BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO pdf

BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO pdf
... quát tông cờng độ cao v chất lợng cao Về tông cờng độ cao v tông chất lợng cao Định nghĩa tông cờng độ cao Phân loại tông cờng độ cao. Chơng Cấu trúc tông cờng độ cao ... cờng độ v độ bền tông? 17 Chơng tính chất tông cờng độ cao chất lợng cao Mở đầu B tông cờng độ cao v b tông chất lợng cao có cờng độ chịu nén từ 60100MPa v lớn Tính chất tông cờng độ cao ... biệt tông thờng v tông cờng độ cao? Các khác biệt tông cờng độ cao v tông chất lợng cao? Phạm vi sử dụng loại tông trên? Chơng Thành phần cấu trúc tông CHấT LƯợNG CAO Mở đầu Bêtông...
 • 145
 • 811
 • 30

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 6 pdf

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 6 pdf
... Rk (Chỉ tiêu) tông thờng tông cờng độ cao Hình 6. 1- Các đặc tính học tông chất lợng cao so với tông thờng Bảng 6. 1 Các đặc tính học tông quy định tiêu chuẩn Loại tông CEB EC2 ... C50 /60 M50 50 3 ,6 37 C60 C60/70 M60 60 4,0 39 C80 C80/90 M80 80 4,7 42 Tông quát ứng dụng tông cờng độ cao v chất lợng cao Hiện tông chất lợng cao đợc ứng dụng lĩnh vực sau: - Cột to nh cao ... mm M c ủ gi m ủ vừng, % 1 .65 1 .65 1.50 1 .65 1.50 1 .65 1.50 1.47 110 99 114 89 103 84 98 103 -1 11 -9 9 -1 08 -9 1 -9 8 -8 4 -9 1 -9 3 -1 -1 10 10 -3 .6 19.1 6. 4 23.7 10.91 6. 36 Nh n xột: Phõn tớch theo...
 • 28
 • 440
 • 9

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 5 doc

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 5 doc
... tuổi, ng y 28 Cờng độ nén tông Mpa 42 55 68 Cờng độ kéo uốn tông MPa 5. 8 7 .5 8 .5 Mô đun đ n hồi tông GPa 35. 5 36 .5 38 .5 Th nh phần v tính tông 80B đợc ghi bảng 5. 4 Bảng 5. 4.Th nh phần ... 50 0 35 75 1100 7 15 140 SD 6.0 Bảng 5. 5 Cơ tính Cờng độ tông theo tuổi, ng y Các tiêu học Đơn vị 28 Cờng độ nén tông Mpa 55 70 88 Cờng độ kéo uốn tông MPa 6 .5 7 .5 9.0 Mô đun đ n hồi ... 5. 8 .Độ thấm Clo tông khác tông 10% SF; 25% FA ; 40% FA; 56 % FA Ghi chú: kết thử nghiệm GS Michael Thomas (CANADA) thí nghiệm Độ bền chống lại tác động hóa học tông cờng độ cao v tông...
 • 14
 • 302
 • 5

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 4 pps

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 4 pps
... tra trình xây dựng - Đo độ sụt tông v độ chảy lan tông trớc đổ tông Yêu cầu độ sụt 18cm v độ chảy lan 50cm - Lấy mẫu tông theo quy định - Kiểm tra độ đồng tông - Tuỳ theo công nghệ ... nghệ xác định thời gian giữ độ sụt từ 1-1 0 - Đo nhiệt độ tông trớc đổ Yêu cầu nhiệt độ tông không lớn 200C - Đo nhiệt độ lòng khối tông - Kiểm tra cờng độ tông tuổi ng y ng y theo yêu ... tông Phơng pháp thí nghiệm tiêu chuẩn ASTM C39 TCXD 22 5-9 8 ASTM C39 TCXD 22 5-9 8 22TCN27 2-0 5 22TCN27 2-0 5 CEB-FIP; ACI 209 22TCN27 2-0 5 CEB-FIP; ACI 209 ASTM C46 9-9 4 ASTM C46 9-9 4 ASTM C7 8-0 2...
 • 33
 • 411
 • 3

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 3 docx

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 3 docx
... biệt Bảng 3. 3 Các số liệu thí nghiệm co ngót tông thờng v tông cờng độ cao tông đối tông cờng độ Độ co ngót tổng cộng (àm/m) chứng cao - Lúc kết thúc thí nghiệm 470 32 0 - Trong thời ... 0.0 2-0 . 035 ) Đối với tông cờng độ cao v tông chất lợng cao độ dốc phía giảm trở nên dốc Điều chứng tỏ tông cờng độ cao bị phá hoại đột ngột so với tông thờng (ròn) Điều n y cho thấy độ ... cờng độ thấp, 0,65 tông có cờng độ trung bình v 0, 73 tông có cờng độ cao Tốc độ cao hình th nh cờng độ tông cờng độ cao giai đoạn đầu l tăng nhiệt độ xử lý mẫu tông nhiệt trình hidrát...
 • 31
 • 464
 • 2

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 2 docx

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 2 docx
... lớn đá, D, định cờng độ v độ đồng hỗn hợp tông Nên chọn D từ 1 9 -2 5mm cho tông có cờng độ yêu cầu không lớn 62MPa v D từ 9. 5-1 2. 5mm cho tông có cờng độ nén yêu cầu >62MPa 3.3 Cấu trúc vùng ... v o cốt liệu, l m tăng lực dính cốt liệu v hồ xi măng, cải tiến cờng độ chịu kéo v mô đun đ n hồi cho tông cờng độ cao Cấu trúc tông cờng độ cao (CĐRC) tông cờng độ cao, cờng độ nén từ ... loại tông cờng độ cao cách cải tiến cấu trúc vữa xi măng l m đặc vữa xi măng, cải thiện độ dính kết xi măng - cốt liệu v giải pháp công nghệ khác Cấu trúc tông chất lợng cao tông l vật liệu...
 • 9
 • 250
 • 4

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 1 pptx

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 1 pptx
... cm chịa tông th nh loại sau: Bảng 1: Phân loại tông theo cờng độ chịu nén Cờng độ nén, MPa Loại tông tông truyền thống tông thờng tông cờng độ cao tông cờng độ cao 15 ữ 25 ... cấu có chất lợng cao 2.2 Các nghiên cứu tông cờng độ cao v chất lợng cao Trong khoảng 15 năm gần sản phẩm tông có cờng độ ng y c ng cao hơn, đạt cờng độ từ 60 đến 14 0 MPa Đặc biệt tông ... v chất lợng cao 2 .1 Định nghĩa tông chất lợng cao tông chất lợng cao l hệ tông có thêm phẩm chất đợc cải thiện thể tiến công nghệ vật liệu v kết cấu xây dựng Xét cờng độ chịu nén l bê...
 • 5
 • 255
 • 5

Tài liệu TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 7 ppt

Tài liệu BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO - Chương 7 ppt
... cờng độ có loại tông cốt sợi: tông cốt sợi (Rn=2 5-5 0MPa); tông cốt sợi cờng độ cao (Rn=6 0-1 00MPa); tông cốt sợi siêu cờng độ (Rn=12 0-8 00MPa) Theo thể tích sợi: tông cốt sợi (0,2 5-2 ,5%); ... loại tông cốt sợi? ứng xử cốt sợi tông? tông cốt sợi thép? Các compuzit tông cốt sợi siêu cờng độ? 140 Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 70 7 5-2 006 Công nghệ tông v tông ... biệt-GS.TS Phạm Duy Hữu-2005 Vật liệu mới-GS.TS - Phạm Duy Hữu-2002 Giáo trình vật liệu xây dựng (tái bản )- Phạm Duy Hữu-2005 Sổ tay ACI thực h nh tông, phần Phạm Duy Hữu N/c tông cờng độ cao...
 • 21
 • 291
 • 0

Chuyên đề tông cường độ cao chất lượng cao

Chuyên đề Bê tông cường độ cao và chất lượng cao
... Chuyên đề: tông cường độ cao chất lượng cao GVHD: GS Lê Kiều Chương I CÁC KHÁI QUÁT VỀ BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO Về tông cường độ cao chất lượng cao tông loại ... CH10X Chuyên đề: tông cường độ cao chất lượng cao GVHD: GS Lê Kiều THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO tông chất lượng cao (HPC) loại tông Theo qui ước tông HPC tông cường ... tông cường độ cao chất lượng cao GVHD: GS Lê Kiều tông cường độ cao tông chất lượng cao cường độ chịu nén từ 60-100MPa lớn Tính chất tông cường độ cao chất lượng cao trạng thái...
 • 50
 • 1,828
 • 9

tông cường độ cao chất lượng cao phạm duy hữu

Bê tông cường độ cao và chất lượng cao  phạm duy hữu
... t«ng c−êng ®é cao vµ chÊt l−ỵng cao ………………… VỊ bª t«ng c−êng ®é cao vµ bª t«ng chÊt l−ỵng cao …………… §Þnh nghÜa bª t«ng c−êng ®é cao ……………………… ……… Ph©n lo¹i bª t«ng c−êng ®é cao ………….……………………… ... t«ng c−êng ®é cao vµ chÊt l−ỵng cao Më ®Çu Bªt«ng c−êng ®é cao vµ bªt«ng chÊt l−ỵng cao cã c−êng ®é chÞu nÐn tõ 60100MPa vµ lín h¬n TÝnh chÊt cđa bª t«ng c−êng ®é cao vµ chÊt l−ỵng cao ë tr¹ng ... ®é cao vµ chÊt l−ỵng cao C¸c tõ khãa: Bª t«ng c−êng ®é cao, chÊt l−ỵng cao, cÊu tróc, c−êng ®é, ®é bỊn, øng xư c¬ häc, øng dơng, ph¸t triĨn ht :// w w w ta ilie ux d co m VỊ bª t«ng c−êng ®é cao...
 • 145
 • 37
 • 0

TÔNG CƯỜNG độ CAO TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

BÊ TÔNG CƯỜNG độ CAO bê TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO
... thiện cấu trúc vùng tiếp xúc tông CĐC 8-12% tông SCĐ 25-30% Chất độn, thay phần xi măng Có cấp 80,100,120 Luợng dùng khoảng 40% Liên tục hoá thành phần hạt tông, Hoạt tính pu zơ lan Chủ ... đến phát triển cờng độ giai đoạn đầu Xỉ lò nung nghiền mịn Sản phảm phụ trình luyện thép Mê ta cao lanh Nung đất sét đất cao lanh nhiệt độ 650-800oC SiO2= 32-40% Al2O3= 7-17% CaO= 29-42% MgO= 8-19% ... u bờ tụng c t thộp 16 ỏ XM Ct liu Vựng chuyn tip 17 www.themegallery.com S c u trỳc Cấu trúc tông C u trỳc c t li u Hỡnh d ng, kớch th c h t thnh ph n h t thnh ph n khoỏng v t v t n t, l...
 • 134
 • 201
 • 1

Báo cáo khoa học: " ảnh hưởng của cấu trúc đến cường độ tông tông cường độ cao" pdf

Báo cáo khoa học:
... tr-ờng biển đổi Cấu trúc vùng tiếp xúc vữa xi măng cốt liệu có ý nghĩa định cho loại tông CĐC Cấu trúc thông th-ờng tông gồm ba vùng: cấu trúc cốt liệu, cấu trúc vữa xi măng cấu trúc vùng tiếp ... cát, bột kim loại, sợi để tăng độ bền c-ờng độ chống mài mòn Cấu trúc tông c-ờng độ cao (CĐC) Ba đặc tính vật liệu ảnh h-ởng đến c-ờng độ tông cấu trúc vi mô vữa xi măng, chất liên kết vữa ... = 0,36) Hiện t-ợng nứt vi mô tông Nứt vi mô tông phận cấu trúc tông Khi thành phần công nghệ tông thay đổi dạng độ mở rộng vết nứt vi mô thay đổi tông chất l-ợng cao tạo vết nứt...
 • 6
 • 171
 • 1

tông cường độ cao độ bền của tông cường độ cao dưới tác dụng của sự thâm nhập ion clo

bê tông cường độ cao và độ bền của bê tông cường độ cao dưới tác dụng của sự thâm nhập ion clo
... liệu chế tạo Loại tông tông truyền thông tông thường tông cường độ cao tông cường độ cao - tông cường độ cao không sử dụng muội silic: loại tông không sử dụng muội silic siêu ... muốn tăng cường độ tông Theo GS.TS Phạm Duy Hữu giáo trình “ tông cường độ cao chất lượng cao tông cường độ cao định nghĩa là: tông cường độ cao loại tông cường độ chịu nén ... tâm đến đề tài tông cường độ cao NCKHSV- 2014 Trang CHƯƠNG I: Tổng quan tông cường độ cao độ bền tông 1.Tổng quan tông cường độ cao (HSC) 1.1.Khái niệm tông cường độ cao Định nghĩa...
 • 39
 • 264
 • 0

Bài tập THIẾT kế THÀNH PHẦN TÔNG CƯỜNG độ CAO TÔNG ASPHALT có đáp án

Bài tập THIẾT kế THÀNH PHẦN bê TÔNG CƯỜNG độ CAO và bê TÔNG ASPHALT có đáp án
... kg/m3 BÀI LÀM Bước 1: Chọn độ sụt cường độ tông yêu cầu Vì chất HRWR sử dụng nên tông thiết kế sở độ sụt kích thước Do sản xuất tông trộn sẵn trước kinh nghiệm tông cường độ cao ... Tính toán thành phần vật liệu khoáng 3.2 Kiểm tra thành phần hỗn hợp vật liệu khoáng theo TCVN 88192011; 3.3 Đánh giá cấp phối thiết kế so với đường cong Fuller BÀI LÀM 3.1 Tính toán thành phần ... nghiệm mẻ trộn hỗn hợp tông thực tế Bước 11: Điều chỉnh thành phần mẻ trộn thử Bước 12: Lựa chọn tỉ lệ pha trộn tối ưu 2 Anh (chị) tính toán thành phần tông cường độ chịu nén đặc trưng...
 • 13
 • 1,845
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các tính chất của bê tông cường độ cao đã rắn chắchệ số poisson của bê tông cường đọ caohệ số poisson trong bê tông cường độ caocong nghe be tong cuong do caobe tong cuong do caocông nghệ chế tạo bê tông cường độ caoứng dụng bê tông cường độ caochế tạo bê tông cường độ caocấp phối bê tông cường độ caogiáo trình bê tông cường độ caotài liệu bê tông cường độ caotiêu chuẩn bê tông cường độ caovật liệu chế tạo bê tông cường độ caoứng dụng của bê tông cường độ caobài báo khoa học bê tông cường độ caoChương 1 tổ chức quản lý đầu tư xây dựngSLIDE GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN THAM LAMĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCHoạt động trải nghiệm sáng tạoNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dươngVăn hóa ứng xử của người việt trong truyện cổ tích thần kìNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Cơ học vật rắn jean marie brebec (chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)GIÁO TRÌNH hệ thống servo (VINAMAIN)Kỹ thuật đúc (phạm quang lộc)Giáo án: Đây thôn Vĩ dạ power pointBiện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngVận dụng chiến thuật đọc vào dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7Xây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Giải gần đúng một hệ phương trình cặp tích phân fourier (LV thạc sĩ)Đa thức một ẩn (LV tốt nghiệp)Logic mệnh đề trong một số bài toán ở phổ thông (LV tốt nghiệp)Một số nguyên lý cơ bản (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 Trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp Von ampe (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập