EBOOK học NGHỀ xây DỰNG cơ GIỚI (PHẦN 2) VƯƠNG kỳ QUÂN (CHỦ BIÊN)

Giáo trình nội khoa sở phần 2 nguyễn trọng hiếu (chủ biên)

Giáo trình nội khoa cơ sở phần 2  nguyễn trọng hiếu (chủ biên)
... tính, thiếu m áu thai nghén, hội chứng xuất huyết rối loạn đông máu cầm máu 3 .2 Phản loại thiếu máu theo nguyên nhân 3 .2. 1 Thiếu máu giảm sinh * Thiếu máu thiếu yếu tố tạo máu: - Thiếu máu thiếu ... máu: - Thiếu máu thiếu sắt - Thiểu máu thiếu acid folicẾ - Thiếu máu thiếu vitamin B I2 - Thiểu máu thiếu protein - Thiếu máu sử dụng sắt (ít gặp) * Thiếu máu giảm sản bất sản tuỷ: - Giảm sinh ... thiếu máu nêu phân loại thiếu máu Nhìn chung nguyên nhân thiếu máu hay gặp là: thiếu máu tan máu, thiếu máu dinh dưỡng, thiếu máu giun móc, thiếu máu bệnh máu ác tính, thiếu máu thường gặp trẻ...
 • 129
 • 228
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 2 docx
... 76 ,2 63,5 50,8 38,1 25 ,4 19,1 12, 7 9, 52 6,35 4,76 Täøng G N n Sọt lải 63,5 50,8 38,1 25 ,4 19,1 12, 7 9, 52 6,35 4,76 2, 38 A 125 0 125 0 125 0 125 0 B C D E 25 00 25 00 5000 F 5000 5000 G 5000 5000 25 00 ... 25 00 25 00 5000 F 5000 5000 G 5000 5000 25 00 25 00 25 00 25 00 5000 500 5000 500 5000 500 5000 5000 500 12 11 10000 1000 10000 1000 10000 1000 12 12 12 Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 19 CHỈÅNG ... Hçnh dạng, kêch thỉåïc máùu (cm) K 30 x 30 x 30 20 x 20 x 20 15 x 15 x 15 10 x 10 x 10 d = 20 ; h = 40 d = 15 ; h = 30 1,10 1,05 1,00 0,91 1 ,24 1 ,20 Cạc hãû säú liãn quan âãún cỉåìng âäü : a Hãû...
 • 10
 • 105
 • 0

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
... tiêu chí Dữ liệu CSDL địa phải lập theo chuẩn liệu địa Quy trình tổng quát xây dựng sở liệu địa Quy trình công nghệ xây dựng sở liệu địa Tài liệu không gian (bản đồ) Bước Bản đồ địa Bản ... Chỉ giới qui hoạch Mốc qui hoạch Hành lang an toàn công trình Qui hoạch sử dụng đất Quy trình công nghệ xây dựng CSDL địa (bước 2) 3.2 Dữ liệu thuộc tính hồ sơ địa Nhóm liệu đất Dữ liệu diện ... đồ qui hoạch sử dụng đất Bản đồ qui hoạch xây dựng Quy trình công nghệ xây dựng sở liệu địa Tài liệu hồ sơ Sổ địa Sổ mục kê Sổ cấp giấy chứng nhận Sổ theo dõi biến động đất đai Là tài liệu...
 • 21
 • 1,726
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập