Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực
... Quá trình dạy học hoá học lớp 10 trường trung học phổ thông 4.2 Đối tượng nghiên cứu Thiết kế giảng hóa học lớp 10 trường THPT Phạm vi nghiên cứu Bài giảng phần phi kim hóa học 10 ban Giả thuyết ... pháp dạy học hóa học trường phổ thông 1.5.1 Mục tiêu điều tra Để thiết kế giáo án hoá học lớp 10 theo hướng dạy học tích cực có hiệu quả, tiến hành điều tra thực trạng thiết kế học hóa học sử ... kế hoạch học Từ sở lý thuyết thiết kế giảng kinh nghiệm thân, đưa lưu ý thiết kế giáo án theo hướng dạy học tích cực Tìm hiểu thực trạng thiết kế học hóa học sử dụng phương pháp dạy học hóa học...
 • 104
 • 1,634
 • 6

Tài liệu Thiet ke va thuc hien bai giang dien tu bang Powerpoint

Tài liệu Thiet ke va thuc hien bai giang dien tu bang Powerpoint
... kích cỡ 20 pt chữ nhỏ nhìn từ xa (trừ trình bày bảng số liệu chọn cỡ thấp 20 pt) • Chèn hình ảnh vào trình diễn: Vào trình đơn Insert\Pictures\From File, • • • • chọn đường dẫn tới tập tin chứa ... nguyên trang Web máy tính để chạy theo chế độ Offline Tạo hiệu ứng cho đối tượng (hình ảnh, văn bản) PowerPoint: Nhấp chuột vào đối tượng (hình, văn ) -> chọn Custom Animation -> chọn menu Add Effect, ... ii Trong hộp thoại Modify transition: Chọn tốc độ trình diễn nhạc cho slide iii Ở hộp thoại Advance Slide: Thiết lập tự động cho slide cách đánh dấu vào Automatically cho thời gian hợp lý vào...
 • 3
 • 287
 • 1

Bài giảng Thiet ke va thuc hien bai giang dien tu bang Powerpoint

Bài giảng Thiet ke va thuc hien bai giang dien tu bang Powerpoint
... Insert\Pictures\From File, chọn đường dẫn tới tập tin chứa hình ảnh bấm Insert hay bấm vào biểu tượng công cụ chọn đường dẫn tới tập tin chứa hình ảnh Chèn file âm hay đoạn phim vào giảng: Trong giảng, ... file có sẵn máy: Khi soạn giảng, ta cần liên kết với file khác có liên quan để giúp giảng phong phú như: liên kết với tập tin MS Word, liên kết trang Web có liên quan tới giảng hay hát Thực cách ... nguyên trang Web máy tính để chạy theo chế độ Offline Tạo hiệu ứng cho đối tượng (hình ảnh, văn bản) PowerPoint: Nhấp chuột vào đối tượng (hình, văn ) -> chọn Custom Animation -> chọn menu Add Effect,...
 • 3
 • 293
 • 0

skkn thiết kế xây dựng bài giảng hóa học theo hướng vui để học thpt thống nhất

skkn thiết kế và xây dựng bài giảng hóa học theo hướng vui để học thpt thống nhất
... Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 11 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học C NỘI DUNG THIẾT KẾ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HĨA HỌC THEO HƯỚNG VUI ĐỂ HỌC Phần I: KHỞI ĐỘNG ... Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình 1: minh họa cho phần khởi động Gv: Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 13 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình ... Lụa -THPT Thống Nhất A 14 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình 3: minh họa cho câu hỏi phần khởi động Gv: Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 15 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng...
 • 35
 • 118
 • 1

Thiết kế sử dụng bài tập hoá học nội dung liên quan đến thực tiễn trong dạy họctrường trung học phổ thông

Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học có nội dung liên quan đến thực tiễn trong dạy học ở trường trung học phổ thông
... học sinh cho cần thiết phải tập Hoá Học nội dung liên quan đến thực tiễn giảng dạy hoá học trờng trung học phổ thông - Hầu hết học sinh hứng thú với tập nội dung liên quan đến thực tiễn ... Thích học hoá học tập nội dung liên quan đến thực tiễn: (79/80) 1.3.5.2 Sau thực nghiệm 20 Bảng 1: Kết điều tra tần suất sử dụng tập hoá học nội dung liên quan đến thực tiễn giáo viên trung ... 1.3 Thực trạng sử dụng tập hoá học nội dung liên quan đến thực tiễn dạy học trờng trung học phổ thông 1.3.1 Mục đích điều tra: - Tìm hiểu thực trạng dạy học hoá học trờng trung học phổ thông...
 • 117
 • 954
 • 2

Thiết kế thực hiện một số bài giảng môn toán lớp 12 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Thiết kế và thực hiện một số bài giảng môn toán lớp 12 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 12 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 31 2.1 Chương trình SGK toán lớp 12 THPT 31 2.2 Một số định hướng thiết kế thực giảng với hỗ ... Chƣơng THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 12 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Chƣơng trình SGK toán lớp 12 THPT Sách giáo khoa Toán 12 THPT chương trình năm gồm 123 tiết ... PHẠM TRƢƠNG THỊ NGỌC MỸ THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 12 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học môn Toán số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN...
 • 102
 • 70
 • 0

Thiết kế thực hiện chương trình quản lý quảng cáo trên Web

Thiết kế và thực hiện chương trình quản lý quảng cáo trên Web
... kỹ thuật tổ chức chương trình quản quảng cáo tren web Nghiên cứu kỹ thuật tạo trang web động Tổ chức sở liệu quảng cáo Xây dựng giải thuật hiển thị banner quảng cáo trang web Thống kê thông ... quan đến banner quảng cáo Phân tích - thiết kế hệ thống Phân tích chương trình Hai thực thể chương trình người phụ trách quảng cáo( Admaster) người tiến hành đăng ký quảng cáo( Advertiser) ... gian thực nghiên cứu chương trình, em hoàn thành đề tài: Thiết kế thực chương trình quản quảng cáo web Đồng thời thời gian qua em tham khảo, học hỏi nhiều điều cách nhìn nhận giải vấn đề thực...
 • 24
 • 199
 • 1

Tìm hiểu JSP. Thiết kế thực hiện Website quảng cáo cho công ty SEEN

Tìm hiểu JSP. Thiết kế và thực hiện Website quảng cáo cho công ty SEEN
... công ty SEEN Đây hội tốt để em có lựa chọn cho việc thực tập, nghiên cứu xây dựng đề tài tốt nghiệp Tên đề tài: Tìm hiểu JSP(Java Server Pages) Thiết kế thực Website quảng cáo cho công ty SEEN .Do ... giới Cho nên nhu cầu thiết kế, lắp đặt công trình thương mại ngày mở rộng, thị trường sản phẩm cạnh tranh liệt Trước thực tế việc xây dựng Website quảng cáo bán sản phẩm điều cần thiết cho công ty ... Thoihan - Thực thể CONGTRINH: Mô tả thông tin hệ thống, công trình mà công ty thực Các thông tin sau: Mã công trình, tên công trình, hình ảnh, chủ đầu tư, giá trị, năm thực hiện, công nghệ thực hiện, ...
 • 81
 • 294
 • 1

Một số phương pháp thiết kế thi công bài giảng điện tử

Một số phương pháp thiết kế và thi công bài giảng điện tử
... c¸c sè liƯu ii thi t kÕ bµi gi¶ng * Yªu cÇu vỊ néi dung kÞch b¶n Cã mơc tiªu râ rµng Ng¾n gän, sóc tÝch, tr¸nh c¸c th«ng tin trïng lỈp Thu hót sù chó ý G©y phÊn chÊn ®óng lóc thi t kÕ bµi gi¶ng ... ®éng, chÊp nhËn Thi t lËp nỊn t¶ng ThĨ hiƯn kÞch b¶n b»ng powerpoint Vïng hiĨn thÞ th«ng tin quan träng 41% 20% 25% 14% Ng¾t dßng hỵp lÝ Powerpoint lµ mét phÇn mỊm øng dơng cho phÐp thi t kÕ vµ x©y ... thèng kª  C¸c c©u hái  Sù chê ®ỵi håi hép  C¸c hiƯu øng ®Ỉc biƯt (ho¹t h×nh, ©m thanh, video) thi t kÕ bµi gi¶ng Font ch÷ vµ cì ch÷ VÊn ®Ị t­¬ng ph¶n MÇu nỊn vµ c¶m xóc Ho¹t h×nh c¸c th«ng tin...
 • 25
 • 300
 • 0

Thiết kế thực hiện các dịch vụ ontology hỗ trợ thư viện số

Thiết kế và thực hiện các dịch vụ ontology hỗ trợ thư viện số
... cấp dạng dịch vụ IaaS cho công ty Dược Ipsen Các dịch vụ IaaS hỗ trợ tảng ứng dụng khác nhau, chúng cung cấp dịch vụ đám mây Platform as a Service (PaaS) hay không Cũng 18 giống dịch vụ PaaS, ... 2: CÁC MÔ HÌNH DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Giới thiệu chương: Chương tập chung vào tìm hiểu lớp dịch vụ ĐTĐM Để từ đến đề xuất mô hình ứng dụng cho công ty Dược Ipsen – Pháp 2.1 Các lớp dịch vụ ... Trong trình thực ĐTĐM, người ta nhận thấy số khó khăn, thách thức Bảo mật, khả không kiểm soát liệu, độ trễ liệu, tính sẵn sàng dịch vụ liệu, dịch vụ kèm theo quy định pháp luật cho dịch vụ, khách...
 • 28
 • 275
 • 0

THIẾT KẾ THỰC HIỆN HỆ THỐNG THU HIỂN THỊ ẢNH TRÊN NỀN FPGA pptx

THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG THU VÀ HIỂN THỊ ẢNH TRÊN NỀN FPGA pptx
... diện hiển thị hình ảnh VGA Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU THẬP HÌNH ẢNH: Chương tập trung vào thiết kế sơ đồ khối chức hệ thống thu thập hình ảnh tốc độ cao Thiết kế mạch phần cứng thiết kế mã ... Mục đích đề tài thiết kế, thực hệ thống thu hiển thị ảnh tốc độ cao với trình thời gian thực liệu hình ảnh dựa FPGA [2] Dựa vào kết nghiên cứu phát triển hệ thống ứng dụng vào thiết bị ghi hình, ... thống FPGA Việc thực thành công mô hình hệ thống thu hiển thi ảnh FPGA đáp ứng yêu cầu cho hệ thống thu hiển thị ảnh tốc độ cao với trình thời gian thực hệ thống không cần tới hỗ trợ máy tính Kết...
 • 114
 • 236
 • 0

BÁO CÁO " THIẾT KẾ THỰC HIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH SỬ DỤNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU " pdf

BÁO CÁO
... Giao diện Web giám sát hành trình Kết luận Bước đầu báo thiết kế hoàn thiện thành công hệ thống giám sát hành trình Hệ thống chạy thử nghiệm thực tế đạt kết đề ban đầu: hiển thị xác định thông tin ... cập vào máy chủ dịch vụ web để giám sát hành trình trạng thái thời phương tiện Ngoài ra, có tin nhắn SMS yêu cầu từ phía người dùng sử dụng điện thoại di động, module trả thông tin định vị dạng ... Giao Thông Máy Tính Giám Sát Điện Thoại Di Động Hình Mô hình tổng quan hệ thống giám sát hành trình 2.1.2 Nguyên lí hoạt động Module GPS+GSM/GPRS có cảm biến thu tín hiệu định vị từ vệ tinh GPS...
 • 5
 • 347
 • 3

phân tích thiết kế thực hiện chiến lược thương hiệu

phân tích thiết kế và thực hiện chiến lược thương hiệu
... LOGO Thiết kế chiến lược sử dụng thương hiệu (Branding stratergy) Thiết kế chiến lược sử dụng thương hiệu Company name • Xác định số cấp bậc thương hiệu sử dụng • Nhận thức hình ảnh thương hiệu ... phẩm thương hiệu mà công ty bán Đặc trưng chiến lực thương hiệu bề rộng mối quan hệ thương hiệu – sản phảm mở rộng chiến lược thương hiệu, độ sâu sản phẩm – quan hệ thương hiệu gói thương thiệu ... name PHÂN LOẠI – NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU VAI TRÒ XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TĂNG CƯỜNG HÌNH ẢNH CỦA THƯƠNG HIỆU Company name PRODUCTS A X X X C X … VAI TRÒ XÁC X X ĐỊNH CHIẾN LƯỢC X X THƯƠNG HIỆU...
 • 34
 • 291
 • 0

Thiết kế Thực hiện một sở dữ liệu SQL Server docx

Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server docx
... trình bày trước đặc điểm SQL Server 2000 Multiple-Instance nên nói đến (SQL) Server ta nói đến Instance SQL Server 2000, thông thường Default Instance Một Instance SQL Server 2000 có system databases ... file SQL Server hoàn toàn có đầy đủ sở để viết vào dĩa cứng Còn transaction chưa commited (do bị down bất ngờ) SQL Server roll back hai transaction dựa ghi log file Cấu Trúc Logic Của Một SQL Server ... Transaction Log Trong SQL Server Transaction log file SQL Server dùng để ghi lại thay đổi xảy database Quá trình diễn sau: có thay đổi data Insert, Update, Delete yêu cầu từ ứng dụng, SQL Server tải (load)...
 • 25
 • 196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soátcác ràng buộc về thiết kế và thực hiệngt ngăn ngừa phát hiện sửa chữa kịp thời các gian lận và sai sót thông qua thiết kế và thực hiện một cách thýờng xuyên liên tục và có hiệu lực ics trong đõn vị2 15 ý kiến của ht cbql và gv đánh giá về việc ht tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng cntt vào dạy học trong đó chú trọng kỹ năng thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử cho cbql và gvtìm hiểu về kiểm soát nội bộ thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụthiết kế và thực hiện kiểm soátphần 2 phân tích thiết kế và thực hiện forumquan diem muc tieu phuong huong gai phap nham thiet ke va thuc hien he thong thang luong bang luong phu cap luong moitac quan diem thiet ke va thuc hien he thong thang luong bang luong phu cap moihuong giai phap thiet ke va thuc hien he thong thang luong bang luonggt ngăn ngừa phát hiện sửa chữa kịp thời các gian lận và sai sót thông qua thiết kế và thực hiện một cách thường xuyên liên tục và có hiệu lực ics trong đơn vịthiết kế và thực hiện mạng voice ipcác vấn đề về thiết kế và thực hiện nghiên cứu bệnh chứngthiết kế và thực hiện thử nghiệm lâm sànglưu ý khi thiết kế và thực hiện chương trìnhBiện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố hà nộiKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy chuyên đề xác suất biến cố nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11 ở trường THPT quan sơn 2Một số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmNâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tayNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện cho học sinh lớp 12 một số kĩ thuật sử dụng số phức liên hợpĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Rèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng xác định hình chiếu của điểm trên mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toánRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng phần mền geometers sketchpad và các phần mền tạo ảnh động giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài elip, hypebol, parabol 2Sử dụng phương pháp đánh giá giải một số bài toán cực trị của hình học giải tích trong không gian 2Tìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2Từ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng của tỉ số thể tích trong một số bài toán hình học không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập