Chương 4 ước lượng

Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên

Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên
... Xn ) duoc goi l` uoc luong vung cua tham D o eˆ ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ ’ ’ ´ θ nˆu ∀ε > ta c´ ´ sˆ o e o ˆ lim P (|θ − θ| < ε) = n→∞ ’´ ’ ’ ´ ˜ Chuong Uoc luong tham sˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn ’’ ... luong hiˆu qua e ’ ´ ´ ’ ´ ’ ’’ ˆ a ’ ´ ’ ’ ’ ⊕ Nhˆn x´t Gia su θ l` uoc luong khˆng chˆch cua tham sˆ θ Theo bˆt dang thuc a e o e o a ¯˘ ’ ’ Tchebychev ta c´ o ˆ V ar(θ) ˆ ˆ P (|θ − E(θ)| ... V ar(θ) ´ ’.’ ˜ ’ ’ ¯ inh nghia U’oc luong khˆng chˆch θ duoc goi l` uoc luong c´ hiˆu qua cua tham D o e ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ o e ’ ’ ˆ nho nhˆt c´c uoc luong cua θ ´ ´ ´ ’ a ’ sˆ θ nˆu V ar(θ)...
 • 16
 • 1,193
 • 10

XÁC SUẤT THỐNG KÊ " CHƯƠNG 4 ƯỚC LƯỢNG THAM SÔ CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN"

XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... duoi dˆy: o e ’ ’ ’ ´ D´ ’ ’ ´ ¯a 52,7 62,2 45 ,3 52 ,4 43,9 56,5 63 ,4 38,6 41 ,7 33 ,4 53,9 46 ,1 71,5 61,8 65,5 44 ,4 47,6 54, 3 66,6 60,7 55,1 50,0 70,0 56 ,4 ´ ¯o ’ H˜y uoc luong dˆ dˆm dac trung b`nh ... o e ¯ ’.’ e 14 18 95 16 30 147 29 73 22 36 22 27 72 26 60 30 111 37 15 41 36 37 25 26 35 28 42 63 127 33 31 57 26 20 79 23 29 40 58 36 31 35 18 33 52 70 41 85 23 15 27 48 28 35 47 11 15 32 ´ ... n − = 24 a ınh ’ ’’ χ2 = 13, 85; 0,05 v` t´ a ınh σ1 = σ2 = χ2 = 36, 0,95 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 046 χ0,95 36, 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 12 χ0,05 13, 85 ’ Vˆy khoang tin cˆy l` (0, 046 ; 0, 12)...
 • 16
 • 909
 • 9

Tài liệu Chương 4 Ước lượng khoảng tin cậy

Tài liệu Chương 4 Ước lượng khoảng tin cậy
... khoảng tin cậy ước lượng Ước lượng tỷ lệ tổng thể chung Xác định cỡ mẫu Bà Một số khái niệm thường dùng ước lượng • • • • • • Quy trình ước lượng Ước lượng khoảng tin cậy Giới hạn tin cậy cho ... Bà Khoảng tin cậy độ tin cậy Phân bố trung bình mẫu σ_ α/2 Khoảng tin cậy kéo dài từ x 1-α µX = µ _ X (1 - α) % khoảng tin cậy có µ X − Zσ X đến X + Zσ X α/2 α % không Khoảng tin cậy Bà 1.6 Ước ... Làm tròn lên error Bà Tóm tắt • Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình (Đã biết σ) • Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình (Chưa biết σ) • Ước lượng khoảng tin cậy cho tỷ lệ • Tình tổng thể...
 • 27
 • 3,186
 • 44

Tài liệu Xác suất thống kê_ Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên ppt

Tài liệu Xác suất thống kê_ Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên ppt
... Xn ) duoc goi l` uoc luong vung cua tham D o eˆ ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ ’ ’ ´ θ nˆu ∀ε > ta c´ ´ sˆ o e o ˆ lim P (|θ − θ| < ε) = n→∞ ’´ ’ ’ ´ ˜ Chuong Uoc luong tham sˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn ’’ ... luong hiˆu qua e ’ ´ ´ ’ ´ ’ ’’ ˆ a ’ ´ ’ ’ ’ ⊕ Nhˆn x´t Gia su θ l` uoc luong khˆng chˆch cua tham sˆ θ Theo bˆt dang thuc a e o e o a ¯˘ ’ ’ Tchebychev ta c´ o ˆ V ar(θ) ˆ ˆ P (|θ − E(θ)| ... V ar(θ) ´ ’.’ ˜ ’ ’ ¯ inh nghia U’oc luong khˆng chˆch θ duoc goi l` uoc luong c´ hiˆu qua cua tham D o e ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ o e ’ ’ ˆ nho nhˆt c´c uoc luong cua θ ´ ´ ´ ’ a ’ sˆ θ nˆu V ar(θ)...
 • 16
 • 1,348
 • 3

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 4: Ước lượng cho dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 4: Ước lượng cho dự án
... dụ ước lượng ngân sách cho dự án IT Ước lượng cho dự án • Dòng ngân lưu cho dự án thiết lập dựa trên: – Kế hoạch triển khai dự án – Ngân sách dự án • Được chi tiết hóa thành tháng Ước lượng cho ... $260.000 Ước lượng cho dự án Ước lượng ngân sách: – Ước lượng quy mô tài chánh dự án: • Được làm từ đầu để lựa chọn dự án • Khoảng 2-3 năm trước hoàn tất dự án • Sai số -50% đến +100% – Ước lượng ... thực ước lượng Ước lượng cho dự án • Công cụ & kỹ thuật ước tính: – Mô hình thông số: • Sử dụng đặc trưng dự án để xây dựng mô hình toán • Dựa vào liệu dự án khứ để thiết lập ước lượng cho đặc...
 • 26
 • 128
 • 1

Chuong 4 uoc luong

Chuong 4 uoc luong
... Vi n n S ; S ữ a b a= (n 1) v b = (n 1) 41 42 Thụng thng n 30 p = f C f (1 f ) n ,vi C tra t bng phõn phi Gauss 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... X l: S = 7 .48 27 (cm) T l mu cỏc sn phm loi B ca X l: f = 17/100 = 17% 17 Thu thp s liu v trng lng X (g) mi trỏi xoi vn, ta c kt qu sau: X (g) S cõy 200-210 210-220 220-230 230- 240 240 -250 250-260 ... 1,62 + 6,65 hayà ( ; ) ) 34 35 36 37 38 39 N ( ; ) Trng hp: bit giỏ tr trung bỡnh ca tng th n n 1 2 ( Xi à) ; ( Xi à) ữ a i =1 b i =1 Vi a= (n) v b = (n) 40 N ( ; ) Trng hp: cha...
 • 69
 • 131
 • 1

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống kê

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống kê
... MP p≥ 4000 4000 + 2000 p ≥ 0,66 p ≥ 66% • Bước 2: Tìm xác suất để số lượng bán lớn số lượng cho trước Cao Hào Thi 40 Số lọ sữa bán hàng ngày x (lọ) 10 Số ngày bán x (lọ) 15 15 20 25 10 10 Tổng ... doanh Các bước phân tích biên sai với phân phối chuẩn: Bước 1: Xác định tham số lượng hàng bán ra, gồm có: • Số trung bình µ • Độ lệch chuẩn σ • Lợi nhuận biên sai MP • Thiệt hại biên sai ML Bước ... với số trung bình 50 tờ độ lệch chuẩn 10 tờ Hãy xác định số lượng báo tối ưu mà người bán báo cần mua hàng ngày để bán Biết giá mua giá bán tờ báo 4000đ 10000đ Giải : Bước 1: Xác định tham số lượng...
 • 4
 • 1,132
 • 13

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống kê

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống kê
... vào tham số chưa biết θ tập hợp b) Giá trị ước lượng (Estimate) hay gọi giá trị ước lượng điểm (Point Estimate) ˆ Là giá trị cụ thể ước lượng θ xem giá trị ước lượng tham số thống θ tập hợp Tham ... Estimators) a) Ước lượng không chệch: Ước lượng θ gọi ước lượng không chệch tham số thống θ kỳ vọng ˆ θ θ ˆ E (θ ) = θ Thí dụ E( X ) = µ => X ước lượng không chệch µ E(Sx2) = σ => Sx2 ước lượng không ... 0,153 7.3.7 Ước lượng cỡ mẫu (Estimating the Sample Size) Trong phần trước, tìm ước lượng khoảng tham số thống θ (µx, σ2x, p …) tập hợp dựa mẫu cho trước (nghĩa biết cỡ mẫu n) Với cách làm đó,...
 • 15
 • 1,963
 • 11

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông
... lệ mẫu Fn  ước n lượng điểm tỉ lệ đám đông p X1  X1   X n + Trung bình mẫu X n  n ước lượng điểm trung bình đám đông   X1, , X n   1.3 Thống kê  X , , X   là ước lượng không ...   n   chệch VD + M(Fn) = p (tỉ lệ mẫu ước lượng không chệch tỉ lệ đám đông) + M  X n    (trung bình mẫu ước lượng không chệch trung bình đám đông  ) Trong thực hành Khi có mẫu cụ thể ... 1,  ước l n g điểm ượ    +     2 độ xác ước lượng Bài toán tìm khoảng tin cậy  toán ước lượng khoảng 2.2 Khoảng tin cậy cho tỉ l đám đông p Với tỉ lệ p phần tử có tính chất A đám đôn...
 • 25
 • 963
 • 5

Tài liệu Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào pptx

Tài liệu Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào pptx
... hai trình + Nồng độ chất trao đổi, enzyme chất điều hòa tham gia hai trình ổn định khác vị trí khác tế bào 2.1 Đặc điểm chuyển hoá lượng tế bào - Năng lượng chuyển hoá tế bào lượng hoá học - Quá ... LUẬT BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ TRẬT TỰ SINH HỌC 1.1 Qui luật trật tự sinh học a Các qui luật biến đổi sinh học - Định luật I: định luật bảo toàn lượng - Định luật II: giới vật chất biến đổi theo ... khuẩn quang hợp xanh) - Nhóm dị dưỡng: nhận lượng tiền chất từ phân tử hữu phức tạp sẵn có (động vật, nguyên sinh động vật, vi sinh vật) SỰ TRAO ĐỔI CHẤT - Gồm hai trình đồng hoá dị hoá xảy song...
 • 34
 • 404
 • 0

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 220
 • 0

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 219
 • 0

bài giảng quản trị rủi ro - chương 4 - đo lường rủi ro

bài giảng quản trị rủi ro - chương 4 - đo lường rủi ro
... Chương ĐO LƯỜNG RỦI RO GIỚI THIỆU CHUNG Nhận dạng rủi ro kết có bước khởi đầu trình đánh giá hay đo lường rủi ro Đo lường rủi ro giúp nhà quản trò rủi ro ước lượng hậu tài khả xảy hậu Để đo lường ... tài khả xảy hậu Để đo lường rủi ro nhà quản trò rủi ro cần phải: Xây dựng thước đo mức độ quan trọng rủi ro doanh nghiệp Áp dụng thước đo vào rủi ro xác đònh Ví dụ: Đo lường tổn thất qua chi phí ... 0.5000 16 Chương ĐO LƯỜNG RỦI RO IV ƯỚC LƯNG ĐỘ CHÍNH XÁC Phân phố xác xuất đo lường rủi ro Phân phối nhò thức (Binomial distribution) n! -r!(n-r)! Xác suất r tai nạn = r n-r p (1-p) Phân...
 • 19
 • 2,963
 • 14

bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy

bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy
... nhám độ sóng Hình 4. 1 Tổng quan độ nhám độ sóng bề mặt chi tiết máy 23/11/2010 4. 1.2 Tính chất lý lớp bề mặt chi tiết gia công Tính chất bề mặt chi tiết máy biểu thị độ cứng bề mặt, biến đổi ... tố công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết máy Ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt Ảnh hưởng đến biến cứng bề mặt Ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt 23/11/2010 4. 3.1 Ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt ... Độ xác kích thước bề mặt Độ xác hình dạng bề mặt Độ xác vị trí tương quan bề mặt Chất lượng bề mặt 23/11/2010 4. 1 Yếu tố đặc trưng chất lượng bề mặt Hình dáng, lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám...
 • 48
 • 546
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chương 4 ước lượng mức sẵn lòng trả cho bảo hiểm cây lúa của hộ trồng lúa tại tỉnh an giangbước 4 ước lượng các tham sốbước 4 ước lượng hàm lượng nước nhào trộn và hàm lượng bọt khíphụ lục 2 chương trình ước lượng hệ số beta theo tháng của các cổphiếukinh tế lượng chương 4bai tap quan tri chat luong chuong 4HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10Determinants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmtìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiTìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyĐề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 1026 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập