Tài liệu về : “Hô hấp tế bào

hấp tế bào

Hô hấp tế bào
... Thanh Hoá S¬ ®å h« hÊp tÕ bµo S¬ ®å h« hÊp tÕ bµo I. I. Khái niệm hấp tế bào. Khái niệm hấp tế bào. 1. Khái niệm: hấp tế bào là quá trình ôxi hoá chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản ... phóng từng phần, không ồ ạt. giải phóng từng phần, không ồ ạt. - Tốc độ của quá trình hấp tuỳ thuộc vào nhu - Tốc độ của quá trình hấp tuỳ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được thống ... cầu năng lượng của tế bào và được thống nhất cầu năng lượng của tế bào và được thống nhất qua hệ Enzim hấp. qua hệ Enzim hấp. II. II. C¸c giai ®o¹n chÝnh cña C¸c giai ®o¹n chÝnh cña qu¸...
 • 22
 • 741
 • 6

Bài 24: hấp tế bào

Bài 24: Hô hấp tế bào
... đường phân, chu trình crep và chuỗi vận chuyển êlectron hấp. Vị trí xảy ra các quá trình đó trong tế bào ? Điều gì sẽ xẩy ra nếu như tế bào không được cung cấp ôxi ? EXIT EXIT Mối liên hệ giữa ... EXIT EXIT EXIT EXIT Bài cũ Thế nào là hấp tế bào ? Viết phương trình tổng quát của quá trình hấp ? Viết tóm tắt quá trình đường phân và giải thích ? Trình bày ... bày quá trình vận chuyển điện tử trong hấp tế bào ? EXIT EXIT Tổng kết: Trong giai đoạn này điện tử (êlectron) được chuyền từ NADH và FADH2 tới ôxi thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hoá...
 • 13
 • 891
 • 16

Bài 16. Hấp Tế Bào

Bài 16. Hô Hấp Tế Bào
... chuyền êclectron hấp Chuỗi chuyền êclectron hấp 3. 3. Chuỗi chuyền êclectron hấp Chuỗi chuyền êclectron hấp 3. 3. Chuỗi chuyền êclectron hấp Chuỗi chuyền êclectron hấp - Các phân ... Bài 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 1/ 1/ hấp ở thực vật là gì hấp ở thực vật là gì ? ? - Là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế - Là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào ... Nhiệt) II. II. Các giai đoạn chính của quá trình Các giai đoạn chính của quá trình hấp tế bào hấp tế bào 1. 1. Giai đọan Giai đọan đường phân đường phân 1. 1. Giai đọan Giai đọan đường...
 • 16
 • 744
 • 8

hấp tế bào

hô hấp tế bào
... 2 6CO 2 + 6H 2 O +Q(ATP, nhiệt) I. KHÁI NIỆM VỀ HÔ HẤP TẾ BÀO hấp tế bào là gì ? Viết PTTQ của quá trình hấp tế bào ? BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế -Là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử. -Trong ... xảy ra ở: a)Trên màng của tế bào b) Trong tế bào chất c) Trong tất cả các bào quan khác nhau d) Trong nhân tế bào BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế 3) Trong hoạt động hấp tế bào, nước được tạo ra từ ... : HÔ H P T BÀOẤ Ế -Quá trình này gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình krep, chuỗi chuyền điện tử. hấp tế bào gồm mấy giai đoạn ? -Tốc độ phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào Tốc độ...
 • 16
 • 196
 • 5

Bài 16: hấp tế bào

Bài 16: Hô hấp tế bào
... EXIT EXIT TRƯỜNG TH CS TỔ SINH – HOÁ Ti t ế 16: HÔ HẤP TẾ BÀO GV: TRẦN van HỒ EXIT I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO - hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu ... phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ : EXIT I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình hấp tế bào THẢO LUẬN : Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà ... GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep EXIT II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Các giai đoạn chính Vị trí...
 • 11
 • 602
 • 6

hấp tế bào

Hô hấp tế bào
... BÀI 24: HÔ HẤP TẾ BÀO Đào Thị Kim Quyên- THPT Vũng Tàu 3. Chuỗi chuyền êlectron hấp (hệ vận chuyển điện tử) a. Vị trí ? b. Nguyên liệu ? c. ... ATPaza tổng hợp ATP d. Sản phẩm H 2 O 1 NADH → 3 ATP 1 FADH 2 → 2 ATP Ý nghĩa của chuỗi chuyền hấp? 4. Sơ đồ tổng quát - Quan sát hình 24.2 SGK cho biết vị trí xảy ra của 3 giai đoạn? - Sản...
 • 13
 • 275
 • 8

hấp tế bào

hô hấp tế bào
... câu sau: hấp tế bào là quá trình ………….các chất hữu cơ trong tế bào thành các chất ………….và giải phóng năng lượng dưới dạng………. CÂU HỎI: Câu 2: Ghép các giai đoạn chính của hấp tế bào với ... luỹ sang hoạt năng ATP. I. Các giai đoạn chính của hấp tế bào: Ba giai đoạn: đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển electron hấp. 1. Đường phân: Là quá trình biến đổi phân tử glucozơ ... (2), chuỗi hấp (3). - Chất nền ti thể (A), tế bào chất (B), trên màng trong của ti thể (C). phân giải đơn giản ATP Trả lời: 1 ở B, 2 ở A và 3 ở C 3. Chuỗi vận chuyển electron hấp (hệ vận...
 • 20
 • 138
 • 2

ho hap te bao

ho hap te bao
... NỘI DUNG BÀI I-KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO II-CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO I-KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO Thế nào là hấp tế bào ? * Khái niệm : hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng ... giai đoạn 2 của hấp tế bào A X Ê T Y L C O A 5 5 Có 5 chữ : bào quan tham gia vào quá trình hấp tế bào T I T H Ể 6 6 Có 5 chữ : yếu tố tham gia vào quá trình hấp tế bào, làm tăng tốc ... trong hấp tế bào, là đồng tiền năng lượng của tế bào A T P C H U Y Ể N H O Á C H Ấ T * Khái niệm : hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng từ chất hữu cơ thành năng lượng ATP trong tế...
 • 10
 • 159
 • 5

Bài 16. hấp tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào
... CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 2. Chu trình Crep Giai đoạn tạo thành Axêtyl CoA p") )Z4 N>J p 3 4 4 4 4 II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO MA)e3 ... giai đoạn đường phân và chu trình Crep: II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3. Chuỗi chuyền electron hấp `:A.&%-78= "[f$e"e03 ... e"e03 +B=3u*J 4 Z.1v II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3. Chuỗi chuyền electron hấp J:"  :@:A03...
 • 21
 • 123
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP