20160414 MoonTV toan 09 so 9 de thi

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf
... cựng bng nờn (92 )99 5 = 8 199 5 tn cựng bng Do ú : 91 991 = (92 )99 5 .9 cú ch s tn cựng l c 3 199 1 = (34) 497 .33 = 81 497 .27 Suy 3 199 1 cú ch s tn cựng l d 2 199 1 = (24) 197 .23 = 16 197 Suy 2 199 1 cú ch s tn ... a) 6 199 1 , b) 91 991 c) 3 199 1 d) 2 199 1 Gii: a Mt s tn cựng bng dự nõng lờn bt k ly tha t nhiờn khỏc no cng tn cựng bng Do ú 6 199 1 cú ch s tn cựng l b 91 991 = (92 )99 5 .9 Mt s tn cựng bng 1, dự nõng ... sau õy : 7, 1 1, 1 3, 1 7, 1 9, 2 3, 2 9, 31 i vi tớch th hai, ta cú : 1 1, 1 3, 1 7, 1 9, 23 i vi tớch th ch cú mt s l Nh vy tng ca tt c cỏc tớch trờn bng : 30.(7 + 11 + 13 + 17 = 19 + 23 + 29 + 31) +...
 • 81
 • 328
 • 6

ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D ppsx

ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D ppsx
... very bad condition/ and it need/ a lot/ work - 41 We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - 42 John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - ... busy 39 As you know, we bought a new house in May 40 It was in very bad condition and it needed a lot of work 41 We have finished most of it now and it looks very nice 42 John and I have decided ... was 25 living 29 lived A at all A than 10 A Whatever 11 A whose 13 D of 14 A called me up 17 foreseeable 20 skilled 22 born 26 had 30 himself 23 a 27 of 18 distinguish 24 he 28 read Câu 5: (15...
 • 4
 • 121
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx
... = UOcos(  t - ) (V) i =  IOcos(  t - )A A Hộp X ch a L C B Hộp X ch a R C C Hộp X ch a R L Trang 4/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ D Không đủ kiện xác đònh phần tử ch a hộp X Câu 58: ... =1m D =0,1m Trang 3/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 42: Một dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) động dao động điều hồ với tần số: A ω’ = ω B ω’ = ω/2 ... trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V A 2,15mW B 137W C 513W D 137mW Trang 2/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài l thực dao động thời gian t Nếu thay...
 • 5
 • 148
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 Môn: Tiếng Anh ppsx

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 Môn: Tiếng Anh ppsx
... played football was in 19 9 1 A I haven’t played football in 19 9 1 B I haven’t played football since 19 9 1 C I didn’t play football in 19 9 1 D I last played football since 19 9 1 38.Shall we go for a ... believe that 13 is an unlucky number A It was believed that 13 is an unlucky number B That 13 is an unlucky number is believed C 13 is believed an unlucky number D It is believed that 13 is an unlucky ... computing C Any time after next week D Anything to with computers 26 You should give smoking It is harmful to your health A up B of C in D to 27 At this moment, the team … the game among themselves...
 • 3
 • 96
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 pptx

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 pptx
... played football was in 19 9 1 A I haven’t played football in 19 9 1 B I haven’t played football since 19 9 1 C I didn’t play football in 19 9 1 D I last played football since 19 9 1 38.Shall we go for a ... believe that 13 is an unlucky number A It was believed that 13 is an unlucky number B That 13 is an unlucky number is believed C 13 is believed an unlucky number D It is believed that 13 is an unlucky ... computing C Any time after next week D Anything to with computers 26 You should give smoking It is harmful to your health A up B of C in D to 27 At this moment, the team … the game among themselves...
 • 3
 • 131
 • 0

Đề số 9: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 03/2011 MÔN HOÁ HỌC docx

Đề số 9: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 03/2011 MÔN HOÁ HỌC docx
... C3H7CHO D Không xác định Câu 29: Trong trình điện phân dung dịch KCl, trình sau xảy cực dương (anot) A ion Cl bị oxi hoá B ion Cl bị khử + C ion K bị khử D ion K+ bị oxi hoá Câu 30: Để làm mềm loại ... bị ăn mòn điện hoá không khí ẩm, nhận định sau đúng? A Tinh thể sắt cực dương, xảy trình khử B Tinh thể sắt cực âm, xảy trình oxi hoá C Tinh thể cacbon cực dương, xảy trình oxi hoá D Tinh thể ... chất oxi hoá B Al chất khử, nguyên tử O NaOH đóng vai trò chất oxi hoá C Al chất khử, nguyên tử H H2O đóng vai trò chất oxi hóa D Al chất khử, nguyên tử H NaOH H2O đóng vai trò chất oxi hoá Câu...
 • 4
 • 136
 • 0

Đề mẫu Thi HKI Toán 10 số 9

Đề mẫu Thi HKI Toán 10 số 9
... Đáp án Đề thi Khối 10 - Toán - Ban Cơ Bản Bài 1: (1 điểm) m(m-1)x=m(x+3)-6 Khai triễn đưa dạng: m(m-2)x= 3(m-2) ... điểm Nếu 0,25 điểm phương trình có nghiệm: Nếu m = phương trình vô nghiệm Nếu m = phương trình vô số nghiệm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 2: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) Với phương trình trở thành: 2x + =...
 • 3
 • 138
 • 0

Đề mẫu thi HKI Toán 6 số 9

Đề mẫu thi HKI Toán 6 số 9
... LUẬN (6 điểm): Câu Đáp án a/ 75-(3.5 -4.2 )=75-(3.25-4.8)= =75-43=32 b/ (-17)+5+(-3)+17=[(-17)+17]+[5+(-3)]= = + =2 Gọi số học sinh trường a a chia hết cho 30, 36, 40 700 ≤ a ≤ 800 a∈ BC(30, 36, ... 40 700 ≤ a ≤ 800 a∈ BC(30, 36, 40) 700 ≤ a ≤ 800 BCNN(30, 36, 40) = 360 a∈ {0; 360 ; 720; 1080;… } Do 700 ≤ a ≤ 800 nên a = 720 Vậy, số học sinh trường 720 a/ - Vẽ hình đúng, xác - Tính IN = 3cm...
 • 2
 • 163
 • 0

Đề mẫu thi HKI Toán 8 số 9

Đề mẫu thi HKI Toán 8 số 9
... Môn: TOÁN - Lớp I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu 1.D Câu B Câu B Câu B Câu 2.C Câu C Câu A...
 • 2
 • 118
 • 0

Gián án Đề TK thi HK I Toán 11 số 9

Gián án Đề TK thi HK I Toán 11 số 9
... B I B i Câu 2 i m a 1đ Câu b 1đ ĐK: ĐÁP ÁN VÀ THANG I M N I DUNG π 2x + ≠ k π π π ⇔ x ≠ − +k , k ∈¢  π  π Vậy D = ¡ \ − + k , k ∈ ¢    + cosx = 0: Không thoả mãn phương trình + Chia hai ... suất biến cố A P (A ) = B i 2 i m Câu a 1đ ∀n ∈ ¥ , ta có: 2(n + 1) − 2n − un +1 − un = − 3(n + 1) + 3n + = >0 (3n + 5)(3n + 0,5đ S 11 = 176  ⇔ Ta có:  u11 − u1 = 30  0,25đ 11 u1 + u11 = ... N M C B I Câu b 1đ + S i m chung (SAB) (SCD) + Trong (ABCD), g i I = AB ∩ CD ⇒ S i m chung (SAB) (SCD) Vậy: (SAB ) ∩ (SCD ) = SI + SC ⊄ (MNP) MN / / AD mµ MN ⊂ (MNP ), AD ⊂ (SAD ) i m P l...
 • 4
 • 121
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9
... 20 09 20 09 Ta có: (1 + i ) = C20 09 + iC20 09 + + i 2009C20 09 0,25 (1,0) 2006 2008 C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 + 2007 20 09 (C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 )i ... i) 20 09 nờn A = 21004 20 09 2 20 09 20 09 + Ta có: (1 + x) = C20 09 + xC20 09 + x C20 09 + + x C20 09 2008 20 09 Cho x=-1 ta có: C20 09 + C20 09 + + C20 09 = C20 09 + C20 09 + + C20 09 2008 20 09 20 09 Cho ... 2006 2008 ( A + B ) , với A = C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 2 2006 2008 B = C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + Ta có: (1 + i )20 09 = (1 + i )[(1 + i ) ]1004 = (1...
 • 9
 • 177
 • 1

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9
... 20 09 20 09 Ta có: (1 + i ) = C20 09 + iC20 09 + + i 2009C20 09 0,25 (1,0) 2006 2008 C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 + 2007 20 09 (C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 )i ... i) 20 09 nờn A = 21004 20 09 2 20 09 20 09 + Ta có: (1 + x) = C20 09 + xC20 09 + x C20 09 + + x C20 09 2008 20 09 Cho x=-1 ta có: C20 09 + C20 09 + + C20 09 = C20 09 + C20 09 + + C20 09 2008 20 09 20 09 Cho ... 2006 2008 ( A + B ) , với A = C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 2 2006 2008 B = C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + Ta có: (1 + i )20 09 = (1 + i )[(1 + i ) ]1004 = (1...
 • 9
 • 194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Báo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọcLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập