Tuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CAO

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CAO
... khả sinh enzyme chitinase chủng NS phân lập từ RNM Cần Giờ phòng thí nghiệm Vi sinh Sinh hóa Trường ĐH Sư phạm TPHCM Chọn chủng khả sinh enzyme chitinase cao Nghiên cứu đặc điểm sinh học ... vi khuẩn, nấm enzyme chitinase vi sinh vật tổng hợp đặc biệt nấm tổng hợp HT cao, ổn định với nhiệt độ pH Ngoài enzyme chitinase nhiều ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp y học Khả khử ... (2003) khảo sát số yếu tố tác động trình sinh tổng hợp hệ enzym chitinase chủng nấm mốc Trichoderma spp Tô Duy Khương (2004) khảo sát sinh tổng hợp chitinase Trichoderma spp khả đối kháng với số nấm...
 • 90
 • 87
 • 0

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... khảo sát khả sinh amylase số chủng NS từ RNM Cần Giờ Tp.HCM” Mục đích đề tài Tuyển chọn chủng NS sinh amylase cao từ RNM Cần Giờ Nhiệm vụ đề tài - Phân lập chủng NS thu nhận từ RNM Cần Giờ - Tuyển ... Tuyển chọn số chủng NS có khả sinh amylase cao - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa phân loại đến loài NS tuyển chọn - Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, tổng hợp amylase ... cứu vào MT xốp thích hợp - Xác định ảnh hưởng nhiệt độ khả sinh amylase chủng NS nhiệt độ nuôi cấy từ 25, 30, 35, 40, 45 v 50oC - Khảo sát khả sinh amylase đo OD d Ảnh hưởng độ mặn MT đến khả sinh...
 • 127
 • 419
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ NHÓM NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ NHÓM NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... cứu đề tài Khảo sát đặc điểm sinh học số nhóm nấm sợi từ Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh .Thực tế, số nhóm nấm sợi RNM Cần Giờ lớn, nên phạm vi đề tài tập trung khảo sát hai chi ... Aspergillus Penicillium + Khảo sát số đặc điểm sinh học chủng nấm sợi phân lập + Từ chủng phân lập tuyển chọn chủng có đặc điểm bật Bước đầu nhận xét sơ đặc điểm sinh học chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus ... hành từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2009 phòng thí nghiệm Sinh hoá – Vi sinh, khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Rừng ngập mặn Cần Giờ Rừng ngập mặn...
 • 61
 • 415
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ THU NHẬN ENZYM PROTEASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM SỢIRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

NGHIÊN CỨU VÀ THU NHẬN ENZYM PROTEASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM SỢI Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ
... tài: Tìm số chủng NS có khả sinh protease mạnh từ RNM Cần Giờ nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu để thu nhận protease Nhiệm vụ đề tài:  Phân lập chủng NS từ RNM Cần Giờ  Tuyển chọn chủng NS ... cho chủng NS sinh enzyme ngoại bào Cho đến nay, công trình nghiên cứu NS RNM Cần Giờ thưa thớt, chưa có công trình nghiên cứu khả sinh protease chủng NS Chính lí mà chọn đề tài Nghiên cứu thu nhận ... thu nhận enzyme protease từ chủng NS RNM Cần Giờ Đối tượng phạm vi nghiên cứu: chủng NS phân lập xã Long Hòa, Lí Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Bình Khánh RNM Cần Giờ Địa điểm nghiên cứu: PTN...
 • 67
 • 310
 • 0

tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase cao

tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase cao
... ENZYME CHITINASE Bƣớc khởi đầu việc nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm sợi khả sinh tổng hợp enzyme Chitinase cao Khi nấm sợi đƣợc nuôi cấy môi trƣờng chất Chitin nguồn carbon nhất, chủng nấm ... Kết khảo sát ảnh hƣởng thời gian nuôi cấy lên khả sinh tổng hợp enzyme Chitinase nấm sợi P oxalicum Phụ lục Bảng 7.11 Ảnh hƣởng thời gian nuôi cấy lên HT enzyme Chitinase chủng nấm sơi P oxalicum ... nghệ Sinh học Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 34- 2012 Trường ĐHCT LỜI CẢM TẠ Đề tài Tối ƣu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi khả sinh tổng hợp enzyme chitinase...
 • 74
 • 168
 • 0

nghiên cứu chọn chủng bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn cần giờ hoạt tính diệt sâu

nghiên cứu chọn chủng bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn cần giờ có hoạt tính diệt sâu
... tâm Nghiên cứu hệ sinh thái RNM phát đất nơi Bt khả diệt sâu Từ lí trên, định chọn đề tài: Nghiên cứu chọn chủng Bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn Cần Giờ hoạt tính diệt sâu ... HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - - Nguyễn Thiện Phú NGHIÊN CỨU CHỌN CHỦNG BACILLUS THURINGIENSIS TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ CÓ HOẠT TÍNH DIỆT SÂU Chuyên ngành: Vi sinh vật Mã số: 60 42 01 07 LUẬN ... tiêu - Thu nhận chủng Bt hoạt lực mạnh diệt sâu hại trồng làm sở khoa học việc tạo chế phẩm Nhiệm vụ Phân lập chủng Bacillus từ RNM Cần Giờ Tuyển chọn chủng VK hoạt tính diệt sâu tơ hại bắp...
 • 97
 • 44
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận ninh kiều, tp. cần thơ.

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận ninh kiều, tp. cần thơ.
... Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC Đề tài nhằm mục đích phân lập khảo sát hoạt tính kháng khuẩn số chủng nấm sợi từ đất quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ Xác định hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập ... đời sống Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khóa 34- 2012 Trường Đại học Cần Thơ 1.2 Mục tiêu đề tài: - Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi ... Tuyển chọn chủng hoạt tính kháng khuẩn: Những chủng hoạt tính kháng khuẩn tốt tuyển chọn từ 11 chủng nấm sợi phân lập Quá trình tuyển chọn chủng nấm hoạt tính kháng VSVKĐ tiến hành theo...
 • 57
 • 197
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở huyện phong điền, thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở huyện phong điền, thành phố cần thơ
... 10 chủng NS từ đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn khoảng chủng hoạt tính kháng khuẩn, chủng hoạt tính kháng khuẩn cao ... số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại học khóa 35 – 2013 Trường Đại Học Cần Thơ Mục tiêu đề tài Phân lập khoảng 10 chủng ... tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn phân lập từ đất huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thực từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Kết phân lập 10 chủng nấm sợi: BM – 1, BM – 8,...
 • 55
 • 100
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận cái răng, thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận cái răng, thành phố cần thơ
... Cần Thơ TÓM LƢỢC Đề tài nghiên cứu Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi (NS) hoạt tính kháng khuẩn từ đất quận Cái Răng, thành phố (TP) Cần Thơ Trước tiên, phân lập chủng NS từ đất quận Cái ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 Kết phân lập chủng nấm sợi từ đất quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ …………………………………………………………………………… 31 Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn chủng ... tra hoạt tính kháng khuẩn với B subtilis chủng nấm sợi phân lập từ đất quận Cái Răng, TP Cần Thơ vị trí lấy mẫu 44 Bảng 6: Hoạt tính kháng khuẩn 10 chủng nấm sợi phân lập 45 Bảng 7: Số liệu...
 • 65
 • 166
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận thốt nốt thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận thốt nốt thành phố cần thơ
... hiểu chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn cao địa bàn quận Thốt Nốt Mục tiêu đề tài - Phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ - Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm ... mẫu đất, phân lập chủng nấm sợi, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập với vi sinh vật kiểm định Khảo sát hình thái chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn cao Kết thu 10 khuẩn ... phục vụ sống người Góp phần đáp ứng nhu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ để phân lập tìm...
 • 57
 • 155
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi khả năng kháng khuẩn từ đất ở quận bình thủy, thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có khả năng kháng khuẩn từ đất ở quận bình thủy, thành phố cần thơ
... tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ Mục tiêu - Phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ - Kiểm tra hoạt tính kháng ... Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ thực từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Mục tiêu đề phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ; kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm ... ngành phạm sinh học i Bộ môn phạm sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 35 – 2013 Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƢỢC Đề tài Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi khả kháng khuẩn từ đất Quận...
 • 73
 • 127
 • 0

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN một số CHỦNG nấm sợi HOẠT TÍNH CHITINASE CAO từ đất ở PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN cái RĂNG, THÀNH PHỐ cần THƠ

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN một số CHỦNG nấm sợi có HOẠT TÍNH CHITINASE CAO từ đất ở PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN cái RĂNG, THÀNH PHỐ cần THƠ
... số chủng nấm sợi hoạt tính chitinase cao từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ Mục tiêu đề tài - Phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố ... lập 10 chủng nấm sợi từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, kiểm tra hoạt tính chitinase chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn chủng nấm hoạt tính chitinase cao, khảo sát đặc ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM SINH HỌC PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI CÓ HOẠT TÍNH CHITINASE CAO TỪ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN...
 • 74
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme amylase từ nấm mốc aspergillus oryzaephân lập tuyển chọn chủng bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α glucosidase và tối ưu điều kiện nuôi cấy để thu chất ức chế αglucosidase caonghiên cứu tuyển chọn rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứngphân lập tuyển chọn một số chủng lactobacillus có khả năng sinh axit lactic cao từ các sản phẩm lên men trên địa bàn tỉnh thái nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học probiotic sử dụng cho vật nuôiphân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nôngnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànmột số hình ảnh về trồng rừng ngập mặnmột số lưu ý khi trồng rừng ngập mặnkhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxphan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocinrừng ngập mặn cần giờ khoảng 25000 ha đã được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển ở việt namở đây chúng ta cũng có một số lý do nêu lên lợi thế của việc xem xét khả năng tuyển dụng từ bên ngoàinghiên cứu ứng dụng một số chủng nấm cộng sinh mycorrhiza để làm tăng hiệu quả xử lý ô nhiễm as trong đất của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 9nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng βglucan ở một số chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏngtuyển chọn một số tổ hợp lúa lai 2 dòng có năng suất và chất lượng tốt phục vụ sản xuất tại một số tỉnh phía bắcBài Giảng Tìm Kiếm Và Thu Nhận Tế Bào GốcKỹ Thuật Nuôi Cấy Sơ Cấp Tế Bào Động VậtBài Giảng Công Nghệ Tế Bào Gốc Và Vài Nhận Địnhcon gàBÀI GIẢNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNBài Giảng Hàng Hóa Công Và Chi Tiêu CôngTế Bào Gốc Và Đạo Lý Sinh HọcBài 25 tính chất của phi kimBài Giảng Cơ Cấu Tổ Chức Chính PhủBài Giảng Đạo Đức Công VụBài 14 bảo vệ hoa và cây nơi công cộnguint wqs6 mpdp routine maintenance guide ENunit clocksunit jobsLuận văn Hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty Lâm Hoàng Quânunit readingunit routinesunit senseswhat has happened to them
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập