên quan kế toán khoản tiền, toán nợ thuế giá trị gia tăng 1.1 Đặc ... ĐỒ 18: Kế toán thuế GTGT phải nộp - - 46 Lê Thị Diệu Linh III Thực tế công tác kế toán vốn tiền, toán nợ thuế GTGT doanh nghiệp Thực trạng công tác kế toán vốn tiền * Các loại vốn tiền có công ... tra: II Thực tế công tác kế toán vốn tiền, toán nợ thuế giá trị gia tăng Kế toán vốn tiền, loại tiền vai trò chúng 1.1 Khái niệm vốn tiền, loại tiền vai trò chứng • Vốn tiền: Là phận vốn sản...
 • 75
 • 371
 • 5

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm thanh toán bằng hạch toán phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm kê thanh toán bằng hạch toán phần 5 pdf
... 2.112 .51 5 2.367.270 4.479.7 85 78 Chuyờn thc tt nghip Khoa K toỏn S CHI TIT TK 338 Thỏng 10/20 05 D n u k: D cú u k: Phỏt sinh n: 3.828. 450 Phỏt sinh cú: 5. 481. 154 D n cui k: D cú cui k: 1. 652 .704 ... NVQLPX P/S n P/S cú 10 .51 9.878 8.491.396 19.011.274 75 Chuyờn thc tt nghip Khoa K toỏn S CHI TIT TK 334 Thỏng 10/20 05 D n u k: D cú u k: Phỏt sinh n: 12. 457 .320 Phỏt sinh cú: 23 .57 7.820 D n cui k: ... Tin lng phi 627 1.613.3 65 tr NVQLPX 3.612.143 S CHI TIT TK 338 Thỏng 10/20 05 D n u k: D cú u k: Phỏt sinh n: 3.9 75. 463 Phỏt sinh cú: 4.479.7 85 D n cui k: D cú cui k: 50 4.322 TK 338: phõn xng...
 • 17
 • 215
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm thanh toán bằng hạch toán phần 4 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm kê thanh toán bằng hạch toán phần 4 pptx
... Thị Hoa 4, 60 27,5 54. 3 64 43.909 8.3 64 1 .49 5.010 230.010 90.000 1.815.020 Lê Thị Hải 2,50 29 29. 545 23.8 64 4. 545 856.805 131.805 60.000 1. 048 .610 2,82 26 33.209 26.283 5.109 863 .43 4 132.8 34 30.000 ... 16.628.7 14 261 .45 0 52.290 313. 740 16.3 14. 9 74 2.789.100 37.590 7.518 2. 743 .992 PX ZECNO PX ANFO TK 641 2.100.000 689.100 TK 642 15.130.000 3.120 .45 0 1 .45 0.300 Cộng 3. 149 .230 22. 849 .980 235.200 45 .108 47 . 040 ... 187.198 23 21.036 29. 545 24. 341 4. 636 23. 346 44 1.756 59.090 106.628 178689 … 57 Phụ c Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Tổng 1.935.312 4. 196.682 2210581 1 743 03 990 046 901 .45 4 111.0 cộng 58...
 • 18
 • 163
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm thanh toán bằng hạch toán phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm kê thanh toán bằng hạch toán phần 3 ppsx
... * TK 33 8: Phải trả, phải nộp khác 33 82: Kinh phí công đoàn 33 83: Bảo hiểm xã hội 33 84: Bảo hiểm y tế Căn vào chế độ tính quy định công ty khoản trích theo lương mà hàng tháng nhân viên kế toán ... nhiệm trước kế toán trưởng công việc giao,có nhiệm vụ điều hành hoạch toán từ công ty đến đơn vị thành viên thay kế toán trưởng có uỷ quyền *Kế toán tổng hợp:Giúp kế toán trưởng việc việc lập báo ... lý công tác kế toán SƠ ĐỒ PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán toán K.T T.L BH XH K.T C.P giá vốn T.Thụ Kế toán Thuế Kế toán công nợ Kế toán vật tư hàng...
 • 18
 • 217
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm thanh toán bằng hạch toán phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm kê thanh toán bằng hạch toán phần 2 ppt
... 26 ,6 31/ 12/ 2006 Số tiền Tỷ trọng (đồng) (%) 26 6.157.361.550 100 22 1 .26 4.169.703 83,1 80. 620 .357.783 36,4 129 .26 1.7 32. 910 58,4 44.893.919.847 16,9 26 6.157.361.550 100 20 2.7 12. 221 .507 76 ,2 197.507.371.507 ... 127 .9 02. 125 .844 78 ,2 55.643.4 72. 546 43,5 62. 7 42. 201.6 92 49,1 35.571.806.008 21 .8 163.473.931.8 52 100 117.870 .27 0.7 32 72, 6 108.830.481.484 66,6 9.039.789 .24 8 5,5 0 45.603.661. 120 27 ,9 31/ 12/ 2005 Số tiền Tỷ ... TB 1.5 62. 748 người/tháng Năm 20 03 Năm 20 04 Năm 20 05 55.190.158.8 24 70 .22 5.979.4 12 85.000.000.0 00 2. 689 .26 8 2. 994.345 3.500.000 Nhìn vào bảng quỹ lương thực ta đưa số so sánh để thấy thành công...
 • 18
 • 182
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm thanh toán bằng hạch toán phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc kiểm kê thanh toán bằng hạch toán phần 1 pdf
... 3384) Có TK 11 1, 11 2 - Nhận cấp phát Quỹ BHXH trợ cấp cho người lao động doanh nghiệp, kế toán ghi: Nợ TK 11 1 ,11 2 Có TK 338 (3383) SƠ ĐỒ HOẠCH TOÁN TỔNG HỢP QUỸ BHXH, BHYT, KPCĐ TK 11 1 ,11 2 TK 3382, ... họ, kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 334 - Tiền công phải trả công nhân thuê ngoài: Nợ TK 622, 627, 6 41, 642 Có TK 334 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TK 11 1 ,11 2 TK 334 Thanh toán thu ... phòng kế toán doanh nghiệp.Để tiến hành hoạch toán, kế toán doanh nghiệp phải sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán quy định theo định số 11 41 - QĐ/CĐKT ngày 01/ 01/ 1995 tài chính.Các chứng từ kế toán bao...
 • 18
 • 202
 • 0

Ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức thanh toán trên cơ sở pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng chế độ thanh toán bằng thẻ thanh toán

Ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức thanh toán trên cơ sở pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng chế độ thanh toán bằng thẻ thanh toán
... phát hành thẻ, Ngân hàng đại lý toán thẻ, chủ sở hữu thẻ sở tiếp nhận thẻ (bên bán hàng) Đối với chủ thể quan hệ này, hình thức toán thẻ ngân toán lại có ưu, nhược điểm riêng a Ưu điểm 10 Những ưu ... dẫn đến hạn chế toán thẻ ngân hàng thực tế: - Hiện theo quy định pháp luật, hợp đồng sử dụng thẻ toán thẻ tín dụng lập hình thức hợp đồng sử dụng thẻ theo mẫu ngân hàng phát hành thẻ quy định ... hình thức toán sở pháp luật hành I Ưu nhược điểm hình thức toán dùng tiền mặt Đây hình thức toán lâu đời, truyền thống quen thuộc nhất, đó, có ưu điểm như: - Phù hợp với thói quen toán, thích...
 • 18
 • 1,931
 • 7

kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.doc

kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.doc
... tuyến phên duyệt * Phòng kế toán tài vụ bố trí cán gồm kế toán trởng kế nhân viên kế toán nghiệp vụ + Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt + Báo cáo toán quí năm, phân tích tình ... ty quản lí bến xe Hà Tây nh sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán toán ngân hàng công nợ thủ quỹ Kế toán ấn Chức năng, nhiệm vụ chung phận: a Kế toán trởng - Trực tiếp lập báo cáo ... trạng công tác kế toán vốn tiền khoản phảI toán công ty quản lý bến xe hà tây Đặc điểm công tác kế toán công ty quan lý bến xe Hà Tây Cơ chế hoạch toán hoạch toán tập trung Hình thức kế toán chứng...
 • 63
 • 1,490
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bảng kê thanh toán chi phí ô tômẫu bảng kê thanh toán tiền làm thêm giờbảng kê thanh toán tiền làm thêm giờbảng kê thanh toán bhyt trực tiếpmau bang ke thanh toan tien nghi phepmau bang ke thanh toan tien phepbảng kê thanh toán chi phí xe ô tôbảng kê thanh toán chứng từbảng kê thanh toán tiền công tác phímẫu bảng kê thanh toán chi phí ô tômẫu bảng kê thanh toán chi phí hội nghịbiểu 7 bảng kê thanh toán vận chuyển xe 29h7609 bình gasthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền thanh toán nợ và thuế gía trị gia tăng tại cty tnhh xnk và tm hoà phátthanh toán bằng thẻ thanh toán là gìthanh toán bằng thẻ thanh toán ở việt namNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015Khảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai langĐề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập