nhiệm vụ quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường nguyễn dức thuận tỷ lệ 1/5000

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
... thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Căn ý kiến thành viên kết luận Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng tổng hợp thành văn Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chưa chấp ... để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đồ án trước tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn Kết thẩm định ... xuất Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trưởng phòng Quy hoạch, Xây dựng Môi trường Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị thẩm định Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bản vẽ sơ đồ, vị...
 • 4
 • 389
 • 0

Tài liệu Thủ tục phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx
... sơ quy định, trình Trưởng Ban ký định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Thông báo kết thẩm định nhiệm ... Chủ đầu tư thực việc lập quy hoạch chi tiết gửi công văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ kèm theo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thông báo kết thẩm định Phòng Quy hoạch, Xây dựng Môi trường tiếp nhận ... Thông báo kết thẩm định nhiệm vụ Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bản vẽ sơ đồ, vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5000 Lưu ý: - Hồ...
 • 4
 • 251
 • 0

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện pptx

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện pptx
... nghị thẩm định quy hoạch (nếu có yêu cầu) 1.11 Căn pháp lý: - Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch ... Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Văn phòng UBND cấp huyện; UBND cấp xã; tổ chức, cá nhân có liên quan 1.7 Kết thủ tục hành chính: Quy t định phê duyệt 1.8 Phí, ... định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; - Quy t định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng việc ban hành “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng” - Quy t định...
 • 3
 • 280
 • 0

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh docx

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh docx
... nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; Văn pháp lý chủ trương lập quy hoạch; Hồ sơ nhiệm vụ: - Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; - Thành phần vẽ: + Sơ đồ vị trí khu vực quy ... quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu quy hoạch chung đô thị + Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 - Dự thảo định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: ... cáo thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Tổng hợp hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận trả kết trình UBND tỉnh Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ vòng 15 ngày làm việc, kể...
 • 4
 • 196
 • 0

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 potx

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 potx
... Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng vẽ thu nhỏ in màu; Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch ... trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 –1/25.000; Bản đồ trạng (địa hình tọa độ VN 2000) khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (nếu có); Thành phần ... chi u từ 13 30 đến 16 30 (từ thứ hai đến thứ sáu) Sáng thứ từ 00 đến 11 30 - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận hoàn trả hồ Bước sơ: Kiểm tra hố sơ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết...
 • 4
 • 219
 • 0

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ppt

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ppt
... sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị vẽ thu Thành phần hồ sơ nhỏ in màu; ... Tên bước sơ: Kiểm tra hố sơ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000: + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận ... màu; Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/2.000; Các văn pháp lý có liên quan (nếu có); Số hồ sơ:...
 • 4
 • 381
 • 0

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 docx

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 docx
... Bước Khi nhận hồ sơ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến trúc Tp.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ giấy tờ hồ sơ: ... hồ sơ - Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị UBND quận huyện, Ban quản lý Khu đô thị mới, chủ đầu tư (đối với hồ sơ QHCT thuộc thẩm quy n phê duyệt UBND Thành ... cần nêu rõ ranh quy mô đồ án quy hoạch thống theo đồ đính kèm, tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, tiêu quy hoạch kiến trúc,…) Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị- Thành phần...
 • 4
 • 205
 • 0

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx
... minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 ... đủ chưa hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ Nhận kết giải hồ sơ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Bước chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến ... trúc Tp.HCM (Từ 13giờ đến 17 buổi chi u từ thứ hai đến Thứ Sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị UBND quận huyện Ban quản lý...
 • 4
 • 264
 • 0

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 potx

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 potx
... (bản chính); Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 ; Bản đồ cấu phân khu chức (nếu có); Các văn ... đính kèm, lý lập quy hoạch, tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, tiêu quy hoạch kiến trúc,… ) định hướng phát triển không gian; Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính); ... Quản lý Khu Thủ Thiêm Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính) Tờ trình cần nêu rõ ranh qui mô đồ án quy hoạch thống...
 • 5
 • 143
 • 0

GIẢI PHÁP cải tạo, CHỈNH TRANG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI bên TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN văn LINH THÀNH PHỐ hà nội

GIẢI PHÁP cải tạo, CHỈNH TRANG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI bên TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN văn LINH THÀNH PHỐ hà nội
... dng c s khoa hc xut gii phỏp ci to chnh trang khụng gian kin trỳc cnh quan tuyn ng Nguyn Vn Linh - xut gii phỏp ci to, chnh trang khụng gian kin trỳc cnh quan tuyn ng í ngha khoa hc v thc tin ... ), cỏc khụng gian trng - ỏnh giỏ hin trng khụng gian kin trỳc cnh quan tuyn ng Nguyn Vn Linh - Thu thp thụng tin v cỏc D ỏn u t ó v ang trin khai khu vc, ti liu, kt qu cụng b liờn quan n ni dung ... Tuyn ng Vừ Nguyờn Giỏp Tuyn ng Nguyn Vn Linh - Nng Tuyn ng Nguyn Vn Linh - Nng Hin trng cnh quan tuyn ng Nguyn Vn Linh Hin trng cnh quan tuyn ng Nguyn Vn Linh 19 20 20 21 22 23 24 28 30 31 33...
 • 106
 • 171
 • 2

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 ppt

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 ppt
... sơ Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi Mô tả bước Tên bước tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến trúc Tp.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ ... ranh quy mô đồ án quy hoạch thống theo đồ đính kèm, tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, tiêu quy hoạch kiến trúc,…) Thuyết minh điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị- Quy t định ... Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị UBND quận huyện, Ban quản lý Khu đô thị mới, chủ đầu tư (đối với hồ sơ QHCT thuộc thẩm quy n phê duyệt UBND Thành...
 • 5
 • 188
 • 0

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx
... vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Quy t định cấp có thẩm quy n phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây ... Khi nhận hồ sơ Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến trúc Tp.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ giấy tờ hồ ... nghị điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị UBND quận huyện Ban quản lý dự án; Chủ đầu tư - Tờ trình cần nêu rõ ranh quy mô đồ án quy hoạch thống theo đồ đính kèm, lý điều chỉnh quy...
 • 4
 • 219
 • 0

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 ppt

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 ppt
... chi tiết xây dựng đô thị (bản chính) Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Quy t định ... Khu Thủ Thiêm Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 (theo mẫu) Thuyết minh điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi ... hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Quy t định cấp có thẩm quy n phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 (bản photo) Bản đồ cấu phân khu chức (nếu có)...
 • 5
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghệ cao hòa lạcthẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiếtnhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thịnhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịquyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiếtnhiệm vụ quy hoạch chi tiếtnhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1 500quy hoạch chi tiết hải phòngnhiệm vụ của đồ án quy hoạch chi tiếtchi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạchquy hoạch chi tiết quận hai bà trưngbản đồ quy hoạch chi tiết quận hai bà trưngbản đồ quy hoạch chi tiết thành phố hải phòngquy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông cấm – thành phố hải phòngdự án quy hoạch chi tiết nuôi trồng thuỷ sản huyện thạnh phú tỉnh bến tre thời kỳ 2003 2010Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Hà Đô hiện nay và một số giải phápĐô thị hóa và biến đổi không gian làng Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà NộiMarketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà NộiThực trạng thờ cúng Mẫu Âu Cơ của người dân xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú ThọDạng cơ bản thứ nhất trên các mặt cong trơnPhép đối xứng và ứng dụngbai giang cad cam cnc phay tien2005cong nghe cnc-tranvandichCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Cac dang bai tap toan thuc te trac nghiemChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long GiangCác yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàngcác dạng bài tập số phức điển hìnhphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụPhương pháp đánh giá nông thônQuang học huỳnh huệ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập