Khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy x quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP

khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy x quang chẩn đoán y tế bằng chương trình mcnp

khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy x quang chẩn đoán y tế bằng chương trình mcnp
... cũn cú X quang rng, X quang vỳ, X quang chp mch, X quang o loóng xng, X quang cú tng sỏng truyn hỡnhM y X quang thng quy loi c cú tn s thp (na súng, c súng), ngy thng s dng cỏc m y X quang cao ... bc x & CCNVBX, cỏc c s bc x y t núi chung hay cỏc phũng chp X quang núi riờng u phi tuõn th theo cỏc tiờu chun v kớch thc phũng X quang v iu kin che chn m bo an ton bc x cho mụi trng xung quanh, ... tia X phỏt x Hỡnh 1.8 Hỡnh dng ca anode xoay Anode vi gúc vỏt nh ( 70 90) thớch hp vi cỏc thit b thu nhn c nh nh m y chup X quang ng mch, chp d y thn kinh Cỏc m y X quang thng quy thụng dng y u...
 • 112
 • 188
 • 0

Khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy x quang chuẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP

Khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy x quang chuẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP
... x ion hóa sở X quang y tế 66 Chương 3: KHẢO SÁT PHÂN BỐ SUẤT LIỀU XUNG QUANH PHÒNG M Y X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP 72 3.1 Giới thiệu chương trình MCNP ... SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Võ Thị Th y Dung KHẢO SÁT PHÂN BỐ SUẤT LIỀU XUNG QUANH PHÒNG M Y X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân lượng cao Mã số ... 3.2.1 Tally F4 .78 3.2.2 Tally Fmesh4 79 3.2.3 Tally F2 .79 3.3 Kết khảo sát phân bố liều xung quanh phòng m y X quang chẩn đoán y tế chương trình MCNP ...
 • 12
 • 94
 • 0

Khảo sát phân bố suất liều và đánh giá an toàn bức xạ cho phòng chụp X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP5

Khảo sát phân bố suất liều và đánh giá an toàn bức xạ cho phòng chụp X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP5
... văn phân bố chương sau: Chương 1: An toàn x X- quang chẩn đoán y tế: trình b y đơn vị, khái niệm an toàn x , giới hạn liều chiếu x , tiêu chuẩn an toàn x giới Việt Nam Chương 2: Cấu tạo nguyên ... TỰ NHIÊN LƯƠNG TUẤN ANH KHẢO SÁT PHÂN BỐ SUẤT LIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC X CHO PHÒNG CHỤP X- QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân lượng cao Mã số chuyên ngành: 60 44 05 ... chiếu x trình làm x t nghiệm X- quang [15] Trên giới, công tác bảo vệ an toàn x lĩnh vực y tế nhiều tổ chức quan tâm thường xuyên x y dựng tiêu chuẩn an toàn che chắn thiết bị X- quang chẩn đoán y...
 • 96
 • 449
 • 4

Khảo sát phân bố liều lượng trong phòng máy x quang chuẩn đoán sử dụng chương trình MCNP

Khảo sát phân bố liều lượng trong phòng máy x quang chuẩn đoán sử dụng chương trình MCNP
... Carlo chương trình MCNP - Chương 4: Khảo sát phân bố suất liều phòng máy X- quang chẩn đoán chụp nha sử dụng chương trình MCNP5 4 CHƢƠNG NGUYÊN LÝ MÁY PHÁT TIA X 1.1 Cấu tạo máy phát X- quang ... này, sử dụng chương trình MCNP5 để mô máy X- quang chụp nha tường che chắn xung quanh phòng máy, bước đầu tính toán phân bố suất liều xung quanh máy X- quang phòng Từ đưa đánh giá mặt an toàn x ... 11 4.1 Mặt cắt dọc phòng đặt máy X- quang 47 12 4.2 Mặt cắt ngang phòng đặt máy X- quang 47 13 4.3 Sơ đồ điểm khảo sát phân bố liều quanh ống tia X bên 49 phòng X- quang Suất liều theo khoảng cách...
 • 73
 • 278
 • 0

KHẢO SÁT AN TOÀN CHE CHẮN CỦA PHÒNG MÁY X-QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

KHẢO SÁT AN TOÀN CHE CHẮN CỦA PHÒNG MÁY X-QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5
... v i chương sau: Chương – Ứng dụng tia X chẩn đoán X-quang: trình bày vấn đề nguyên lý việc ứng dụng tia X chẩn đoán X-quang, tạo thành tính chất tia X Chương Che chắn liều phòng chẩn đoán X-quang: ... MCNP mô phòng phòng X-quang nhằm khảo sát phân bố liều phòng X-quang, khảo sát liều tăng giảm kích thước phòng, khảo sát che chắn tường v i v i vật liệu: bêtông, chì, barit, thạch cao V i mục đích ... đoán X-quang: trình bày sở việc che chắn cho thiết bị hình ảnh X-quang y tế, v i vật liệu sử dụng che chắn, yếu tố thiết kế che chắn, thiết lập hệ X-quang, mục đích thiết kế che chắn cho thiết bị...
 • 64
 • 216
 • 0

Khảo sát sự thay đổi suất liều bên trong phòng x quang chuẩn đoán y tế theo kích thước phòng

Khảo sát sự thay đổi suất liều bên trong phòng x quang chuẩn đoán y tế theo kích thước phòng
... NHIÊN NGÔ VINH QUANG KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI SUẤT LIỀU BÊN TRONG PHÒNG X QUANG CHUẨN ĐOÁN Y TẾ THEO KÍCH THƯỚC PHÒNG Chuyên ngành: VẬT LÍ NGUYÊN TỬ, HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG CAO Mã số chuyên ngành: 60 ... Kết khảo sát thay đổi liều theo kích thƣớc phòng X quang chuẩn đoán y tế chƣơng trình MCNP 53 iii 3.2.1 Mô phòng X quang thƣờng quy bệnh viện Nhi đồng I .53 3.2.1.1 Mô tả phòng m y X quang ... m y X quang 55 3.2.2 Kết thảo luận 56 3.2.2.1 Khảo sát phân bố suất liều theo khoảng cách 57 3.2.2.2 Khảo sát suất liều bên phòng X quang 61 3.2.2.3 Khảo sát thay đổi suất...
 • 90
 • 76
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) docx

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) docx
... việc xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) Tên bước Mô tả bước + Trong trường hợp không cấp gi y phép, Sở Khoa học Công nghệ trả lời văn nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp gi y ... gi y phép tiến hành công việc xạ (sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán y tế); Phiếu khai báo người phụ trách an toàn xạ; Phiếu khai báo nhân viên xạ; Phiếu khai báo nguồn xạ; Bản đánh giá an toàn xạ ... Tên phí gi y phép Mức phí thiết bị Lệ phí cấp gi y phép: Văn qui định ng y 100.000 đồng Quyết định số 38/QĐ-BTC ng y Kết việc thực TTHC :Gi y phép Các bước Tên bước Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết...
 • 5
 • 237
 • 0

KHẢO SÁT PHÂN BỐ THỰC NGHIỆM LIỀU – HIỆU ỨNG SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO LYMPHO NGƯỜI CHIẾU BỨC XẠ GAMMA SUẤT LIỀU THẤP

KHẢO SÁT PHÂN BỐ THỰC NGHIỆM LIỀU – HIỆU ỨNG SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO LYMPHO NGƯỜI CHIẾU BỨC XẠ GAMMA SUẤT LIỀU THẤP
... sinh hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể Thí nghiệm xây dựng đường phân bố liều - hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma suất liều thấp, chọn nguồn Co60 hoạt độ 592Ci suất liều ... số kiểu sai hình 44 3.3 Xây dựng đường phân bố thực nghiệm liều - hiệu ứng 55 3.3.1 Kết phân bố liều - hiệu ứng thực nghiệm tập hợp A 57 3.3.2 Kết phân bố liều - hiệu ứng thực nghiệm ... nguồn xạ Thực nghiên cứu phân bố chuẩn liều hiệu ứng nguồn phóng xạ suất liều thấp công cụ công tác quản lý y tế rủi ro nguồn xạ, đảm bảo an toàn phóng xạ bối cảnh xạ suất liều thấp vùng liều thấp...
 • 88
 • 194
 • 1

Khảo sát phân bố công suất trong hệ thống điện có đường dây HVDC

Khảo sát phân bố công suất trong hệ thống điện có đường dây HVDC
... HVDC 117 4.5.1 Số liệu mạng điện 118 4.5.2 Phân bố công suất mạng điện chưa HVDC 119 4.6 Phân bố công suất hệ thống điện AC nút HVDC 120 4.6.1 Số liệu đường dây HVDC ... Thuật Điện MSHV: 1241830028 I- TÊN ĐỀ TÀI: Khảo sát phân bố công suất hệ thống điện đường dây HVDC II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Giới thiệu tổng quan công nghệ HVDC Nêu nguyên lý hoạt động hệ thống ... Matlab giải toán giao tiếp phân bố công suất hệ thống truyền tải đường dây HVDC Phạm vi nghiên cứu đề tài Giải toán phân bố công suất hệ thống HVDC đầu Những phân tích đánh giá mang tính...
 • 194
 • 217
 • 1

khảo sát phân bố liều trong hàng chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uelr 10 15s2

khảo sát phân bố liều trong hàng chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uelr 10 15s2
... UELR- 10- 15S2 trung tâm VINAGAMMA mơ tả Hình 1.4 Hình 1.4: Hệ thống máy gia tốc chùm tia điện tử UELR- 10- 15S2 trung tâm VINAGAMMA 1.1.1 Hệ thống gia tốc Máy gia tốc chùm tia điện tử UELR- 10- 15S2 ... MÁY GIA TỐC CHIẾU XẠ CƠNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHÙM TIA ĐIỆN TỬ UELR- 10- 15S2 Thiết bị chiếu xạ UELR- 10- 15S2 lắp đặt Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Cơng nghệ Bức xạ thuộc loại LINAC, gia tốc điện tử ... liều kế phim sau chiếu xạ máy gia tốc Hình 2.1: Chuẩn bị liều kế chùm tia điện tử lượng 5MeV cơng ty Sơn Sơn  Bước 2: Chiếu xạ Liều kế chiếu xạ dải liều 3,8kGy; 10, 2kGy 15,6kGy máy gia tốc chùm...
 • 97
 • 175
 • 0

Khảo sát phân bổ quang lực trong không gian của hai cặp chùm gauss ngược chiều

Khảo sát phân bổ quang lực trong không gian của hai cặp chùm gauss ngược chiều
... cường độ hai cặp chùm Gauss ngược chiều không gian 27 CHƯƠNG PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CỦA HAI CẶP CHÙM GAUSS NGƯỢC CHIỀU 2.1 Mô hình bẫy quang học sử dụng hai cặp chùm Gauss ngược chiều ... Phân bố quang lực không gian hai cặp chùm Gauss ngược chiều, xây dựng công thức tính quang lực dùng phương pháp mô số để mô quang lực chùm tia laser không gian hai cặp chùm Gauss ngược chiều Phần ... quang học sử dụng hai cặp chùm Gauss ngược chiều lên hạt Vì vậy, chúng 35 lựa chọn nghiên cứu phân bố quang lực không gian hai cặp chùm Gauss ngược chiều chương 36 CHƯƠNG PHÂN BỐ QUANG LỰC TRONG...
 • 49
 • 149
 • 0

khảo sát phân bố từ trường của hệ phân cực kế muon trong thí nghiệm t violation

khảo sát phân bố từ trường của hệ phân cực kế muon trong thí nghiệm t violation
... ns) 3.5 THI T B T O T TR NG O PHN C C MUON Trong thớ nghi m TREK, chỳng ta s s d ng m t h th ng nam chõm t o t tr ng m i Hỡnh 3.6 trỡnh by s ủ b trớ c a thi t b t o t tr ng cho m t sector 34 ... T TR NG kh o s t tớnh ch t ủ i x ng c a thnh ph n t tr ng BY, tr c tiờn chỳng ta s kh o s t s phõn b c a BY trờn m t ph ng xz Trong tr ng h p phõn b t tr ng thu n, t tr ng t hai cu n dõy s tng ... s t, t o nờn t tr ng cao Do ủú vi c ph t hi n cỏc t tr ng ngoi s l m t cụng vi c r t khú khn Do v y, thay vỡ kh o s t v i t tr ng thu n, tr c tiờn chỳng ta s kh o s t phõn b BY tr ng h p t tr...
 • 71
 • 124
 • 0

khảo sát phân bố của tổ trứng và ảnh hưởng của chế độ phun nước khác nhau đến quá trình nở của trứng ốc bươu đồng ( pila polita)

khảo sát phân bố của tổ trứng và ảnh hưởng của chế độ phun nước khác nhau đến quá trình nở của trứng ốc bươu đồng ( pila polita)
... KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ BÍCH TUYẾN KHẢO SÁT PHÂN BỐ CỦA TỔ TRỨNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHUN NƯỚC KHÁC NHAU ĐẾN QUÁ TRÌNH NỞ CỦA TRỨNG ỐC BƯƠU ĐỒNG ( PILA POLITA) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... HƯỚNG DẪN PGs.Ts NGÔ THỊ THU THẢO 2014 -1- KHẢO SÁT PHÂN BỐ CỦA TỔ TRỨNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHUN NƯỚC KHÁC NHAU ĐẾN QUÁ TRÌNH NỞ CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG PILA POLITA ABSTRACT This study was carried ... sinh phân bố Phân bố bọc trứng ốc bươu đồng theo vị trí: đất, thân cây, mép nước 5- 15cm, mép nước 5- 15cm 2.3.2 Bố trí thí nghiệm: Ảnh hưởng chế độ phun nước khác đến trình nở Ốc bươu đồng Pila...
 • 12
 • 67
 • 0

Khảo sát phân bố điểm bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh sơn la giai đoạn 2012 2014

Khảo sát phân bố điểm bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh sơn la giai đoạn 2012 2014
... tài Khảo sát phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2014 với mục tiêu: 1- Mô tả thực trạng phân bố điểm bán lẻ thuốc cho cộng đồng địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2014 ... lực dược điểm bán lẻ thuốc 30 3.6 Phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn thành phố Sơn La 31 3.7 Phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn vùng dọc Quốc lộ 32 3.8 Phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn vùng lòng ... 3.1.4.1 Phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn thành phố Sơn La Thành phố Sơn La địa phương tập trung nhiều điểm bán lẻ thuốc địa bàn tỉnh, số liệu thể sau: Bảng 3.6 Phân bố điểm bán lẻ thuốc địa bàn...
 • 77
 • 268
 • 1

đo phân bố suất liều neutron đối với howitzer nước dùng nguồn đồng vị

đo phân bố suất liều neutron đối với howitzer nước dùng nguồn đồng vị
... nghiệm với Howitzer chứa nước hệ điện tử đo neutron năm 2010 đầu năm 2011), chọn phần công việc quan trọng năm 2011 : Đo phân bố suất liều neutron Howitzer nước dùng nguồn đồng vị Nguồn đồng vị dùng ... nguồn neutron đồng vị đặc trưng chúng Có nhiều loại nguồn neutron, nhiên chia thành loại sau: nguồn neutron đồng vị, nguồn neutron từ máy gia tốc, nguồn neutron lò phản ứng, nguồn neutron đồng vị ... ứng 86 2.3 Đo phân bố suất liều neutron gamma máy đo liều xách tay 91 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 93 3.1 Phân bố thông lượng neutron 93 3.2 Phân bố suất liều neutron ...
 • 115
 • 168
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khảo sát thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại bệnh viện tim mạch hà nộiứng dụng kỹ thuật pcr khảo sát sơ bộ tần suất phân bố các alen của locus d7s820 người việt namtài liệu khảo sát phần mềmphần i khảo sát sơ bộ nghiệp vụphân bố dữ liệukhảo sát phản ứng của uackhảo sát tính chất vật liệumau bang cau hoi khao sat phan mem ke toan maykhao sat phan mem ke toan maykhảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ 2kdftvkhảo sát phân khúc thị trườngkhảo sát phân tích thiết kếkhảo sát sơ bộ hệ thống thông tinkhảo sát phân tích hệ thống quản lý nhà hàngcác phương pháp khao sat tô chuc vật liệuThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayGIAO TIẾP GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG PIPEGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020HÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Đề toán THPT Chu Văn An Hà NộiTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập