Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh hoạt chất kháng nấm fusarium gây hại trên cây cà chua (lycopersicon esculentum mill )

nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh hoạt chất kháng nấm fusarium gây hại trên cây chua (lycopersicon esculentum mill )

nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh hoạt chất kháng nấm fusarium gây hại trên cây cà chua (lycopersicon esculentum mill )
... Đặng Đào Ý Đoan NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH HOẠT CHẤT KHÁNG NẤM FUSARIUM GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ CHUA (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. ) Chuyên ngành : Vi sinh vật học Mã số : 60 42 01 07 ... nấm Fusarium gây hại chua (Lycopersicon esculentum Mill. ) Mục tiêu Thu nhận thử nghiệm tác dụng chất kháng Fusarium gây bệnh chua từ chủng xạ khuẩn tuyển chọn Nội dung nghiên cứu - Phân ... việc sinh chất kháng Fusarium chủng XK - Thu nhận chất kháng Fusarium từ chủng XK nghiên cứu - Bước đầu thử nghiệm ứng dụng dịch lên men chất kháng nấm để phòng trừ Fusarium gây bệnh chua...
 • 104
 • 152
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨNHOẠT TÍNH KHÁNG Pseudomonas aeruginosa

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG Pseudomonas aeruginosa
... hoạt tính kháng Pseudomonas aeruginosa 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học đặc điểm phân loại hai chủng xạ khuẩn lựa chọn - Phân loại đến loài hai chủng xạ khuẩn nghiên cứu ... nghiên cứu Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm nuôi cấy, đặc điểm sinh lý, sinh hoá hai chủng xạ khuẩn lựa chọn - Nghiên cứu đặc điểm phân loại hai chủng xạ khuẩn - Phân loại ... kiếm chủng xạ khuẩn khả sinh kháng sinh điều trị bệnh nhiễm trùng bệnh viện nói chung nhiễm Pseudomonas aeruginosa nói riêng, thực đề tài:“ Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng xạ khuẩn hoạt...
 • 23
 • 624
 • 1

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh sản cellulase trong đất đồi tại khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh sản cellulase trong đất đồi tại khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
... khả sinh cellulase đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số chủng xạ khu n khả phân giải cellulose góp phần tăng độ phì nhiêu đất đồi khu vực Xuân Hòa, ... Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Sơ lược đặc điểm tự nhiên khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 3.2 Phân lập, tuyển chọn xạ khu n từ đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ... tuyển chọn xạ khu n từ đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 3.2.1 Đặc điểm khu n lạc Từ mẫu đất đồi lấy độ sâu cm - 30 cm địa điểm khác thuộc khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, phân...
 • 54
 • 366
 • 0

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh sản cellulase trong đất đồi tại khu vực xuân hòa, phúc yên, vĩnh phúc (LV01170)

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh sản cellulase trong đất đồi tại khu vực xuân hòa, phúc yên, vĩnh phúc (LV01170)
... khả sinh cellulase đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số chủng xạ khu n khả phân giải cellulose góp phần tăng độ phì nhiêu đất đồi khu vực Xuân Hòa, ... Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Sơ lược đặc điểm tự nhiên khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 3.2 Phân lập, tuyển chọn xạ khu n từ đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ... tính cellulase xạ khu n 5.7 Phương pháp thống kê xử lý kết Những đóng góp đề tài Đây kết nghiên cứu khảo sát mặt số chủng xạ khu n khả sinh enzyme cellulase đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên,...
 • 62
 • 66
 • 0

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong đất trồng trọt khu vực xuân hòa

Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong đất trồng trọt khu vực xuân hòa
... Hải chủng xạ khu n khả phân giải cellulose cao Để tận dụng khả phân giải cellulose chủng xạ khu n định chọn đề tài : Nghiên cứu số chủng xạ khu n khả phân giải cellulose đất trồng trọt khu ... tra xạ khu n đất khả phân giải cellulose, xác định đợc nhóm xạ khu n chi Streptomyces đất trồng trọt khu vực Xuân Hoà khả phân giải cellulose mạnh 4.1 K ết phân lập xạ khu n Từ mẫu đất ... khu vực xuân hoà Đề tài nhằm giải vấn đề sau: Phân lập tuyển chọn chủng xạ khu n khả phân giải cellulose đất trồng trọt khu vực Xuân Hoà Nghiên cứu đặc điểm hình thái nuôi cấy chủng xạ khu n...
 • 33
 • 182
 • 0

phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩnhoạt tính kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật từ các mẫu đất ở khánh hòa

phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật từ các mẫu đất ở khánh hòa
... phát từ mục tiêu trên, tiến hành: Phân lập tuyển chọn số chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật từ mẫu đất Khánh Hòa Đồng thời, tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ... vệ thực vật số 24 bệnh hại lúa Việt Nam 13 bệnh nấm gây ra, 34 bệnh ngô 26 bệnh nấm 21 bệnh khoai tây bệnh nấm gây Cũng theo báo cáo khác bệnh hại nhãn bệnh nấm gây ra, bệnh vải bệnh ... phần trăm chủng HTKS theo nhóm màu Bảng 3.3 Kết sơ tuyển chủng xạ khuẩn HTKS Tổng số chủng phân lập Số chủng hoạt tính kháng sinh Số chủng ức chế vi Số chủng ức khuẩn chế vi nấm G (+)...
 • 55
 • 381
 • 0

Tuyển chọn mọt số chủng xạ khuẩnhoạt tính kháng sinh cao thuộc chi streptomyces

Tuyển chọn mọt số chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng sinh cao thuộc chi streptomyces
... kháng sinh cao kháng vi khuẩn gây bệnh người Nội dung nghiên cứu đề tài - Phân lập tuyển chọn chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng sinh cao - Phân loại 01 chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng cao kháng ... Escherichia coli (có chủng chi m 14%) Đặc biệt, số chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng nấm, số chủng hoạt tính với chủng Fusarium oxysporum Aspergillus niger chi m tỷ lệ cao, 32 chủng chi m ... chủng chi m 64% tổng số chủng hoạt tính 3.2.2 Tuyển chọn chủng xạ khuẩn HTKS mạnh Căn vào kết kiểm tra sơ hoạt tính kháng sinh, chọn chủng xạ khuẩn hoạt tính mạnh Các chủng ký hiệu là:...
 • 91
 • 311
 • 0

Phân lập và định danh một số chủng xạ khuẩnhoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định từ trầm tích biển thu thập ở cô tô thanh lân

Phân lập và định danh một số chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định từ trầm tích biển thu thập ở cô tô  thanh lân
... đề tài: Phân lập định danh số chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định từ trầm tích biển thu thập Thanh Lân 1.2 Mục tiêu đề tài - Phân lập làm xạ khuẩn từ mẫu trầm tích - ... xạ khuẩn hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Kết Phân lập làm chủng xạ khuẩn từ mẫu trầm tích Kiểm tra hoạt tính kháng sinh chủng xạ khuẩn với vi sinh vật kiểm định Tuyển chọn 2-3 chủng xạ ... thông số cặp mồi sử dụng cho phản ứng PCR 38 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.Tên đề tài Phân lập định danh số chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định từ trầm tích biển thu thập Tô...
 • 56
 • 848
 • 0

THỬ NGHIỆM CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU TRÊN CÂY CHUA (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) IN VITRO BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS pot

THỬ NGHIỆM CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) IN VITRO BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS pot
... chua in vitro từ mầm a Lá mầm tuần tuổi; b Lá mầm tháng tuổi; c Chồi chua tháng tuổi; d Cây chua tháng tuổi; e Rễ chua 3.2 Ngưỡng gây chết kháng sinh kanamycin lên khả tái sinh mầm chua ... plasmid A tumefaciens) 3.5 Quy trình chuyển gen vào mầm chua 3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng mật độ quang vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (OD600nm) đến hiệu suất chuyển gen Kết khảo sát mật độ vi khuẩn ... hạn HindIII (Promega), kit WizardR Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), plasmid pCAMBIA 2301 – Cry1Ab, agarose (Invitrogen), ethidium bromide (Invitrogen), Agrobacterium tumefaciens...
 • 10
 • 401
 • 4

nghiên cứu một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầu

nghiên cứu một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầu
... nhiên Vi t Nam chưa nhiều công trình nghiên cứu màng sinh học từ vi sinh vật nhằm ứng dụng xử ô nhiễm dầu Do đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số chủng vi khuẩn khả tạo màng sinh ... sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử nước ô nhiễm dầu Với mục tiêu nghiên cứu là: Tuyển chọn số chủng vi khuẩn tạo biofilm khả phân hủy chuyển hóa thành phần dầu mỏ nhằm định hướng ứng dụng ... xử nước thải ô nhiễm dầu Những nội dung nghiên cứu gồm có: - Phân lập tuyển chọn số chủng vi khuẩn khả phân hủy dầu DO - Đánh giá khả tạo biofilm chủng tuyển chọn - Phân loại định tên số...
 • 61
 • 269
 • 0

Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh từ vùng rễ cây ngải cứu

Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh từ vùng rễ cây ngải cứu
... Mặt trƣớc số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất xung quanh rễ Ngải cứu B: Mặt sau số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất xung quanh rễ Ngải cứu C: Mặt trƣớc số chủng xạ khuẩn phân lập từ rễ Ngải cứu D: Mặt ... Các chủng xạ khuẩn phân lập đƣợc từ vùng rễ Ngải cứu 27 Bảng 3.2 Kết khảo sát khả sinh kháng sinh chủng xạ khuẩn phân lập đƣợc từ vùng rễ Ngải cứu 30 Bảng 3.3 Kết thống kê hoạt tính kháng sinh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NINH THỊ NHƢ QUỲNH PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH TỪ VÙNG RỄ CÂY NGẢI CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 52
 • 102
 • 0

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn nội sinh đối kháng kiểm soát sinh học tổng hợp bệnh héo xanh vi khuẩn cây lạc và cây vừng

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn nội sinh đối kháng kiểm soát sinh học tổng hợp bệnh héo xanh vi khuẩn cây lạc và cây vừng
... phòng trừ sinh học cần thiết Xuất phát từ lý đòi hỏi nêu trên, đ tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số chủng vi khuẩn nội sinh đối kháng kiểm soát sinh học tổng hợp bệnh héo xanh vi khuẩn lạc vừng ... Hình thái khuẩn lạc điển hình số chủng đối kháng 49 ảnh 4.7 Vòng ức chế vi khuẩn gây bệnh VT3 vi khuẩn đối kháng NA4 51 Đồ thị Hoạt lực đối kháng vi khuẩn gây bệnh chủng vi khuẩn đối kháng đĩa ... phòng trừ bệnh héo vừng vi khuẩn đồng ruộng chủng vi khuẩn nội sinh đối kháng 69 Bảng 4.17 Hiệu suất biện pháp kiểm soát bệnh héo vi khuẩn vừng V6 đồng ruộng chủng đối kháng nội sinh mang...
 • 115
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại thái nguyênnghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họctài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxnghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản huyện sơn động tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số chỉ số hóa sinh liên quan đến hội chứng kháng insulin ở bệnh nhân tiền sản giậtThực trạng sản xuất nấm và nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý bã thải sau trồng nấm thành phân bón hữu cơDàn dựng và dạy các bài hát trong chương trình mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) trường mầm non bế văn đàn, TP sơn la, tỉnh sơn laEbook hướng nào hà nội cũng sông phần 2Giáo trình các quy luật địa lý chung của trái đất cảnh quan học phần 2Giáo trình các quy luật địa lý chung của trái đất cảnh quan học phần 1Giáo trình bài tập hóa sơ cấpphần 1Giáo trình bài tập hóa sơ cấp phần 2TRẮC NGHIỆM ANH văn 2016 TANETNội dung thi tiếng anhEbook tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo) phần 1Ebook công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (việt anh) international conventions environmental protection (vietnamese english)phần 1Ebook các văn bản quản lý nhà nước về internet phần 1Bài giảng luật kinh tếchương 4Bài giảng luật kinh tế chương 2 (p2)SLIDE Đồ án môn học: chuẩn bị khoáng sảnThiết kế phân xưởng đậpsàng quặngThiết kế mở vỉa và khai thác cho mỏ thanĐồ án kết cấu bê tông cốt thép IIĐỒ ÁN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNGĐồ án công trình thủyKhảo sát tình hình sử dụng vinorelbine trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập