Những thành tựu của thơ bang giao thời trung đại việt nam

những thành tựu của thơ đi sứ thời nguyễn

những thành tựu của thơ đi sứ thời nguyễn
... 2, thành tựu mặt nội dung thơ sứ thời Nguyễn, tạm chia thành tiểu mục nhỏ sau: * Thơ sứ thời Nguyễn – tiếng nói lòng yêu nước * Thơ sứ thời Nguyễn – khúc hát nhớ nước thương nhà * Thơ sứ thời Nguyễn ... sử thơ sứ; Chương 2: Thơ sứ thời Nguyễn thành tựu mặt nội dung; Chương 3: Thơ sứ thời Nguyễn thành tựu mặt nghệ thuật Ở chương 1, người viết trình bày khái quát lịch sử thơ sứ nói chung thơ ... 2.2 Thơ sứ thời Nguyễn – khúc hát nhớ nước thương nhà 44 2.3 Thơ sứ thời Nguyễn – Cảm quan lịch sử 59 2.4 .Thơ sứ thời Nguyễn – không gian nỗi buồn u ẩn 71 Chương 3: THƠ ĐI SỨ THỜI NGUYỄN...
 • 151
 • 154
 • 0

Đứng trước tình hình của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đó là sự phát triển như vũ bão với những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại toàn cầu và sự du nhập của những tiến bộ khoa học thế giới vào Việt Nam

Đứng trước tình hình của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đó là sự phát triển như vũ bão với những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại toàn cầu và sự du nhập của những tiến bộ khoa học thế giới vào Việt Nam
... 39% xuống 36,4% vào năm 1994; 35,5% năm 1996 ;và ớc tính chiếm 34,9% dân số vào năm 1999 Tỷ lệ phụ thuộc chung giảm bình quân hàng năm giai đoạn 1991 đến 1999 khoảng 0,5% mức so với nớc khu vực ... tế Với cấu trẻ dới 15 tuổi nh nớc ta nay,dự kiến nửa kỷ XXI nớc ta có nguồn bổ sung nhân lực dồi phục vụ cho công phát triển kinh tế Những điều kiện thuận lợi tỷ lệ trẻ em phụ thuộc giảm là: Một ... tỷ lệ xuống 30% năm 2000 b.Ngời già : Sự thay đổi tỷ trọng ngời già dân số tạo mối quan hệ hai chiều với phát triển kinh tế ,một nguy mà thực tế nớc phát triển : cấu ngời già lớn đến chừng mực...
 • 33
 • 511
 • 2

Tiểu Luận Lịch sử phát triển và những thành tựu của văn minh Ai Cập cổ đại

Tiểu Luận Lịch sử phát triển và những thành tựu của văn minh Ai Cập cổ đại
... tr th ình tr Vào gi ã ti cai tr lo ên, m qn s àn Ai C C ngun, Ai C Ai C http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ên, Ai C ày b rã, Ai C yL Mã ành m KIL OBO OKS CO M ên, Ai C http://kilobooks.com ... tai kh thu r ã nơng thơn thành t àn àn k ã Các cơng xã phân tán khơng nhi ã nơng thơn ã h ành m ìv ên minh cơng xã r àm cơng tác thu ành th b nơng thơn riêng Có kho thiên niên k thành hai giai ... sa m c ê giác, hà mã, cá s Ai C òn có r não ; kim lo V àc ì có àng, s ình, Ai C àm C àm hai mi ì ph ò, h ài thu ên c ã ên ngồi vào àm ùng núi hi õr òng ch ùng Tây Á Ai ên B àm mi àm ình tam giác...
 • 16
 • 209
 • 0

những thành tựu và hạn chế về văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

những thành tựu và hạn chế về văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... A Lời mở đầu Đã 33 năm trôi qua kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn thành công thống nhất, bước vào tời kỳ xây dựng phát triển Từ năm 1975 đến năm 1985 kinh tế đất nước lâm vào tình ... đến thành tựu hạn chế lónh vực văn hoá- xã hội Việt Nam kể từ sau công đổi đát nước (1986) với mong muốn sau nhìn lại chặng đường mà Đảng nhân dân ta trải qua, thấy thành để tự hào với bạn bè năm ... đổi Việt Nam Công đổi toàn diên đất nước mở cho ngành giáo duc Việt Nam giai đoạn phát triển hứa hẹn thay đổi, tạo nên bước tiến dài với thành tựu lớn ngành Giai Đoạn 1986- 1995 a Những Thành Tựu...
 • 44
 • 569
 • 0

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI
... LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI III.Nhũng văn minh Trung Mỹ cổ trung đại Olmec_nền văn minh châu Mỹ 1.1 Lịch sử hình thành văn minh Olmec Bản đồ vùng đất trung tâm văn minh Olmec Olmec văn minh vùng ... trúc vĩ đại mang tính nhân văn cao Ngày văn minh có tác động quan trọng tới phát triển châu Mỹ nói riêng giới nói chung I.Điều kiện hình thành văn minh châu Mỹ cổ trung đại 1.Tổng quan Châu Mỹ hay ... source not found Các thành tựu văn minh khác Trung mỹ Error: Reference source not found III .Thành tựu văn minh Nam Mỹ cổ trung đại Error: Reference source not found 1 .Văn minh Inca Error:...
 • 80
 • 254
 • 3

Ngôn ngữ nghệ thuật truyện thơ Nôm bình dân trung đại Việt Nam

Ngôn ngữ nghệ thuật truyện thơ Nôm bình dân trung đại Việt Nam
... trị ngôn ngữ bình dân Truyện thơ Nôm bình dân 2.3.1 Giá trị ngôn ngữ bình dân truyện thơ Nôm bình dân, nhìn từ mối quan hệ với số yếu tố thuộc hệ thống hình thức nghệ thuật 2.3.1.1 Ngôn ngữ bình ... thời trung đại 18 CHƯƠNG NGÔN NGỮ BÌNH DÂN TRONG TRUYỆN THƠ NÔM BÌNH DÂN 2.1 Quan niệm ngôn ngữ bình dân Muốn hiểu ngôn ngữ bình dân, trước tiên cần phải hiểu bình dân gì? Theo Từ điển tiếng Việt, ... chương sau: Chương Một số vấn đề chung Truyện thơ Nôm bình dân Chương Ngôn ngữ bình dân Truyện thơ Nôm bình dân Chương Ngôn ngữ bác học Truyện thơ Nôm bình dân Đóng góp khóa luận Khóa luận có đóng...
 • 102
 • 915
 • 14

Dac trung cua thi phap van hoc trung dai Viet Nam

Dac trung cua thi phap van hoc trung dai Viet Nam
... hệ chặt chẽ với biểu cho tính ớc lệ thi pháp văn học trung đại II .Thi n nhiên thơ văn trung đại: Vai trò thi n nhiên thơ văn trung đại: - Trong văn chơng xa, thi n nhiên yếu tố phổ biến đóng vai ... Ngời xa coi thi n nhiên ngời bạn để họ tâm tình, thổ lộ Hồ Chí Minh tổng kết điều Cảm tởng đọc Thi n gia thi: Cổ thi thiên thi n nhiên mĩ Sơn thuỷ yên hoa tuyết nguyệt phong Đặc điểm thi n nhiên ... hệ chặt chẽ với biểu cho tính ớc lệ thi pháp văn học trung đại II .Thi n nhiên thơ văn trung đại: Vai trò thi n nhiên thơ văn trung đại: - Trong văn chơng xa, thi n nhiên yếu tố phổ biến đóng vai...
 • 20
 • 92
 • 0

Tiểu luận "Những thành tựu của CNXH và nguyên nhân lâm vào khủng hoảng trong thời gian vừa qua"

Tiểu luận
... quyền với nhân dân Một nguy mà trước Lênin cảnh tỉnh Đảng Cộng sản Việc nhận thức đúng, đầy đủ thành tựu nước XHCN nguyên nhân làm cho CNXH lâm vào trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội thời gian ... XHCN trước mắc phải chậm trễ cách mạng khoa học công nghệ Vào năm 70 kỷ XX, lúc giới lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội Đứng trước khủng hoảng thiếu CNTB (nhất nước TBCN phát triển cao) nhanh ... cội nguồn khủng hoảng say Cuối trì trệ, khủng hoảng kinh tế-xã hội nước XHCN thời gian qua ý chí, cứng nhắc, chủ quan Biểu vấn đề việc nước XHCN tự đề quy luật buộc trình xây dựng CNXH phải tuân...
 • 3
 • 482
 • 3

tiểu luận Những thành tựu của sử học thời Nguyễn và nguyên nhân khiến sử học nhà Nguyễn phát triển

tiểu luận Những thành tựu của sử học thời Nguyễn và nguyên nhân khiến sử học nhà Nguyễn phát triển
... Nam DƯỚI THỜI NGUYỄN Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác 1852, sau đánh bại vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên lập triều Nguyễn Triều Nguyễn trì ... sử thống Quốc sử quán biên soạn Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác có nhiều dã sử dân gian có giá trị lớn công tác nghiên cứu lịch sử nước nhà ... sử thông giám cương mục, xuất phát từ quan điểm thống cho “lịch sử gương lớn”, “viết sử để nêu Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác (1) Lịch sử...
 • 16
 • 227
 • 0

Những thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen

 Những thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen
... Cấu tạo tế bào nấm men: Tế bào nấm men nhiều loại tế bào khác cấu tạo chủ yếu từ phần sau: - Thành tế bào: cấu tạo từ nhiều thành phần khác Trong chủ yếu là: glucan, manan, protein, lipid số thành ... doanh, Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt liên doanh với Công ty S.C.E.A De La Cote thuộc tỉnh Vanchise Pháp thành lập Công ty liên doanh nho Đà Lạt Đồng thời dự án trồng nho xã Tà Nung thành phố ... chuyền công nghệ sản xuất, chế biến đại (đúng theo tiêu chuẩn Pháp) yếu tố định khả cạnh tranh thương hiệu rượu vang Dalat Beco đường hội nhập Toàn cảnh khu trưng bày sản phẩm công ty Những thành...
 • 41
 • 2,505
 • 1

Những thành tựu của ngành nông nghiệp sóc trăng

Những thành tựu của ngành nông nghiệp sóc trăng
... đảm bảo an sinh xã hội Những sách     Về tam nông Nông nghiệp bền vững Biến đổi khí hậu toàn cầu GAP Về tam nông       Nông nghiệp, nông thôn nông dân từ lâu trở thành vấn đề lớn mang ... kích cầu nông nghiệp, nông thôn chưa thể rõ quan điểm ưu đãi kích cung nông dân, nông nghiệp nông thôn; mà coi nông thôn thị trường để tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp Hạn mức cho vay nông dân ... từ 09-17/7/2008, nghị “Vấn đề nông nghiệp -nông thôn -nông dân” Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định: Sau 20 năm tiến hành nghiệp đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát...
 • 37
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu của văn minh hy lạp cổ đạinhững thành tựu văn hóa nghệ thuật thời cận đạinhững thành tựu của văn minh lưỡng hà cổ đạimột số thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở việt namthời trung đại việt namnhững thành tựu của giáo dục đào tạo ở nước ta trong thời gian quanhững thành tựu của trung quốc thời phong kiếnnhững thành tựu của giáo dục việt namnhững thành tựu của nền giáo dục việt namnhững thành tựu của ngành giáo dục việt namnhững thành tựu của giáo dục đại học việt namnhững thành tựu của giáo dục việt nam hiện nayneu nhung thanh tuu ve va ha giao duc va khoa hoc ki thuat thoi le sotăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ đẩy nhanh ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệpnhững thành tựu của bạnHoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)tuyển tập đề thi vào 10 toán 9nhạc vàng đệm đàn guitarBDTX năm 2015 2016Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòngỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập