Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết “âm thanh và cuồng nộ” của william faulkner

Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết âm thanh cuồng nộ của w FAULKNER (từ góc độ điểm nhìn nhân vật điểm nhìn người trần thuật)

Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết âm thanh và cuồng nộ của w FAULKNER (từ góc độ điểm nhìn nhân vật và điểm nhìn người trần thuật)
... K32D Văn CHƯƠNG ĐIỂM NHÌN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT "ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ" (TỪ GÓC ĐỘ ĐIỂM NHÌN NHÂN VẬT VÀ ĐIỂM NHÌN NGƯỜI TRẦN THUẬT) Âm cuồng nộ W Faulkner tiểu thuyết có cấu trúc đặc biệt, ... hôm nay, nay… điểm nhìn người trần thuật trùng với điểm nhìn nhân vật Khi điểm nhìn người trần thuật không trùng với điểm nhìn nhân vật, người ta có hình thức: - Điểm nhìn lược thuật tầm khái ... nội dung khoá luận triển khai sau: Chương 1: Khái quát điểm nhìn nghệ thuật cách tân điểm nhìn tiểu thuyết phương Tây đại Chương 2: Điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết "Âm cuồng nộ" (từ góc độ điểm...
 • 101
 • 432
 • 0

Nhân vật người điên trong tiểu thuyết âm thanh cuồng nộ của w faulkner thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

Nhân vật người điên trong tiểu thuyết âm thanh và cuồng nộ của w faulkner và thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương
... với Âm cuồng nộ Thoạt kỳ thủy, họ gặp việc đưa người điên trở thành hình tượng trung tâm văn học Hình tượng người điên Âm cuồng nộ W Faulkner hình tượng người điên Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phương ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN - VŨ THỊ NỀN NHÂN VẬT NGƢỜI ĐIÊN TRONG TIỂU THUYẾT ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA W FAULKNER VÀ THOẠT KỲ THỦY CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG KHÓA LUẬN ... cuồng nộ Thoạt kỳ thủy phương diện văn học so sánh cố gắng làm sáng tỏ vấn đề Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài Nhân vật người điên tiểu thuyết Âm cuồng nộ W Faulkner Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phương ...
 • 68
 • 364
 • 3

biểu tượng nghệ thuật trong tiểuthuyết “âm thanh cuồng nộ” của william faulkner

biểu tượng nghệ thuật trong tiểuthuyết “âm thanh và cuồng nộ” của william faulkner
... nghĩ biểu tượng nghệ thuật trên, vào khám phá hệ thống biểu tượng nghệ thuật tác phẩm Âm cuồng nộ William Faulkner 33 CHƯƠNG 2: HỆ BIỂU TƯỢNG ÂM THANH TRONG “ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ” 2.1 William Faulkner ... thức tư nghệ thuật khác biểu đạt thông điệp khác Trong tư hình tượng, hình tượng nghệ thuật biểu đạt ý nghĩa định Trong biểu tượng, biểu tượng biểu trưng nhiều ý nghĩa Chỉ hình tượng nghệ thuật ... Những biểu tượng nghệ thuật chứa nguồn lượng trở thành biểu tượng nghệ thuật có giá trị Lí thuyết biểu tượng nghệ thuật chưa định hình cách rắn chặt chẽ hình tượng nghệ thuật Do hiểu biểu tượng nghệ...
 • 113
 • 189
 • 1

THỜI GIAN TRẦN THUẬT TRONG “ÂM THANH CUỒNG NỘ” CỦA WILLIAM FAULKNER

THỜI GIAN TRẦN THUẬT TRONG “ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ” CỦA WILLIAM FAULKNER
... Thời gian nghệ thuật chuỗi thời gian kép, có thời gian kể lại thời gian truyện kể, tức thời gian biểu đạt thời gian biểu đạt” (Sđd) Lý thuyết thời gian ông gồm yếu tố chính: trình tự thời gian, ... quyền uy nhất” (từ dùng Phương Lựu) thời gian tự sự( Phương Lựu) Thời gian trần thuật Âm cuồng nộ William Faulkner 2.1 Đảo chiều thời gian trần thuật Thời gian tuyến tính vốn chiếm ưu tiểu thuyết ... trước sau ; thời gian liên tục, thuộc vào liên tục" Chỉ có thời gian thời gian thực Theo trường phái Khắc Kỷ (Stoiciens), thời gian thực chất, "mọi vật hữu chuyển động thời gian" Thời gian nằm sống...
 • 8
 • 661
 • 17

Nhân vật Caddy trong Âm thanh cuồng nộ của William Faulkner

Nhân vật Caddy trong Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TẠ NHƯ OANH NHÂN VẬT CADDY TRONG ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA WILLIAM FAULKNER Luận văn Thạc sĩ chuyên ... liệu tiếp cận, có phần nghiên cứu riêng nhân vật Caddy Âm cuồng nộ khiến thấy đầy thú vị hấp dẫn, gợi ý cho tập trung vào Nhân vật Caddy Âm cuồng nộ William Faulkner Phạm vi nghiên cứu a) Xác định ... thiết nhân vật tác phẩm Âm Cuồng nộ Trong phần: Nhân vật - hệ quy chiếu giá trị tư tưởng nghệ thuật, tác giả Nguyễn Thị Phương tìm hiểu ba kiểu nhân vật Faulkner xây dựng nhân vật bất thường, nhân...
 • 100
 • 510
 • 6

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus
... niệm biểu tượng mà chuyên sâu vào vấn đề biểu tượng nghệ thuật - cụ thể biểu tượng nghệ thuật tác phẩm văn học - khai thác biểu tượng theo hướng hình ảnh tượng trưng, hay nói cách khác, biểu tượng ... biểu tượng nét phong cách nghệ thuật độc đáo Camus 24 Khẳng định vai trò biểu tượng nghệ thuật việc thể tính cách nhân vật tư tưởng tác giả tiểu thuyết Camus Gợi ý cách đọc biểu tượng tiểu thuyết ... Người xa lạ tiểu thuyết - triết lí, Dịch hạch tiểu thuyết - kí Sa đọa tiểu thuyết - tự truyện 3.1.2 Biểu tượng biểu tượng nghệ thuật Như nói, biểu tượng lĩnh vực chứa đựng nhiều bí ẩn Cho đến...
 • 96
 • 624
 • 4

đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết jane eyre wuthering heights của hai chị em nhà bronte

đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết jane eyre và wuthering heights của hai chị em nhà bronte
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Phương ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT JANE EYRE WUTHERING HEIGHTS CỦA HAI CHỊ EM NHÀ BRONTE Chuyên ... Vì vậy, người viết lựa chọn đề tài Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Jane Eyre Wuthering Heights hai chị em nhà T Bronte nhằm vào khám phá giới nghệ thuật hai nữ sĩ tài hoa bạc mệnh mong muốn ... thuật tiểu thuyết hai chị em nhà Btonte - Khái quát thành công nghệ thuật tiểu thuyết Jane Eyre Wuthering Heights, từ khẳng định đóng góp hai chị em Bronte cho thể loại tiểu thuyết VI Cấu trúc...
 • 114
 • 624
 • 1

khai thác biểu tượng nghệ thuật trong đọc-hiểu bài thơ đàn ghi ta của lor- ca (thanh thảo) ở lớp 12 thpt

khai thác biểu tượng nghệ thuật trong đọc-hiểu bài thơ đàn ghi ta của lor- ca (thanh thảo) ở lớp 12 thpt
... đẹp biểu tượng âm nhạc thơ Đàn ghi ta Lor- ca 75 2.2.3 Phát phân tích hay, đẹp biểu tượng hội hoạ thơ Đàn ghi ta Lor- ca 80 2.2.4 Phân tích giá trị biểu tượng thơ Đàn ghi - ta Lor - ca ... sinh khai thác giá trị biểu tượng nghệ thuật để đọc - hiểu thơ Đàn ghi - ta Lor - ca (Thanh Thảo) lớp có hiệu - Đề xuất cách thức dạy học thơ Đàn ghi - ta Lor - ca (Thanh Thảo) phù hợp với biểu tượng ... HIỂU BÀI THƠ “ĐÀN GHI TA CỦA LOR -CA (THANH THẢO) 49 2.1 Vận dụng hoạt động đọc- hiểu trình dạy học thơ Đàn ghi ta Lor -ca 49 2.1.1 Trang bị tri thức đọc- hiểu thơ Đàn ghi ta Lor-ca...
 • 162
 • 356
 • 0

Thế giời nghệ thuật trong tiểu thuyết côi cút giữa cảnh đời của ma văn kháng

Thế giời nghệ thuật trong tiểu thuyết côi cút giữa cảnh đời của ma văn kháng
... tới nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Ma Văn Kháng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu phạm vi tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Ma Văn Kháng tiến hành so sánh ... Oanh, Vẫn chuyện văn người Phong Lê Và ta không nhắc tới Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Ma Văn Kháng tác giả Trần Thị Ngọc hay Nghệ thuật tiểu thuyết Ma Văn Kháng, tác giả Dương ... tác phẩm nói, Ma Văn Kháng nhà văn quan tâm từ giới bạn đọc nhà phê bình nhiều góc nhìn khác 3.2 Về tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Đọc tiểu thuyết Côi cút cảnh đời, ta thấy sách Ma Văn Kháng vục vào...
 • 61
 • 229
 • 1

Nông thôn thời kỳ đổi mới trong tiểu thuyết Thần thánh Bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn

Nông thôn thời kỳ đổi mới trong tiểu thuyết Thần thánh và Bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN THỊ NGỌC HÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ ĐỔI MỚI TRONG TIỂU THUYẾT THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM CỦA ĐỖ MINH TUẤN Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành: ... Chƣơng I: Tiểu thuyết viết nông thôn văn xuôi thời đổi Chƣơng II: Nông thôn ngƣời nông dân tiểu thuyết Thần thánh bƣơm bƣớm Chƣơng III: Nghệ thuật biểu tranh nông thôn tiểu thuyết Thần thánh bƣơm ... CHƢƠNG 2: NÔNG THÔN VÀ NGƢỜI NÔNG DÂN TRONG TIỂU THUYẾT THẦN THÁNH VÀ BƢƠM BƢỚM 51 2.1 Hiện thực sống nông thôn qua Thần thánh bƣơm bƣớm 51 2.1.1 Một nông thôn đầy biến động trƣớc thời kì...
 • 129
 • 325
 • 2

