Về tính cofinite của mô đun đối đồng điều địa phương suy rộng

VỀ TÍNH COFINITE CỦA ĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG SUY RỘNG

VỀ TÍNH COFINITE CỦA MÔ ĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG SUY RỘNG
... 19 Tớnh cofinite ca mụ un i ng iu a phng suy rng 20 Đ Mụ un i ng iu a phng suy rng 20 Đ Tớnh cofinite ca mụ un i ng iu a phng suy rng 38 Kt lun ... K ( a , M ) uƠ Chng ) Tớnh cofinite ca mụ un i ng iu a phng suy rng Đ Mụ un i ng iu a phng suy rng Phn u chng núi v mụun i ng iu a phng suy rng Mụun i ng iu a phng suy rng c Herzog a nm 1974 ... hn sinh Vỡ imf l cofinite, theo 2.3, 2.4(i) T 3 T Tng t, kerg l cofinite Bng vic xem xột dóy khp ngn 2T 2T Im d E2p 1,1 ker g Ta suy Imd l cofinite ý E2p 1,1 l cofinite nờn t dóy...
 • 51
 • 61
 • 0

tính artin của các môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc

tính artin của các môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc
... Im Artin (theo B 2.2.11) Gi r0 l s t nhiờn tha Erj ,+s1= Erj ,+s2= = Ej , s 0 Do Ej , s Artin nờn Erj ,+s1 v suy Erj , s Artin 0 Lp li suy lun ny ta suy E2j , s := H mj ( H Rs ( M , N ) Artin ... M N P Khi ú ta cú N Artin v ch M v P Artin T iu ny ta suy nu dóy cỏc R -mụun M N P khp ti N v M , P l cỏc mụun Artin thỡ N cng l mụun Artin Mnh 1.1.6 Vnh R Artin v ch R Noether v dim ... l Artin + + T ton cu trờn ta suy H Rn + c ( M , N ) / m H Rn + c ( M , N ) Artin + + , N ) : Sup{i | H Ri ( M , N ) khụng Artin } Kớ hiu aR ( M = + + ( N ) : Sup{i | H Ri ( N ) khụng Artin...
 • 47
 • 53
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ổn định tiệm cận của tập Iđêan nguyên tố liên kết của đun đối đồng điều địa phương với chiều thấp" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... n đủ lớn Ổn định tiệm cận tập iđêan nguyên tố liên kết un đối đồng điều địa phương Trước hết nhắc lại kết quan trọng Brodmann Faghani [3] j Bổ đề 3.1 ([3, Theorem 2.2]) Cho i số nguyên dương ... nhắc lại kết tính ổn định tập iđêan nguyên tố liên kết sau Bổ đề 2.1 ([1], [10, Lemma 2.1]) AssR (Mn ) ổn định với n đủ lớn Bây giờ, mệnh đề (i) Định lý 1.1 trường hợp đặc biệt định lý sau Định lý ... M/J n+1 M )) ổn định với n đủ lớn, với i ∈ N Bài báo chia phần Trong Phần 2, chứng minh mệnh đề (i) Định lý 1.1 Phần dùng để chứng minh mệnh đề (ii) Định lý 1.1 Ổn định tiệm cận chiều hữu hạn sinh...
 • 5
 • 211
 • 0

Tính ổn định tiệm cận của tập IĐÊAN nguyên tố liên kết của đun đối đồng đều địa phương

Tính ổn định tiệm cận của tập IĐÊAN nguyên tố liên kết của mô đun đối đồng đều địa phương
... ny, ta luổn kẵ hiằu (R, m) a phữỡng, Noether vợi iảan cỹc Ôi nhĐt l vnh giao hoĂn, m; v M l Rmổun hỳu hÔn sinh 1.1 Iảan nguyản tố liản kát nh nghắa 1.1.1 Mởt iảan nguyản tố nguyản tố liản ... nguyản tố liản kát cừa hoc ữủc gồi l iảan M x M cho ữủc kẵ hiằu l Ass(M ) Sau Ơy l mởt số tẵnh chĐt cỡ bÊn cừa têp cĂc iảan nguyản tố liản kát Mằnh ã 1.1.2 (a) Cho p l iảan nguyản tố cừa ... nguyản tố p0 p1 pn , õ cõ ở di n Chiãu cừa vnh R, kẵ hiằu dim R, l cên trản cừa cĂc ở di cừa cĂc dÂy iảan nguyản tố R Chiãu cừa mổun M , kẵ hiằu l dim M cho cõ mởt dÂy nguyản tố cõ...
 • 46
 • 212
 • 3

iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc

iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc
... với iđêan 16 Chương Iđêan nguyên tố liên kết môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc 17 2.1 Môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc 17 2.2 Tính ổn định ... dụng chương Chương 2: Iđêan nguyên tố liên kết môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc Đầu tiên, trình bày số tính chất môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc Sau đó, trình bày ... tập iđêan nguyên tố liên kết thành phần phân bậc môđun đối đồng điều địa phương suy rộng định lí 2.2.6, định lí 2.2.9 Hơn nữa, từ tính Artin môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc xây...
 • 58
 • 61
 • 0

về đồng điều địa phương suy rộng cho môđun artin

về đồng điều địa phương suy rộng cho môđun artin
... 2: Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun artin Mục đích chương nghiên cứu vài tính chất môđun đồng điều địa suy rộng cho môđun artin: tính artin, tính noether dựa vào đồng điều địa phương suy ... đối đồng điều suy rộng mở rộng đồng điều địa phương thông thường Nhiều kết quan trọng môđun đồng điều địa phương suy rộng tìm ra, bên cạnh nhà toán học nghiên cứu tìm kết môđun đồng điều địa phương ... môđun đồng điều địa phương suy rộng Phần hai: Trình bày số tính chất đồng điều địa phương suy rộng cho môđun artin, dựa vào đối ngẫu để tìm hiểu vài tính chất đối đồng điều địa phương suy rộng...
 • 39
 • 70
 • 0

về tính chất cofinite của môđun đối đồng điều địa phương

về tính chất cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
... 1.3 Đối đồng điều địa phương 10 1.4 Môđun Artin đối ngẫu Matlis 12 Tính cofinite cho trường hợp iđêan có chiều 14 2.1 Môđun minimax môđun cofinite ... dẫn xuất phải thứ i I−xoắn ΓI Ri ΓI gọi hàm tử đối đồng điều địa phương thứ i iđêan I , kí hiệu i HI (−) Môđun Ri ΓI (M ) gọi môđun đối đồng điều địa phương thứ i i iđêan I , kí hiệu HI (M ) Bổ ... xét thêm số tính chất quan trọng môđun đối đồng điều địa phương Mệnh đề 1.3.4 ([3, Định lý 7.1.3]) Cho (R, m) vành giao hoán địa i phương Noether, M R môđun hữu hạn sinh Khi Hm (M ) môđun Artin...
 • 35
 • 228
 • 0

VỀ IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT VÀ TÍNH COFINITE CỦA MÔđUN đỐI đỒNG đIỀU ĐỊA PHƯƠNG

VỀ IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT VÀ TÍNH COFINITE CỦA MÔđUN đỐI đỒNG đIỀU ĐỊA PHƯƠNG
... số kết vành môđun, iđêan nguyên tố liên kết giá, số chiều - độ sâu - chiều cao, môđun đối đồng điều địa phương, đồng điều Koszul Chương 2: Về Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Tính Cofinite Của Môđun Đối ... 1.4 Môđun đối đồng điều địa phương 12 1.5 Đồng điều Koszul 16 Về Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Tính Cofinite Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương 19 2.1 Môđun Cofinite ... and AF môđun 37 2.3 Tính cofinite môđun đối đồng điều địa phương 40 2.4 Về Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Tính Cofinite Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương 51 ix x Kết Luận...
 • 85
 • 111
 • 0

về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương

về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương
... đối đồng điều địa phương thứ i i I Cho M R-môđun, kết tác động HI () vào M kí i HI (M ) gọi hiệu giá môđun đối đồng điều địa phương thứ M với I Môđun đối đồng điều địa phương với giá iđêan cực ... cấu với vành thương vành đa thức R[x1 , , xn ] Vì vành thương vành catenary catenary nên ta 15 suy vành R catenary phổ dụng vành đa thức hữu hạn biến với hệ số R catenary Sau số đặc trưng vành ... môđun đối đồng điều địa phương cấp i bất kỳ, ứng với giá iđêan cực đại mối liên hệ với tính catenary, tính catenary phổ dụng tính không trộn lẫn vành sở Đồng thời luận án đưa ứng dụng tính chất...
 • 87
 • 240
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương

tóm tắt luận án tiến sĩ về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương
... đích luận án nghiên cứu tính chất () cho môđun đối đồng điều địa phương cấp i bất kỳ, ứng với giá iđêan cực đại mối liên hệ với tính catenary, tính catenary phổ dụng tính không trộn lẫn vành sở Đồng ... cứu tính chất () môđun đối đồng điều địa phương cấp tùy ý, mối quan hệ tính chất () môđun đối đồng điều địa phương với tập giả giá, tính catenary phổ dụng vành R/ AnnR M tính không trộn lẫn vành ... hệ tính chất () môđun đối đồng điều địa phương cấp cao tính catenary vành sở: d Hm (M ) thỏa mãn tính chất () vành d R/ AnnR Hm (M ) catenary Tuy nhiên tồn vành catenary tồn môđun đối đồng điều...
 • 23
 • 260
 • 0

Về tính hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương

Về tính hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương
... NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG Trong chương giả thiết vành R vành giao hoán Noether có đơn vị; a iđêan R M R -môđun Môđun đối đồng điều địa i phương Ha (M ) hữu hạn sinh M môđun ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG VỀ TÍNH HỮU HẠN CỦA TẬP CÁC IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG Chuyên ngành: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ Mã số: 60 46 ... linh hóa tử môđun M Hơn SuppM = V (AnnR M ) M môđun hữu hạn sinh 1.4 Iđêan nguyên tố liên kết 1.4.1 Định nghĩa Giả sử M R -môđun Một iđêan nguyên tố p R gọi iđêan nguyên tố liên kết M tồn phần...
 • 31
 • 167
 • 0

Môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất về linh hóa tử luận văn thạc sĩ toán học

Môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất về linh hóa tử luận văn thạc sĩ toán học
... số (Phương pháp tính) Luận văn giới thiệu số lời giải toán phương pháp số Đại số tuyến tính thực hành tính toán phần mềm Maple, Mathematica Đó toán sau đây: - Giải phương trình phi tuyến (Phương ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI HỒNG PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ Mã số: 60 46 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS NGUYỄN ...   44 KẾT LUẬN Luận văn giới thiệu số lời giải toán phương pháp số Đại số tuyến tính thực hành tính toán phần mềm Maple, Mathematica Đó toán sau đây: - Giải phương trình phi tuyến (Phương pháp...
 • 45
 • 222
 • 0

Dãy chính qui i lọc và tính hữu hạn sinh của môđun đối đồng điều địa phương

Dãy chính qui i  lọc và tính hữu hạn sinh của môđun đối đồng điều địa phương
... 1.8 Dãy qui lọc 1.9 Môđun đồng i u Koszul 1.10 Môđun đ i đồng i u địa phơng Trang 3 4 5 7 Chơng Dãy qui I- lọc tính hữu hạn sinh môđun đ i đồng i u địa phơng 2.1 .Tính hữu hạn sinh môđun đ i đồng ... vành Noether R, M R -môđun hữu hạn sinh, r Ơ Khi phát biểu sau tơng đơng: (i) HIi(M) hữu hạn sinh v i i < r; (ii) I :R H I i ( M ) v i i < r Chứng minh (i) (ii) Vì HIi(M) I- xoắn hữu hạn sinh ... Ơ Khi phát biểu sau tơng đơng: (i) HIi(M) R - môđun hữu hạn sinh v i i < r; 20 (ii) HIi(M)p Rp - môđun hữu hạn sinh v i i < r p Spec(R); (iii) HIiR p (Mp) Rp - môđun hữu hạn sinh v i i < r...
 • 32
 • 252
 • 0

tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng
... ò ệ t tết r ộ s ủ M ột a t M gradeM a M í q tố tr a R ị tố ọ ủ ộ s M ị í m tì gradeM m tờ ợ í ệ depthM M ột R ữ s s i aM = M ó gradeM a số i é t s Ha (M ) = ị í ... VI N KHOA HC V CễNG NGH VI T NAM VI N TON HC -oOo - Phm Hựng Quý TNH CH RA CA MễUN I NG I U A PH NG V NG DNG Chuyờn ngnh: i s v lý thuy t s Mó s : 62 46 01 04 LUN N TI...
 • 115
 • 309
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: môđun đối đồng điều địa phươngđối đồng điều địa phươngmodun doi dong dieu dia phuongsuy nghi cua em ve tinh cam cua ong sau doi voi be thu trong van ban chiec luoc ngathí nghiệm về tính tan của mỡnêu ý kiến của bản thân về một sư việc hiện tượng đời sống ở địa phươngbáo cáo về tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của quỹ đại chúngnhung cau chuyen cam dong ve tinh yeu cua metap lam van ke ve tinh cam cua bo me hoac nguoi than doi voi emví dụ 6 khớp lệnh định kỳ tt tình trạng của thị trường đối với cp xyz sau khi khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửaban tu danh gia ve tinh hinh thuc hien va nhung dong gop moi cua da khcn cap nha nuocmô hình cấu trúc về tính cách của freudbrian d josephson sinh 4 1 1940 nhận một nửa giải nobel vật lý năm 1973 với tiên đốn lý thuyết về tính chất của các dòng siêu dẫn đặc biệt là hiệu ứng josephsoncủng cố em có cảm nhận như thế nào về nghệ thuật và nội dung đoạn trích cảm nhận và tình cảm của tác giả đối với nhân vật thúy kiềuthực trạng về tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty tnhh mtv kovinNghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm ceratocystis sp gây bệnh chết héo trên keo tai tượng trong điều kiện nuôi cấy thuần khiếtNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thựcNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản từ thực tiễn của Nhà xuất bản Công an nhân dânĐấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nộiVăn bản hành chính từ thực tiễn viện hàn lâm khoa học xã hội việt namCác BPNC theo pháp luật TTHS việt nam và thực tiễn áp dụng tại quận thanh xuân thành phố hà nộiTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namNghiên cứu phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc đại học thái nguyênXác định lượng các bon tích lũy trên mặt đất của trạng thái rừng IIB và IIIA1 tại xã nghinh tường thuộc khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàngGiải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếNghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu tàu vỏ thép khi đâm va bằng phương pháp mô phỏngTest giải phẫu ôn thi nội trú đại học y hà nộiStatistics without maths for psychology 7th john reidyStatistics for business and economics global edition 8th carlson thormNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến sự hình thành cây homtùng la hán tại đại học nông lâm thái nguyênTips for selecting DC motors for your mobile robot
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập