Đánh giá khả năng hấp thụ co2 qua sinh khối của rừng tràm (melaleuca cajuputi powell) tại xã gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp

đánh giá khả năng hấp thụ cor2r qua sinh khối của rừng tràm (melaleuca cajuputi powell) tại gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp

đánh giá khả năng hấp thụ cor2r qua sinh khối của rừng tràm (melaleuca cajuputi powell) tại xã gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp
... giá khả hấp thụ CO qua sinh khối R R rừng Tràm (Melaleuca cajuputi Powell) Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1.2 Mục tiêu Góp phần định lượng giá trị môi trường rừng Tràm Gáo Giồng, ... Trâm Anh TÓM TẮT Đề tài Đánh giá khả hấp thụ CO qua sinh khối rừng Tràm (Melaleuca cajuputi R R Powell) Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Số liệu thu thập qua điều tra 40 ô tiêu chuẩn, ... thành hệ sinh thái rừng Tràm đa dạng Trong kể đến rừng Tràm Gáo Giồng (thuộc Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) Tuy nhiên, nghiên cứu khả hấp thụ CO rừng Tràm Gáo Giồng chưa quan R R...
 • 155
 • 306
 • 5

phân tích giá trị giải trí của khu du lịch sinh thái gáo giồng thuộc gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp

phân tích giá trị giải trí của khu du lịch sinh thái gáo giồng thuộc xã gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp
... điểm du lịch thay tỉnh Đồng Tháp du khách không đến tham quan Gáo Giồng 27 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHU DU LỊCH SINH THÁI GÁO GIỒNG THUỘC XÃ GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 TÌM HIỂU VỀ XÃ ... tài nguyên thiên nhiên Tên đề tài: Phân tích giá trị giải trí Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng thuộc Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ QUỐC HUY MSSV: 4115196 PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI GÁO GIỒNG THUỘC XÃ GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...
 • 120
 • 149
 • 2

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TỐ NHÔM (AL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI POWELL) potx

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TỐ NHÔM (AL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI POWELL) potx
... bị ảnh hưởng độc nhôm (nồng độ 10 mM) Hình 3: Rễ Tràm nghiệm thức đối chứng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Kết nghiên cứu độc tố nhôm lên sinh trưởng Tràm kết luận sau: Độc tố nhôm Al2(SO4)3 ... giảm nồng độ nhôm gia tăng Như vậy, nồng độ nhôm cao độc tố nhôm có ảnh hưởng đến mô phân sinh ngưỡng 20 mM Al2(SO4)3 độc tố ức chế hình thành chồi Bảng 4: Ảnh hưởng độc nhôm (Al2(SO4)3 lên số chồi ... hưởng lên sinh trưởng Tràm dung dịch dinh dưỡng Các tiêu sinh trưởng Tràm chiều dài rễ nhạy cảm, bị ức chế ngưỡng 10 mM Số chồi giảm mạnh ngưỡng 20 mM, độc tố nhôm có ảnh hưởng đến mô phân sinh...
 • 9
 • 167
 • 0

ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU DU LỊCH GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP docx

ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU DU LỊCH GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP docx
... thứ cấp, nghiên cứu phản ánh số vấn đề về: tình hình khai thác du lịch sinh thái Khu du lịch Gáo Giồng; đánh giá du khách du lịch sinh thái Khu du lịch Gáo Giồng thời gian qua Từ đó, nghiên cứu ... sinh thái Khu du lịch Gáo Giồng Về đa dạng sinh học, đa dạng loài thực vật du khách đánh giá cao so với loài động vật, tương ứng 3,56 3,47 Nhìn chung, du khách đánh giá mức trung bình tiêu Khu du ... trung tâm tập trung khách 3.3 Giải pháp phát triển du lịch sinh thái Khu du lịch Gáo Giồng Để du lịch sinh thái Khu du lịch Gáo Giồng phát triển tương lai cần thực giải pháp sau: Mở rộng nâng cấp...
 • 8
 • 558
 • 5

skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh ở môn toán lớp 21 trường TH THCS gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp

skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh ở môn toán lớp 21 trường TH THCS gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp
... trường TH- THCS Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Hứng th học tập dạy học Toán Nơi nghiên cứu: lớp 2/1 trường TH- THCS Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Kế hoạch th c Số th tự ... kiến th c Toán Toán Hứng th học tập dạy học Toán lớp 2/1 trường TH- THCS Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tất học sinh lớp 2/1 trường ... viên phụ trách lớp Xuất phát từ th c tế đó, mạnh dạn vào nghiên cứu đề tài: Tạo hứng th học tập cho học sinh môn toán lớp 2/1 trường TH- THCS Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p” Mục đích...
 • 20
 • 42
 • 0

Bài giảng xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái gáo giồng huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp ths trần đình lý

Bài giảng xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái gáo giồng huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp  ths trần đình lý
... Dịch vụ du lịch Giao thông Ẩm thực Cơ sở hạ tầng Khác Nhận Xét ðây sở ñể xây dựng chiến lược marketing thu hút du khách Gáo Giồng XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Phân ... ñề thu hút du khách khu du lịch sinh thái Gáo Giồng cần ñược ñặc biệt quan tâm C Ụ M U TIÊ IÊ H NG Ứ C N U - ðánh giá tiềm du lịch Gáo Giồng - Thực trạng chiến lược thu hút du khách khu du lịch ... PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Vận dụng marketing- mix vào việc tiếp thị quảng bá thương hiệu du lịch sinh thái Gáo Giồng CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC...
 • 23
 • 76
 • 0

Nghiên cứu sinh khối trên mặt đất nhằm đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của luồng dendrocalamus membranaceus munro trồng tại LÀNG TRE PHÚ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nghiên cứu sinh khối trên mặt đất nhằm đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của luồng dendrocalamus membranaceus munro trồng tại LÀNG TRE PHÚ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG
... tình hình đó, đề tài Nghiên cứu sinh khối mặt đất nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng làng tre Phú An Tỉnh Bình Dương thực nhằm góp phần cung cấp ... Thu Phương ii TÓM TẮT Đề tài “ Nghiên cứu sinh khối mặt đất nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng làng tre Phú An Tỉnh Bình Dương ” Thu thập số liệu dựa ... tụ carbon sinh khối đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng Vì vậy, việc nghiên cứu sinh khối nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng cần thiết đặt để nhằm hiểu biết chức sinh thái Luồng, lượng giá chí phí...
 • 154
 • 244
 • 0

Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và việc làm của nông hộ trên các cụm dân cư vượt lũ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp

Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và việc làm của nông hộ trên các cụm dân cư vượt lũ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
... với đề tài “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ VƯỢT LŨ HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP” học viên Nguyễn Minh Trí thực báo cáo Hội đồng chấm luận ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ & NGUYỄN MINH TRÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ VƯỢT LŨ HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP ... nhập nông hộ thấp Vì vậy, đề tài Phân tích đánh giá thực trạng lao động việc làm nông hộ CDC vượt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cần thực nhằm để làm sở khoa học cung cấp thông tin thực trạng...
 • 106
 • 571
 • 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
... khắc phục tồn hạn chế thực công tác trồng rừng huyện năm qua Vì đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” cần thiết ... cứu Đánh giá thực trạng công tác trồng phát triển Keo lai nhằm đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung tỉnh Bắc Kạn góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người trồng ... 4.1 Thực trạng phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung, huyện Chợ Đồn 30 4.1.1 Quá trình phát triển rừng trồng Bình Trung, huyện Chợ Đồn 30 4.1.2 Diện tích tỷ lệ phát...
 • 69
 • 266
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
... trng hỡnh thỏi v u th lai ca Keo lai ó kt lun Keo lai cú t trng g v nhiu c im hỡnh thỏi trung gian gia hai ging b m Keo lai cú u th lai v sinh trng so vi Keo tai tng v Keo lỏ trm, iu tra sinh ... 2.1.1.1 Nhng nghiờn cu v cõy Keo lai (Acacia hybrids) Keo lai l tờn gi tt ca ging lai t nhiờn gia Keo tai tng (Acasimangium) v Keo lỏ trm (Acacia auriculiformis) Ging Keo lai t nhiờn ny c phỏt hin ... ly ca cõy Keo lai, Lờ ỡnh Kh (1997) [10] ó khng nh: Khụng nờn dựng ht ca cõy Keo lai gõy trng rng mi Keo lai i F1 cú hỡnh thỏi trung gian gia hai loi b m v tng i ng nht, n i F2 Keo lai cú biu...
 • 67
 • 376
 • 1

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp (qua khảo sát ở bình thạnh, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp) luận văn thạ

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp (qua khảo sát ở xã bình thạnh, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp) luận văn thạ
... TRẦN VĂN TÁM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP (QUA KHẢO SÁT XÃ BÌNH THẠNH, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP) ... vấn đề: Nâng cao hiệu thực Quy chế dân chủ sở xây dựng nông thôn địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Qua khảo sát Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm đề tài luận văn Thạc sĩ ... pháp nâng cao hiệu thực Quy QCDC sở địa bàn Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xây dựng NTM 18 B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ...
 • 133
 • 281
 • 2

Đánh giá sự hài lòng của người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại trạm y tế bình thạnh, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp năm 2015

Đánh giá sự hài lòng của người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại trạm y tế xã bình thạnh, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp năm 2015
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TRẦN THỊ KIM THOA ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNHTẠI TRẠM Y TÊ XÃ BÌNH THẠNH, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ... bệnh, chữa bệnh trạm y tế Bình Thạnh, năm 2015 Xác định số y u tố liên quan đến hài lòng người bệnh thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh trạm y tế Bình Thạnh, năm 2015 4 CHƯƠNG ... Ẩn hài lòng người thẻ Bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh trạm y tế Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp năm 2012 78,1% [1] Điều cho th y hài lòng người bệnh công tác KCB TYT xã...
 • 84
 • 192
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: khả năng hấp thụ co2khả năng hấp thụ co2 của rừngkhả năng hấp thụ co2 của cây xanhphân tích đánh giá khả năng tiêu thụ của thị trường đã lựa chọn trước khi tổ chức bán hàng4 9 đánh giá khả năng tiếp thu của người dân trong một số chương trình đào tạo tập huấn khuyến nông của trạm khuyến nông huyện phú bìnhđánh giả khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạchđánh giá khả năng hấp phụ trao đổikhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ khô theo thời giankhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ lỏng theo thời gianđánh giá khả năng tích lũy co2 trong đất rừng ngập mặnmột số tiêu chí đánh giá khả năng cảm thụ và sử dụng màu sắc của trẻ 4 5 tuổi trong hoạt động tạo hình theo mẫuđánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen p5cs của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh cao bằngđánh giá khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng của sản phẩm của orientđánh giá khả năng áp dụng dựa trên thực trạng của phân xưởng hóc mônđánh giá khả năng thâm nhập thị trường thế giới của sản phẩm vinatabaĐề tài Kỹ thuật trải phổ trong CDMAĐề tài Lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở Hyundai CountyĐề tài Lập trình thiết bị di động trên J2MEĐề tài Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền - SVTH Phạm Vũ TiếnĐề tài Máy nghiền dùng trong quá trình sản xuất sơnĐề tài NCKH cấp Bộ Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015Đề tài Giải pháp Marketing-mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền BắcĐánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựngĐánh giá tình hình hoạt động giao nhận và thanh toán trong xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hiện nay - Tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tình trạng nhiễm khuẩn phổi trên người bệnh thở máy và hiệu quả chăm sóc của điều dưỡng viênĐánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm_ định hướng phát triển đến năm 2010Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thôngĐề tài Đánh giá kết quả điều trị dọa sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009TO nkhao sat nhanh bai toan dien xoay chieuKhao sat dong dien xoay chieuTÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trục