Hình tượng nhân vật không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ anh thái

Hình tượng nhân vật và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ anh thái
... 1: Tiểu thuyết Hồ Anh Thái tiến trình vận động văn xuôi Việt Nam đương đại Chương 2: Hình tượng nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Chương 3: Không gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Chương TIỂU ... Chương KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI 3.1 CÁC BIỂU HIỆN CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 3.1.1 Không gian vật lí phản quang sinh động thời đổi Hồ Anh Thái có khám phá không gian vật ... xem nhân vật đời thật” 2.2 Những nghiên cứu nhân vật không gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Nghiên cứu nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh Thái, có số ý kiến đánh giá đáng lưu ý: Tác giả Lê Hồng...
 • 26
 • 790
 • 6

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồng

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồng
... Trong phần nội dung gồm có chương: Chương 1: Cảm hứng nghệ thuật gắn với giới nhân vật tiểu thuyết Vi Hồng Chương 2: Không gian nghệ thuật tiểu thuyết Vi Hồng Chương 3: Thời gian nghệ thuật nghệ ... giả lớn giới nghệ thuật riêng thể tính độc đáo tư phong cách nghệ thuật nhà văn Cách hiểu giới nghệ thuật sở để tìm hiểu nghiên cứu giới nghệ thuật toàn tiểu thuyết Vi Hồng Đối tượng phạm vi nghiên ... diện giới nghệ thuật tiểu thuyết Vi Hồng Đó là: Cảm hứng nghệ thuật gắn với giới nhân vật, thời gian nghệ thuật không gian nghệ thuật Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số vấn đề thi pháp tiểu thuyết...
 • 124
 • 824
 • 3

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI
... giới nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai Chương 2: Cảm hứng nghệ thuật kiểu nhân vật trung tâm tiểu thuyết Chu Lai Chương 3: Không gian nghệ thuật thời gian nghệ thuật tiểu thuyết củ a Chu Lai Kết đạt ... giá giới nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai + Khẳng định thành tựu, hạn chế đóng góp tiểu thuyết Chu Lai vào qu trình đổi nghệ thuật tiểu thuyết Nội dung chính: Chương : Một số đặc điểm bật giới nghệ ... gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Chu L Chương HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI CỦA CHU LAI Hành trình sáng tác tiểu thuyết Chu Lai: Một hành...
 • 121
 • 867
 • 3

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI
... giá giới nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai + Khẳng định thành tựu, hạn chế đóng góp tiểu thuyết Chu Lai vào trình đổi nghệ thuật tiểu thuyết Nội dung chính: Chương : Một số đặc điểm bật giới nghệ thuật ... giới nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai Chương 2: Cảm hứng nghệ thuật kiểu nhân vật trung tâm tiểu thuyết Chu Lai Chương 3: Không gian nghệ thuật thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai Kết đạt được: ... gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Chu Lai Chương HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI CỦA CHU LAI Hành trình sáng tác tiểu thuyết Chu Lai: Một hành...
 • 74
 • 698
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: không gian nghệ thuật trong tiểu thuyếtthời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyếtlời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngkhông gian nghệ thuật trong tiểu thuyết hiện đạithế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyếtthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của chu laibiểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhthời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caogiọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kì đổi mới của ma văn kháng pptxnghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật natasa rôxtôva trong tiểu thuyết chiến tranh và hoà bình của l tônxtôibo co khoa hoc nhung bieu tuong nghe thuat trong tho han mac tubiểu tượng nghệ thuật trong ca dao việtcách tân thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của tạ duy anhNghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng Tếch (Tectona grandis L. f.) tại Sơn La (LA tiến sĩ)Internet of things with arduino cookbook (2016)Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai cà chua ở vụ xuân hè sớm và xuân hè muộn tại vĩnh phúc tài liệu, ebook, giáo trìnhSACH LOP 12 2Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngCác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)tu dien tieng anh bang hinh anhNâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (LA tiến sĩ)THIẾT kế bể KEO tụ tạo BÔNG xử lý nước SÔNG vàm cỏ ĐÔNG CÔNG SUẤT 2000m3 NGÀY đêmCÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU SƯA TƯƠIKỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giảng viên các trường Cao đẳng nghề tại tỉnh Nghệ An Cơ sở xây dựng chương trình tăng cường (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự án: Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphanlt công suất 120 tấnh – Công ty TNHH Hòa HiệpDạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở ở trường Cao đẳng kỹ thuật (LA tiến sĩ)Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaĐỀ CƯƠNG MÔN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập