Khảo sát quá trình chín trái ở cây cà phê chè (coffea arabica l )

khảo sát quá trình chín trái cây phê chè ( coffea arabica l

khảo sát quá trình chín trái ở cây cà phê chè ( coffea arabica l
... l , chồi non hoa 1.4 Cây phê nghiên cứu liên quan 1.4.1 Cây phê Cây phê thuộc: Ngành : L p : Ngọc lan (Magnoliophyta) Ngọc lan (Magnoliopsida) Phân l p : Cúc (Asteridae) Bộ : Long đởm ... L (cà phê chè) Coffea canephora Pierre (cà phê vối) (Jules et al., 1969) Trong phê chè chiếm 70% phê vối chiếm 30% thị trường tiêu thụ phê giới (Marshall, 1985) phê bụi, cho trái có ... 3.17 .Trái phê xử l NAA mg /l sau ngày .47 Hình 3.18 Trái phê xử l GA mg /l sau ngày .48 Hình 3.19 Trái phê xử l ethrel 200 mg /l sau ngày .48 Hình 3.20 Tỷ l trái chín cành...
 • 85
 • 24
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây phê chè (coffea arabica, rubiacea)

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây cà phê chè (coffea arabica, rubiacea)
... THI NGUYấN TRNG I HC S PHM NGUYN QUC NAM HI NGHIấN CU THNH PHN HểA HC CA L CY C PHấ CHẩ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA) CHUYấN NGNH: HO HC HU C M S: 60.44.27 LUN VN THC S HO HC NGI HNG DN KHOA HC: ... phờ chố (Coffea arabica) 48 Bng 3.2: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF18E3 59 Bng 3.3: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF.Anc 60 DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 2.1: Cõy C phờ chố (Coffea ... [28-36] Vi nhng lý trờn, lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) c chn lm i tng cho lun nghiờn cu ny vi tờn ti l: Nghiờn cu thnh phn hoỏ hc ca lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Nhm xỏc nh thnh phn v...
 • 98
 • 775
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây phê chè (coffea arabica, rubiacea).pdf

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây cà phê chè (coffea arabica, rubiacea).pdf
... HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM NGUYN QUC NAM HI NGHIấN CU THNH PHN HểA HC CA L CY C PHấ CHẩ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA) CHUYấN NGNH: HO HC HU C M S: 60.44.27 LUN VN THC S HO HC NGI HNG DN KHOA ... phờ chố (Coffea arabica) 48 Bng 3.2: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF18E3 59 Bng 3.3: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF.Anc 60 DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 2.1: Cõy C phờ chố (Coffea ... [28-36] Vi nhng lý trờn, lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) c chn lm i tng cho lun nghiờn cu ny vi tờn ti l: Nghiờn cu thnh phn hoỏ hc ca lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Nhm xỏc nh thnh phn v...
 • 98
 • 308
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY PHÊ CHÈ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA) doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA) doc
... THI NGUYấN TRNG I HC S PHM NGUYN QUC NAM HI NGHIấN CU THNH PHN HểA HC CA L CY C PHấ CHẩ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA) CHUYấN NGNH: HO HC HU C M S: 60.44.27 LUN VN THC S HO HC NGI HNG DN KHOA HC: ... phờ chố (Coffea arabica) 48 Bng 3.2: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF18E3 59 Bng 3.3: Bng tng tỏc xa C H(HMBC) ca COF.Anc 60 DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 2.1: Cõy C phờ chố (Coffea ... [28-36] Vi nhng lý trờn, lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) c chn lm i tng cho lun nghiờn cu ny vi tờn ti l: Nghiờn cu thnh phn hoỏ hc ca lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Nhm xỏc nh thnh phn v...
 • 98
 • 219
 • 1

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY PHÊ CHÈ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA)

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ (COFFEA ARABICA, RUBIACEA)
... Pierre ex Froehner Lỏ cõy C phờ chố cũn c dựng iu tr cỏc bnh hen xuyn, nhim c (Coffea rubusta - C phờ vi), Coffea dewevrei (Coffea excelsa - C phờ mớt), atropin, cỳm, au u, nhim c thuc phin Ngoi ra, ... nhng lý trờn, lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) c chn [9], [20] lm i tng cho lun nghiờn cu ny vi tờn ti l: Nghiờn cu Ancaloit: thnh phn hoỏ hc ca lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Nhm xỏc nh O ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 34 35 S 2.1: S ngõm chit mu lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Bng 2.2: Khi lng cỏc cn chit thu c t lỏ cõy C phờ chố (Coffea arabica) Mẫu khô nghiền nhỏ 1,2 kg Khi lng cn chit khụ...
 • 49
 • 161
 • 0

khảo sát quá trình thẩm thấu muối của lóc fillet trong điều kiện kết hợp với enzyme bromelain

khảo sát quá trình thẩm thấu muối của cá lóc fillet trong điều kiện kết hợp với enzyme bromelain
... enzyme bromelain chất thịt lóc Các mức pH khảo sát: 5.5 6.5 7.5 + Thí nghiệm 3: Khảo sát trình thẩm thấu muối miếng lóc fillet có can thiệp enzyme bromelain Các mức enzyme: 0,75% Các mức ... DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THẨM THẤU MUỐI CỦA CÁ LÓC FILLET TRONG ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP VỚI ENZYME BROMELAIN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ... lƣợng muối thẩm thấu với thời gian ƣớp muối đỏ nhỏ (Phương pháp ướp muối khô, lượng muối dùng 35% so với cá) Lƣợng muối thấm vào (%) ƣớp muối mổ Số ngày Lƣợng muối thấm vào (%) ƣớp muối...
 • 71
 • 126
 • 0

khảo sát quá trình thẩm thấu muối của lóc fillet trong điều kiện kết hợp với enzyme papain

khảo sát quá trình thẩm thấu muối của cá lóc fillet trong điều kiện kết hợp với enzyme papain
... dụng enzyme trình sản xuất mắm yêu cầu cần thiết Trong phạm vi nghiên cứu mình, em tiến hành khảo sát trình thẩm thấu muối lóc fillet kết hợp enzyme papain quy trình sản xuất mắm lóc fillet ... Cần Thơ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực đề tài Khảo sát trình thẩm thấu muối lóc fillet điều kiện kết hợp với enzyme papain , kết nghiên cứu cho thấy việc bổ sung enzyme ... văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THẨM THẤU MUỐI CỦA CÁ LÓC FILLET TRONG ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP VỚI ENZYME PAPAIN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts...
 • 66
 • 107
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng tích lũy carbon của mô hình nông lâm kết hợp phê chè (coffea arabica) với keo dậu (leucaena leucocephala) tại huyện mường ảng, tỉnh điện biên

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng tích lũy carbon của mô hình nông lâm kết hợp cà phê chè (coffea arabica) với keo dậu (leucaena leucocephala) tại huyện mường ảng, tỉnh điện biên
... tài: ‘ Đánh giá hiệu kinh tế tiềm tích lũy carbon hình nông lâm kết hợp phê chè (Coffea arabica) với Keo dậu (Leucaena leucocephala) tỉnh Điện Biên Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá thực ... doanh bễn vững hình NLKH sao? Do vậy, để có kết khách quan khuyến cáo nhân rộng hình việc đánh giá hiệu kinh tế tiềm tích lũy carbon hình phê chè với Keo dậu tỉnh Điện Biên cần thiết ... Lượng carbon tích lũy vật rơi rụng hình phê chè Keo dậu 78 Bảng 3.18: Lượng carbon tích lũy vật rơi rụng hình 79 Bảng 3.19: Lượng carbon tích lũy đất hình phê chè Keo dậu ...
 • 170
 • 135
 • 0

Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Và Tiềm Năng Tích Lũy Carbon Của Mô Hình Nông Lâm Kết Hợp Phê Chè (Coffea Arabica) Với Keo Dậu (Leucaena Leucocephala)

Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Và Tiềm Năng Tích Lũy Carbon Của Mô Hình Nông Lâm Kết Hợp Cà Phê Chè (Coffea Arabica) Với Keo Dậu (Leucaena Leucocephala)
... rộng hình việc đánh giá hiệu kinh tế tiềm tích lũy carbon hình phê chè với Keo dậu tỉnh Điện Biên cần thiết Do tiến hành thực hiên đề tài: ‘ Đánh giá hiệu kinh tế tiềm tích lũy carbon ... hình nông lâm kết hợp phê chè (Coffea arabica) với Keo dậu (Leucaena leucocephala) tỉnh Điện Biên” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng hiệu kinh tế khả tích lũy carbon hình ... phê hình phê chè Keo dậu 63 Bảng 3.7: Sinh khối tươi phê hình 64 Bảng 3.8: Sinh khối khô phê hình phê chè Keo dậu 66 Bảng 3.9: Sinh khối khô phê hình ...
 • 168
 • 32
 • 0

KHẢO sát QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN của một số cây THỦY SINH (lục BÌNH dưới tác ĐỘNG của ô NHIỄM nước THẢI SI

KHẢO sát QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN của một số cây THỦY SINH (lục BÌNH dưới tác ĐỘNG của ô NHIỄM nước THẢI SI
... lọc nƣớc thải mà không nghiên cứu sâu hƣớng lại trình sinh trƣởng phát triển thủy sinh dƣới tác động nƣớc thải Vì nghiên cứu Khảo sát trình sinh trƣởng, phát triển số thủy sinh (Lục bình, Bèo ... tài Khảo sát trình sinh trưởng, phát triển số thủy sinh (Lục bình Cyperus involucratus, Bèo tai tượng Pistia stratoides Thủy trúc Cyperus involucratus) tác động ô nhiễm nước thải sinh hoạt ô thị” ... khô vỏ không tự tách đƣợc) Đặc điểm sinh trưởng sinh sản Thủy trúc sinh trƣởng phát triển môi trƣờng có pH tƣơng đối thấp, chúng cạnh tranh mạnh với loại khác, phát triển nhanh rễ chúng phát triển...
 • 65
 • 118
 • 0

khảo sát quá trình lên men ca cao quy mô nông hộ

khảo sát quá trình lên men ca cao ở quy mô nông hộ
... dụng ca cao a Hạt ca cao Bộ phận sử dụng ca cao hạt (bean) Hạt ca cao sau rang xay nhuyễn thành bột nhão ca cao Khi ép bột nhão ta tách bơ bánh dầu ca cao Xay nhuyễn bánh dầu ca cao cho bột ca cao ... hạt ca cao Trên sở đó, đề tài Khảo sát trình lên men ca cao quy nông hộ tiến hành khảo sát thay đổi yếu tố hóa lý mật số vi sinh vật Phân lập định danh sơ nấm mốc, nấm men vi khuẩn trình lên ... thực trình lên men số nước Việt Nam, đến chưa có tài liệu công bố hệ vi sinh vật trình lên men ca cao mà có thông tin tham khảo dựa nước khác Vì đề xuất đề tài Khảo sát trình lên men ca cao quy...
 • 76
 • 69
 • 0

khảo sát quá trình lên men ca cao quy mô nông hộ

khảo sát quá trình lên men ca cao ở quy mô nông hộ
... dụng ca cao a Hạt ca cao Bộ phận sử dụng ca cao hạt (bean) Hạt ca cao sau rang xay nhuyễn thành bột nhão ca cao Khi ép bột nhão ta tách bơ bánh dầu ca cao Xay nhuyễn bánh dầu ca cao cho bột ca cao ... hạt ca cao Trên sở đó, đề tài Khảo sát trình lên men ca cao quy nông hộ tiến hành khảo sát thay đổi yếu tố hóa lý mật số vi sinh vật Phân lập định danh sơ nấm mốc, nấm men vi khuẩn trình lên ... thực trình lên men số nước Việt Nam, đến chưa có tài liệu công bố hệ vi sinh vật trình lên men ca cao mà có thông tin tham khảo dựa nước khác Vì đề xuất đề tài Khảo sát trình lên men ca cao quy...
 • 76
 • 44
 • 0

Khảo sát quá trình sấy củ cải trắng các nồng độ muối ngấm và các kích thước khác nhau

Khảo sát quá trình sấy củ cải trắng ở các nồng độ muối ngấm và các kích thước khác nhau
... số sấy củ cải trắng kích thước (1x1x6 cm) nồng độ muối 3% kích thước (1x1x6 cm) nồng độ muối 3% hệ số sấy 0,83 lần nồng độ muối 0%, 0,85 lần nồng độ muối 1% 0,9 lần nồng độ muối 2% Muối ngấm ... 4.22 Hệ số sấy củ cải trắng kích thước (1,4x1,4x6 cm) nồng độ muối 2% 26 Hình 4.23 Sự giảm âm theo thời gian sấy củ cải trắng kích thước nồng độ muối Bảng 4.6 Hệ số sấy củ cải trắng kích thước (1,2x ... Hình 4.4 Hệ số sấy củ cải trắng ỏ' kích thước (1x1x6 cm) nồng độ muối 1% Củ cải trắng nồng độ muối 1% có hệ số sấy nhỏ nồng độ muối 0% không đáng kế Với kích thước (1x1x6 cm) nồng độ muối thấp khả...
 • 46
 • 30
 • 0

Khảo sát quá trình cố đinh enzyme α-amylase (termamyl) bởi chất mang cmc-alginate

Khảo sát quá trình cố đinh enzyme α-amylase (termamyl) bởi chất mang cmc-alginate
... đến trình cố định enzyme CMC-Alginate 3.2.1 .Khảo sát nồng độ alginate CaCl2 đến trình cố định enzyme Nồng độ CMC dung dịch hỗn hợp ban đầu 2% Bảng 2: Khảo sát nồng độ alginate CaCl2 đến trình cố ... protein cố định lớn nhất, gel bền làm cho chất khó khuếch tán vào gel, sản phẩm khuếch tán làm giảm hoạt tính enzyme cố định 3.2.2 .Khảo sát nồng độ CMC đến trình cố định enzyme Khảo sát nồng ... CaCl2 6% Bảng 3: Khảo sát nồng độ CMC đến trình cố định enzyme Termamyl Hoạt tính (U/μg enzyme cố định) Hoạt tính riêng (U/μg protein cố định) Hoạt tính riêng enzyme cố định so với enzyme tự (%)...
 • 6
 • 507
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quá trình quang hợp ở cây xanhquá trình hô hấp ở câyquá trình hô hấp ở cây xanhý nghĩa của quá trình hô hấp ở cây xanhkhảo sát quá trình lên men malactolactic trong sản xuất rượu vangđề tài tác động của auxin trong quá trình ra hoa ở cây mai dương mimosa pigralnghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha zns zno của các cấu trúc nano zns một chiềukhảo sát quá trình thu hồi tinh dầukhảo sát quá trình đẳng ápkhảo sát quá trình lên men sữakhảo sát quá trình tiếp nhận và bảo quản thủy sảndùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự độngdùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự độngdùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động đề số 13bài tập lớn mô hình hóa khảo sát quá trình hệ thống quá trình điều khiển tự độngĐỘ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI CÁC RỪNG PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAMGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ, ĐÓNG GÓI VÀ GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CẢNG SÀI GÒN (2)Chính sách Thương mại quốc tế của Cuba trong điều kiện cấm vận của Mỹtôi yêu embài giảng địa chất thủy vănĐề cương ôn tập Đường lốihoàng hạc lâuphong cách ngôn ngữ nghệ thuậttây tiếnkhái quát văn học việt nam từ thế kỉ XXđến hết thế kỉ XIXĐặc điểm địa chấn địa tầng và dự báo môi trường trầm tích miocene trên, bể phú khánhđàn ghi ta của LOR CABài giảng CO HOC DAT c2em yêu lịch sử xứ thanhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty nhiệt điện nghi sơn 1Bí quyết khoanh bừa đáp án trắc nghiệm tiếng Anh chỉ dành cho học sinh làm không kịp giờ hoặc không biết gì về câu bài tập tiếng Anh nào đó giúp học sinh tránh bị điểm liệt.1 khái quát văn học việt nam từ CMT8 1945 đến hết thế kỉ XX7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại tổng công ty mạng lưới viettelChuong 11 dung dich
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập